iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het laatste nieuws van dichtbij!

Rubriek Gemeentelijk

Gemeente Eersel op weg naar slechts 12 kg restafval per inwoner

Gemeente Eersel op weg naar slechts 12 kg restafval per inwoner

EERSEL – Op 2 februari 2017 is gemeente Eersel gestart met een inzamelproef voor huishoudelijk afval. Bij ruim 400 huishoudens halen we twee keer per week, zeven afvalstromen tegelijkertijd op. Het gaat om de afvalstromen plastic, metaal en drankkartons (PMD), voedselresten (GF), luiers, glas, spullen (textiel en klein huisraad), papier en restafval. Dit alles om het restafval te beperken tot het minimum.

De eerste resultaten zijn nu zichtbaar. Doorgerekend levert het systeem per jaar nog slechts 12 kg restafval per inwoner op ten opzichte van 52 kg in 2016. Het minste restafval van Nederland in een vergelijkbaar en representatief gebied! Wethouder Chris Tönissen: “Ik kijk uit naar de resultaten na afloop van de proef. De kop is er in ieder geval van af, en de eerste resultaten smaken naar meer.”

Manifest voor Afvalloze samenleving
In 2012 heeft gemeente Eersel samen met de Metropoolregio Eindhoven het Manifest voor een Afvalloze Samenleving getekend. Doelstelling is om de hoeveelheid restafval verder omlaag te krijgen en (sociaal) werk te creëren met de omslag van afval naar grondstof. In het restafval zitten namelijk nog veel bruikbare materialen. In de gemeente Eersel wordt afvalscheiding al goed toegepast. In 2013 produceerden onze inwoners gemiddeld 100 kg restafval, in 2016 was dat gemiddeld 52 kg. Daarmee scoort Eersel goed ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het streven in het Manifest is een verdere vermindering te realiseren, namelijk maximaal 20 kg per jaar. Dat betekent 95% hergebruik van grondstoffen en nog maar 5% restafval.
Een groot deel van de kosten van de proef worden gedekt via een subsidie van de provincie Noord-Brabant. Zo fungeren wij als proeftuin voor de hele provincie. De kennis die we met deze inzamelproef vergaren delen we met de provincie en andere gemeenten. Zo zorgen we ervoor dat heel Brabant een afvalloze samenleving wordt. Adviesbureau onsburo ondersteunt de gemeente in het gehele traject van de inzamelproef.

De eerste resultaten: Eersel op weg naar afvalvrij
Na twee maanden is de opbrengst van de meeste stromen hoger dan het gemiddelde voor Eersel in 2016. Voor tuinafval (in de groene reguliere containers en in de tuinkorven in de wijk) is de opbrengst nog niet bekend. Wat we wel al zien is dat alleen de opbrengst van GF het niveau van GF én tuinafval voor heel Eersel benadert. Dat betekent dat veel GF/voedselresten niet meer bij het restafval gaan, maar in de groene sorteerbak. De afvalstroom luiers en incontinentiemateriaal blijft achter bij het gemiddelde voor Eersel in 2016. Het vermoeden is dat veel mensen de verzamelcontainers in de gemeente blijven gebruiken en nog geen gebruik maken van de maatoplossing aan huis. Maar de belangrijkste constatering is dat er zeer weinig restafval in de betaalde tariefzakken wordt aangeboden. De hoeveelheid restafval zakt in de proefwijk van 57 kg in 2016 naar ongeveer 12 kg per inwoner per jaar in de proef. Een geweldig resultaat!

Sociale werkgelegenheid als troef in de zoektocht naar balans tussen tevreden inwoners, kosten en milieu
Een nieuw systeem van afvalinzameling slaagt alleen als er een goede balans ontstaat tussen de serviceverlening (comfort) aan de inwoners, het behalen van de duurzaamheids- en milieudoelstellingen en de kosten. Daarnaast creëren we met dit inzamelsysteem sociale werkgelegenheid en kunnen we op die manier stappen zetten om de doelstellingen van de Participatiewet te halen. We creëren laagdrempelig werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werk waar de mensen trots op zijn!

Tijdens de proef monitoren we voortdurend. Niet alleen de hoeveelheden ingezameld afval maar zeker ook de ervaringen van de inwoners met het nieuwe systeem. Wethouder Chris Tönissen: “We werken nauw samen met de bewonerswerkgroep en hebben de inwoners zoveel mogelijk betrokken, in de aanloop naar de proef, maar ook nu tijdens de proef. Alleen samen komen we tot een beter resultaat.”

