iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Algemeen

Motorische ontwikkelingsproblemen

Motorische ontwikkelingsproblemen

Je kindje vindt het leuk om samen met andere kinderen te spelen maar struikelt, valt vaak of is onhandig. Het buurjongetje van dezelfde leeftijd fietst al lang zonder zijwieltjes en jouw kindje lukt het maar niet. Niet leuk!

Ieder kind doorloopt zijn eigen motorische ontwikkeling. Het is niet voor ieder kind vanzelfsprekend om nieuwe vaardigheden snel of goed onder de knie te krijgen. Bij 5-15% van de Nederlandse kinderen is er sprake van een motorische ontwikkelingsachterstand. Er zijn verschillende oorzaken te noemen. Een medisch probleem of stoornis in de aanleg, maar ook een tekort aan bewegingservaring, angst of verminderd zelfvertrouwen kan een oorzaak zijn.

De motorische ontwikkeling is onder te verdelen in de grove motoriek en fijne motoriek. Onder grove motoriek valt onder andere rennen, springen, hinkelen, op 1 been staan en balspelletjes. Onder fijne motoriek valt onder andere schrijven, knippen, scheuren en kralen rijgen. De fijne en grove motoriek gaan hand in hand. Als een kind moeite heeft met goed (blijven) zitten op een stoel, kan het wellicht ook problemen hebben met netjes schrijven.

De motorische ontwikkeling begint al op babyleeftijd. Het rollen, kruipen, lopen, maar ook het reiken en grijpen naar speeltjes zijn het begin van de motorische
ontwikkeling. Hoe ouder het kind wordt, hoe vaardiger het wordt in het uitvoeren van een bepaalde vaardigheid. In de peuterperiode wordt het motorisch gedrag steeds doelgerichter. In de periode van 3 tot 7 jaar worden de geleerde vaardigheden steeds vloeiender uitgevoerd. Op de leeftijd van 7-10 jaar neemt de kracht en precisie meer toe. Van 10-15 jaar worden nog steeds nieuwe bewegingspatronen verworven en wordt de kwaliteit steeds beter.

Als het kind afwijkend bewegingsgedrag laat zien zoals trillende bewegingen, verhoogde of verlaagde spierspanning, regelmatig struikelen en/of vallen, moeite hebben met nieuwe vaardigheden, dan kan het zijn dat er sprake is van motorische ontwikkelingsproblematiek.

De kinderfysiotherapeut beschikt over verschillende meetinstrumenten om de motorische ontwikkeling in kaart te brengen en indien nodig, verdere diagnostiek te verrichten. Om vervolgens een passend behandelplan op te stellen.

Echtscheidingsmelding kinderen: tips & regels

Echtscheidingsmelding kinderen: tips & regels

Kinderen beschouwen het moment waarop hun ouders vertellen dat ze uit elkaar gaan, als het moment waarop hun leven voorgoed verandert. Deze verandering betekent echter niet dat het leven van kinderen (volledig) verwoest wordt door een scheiding op zich. De belangrijkste factoren die op lange termijn beïnvloeden, zijn de hoeveelheid ouderlijke conflicten die kinderen meemaken en de kwaliteit van de opvoeding. De wijze waarop ouders met de kinderen omgaan tijdens de scheiding en de kwaliteit van ouderschap daarna zijn van doorslaggevend belang voor de aanpassing van het kind.

Een kind heeft recht op zowel vader als moeder, u zult aldus als ouders moeten blijven samenwerken. Bij de echtscheidingsmelding is het belangrijk dat ouders samen goed nadenken over hoe zij het de kinderen gaan vertellen. Daarbij zijn de volgende tips en regels van groot belang:

