Eind februari 2018 ontvangt u de WOZ-beschikking/aanslag onroerendezaakbelasting 2018. De hoogte van deze aanslag is gebaseerd op de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van uw woning of bedrijf. Hoe die waarde tot stand is gekomen, kunt u lezen in het taxatieverslag. Het taxatieverslag voor woningen is op te vragen via de website https://mijn.overheid.
nl/persoonlijkegegevens/woz. Taxatieverslagen voor
bedrijfspanden kunt u aanvragen via belastingen@bladel.nl of telefonisch via 0497-361636. Meer informatie:

(Foto: Eric van Horrik)