En nu?
De proef heeft een looptijd van negen maanden. Dat wil zeggen dat we na 1 november 2017 een besluit moeten nemen over het toekomstig inzamelsysteem voor de proefwijk en voor de rest van de gemeente Eersel.

In het kader van de samenwerking kijken we ook naar de andere Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden).

Meer informatie en actuele ontwikkelingen zijn te vinden op www.eersel.nl/inzamelproef

Honden aan de lijn Hot icon

Honden aan de lijn

In de gemeente Bladel laten veel mensen hun hond nog los rondlopen in de bos- en natuurgebieden. Het effect hiervan is groter dan u misschien denkt. Met name voor jonge dieren – zoals reekalfjes – is het ontzettend belangrijk dat er geen honden los rondlopen. In samenwerking met Vereniging het ReeWild en de lokale Wildbeheereenheden hebben de gemeenten Bladel en Reusel–De Mierden daarom borden in het bos geplaatst om hiervoor aandacht te vragen.

Honden jagen wild op, waardoor deze verstrikt raken in omheining, verdrinken, zichzelf uitputten of gewond raken. Slachtoffers zijn meestal jonge vogels, reeën of vossen. Toch is het meeste leed dat loslopende honden veroorzaken niet direct zichtbaar. De ontlasting van een hond op een dassenburcht kan ervoor zorgen dat dassenfamilies hun onderkomen niet meer uit durven en verhongeren. Een reekalf heeft geen lichaamsgeur, maar wanneer een hond een reekalf besnuffelt, dan draagt het kalfje zijn geur en laat de moeder haar jong in de steek.

In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Bladel zijn regels opgenomen waarin is bepaald dat honden aangelijnd dienen te zijn in de bossen. Deze gedragsregel is ook terug te vinden op de toegangsborden naar bos- en natuurgebieden. Wie zich niet houdt aan deze regels, riskeert een boete.

De oplossing is simpel: houd uw hond aan de lijn. Vooral in het voorjaar, van februari tot en met juni, is dit ontzettend belangrijk. In deze periode zijn er veel kwetsbare jonge dieren in het bos aanwezig. Wij hopen op uw medewerking.

Voor meer informatie of als u melding wilt maken van een loslopende hond, kunt u contact opnemen met de heer Sotbi, groene handhaver in de gemeente Bladel via 0497-361636 of info@bladel.nl

Werkzaamheden De Pan

Werkzaamheden De Pan

In verband met het uitvoeren van civiele werkzaamheden aan kunstwerk De Pan wordt De Pan afgesloten voor al het verkeer van maandag 26 juni 07.00 uur tot dinsdag 4 juli 16.00 uur.

Voor het verkeer worden de volgende omleidingsroutes ingesteld:
– Het verkeer vanuit Hapert/Bladel richting Eersel wordt omgeleid via De Pan, Ganzestraat, Nieuwstraat, Oude Provincialeweg, De Wijer, N284, Hapertseweg, Wolverstraat (omleidingsletter E).
– Het verkeer vanuit Eersel richting Hapert wordt omgeleid via De Pan, Grote Aardweg, Dalemsedijk, Postelseweg, Wolverstraat, Hapertseweg, N284 (omleidingsletter A).

Voor het brom- en fietsverkeer worden de volgende omleidingsroutes ingesteld:
– Het brom- en fietsverkeer vanuit Hapert/Bladel richting Eersel wordt omgeleid via Eerselsedijk, Diamantweg, Kapelweg, Dalemsedijk (omleidingscijfer 3).
– Het brom- en fietsverkeer vanuit Eersel richting Hapert wordt omgeleid via De Pan, Grote Aardweg, Dalemsedijk, Kapelweg (omleidingscijfer 2).

Machtiging automatische incasso belastingaanslag Hot icon

Machtiging automatische incasso belastingaanslag

U kunt de gemeente het hele jaar door machtigen voor de automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u gebruik maakt van automatische incasso wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd. Deze termijnen gaan in vanaf één maand na de dagtekening van uw aanslag. De aanvraag voor automatisch incasso geldt voor de eerst volgende aanslag die u van de gemeente ontvangt.

Heeft u recent een aanslag ontvangen dan dient u het aanslagbedrag zelf over te maken voor de genoemde vervaldata. Heeft u automatische incasso en het totaal van het aanslagbedrag is minder dan € 50,00 dan wordt het bedrag in één termijn van uw betaalrekening afgeschreven.