1. Durf emotie te uiten, dan durven de kinderen dat ook. Niet uithuilen bij de kinderen!
2. Kinderen geen partij maken in ruzie/geschilpunten. Kinderen niet laten kiezen: schuldvraag in het midden laten, niet vertellen wie de keuze heeft gemaakt of wat de reden is van de echtscheiding, laten weten dat beiden erachter staan dat de relatie eindigt.
3. Scheiding betekent: niet meer bij elkaar wonen. Wees hier duidelijk over. Wees z.s.m. duidelijk over de toekomstplannen: waar wonen, zelfde school, bij wie spullen, wanneer naar andere ouder enz.
4. Houd huistradities in ere – geeft hen gevoel van veiligheid, vertrouwdheid, structuur. Blijf gedrag op zelfde wijze corrigeren en blijf zelfde tafel-, bad-, tv-, snoep-, speel,- en naar bed-gaan-rituelen aanhouden indien mogelijk.
5. Accepteer dat zij reacties/symptomen en stress zullen hebben. Probeer dit niet af te kopen door ze bijv. meer dan anders te verwennen. Probeer ze niet te beschermen.
6. Benadruk dat beide ouders altijd voor hen beschikbaar zullen blijven.
7. Laat kinderen met beider vrienden en families contact onderhouden. Laat ze ook weten dat ze altijd mogen praten over de echtscheiding met ouders of anderen (vriendjes, familie, leerkrachten enz.). Stimuleer dat kinderen blijven sporten, hobby’s blijven beoefenen.
8. Respecteer de wensen van kinderen. Luisteren en goed naar de kinderen kijken.
9. Kinderen laten weten dat zij niet de oorzaak zijn. Gevoel dat zij afgewezen worden/er schuld aan hebben, wegnemen.
10. Wees alert op de neiging van kinderen om verantwoordelijkheden op zich te nemen, die een kind niet hoort te nemen.
11. Kinderen hebben de hoop op verzoening.
12. Steeds gezamenlijk optreden, één lijn voor wat betreft de regels en neutraal als het om de wensen van de kinderen gaat.
13. Laat de kinderen weten dat jullie overlegmomenten over de kinderen zullen houden. Ouderband zal blijven. Laat weten dat ouders niet tegen elkaar zijn uit te spelen.
14. Respecteer elkaar als ouders.
15. Kom afspraken na.
16. Ga verstandig om met nieuwe partners.
17. Gebruik kinderen niet als postbode om boodschappen over te brengen naar de andere ouder.

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators

Filmvoorstelling ‘Before the flood’ in Vessem – Unieke samenwerking National Geographic, gemeente en Metropoolregio Eindhoven Hot icon

Filmvoorstelling ‘Before the flood’ in Vessem – Unieke samenwerking National Geographic, gemeente en Metropoolregio Eindhoven

VESSEM – Na een succesvolle filmavond op 19 mei willen we opnieuw de spraakmakende klimaatdocumentaire ‘Before the flood’ van acteur Leonardo DiCaprio in de gemeente Eersel tonen. In zijn rol als ‘vredesambassadeur’ van de Verenigde Naties geeft DiCaprio antwoord op de vraag of klimaatverandering bestaat of niet. Een duurzame toekomst is een belangrijk speerpunt van de gemeente Eersel en daarom nodigen wij alle inwoners uit voor een gratis filmvoorstelling.

Om mensen te laten zien hoe ernstig de gevolgen van een veranderend klimaat zijn, ging DiCaprio op zoek naar de veranderingen die nú al aan de gang zijn. De film volgt DiCaprio bij zijn reizen naar vijf continenten en het Noordpoolgebied, waarbij hij spreekt met wetenschappers, wereldleiders, activisten en lokale bewoners om een beter beeld te krijgen van de klimaatproblematiek en te zoeken naar concrete oplossingen.

De film begint voor Brabanders dicht bij huis, met een scène over het schilderij ‘Tuin der Lusten’ van Jeroen Bosch. De drie panelen van het werk: het paradijs, de zondeval en de hel dienen in de film als metafoor voor de richting waarheen de aarde zich begeeft.

Wethouder Tönissen trapt de avond af met een welkomstwoord en spelen we een quiz over duurzaamheid via de smartphone. De winnaar mag een weekend gratis gebruik maken van de elektrische Renault Zoe van de gemeente!

