iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Gemeentelijk

Thematour Aardgasvrij wonen in Riethoven Hot icon

Thematour Aardgasvrij wonen in Riethoven

Voor wie op zoek is naar kennis over aardgasvrij wonen, organiseert de Nationale Duurzame Huizen Route, in samenwerking met de Kempengemeenten, thematours.

Donderdagavond 24 mei geeft de familie Cuperus uit Riethoven een rondleiding in hun woning en laten zij zien hoe zij wonen zonder aardgas. Er is plek voor 12 geïnteresseerden om met de tour mee te gaan en meer te leren over een aardgasvrij huis.

De heer Cuperus heeft in zijn woning uit 2001 de gasketel vervangen door een lucht-warmtepomp met boiler. Daarnaast is hij overgestapt op elektrisch koken, waardoor er geen gas meer wordt verbruikt.

Bij de installatie van een lucht-warmtepomp komt veel kijken: “Mijn balans is uiteindelijk positief, maar je weet niet snel teveel”, vertelt hij. Daarom helpt hij anderen graag met het oriëntatieproces.

Er bij zijn
De thematour vindt plaats in Riethoven op donderdag 24 mei om 20.00 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom en kunnen zich inschrijven via de website 
www.duurzamehuizenroute.nl/thematours

Kamperen bij de boer door jongeren Hot icon

Kamperen bij de boer door jongeren

Kamperen bij de boer is een bekend fenomeen in de gemeente Bladel en omgeving. Een leuk initiatief dat in de meeste gevallen goed verloopt. In de vorige jaren zijn er jammer genoeg ook incidenten geweest, zoals overmatig drankgebruik en geluidsoverlast. Dit kan zowel voor de omgeving als voor de jongeren zelf leiden tot vervelende situaties.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Bladel staat dat kamperen buiten een kampeerterrein niet is toegestaan. Er is echter een uitzondering, namelijk het kamperen voor ‘eigen gebruik op eigen terrein’. In bepaalde gevallen kan het kamperen van jongeren bij de boer daar onder vallen. Als één van uw kinderen op uw erf wil kamperen en daarvoor wat vrienden en vriendinnen uitnodigt, is dat dus toegestaan. De gemeente rekent er op dat u een oogje in het zeil houdt. Er wordt met name aandacht gevraagd voor alcoholmisbruik (geen alcohol onder de 18), het voorkomen van overlast voor anderen en het ontstaan van onveilige situaties. Het stoken van een open vuur is niet toegestaan. Mocht er ondanks alle preventieve maatregelen toch iets fout gaan dan is de gemeente genoodzaakt om een kijkje te komen nemen en op basis daarvan passende actie te ondernemen.

Om inzicht te krijgen in het aantal groepen jongeren dat in de zomermaanden op eigen terrein kampeert, wordt aan de grondeigenaren of de kampeerders gevraagd dit te melden voor 14 juni via m.dewijs@bladel.nl. Als dank ontvangen de kampeerders een welkomstpakket.

Subsidie muziekonderwijs

Subsidie muziekonderwijs

De gemeente Bladel heeft er voor gekozen om niet de instelling die muzikale en culturele vorming aanbiedt, te subsidiëren, maar uitsluitend de leerling die er gebruik van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent het dat zij zelf afspraken moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans.

Subsidiemogelijkheden
Deelnemers aan muzikale en culturele vorming, die tussen 6 en 21 jaar oud zijn en in de gemeente Bladel wonen, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor het volgen van één cursus. De subsidie bedraagt 50% van het lesgeld met een maximum van € 414,00 per cursusjaar. De totale uitgaven van deze subsidie zijn aan een limiet gebonden. Als het totaal aan aanvragen de limiet overschrijdt, dan wordt de totale subsidie verdeeld over alle aanvragers. Het bedrag per aanvrager is in deze situatie enigszins lager.

Overzichtslijst gecertificeerde docenten
De gemeente hanteert een overzichtslijst met alleen individuele, gecertificeerde docenten. De gemeente vindt het belangrijk dat een bepaald kwaliteitsniveau wordt gewaarborgd op basis van een aantal voorwaarden, waaraan docenten moeten voldoen. Uiteraard maakt elke deelnemer zelf de keuze voor een bepaalde docent, maar een deelnemer komt alleen in aanmerking voor subsidie als de cursus wordt gevolgd bij één van de docenten die op de overzichtslijst staan vermeld. De overzichtslijst kunt u vinden op
www.bladel.nl/muzieksubsidie.

Aanvraagformulier
Voor deze individuele subsidiëring van deelname aan muzikale en culturele vorming zijn nadere regels vastgesteld. Deze nadere regels en het aanvraagformulier kunt u downloaden via
www.bladel.nl/muzieksubsidie of opvragen in het gemeentehuis. U kunt het aanvraagformulier ook digitaal invullen met DigiD.

