Van 29 januari tot en met 3 februari heeft in Hapert weer de jaarlijkse Hersenstichting-collecte plaatsgevonden. Er zijn 16 collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 1.321,97 opgeleverd. Een zeer mooi bedrag. Bedankt daarvoor. Het zal een goede bestemming krijgen, namelijk wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.

Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL46 RABO 0387127100 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op

www.hersenstichting.nl