Op vrijdag 13 oktober wordt ‘Before the flood’ gratis vertoond in D’n Boogerd, Servatiusstraat 6 te Vessem. De filmavond gaat om 19.30 uur van start en zal tot 21.45 uur duren. Inwoners kunnen een stoel reserveren door zich aan te melden via email of telefoon. Stuur een email naar info@eersel.nl of bel naar 0497-531300 o.v.v. filmvoorstelling ‘Before the flood’, naam en het aantal personen.

Duurzaamheid is één van de speerpunten van de gemeente Eersel. In 2025 wil de gemeente zijn energie duurzaam opwekken en de uitstoot van CO2 drastisch gereduceerd hebben. Deze film sluit goed aan bij de doelstelling van de gemeente. Daarom is de film voor iedereen gratis te bekijken.

‘Before the flood’ was tot 6 november 2016 gratis te bekijken via National Geographic. Dankzij een unieke samenwerking tussen de regiogemeenten, de Metropoolregio Eindhoven en National Geographic, wordt de film nu ook op diverse locaties in de
regio vertoond.

Meer informatie over waar en wanneer de film nog meer wordt vertoond, is te lezen op de facebookpagina fb.me/mremovie. De filmvertoning zal overal gratis toegankelijk zijn.

Informatiemiddagen valpreventie – Dinsdag 3 en donderdag 5 oktober

Informatiemiddagen valpreventie – Dinsdag 3 en donderdag 5 oktober

HAPERT – KBO afdeling Hapert organiseert, in samenwerking met Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland, op dinsdag 3 en donderdag 5 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur, een belangrijke en leerzame informatiemiddag in Den Tref te Hapert.

In de nationale week van de valpreventie organiseren wij twee middagen. Deze lezingen gaan over valpreventie in de breedste zin van het woord.

De onderwerpen die op dinsdag 3 oktober behandeld worden zijn:
– Mobiliteit m.b.t. scootmobiel en elektrische fietsen.
– Alarmering en valdetectie.
– Fysiotherapeut vertelt over spieren, evenwicht, valtraining en hoe opstaan na val, hoe lopen met rollator en wandelstok.
– Klussendienst KBO doet een rollatorcheck.

De onderwerpen die op donderdag 5 oktober behandeld worden zijn:
– Apotheek geeft voorlichting over medicatie en valgevaar.
– Opticien geeft voorlichting over slecht zien en kans op vallen.
– Ergotherapeut bespreek hulpmiddelen en huis aanpassingen.
– Diëtiste vertelt over het belang van goede voeding en sterke botten.
– Tai Chi of pilates over gezond bewegen.

Met de juiste informatie, die tijdens deze lezingen wordt gegeven, kunnen misschien makkelijker keuzes gemaakt/besproken worden.

Er is gelegenheid om vragen te stellen. Deze bijzonder interessante middagen zijn voor iedereen gratis toegankelijk en is bestemd voor leden en belangstellenden van 50 jaar en ouder. Zoals altijd wordt u gratis een kop koffie of thee aangeboden door de KBO – Hapert en Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland.

Het bestuur van de KBO afdeling Hapert stelt de toezegging van de diverse organisaties om aan deze middagen hun medewerking te verlenen bijzonder op prijs. U bent van harte welkom op deze belangrijke informatiemiddag!

In verband met de voorbereiding van deze middagen willen wij graag weten of op uw komst kan worden gerekend. U kunt dat kenbaar maken tot zaterdag 30 september bij mw. A. Ansems-Kennis, Alexanderhof 20 in Hapert. Tel. 381448.

Flexibel grenzen stellen

Flexibel grenzen stellen

Ouders komen vaak bij mij met vragen over het stellen van grenzen en hoe ze om moeten gaan met een kind dat die grenzen steeds op blijft zoeken.

Volgens mij gaat het dan vaak om de angst, dat je als ouder niet duidelijk genoeg bent. De angst dat als je je zoon of dochter over de grens laat gaan, dat je dan eigenlijk toegeeft en misschien de grip kwijtraakt. Maar het is toch ook belangrijk dat je de grenzen aangeeft en dat je daarin consequent bent? Je moet wel laten zien wie de regels stelt en kinderen moeten weten dat er gevolgen zijn als je je er niet aan houdt. Toch???