Soort belasting
– OZB; aantal maandelijkse incasso termijnen: 6 (rond de laatste werkdag van de maand)
– Afvalstoffen- en Rioolheffing; aantal maandelijkse incasso termijnen: 3 (rond de laatste werkdag van de maand)

Geeft u de gemeente geen machtiging dan dient u de aanslag te hebben voldaan op de vervaldatum die op de aanslag staat vermeld.

U kunt de automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten via www.bladel.nl/incasso. De automatische incasso kan ieder moment stopgezet worden.

Gratis naar de prachtige en indrukwekkende film ‘Iris’ Hot icon

Gratis naar de prachtige en indrukwekkende film ‘Iris’

Op donderdagavond 22 juni organiseert de werkgroep dementievriendelijke gemeente een bijzondere filmavond in gemeenschapshuis D’n Boogerd in Vessem. We vertonen dan de film ‘Iris’, die over de ziekte Alzheimer gaat. De toegang is gratis en u bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Vanaf 19.30 uur staan de deuren van D’n Boogerd voor u open en om 20.00 uur start de indrukwekkende film. ‘Iris’ vertelt het waargebeurde verhaal over het leven van filosofe en schrijfster Iris Murdoch en dat van haar man en grote liefde John Bayley. Van hun kennismaking tijdens hun studententijd in Oxford tot en met de moeilijke periode, 40 jaar later, als Iris begint te lijden aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer. Judi Dench, Jim Broadbent en Kate Winslet spelen de hoofdrollen. De film uit 2001 won een Oscar en werd daarnaast nog twee keer genomineerd. In totaal won de film 11 prijzen en kreeg 22 nominaties. Na afloop van de film heeft u de gelegenheid om na te praten. Ook als u vragen heeft over Alzheimer kunt u deze stellen aan de zorgtrajectbegeleiders Margo van der Velden (Joriszorg) en Doret Kavelaars (Zuidzorg). In de zaal zijn stands ingericht met informatie over Alzheimer, onder meer van bibliotheek de Kempen (dementheek) en het GOW Welzijnswerk. De toegang is gratis, en koffie en thee staan klaar. We hopen u te zien op 22 juni!

Juridische hulp binnen uw gemeente Hot icon

Juridische hulp binnen uw gemeente

BLADEL – Met ingang van 12 juni zal de landelijke organisatie Het Juridisch Loket spreekuren gaan houden binnen de Kempen. Concreet betekent dit dat inwoners van de gemeente Bladel vanaf 12 juni zowel gebruik kunnen maken van de gratis dienstverlening van het Juridisch Loket als ook van Sociaal Raadsliedenwerk. Hieronder leggen wij u uit bij welke organisatie u terecht kan met uw hulpvraag.

Het Juridisch Loket
Informatie en juridisch advies met name over arbeidsconflicten, familiekwesties, huur- en woonrecht, vreemdelingenzaken en problemen met producten of diensten. Ook voor andere juridische kwesties over bijvoorbeeld strafzaken, burenkwesties, vergunningen en boetes kunt u bij het Juridisch Loket terecht. Het Juridisch Loket is een stichting en wordt gefinancierd door de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op de website
juridischloket.nl vindt u antwoorden op veel voorkomende vragen. Stelt u liever telefonisch uw vraag? Dit is mogelijk op werkdagen van 09.00 tot 18.00 uur via 0900–8020 (€ 0,25 p/m). Bezoekt u graag het inloopspreekuur voor een antwoord op uw vraag? Loop dan vanaf 12 juni binnen bij Werkplein de Kempen in het gemeentehuis van Bladel. U kunt hier iedere maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur terecht.

Sociaal Raadsliedenwerk
Informatie en advies met name over:
– uw loon of uitkering;
– belastingdienst toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget;
– sociale voorzieningen zoals kinderbijslag of AOW;
– belastingaanslagen of invordering belasting;
– beslaglegging en de beslagvrije voet;
– regelingen voor mensen met een laag inkomen;
– zorgregelingen zoals Wmo of de hoogte van uw eigen bijdrage CAK;
– beschikkingen van overheidsinstanties;
– huur- en woonzaken.
De medewerker van Sociaal Raadsliedenwerk houdt spreekuur op het gemeentehuis. Wanneer u gebruik wil maken van Sociaal Raadsliedenwerk kunt u contact opnemen met uw gemeente op telefoonnummer 0497-361636. Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Voor zowel het Juridisch Loket als Sociaal Raadsliedenwerk geldt dat het soms nodig is u te verwijzen naar een andere instantie. Denk bijvoorbeeld aan mediators, andere hulpverleners of de advocatuur. Hierbij kunt u vaak gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Het Juridisch Loket
of Sociaal Raadsliedenwerk kan u hier meer over vertellen.

