Onlangs vond op basisschool Het Palet de eindpresentatie plaats van de Junior First Lego League. Circa twintig kinderen van de Plusklassen uit de regio demonstreerden hun project dat als challenge ‘Aqua Adventure’ had meegekregen. Ze werden beoordeeld door de jury maar er werd geen winnaar uitgeroepen; iedereen was namelijk goed in wat hij of zij gemaakt had.

Onderzoek
Een aantal weken zijn leerlingen van de Regionale Plusklas van Kempenkind en de Plusklas van HooLaHu bezig geweest met het project. Ze kregen daarbij hulp van juf Addie Hoeks-Lauwers en techniekcoach Ko Bouillart. Addie: “Eerst moesten de leerlingen een probleem definiëren, daar onderzoek op doen, dan een ontwerp maken, het project bouwen en programmeren en daarna delen met anderen. Een leerzaam project waarin vaardigheden als onderzoekend leren, samenwerken, out of the box denken en presenteren mooi bij elkaar komen. Een pittige opdracht maar alle leerlingen hebben er ontzettend goed hun best op gedaan.” Eén van de leerlingen vertelt: “We zijn naar de Waterzuivering geweest; daar zagen we wat er met vuil water gebeurt om het weer schoon te krijgen. We mochten er vragen stellen en overal kijken. Het was heel interessant. Terug op school hebben we nog meer informatie gezocht, bijvoorbeeld in boeken en op internet.”

Grondwaterpomp
Alle teams waren vertegenwoordigd en allemaal hebben ze hun uiterste best gedaan een mooie oplossing voor een waterprobleem te verzinnen. De Waterclub verzon een oplossing voor mogelijke lekkage in de leidingen. Hun robot kon een gat in de waterleiding opsporen en met een geluidssignaal aangeven waar het lek zat. Met lego is het prototype gebouwd en door middel van een zelf geschreven programma werd hun project aan de jury gepresenteerd. De Watertank heeft zich het hoofd gebroken over het probleem van het watertekort in Afrika. De oplossing bleek enorm dicht bij henzelf te liggen. Door lekker in een speeltuin te spelen en gebruik te maken van alle toestellen wordt in hun project energie opgewekt en daarmee worden grondwaterpompen in werking gesteld. Je moet er maar opkomen!

Lego
Alle groepen presenteerden hun project aan de jury en de aanwezige, super trotse (groot)ouders. Een grote poster liet het proces zien dat de leerlingen doorlopen hebben. De jury was vooral geïnteresseerd of er voldoende samengewerkt was en op welk onderdeel de leerlingen het meest trots waren. Voor elke groep was er na afloop een mooie beker, gemaakt van legosteentjes, een prachtige medaille en eeuwige roem. De leerlingen van de Plusklassen lieten zien dat Lego niet alleen erg leuk en leerzaam speelgoed is maar dat het zelfs ingezet kan worden om wereldproblemen op te lossen. Kinderen denken heel vrij, laten zich niet tegenhouden door ‘dat kan niet’, zijn heel flexibel in het verzinnen van oplossingen en leren op deze manier samenwerken en presenteren.