Misschien is het niet zo zwart-wit en is het goed om bij jezelf na te gaan welke regels je stelt. Zijn ze allemaal even belangrijk? Of zijn er een aantal bij waarin je best wat soepeler mag zijn?

Ook is het goed om te kijken of de regels nog passen bij de leeftijd van je kind. Groeien de regels mee? Of heb je zelf de neiging om eraan vast te blijven houden, omdat je kind toch al zo snel groot wordt…. Als je de teugels te strak aantrekt en te vaak op de rem trapt, bestaat de kans dat je kind alleen maar meer gaat proberen om over de grens heen te gaan. Juist dan kun je de grip verliezen en ook de verbinding me je kind, omdat hij of zij zich niet helemaal begrepen voelt….

Natuurlijk is het belangrijk dat jij als ouder de grenzen bepaalt en soms heel duidelijk beslissingen neemt, omdat je kind de gevolgen (nog) niet kan overzien. Het blijft alleen wel belangrijk dat je ook daarin flexibel bent en meegroeit met je kind.

Waar het op neer komt, is dat je regelmatig even stil staat bij de regels die je stelt in de opvoeding. Passen ze nog? Waar kun je bijstellen en moeten alle regels even streng worden nageleefd? Waar kun je de teugels wat laten vieren, zodat er voor je kind ruimte ontstaat om zelf te ontdekken waar zijn of haar eigen grenzen liggen.

Wil je hierover graag een keertje sparren of heb je een andere opvoedvraag? Kom dan woensdag 27 september, tussen 09.00 en 10.00 uur, naar mijn gratis opvoedspreekuur. Bellen of mailen voor een afspraak mag natuurlijk ook.

Drs. Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin
T. 06-23031558 •
www.jolijnmonteiro.nl

Praktijkwinkel in de Gindrapassage – 3 oktober opening van de Praktijkwinkel Hot icon

Praktijkwinkel in de Gindrapassage – 3 oktober opening van de Praktijkwinkel

Het Praktijkhuis in Bladel opent een winkel. Niet zomaar een winkel maar eentje die van A tot Z gerund wordt door de deelnemers en vrijwilligers van het Praktijkhuis. In de Gindrapassage komt een winkel met spullen die opgeknapt zijn door de mensen van het Praktijkhuis. Vanaf 3 oktober is iedereen drie dagen per week welkom.

Waardevol initiatief
Het Praktijkhuis is er voor mensen uit de gemeente Bladel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die afstand kan door allerlei oorzaken zijn ontstaan. Wat wel belangrijk is, is dat de afstand kleiner wordt ge-maakt. Dat kan door het zelfvertrouwen van de deelnemers te vergroten, structuur te bieden en eigen initiatief te stimuleren. Bij andere deelnemers is het van belang om de taalbarrière te verkleinen en meer inzicht te bieden in onze cultuur. Zaken die allemaal verband houden met elkaar maar o zo moeilijk zijn als je aan je eigen tafel blijft zitten. Een diploma is niet te behalen op het Praktijkhuis maar wel het opbouwen van een dagritme, werkervaring opdoen en contacten leggen met andere mensen. Daarom is het Praktijkhuis een waardevol initiatief.

Creatief
Nannie Legeland is een creatieve duizendpoot en ziet mogelijkheden in tweedehandse spullen. “Het klopt dat ik niet snel iets weg zal gooien, als ik zie dat iets nog bruikbaar is. Met een beetje schoonmaken, schuren en verven kunnen bijvoorbeeld meubels dikwijls nog makkelijk een tweede ronde mee. Meteen vanaf het begin zijn we met een groepje bezig geweest met het opknappen van oude spullen, die toen spontaan gebracht werden. Ik vind het erg leuk dat we die spullen nu echt een tweede kans gaan geven in onze Praktijkwinkel. Daarbij vind ik het heel fijn om met de deelnemers samen te werken en om van elkaar te leren.” Of Nannie zelf in de winkel gaat staan, weet ze nog niet: “Ik ben liever met mijn handen bezig en dat kan op het Praktijkhuis waar we de werkplaats hebben. Het zou fijn zijn als er een meubelmaker zou zijn die ons team kan komen versterken. Hij of zij weet hoe we meubels technisch in orde kunnen maken; over het versieren en pimpen heb ik zelf voldoende ideeën.” Sowieso wordt iedereen die iets wil en kan bijdragen als vrijwilliger in het Praktijkhuis of in de Praktijkwinkel van harte uitgenodigd zich te melden. We zien er naar uit om u als enthousiaste collega te verwelkomen”.