Fotowedstrijd gemeentegids 2018 Hot icon

Fotowedstrijd gemeentegids 2018

In december 2017 verschijnt de gemeentegids 2018, die het bedrijf Akse Media uitgeeft in samenwerking met de gemeente Bladel. We willen de gids niet alleen vóór u maken, maar ook met u. Wij organiseren daarom een fotowedstrijd, waarbij we (een selectie) van de ingezonden foto’s in de gemeentegids plaatsen.

U kunt uw foto(’s) tot en met vrijdag 18 augustus sturen naar voorlichting@bladel.nl onder vermelding van uw naam en adresgegevens. De winnende foto wordt beloond met een VVV-bon ter waarde van € 50,- en komt op de voorpagina van de gemeentegids.

Om het voor iedereen helder en leuk te houden, hebben we een aantal spelregels:
– De foto’s moeten genomen zijn in de gemeente Bladel. Geef in de mail en/of in de bestandsnamen ook aan waar de foto’s zijn gemaakt.
– De foto’s moeten aangeleverd worden in JPEG/JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1 Mb en moeten vrij zijn van auteursrechten.
– Door deelname aan de fotowedstrijd geeft de maker de gemeente Bladel het recht om de aangeleverde foto’s vrij te gebruiken in andere interne en externe communicatie-uitingen. De gemeente en de maker delen het auteursrecht. De maker behoudt daarmee het recht om de foto’s te gebruiken voor eigen doeleinden.

De winnende foto wordt begin september 2017 bekendgemaakt. De winnaar krijgt hiervan persoonlijk bericht.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team communicatie via voorlichting@bladel.nl of via tel. 361636.

Doet u mee aan het belevingsonderzoek? Hot icon

Doet u mee aan het belevingsonderzoek?

Het buitengebied is een plek waar veel functies samenkomen. Er wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd in een variëteit aan landschappen en natuur. Het buitengebied is ook van oudsher het gebied waar de agrarische sector een plek heeft. Na het uitbreken van de varkenspest, zo’n 20 jaar geleden, is er in Brabant een maatschappelijke discussie ontstaan over de toekomst van de (intensieve) dierhouderij(*). Vraagstukken over gezondheid van mens en dier zijn onderwerp van gesprek. Maar ook de toekomst van de sector als totaal en de individuele dierhouderijbedrijven, wordt herzien.

Belevingsonderzoek
In de gemeente Reusel-De Mierden wordt op verschillende vlakken gewerkt aan het versterken van een prettig leefklimaat, een toekomstbestendige sector en een samenleving die vertrouwen heeft in elkaar. Om te komen tot een oplossing in het belang van alle partijen is het ook belangrijk om te weten hoe u uw leefomgeving beleeft. Het vinden van een goede balans is immers meer dan harde wetenschap van feiten en cijfers. Het gaat ook over het ‘samen doen’ en ‘samen besluiten’ wat een prettig woon-, werk- en leefklimaat is. Daarom ontvangt ieder huishouden binnenkort een vragenlijst. Hierin staan vragen over uw ervaringen met bijvoorbeeld gezondheid, geur- en geluidsoverlast in relatie tot o.a. de intensieve dierhouderij. Dit onderzoek wordt op verzoek van de gemeenteraad uitgevoerd door de GGD en ontvangt u in uw brievenbus in de week van 29 mei.

Werkgroep Beleving & communicatie
De werkgroep Beleving & communicatie heeft meegedacht over de opzet van de vragenlijst. De resultaten van het onderzoek koppelen we dit najaar aan u terug. Ook dan is de werkgroep weer betrokken om te bekijken hoe we de resultaten verder brengen. De werkgroep wordt gevormd door inwoners, agrarische ondernemers, voormalig dierenarts, urgentieteam Provincie Noord-Brabant en gemeente.

Doet u mee aan het belevingsonderzoek?
Burgemeester Jetty Eugster nodigt u van harte uit om deel te nemen en uw ervaringen te delen. U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk 22 juni. Meer informatie over de toekomst van de dierhouderij en het buitengebied vindt u op
www.reuseldemierden.nl

(*) met dierhouderij, voorheen ook wel veehouderij genoemd, worden agrarische bedrijven bedoeld die dieren houden voor het
verkrijgen van melk, eieren, vlees of bont.

Posts loader