Mede namens de familie willen wij graag iedereen ontzettend bedanken voor hun aanwezigheid gisteren. Ook de vele berichten die we de afgelopen week ontvingen doen ons goed.