Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017/2018
De gemeente is benieuwd hoe Wmo-cliënten in Reusel-De Mierden de ondersteuning beoordelen die zij ontvangen en welke effecten de ondersteuning heeft op de kwaliteit van leven.
Om hier inzicht in te krijgen, is er een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn positief en terug te vinden op www.reuseldemierden.nl en www.waarstaatjegemeente.nl.