De Winkel
Emma Janssen is sinds twee maanden vrijwilligster in het Praktijkhuis en zij gaat naar alle waarschijnlijkheid wel in de winkel helpen. “De bedoeling is dat we met één vrijwilliger en één deelnemer per dag de winkel gaan draaien. Het moet voor iedereen een leerproces zijn en in een winkel is van alles te leren, natuurlijk. Hoe stal je de spullen mooi uit, welke prijs vraag je, hoe ga je met klanten om: allemaal zaken die aan de orde komen. Ik ben nu op het Praktijkhuis voornamelijk bezig met naaiwerk en ik kan me voorstellen dat ik mijn naaimachine meeneem om in de winkel leuke spulletjes te maken. Over de verdere invulling zijn we nog volop aan het nadenken, daarbij moeten we rekening houden met de mogelijkheden binnen deze sociale voorziening”. Wat voor Emma en Nannie belangrijk is, is dat de spullen schoon, bruikbaar, heel en fris zijn. “Klanten moeten de spullen echt kunnen gebruiken, rommel hebben ze doorgaans zelf genoeg thuis”, aldus de vrijwilligsters.

Trots
Voorlopig is de winkel drie dagen per week geopend, vanaf 3 oktober. Emma: “We gaan op dinsdag, woensdag en donderdag open maar wanneer er voldoende deelnemers en vrijwilligers zijn en we voldoende spullen hebben, kunnen we meer dagen open”. Als u bruikbare spullen heeft die voor de Praktijkwinkel geschikt zijn kunt u contact opnemen met het Praktijkhuis. We spreken dan verder met u af wanneer we de bruikbare spullen bij u op komen halen. De vrijwilligers maker er samen met de deelnemers iets moois van en bieden het later aan in de winkel. “Samen maken we dat we trots kunnen zijn op onze Praktijkwinkel en op het Praktijkhuis in het algemeen”, aldus de vrijwilligers.

Praktijkhuis Bladel
Coördinator Anja Maas
praktijkhuis@bladel.nl

Burgemeester Goossensstraat 48
5531 HE Bladel
Tel.: 0497-820391

Gebedsviering door en met Zanggroep Medium

Gebedsviering door en met Zanggroep Medium

HAPERT – In het voorjaar hebben we al van ons laten horen met een gebedsviering. We hebben het ervaren als een prettige en ontspannen manier om samen te komen. Ook het samenzijn na de viering werd als een zeer gewaardeerde aanvulling gezien. Het was fijn om te merken dat het ook onder het publiek goed ontvangen werd.

Op zaterdag 30 september houden we wederom een gebedsviering. Natuurlijk vinden we het fijn om u dan in deze viering te verwelkomen. We gaan u voor in een positief samenzijn, in gedachten en met de voor u bekende muzikale ondersteuning. De muziek wordt op het thema afgestemd, en het is bijzonder om te ervaren welke kracht muziek toevoegt aan een boodschap. Na afloop van de viering is er ook weer gelegenheid om met elkaar, onder het genot van een kop koffie of thee, nog even na te praten. We zien u graag op zaterdag 30 september, om 19.00 uur, in de kerk te Hapert.

Wil je graag bij volgende vieringen, en natuurlijk alle andere activiteiten, het koor aan komen vullen, dan ben je bij deze van harte uitgenodigd. De repetities vinden plaats op woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur. En daarna volgt nog een gezellig samen zijn, de bekende ‘derde helft’.

Posts loader