Periode om aanvragen in te dienen
De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag loopt tot en met 1 juni van het lopende cursusjaar. De regeling bepaalt dat deze periode strikt gehanteerd moet worden door de gemeente. Aanvragen die te vroeg of te laat binnenkomen, worden afgewezen.

Kent u iemand die een lintje verdient? Hot icon

Kent u iemand die een lintje verdient?

Bij gelegenheid van Koningsdag werden op 26 april in onze gemeente 2 onderscheiding en toegekend. Kent u ook een vrijwilliger die een lintje verdient? U heeft de mogelijkheid om iemand voor een Koninklijke Onderscheiding voor te dragen.

Voor de Orde van Oranje-Nassau komen mensen in aanmerking met (langdurige) bijzondere verdiensten voor de samenleving. Denk aan de vele vrijwilligers die actief zijn op sociaal-maatschappelijk gebied. Niet alleen bestuurders komen in aanmerking, maar ook mensen die door hun inzet verenigingen draaiend houden. Een Koninklijke onderscheiding kan worden toegekend bij Algemene Gelegenheid (Koningsdag) of bij een bijzondere persoonlijke gelegenheid (bijvoorbeeld een jubileum).Koningsdag 2019 lijkt misschien ver weg, maar de voorbereidingen voor het toekennen van Koninklijke onderscheidingen bij die gelegenheid beginnen binnenkort weer. Als u vindt dat iemand in uw omgeving in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding, kunt u een aanvraag indienen bij de burgemeester. Om een Koninklijke onderscheiding te verkrijgen zijn verdiensten voor de gemeenschap (maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of sportief terrein) belangrijk. Verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties spelen daarom een belangrijke rol bij het indienen van aanvragen.

Hoe draagt u iemand voor?
Een aanvraagformulier voor een Koninklijke onderscheiding kunt u downloaden via
www.bladel.nl, opvragen bij het bestuurssecretariaat (tel. 361438/361439) of via http://www.lintjes.nl. Bij de aanvraag moet uitgebreid vermeld worden waarom de betreffende persoon wordt voorgedragen. Een nauwkeurige omschrijving van de verdiensten en de tijd die hieraan besteed wordt is erg belangrijk. Daarnaast dient het te worden ondersteund door de betreffende organisatie. Het is belangrijk dat u de volledige persoonsgegevens en uw relatie tot betrokkene hierbij vermeldt. Het invullen van een voorstelformulier vergt tijd en de nodige inspanning.

Het indienen van een aanvraag betekent niet automatisch dat de onderscheiding ook wordt toegekend. De burgemeester beoordeelt de aanvraag zorgvuldig en stuurt deze met zijn advies naar de Commissaris van de Koning. Daar wordt de aanvraag bekeken en doorgestuurd naar het Kapittel van de Civiele Orden. Deze commissie brengt uiteindelijk advies uit aan de Koning.

De aanvragen moeten tijdig in Den Haag afgehandeld worden. Een lange periode van voorbereiding en behandeling is nodig. Dit betekent dat u de aanvraag voor Koningsdag 2019 vóór 2 juli 2018 moet inleveren bij de gemeente en de aanvraag voor een bijzondere persoonlijke gelegenheid uiterlijk zes maanden vóór de datum van uitreiking binnen moet zijn bij de gemeente.

Voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen met de burgemeester of het bestuurssecretariaat. Daarnaast kunt u de volgende websites bezoeken:

www.lintjes.nl
www.kanselarij.nl

Uitnodiging aan jeugdkampioenen sport en cultuur Hot icon

Uitnodiging aan jeugdkampioenen sport en cultuur

Op vrijdagavond 15 juni worden alle jeugdkampioenen in het zonnetje gezet tijdens een huldiging op de Markt in Bladel.

Voor de huldiging worden alle jeugdige inwoners (tot en met 17 jaar) uit de gemeente Bladel gezocht die een kampioenschap hebben behaald op het terrein van sport of cultuur. De gemeente Bladel onderstreept hiermee het belang van het sportieve en culturele klimaat in de gemeente. Kent u kampioenen die een unieke prestatie hebben behaald? Geef hen dan op! Aanmelden kan tot 3 juni bij Jaimy Panjoel via j.panjoel@bladel.nl of 0497-361636. Ook voor nadere informatie omtrent de huldiging kunt u bij haar terecht.

De huldiging is gelijktijdig met Click Beach, een sport- en spelevenement op het zandstrand dat georganiseerd wordt door VC Bladel en Click Sport voor alle kinderen uit de regio.

Project Waterpark Groote Beerze afgerond Hot icon

Project Waterpark Groote Beerze afgerond

Op donderdag 17 mei is van 15.00 tot 17.00 uur de officiële opening van Waterpark Groote Beerze. Het waterpark is een natuurlijke schakel tussen de rioolwaterzuivering en de beek de Groote Beerze. Daarnaast vormen natuurontwikkeling, recreatie en educatie belangrijke elementen van het waterpark.

Afgelopen jaar heeft Waterschap De Dommel hard gewerkt aan de herinrichting van het park; er zijn verbeteringen aangebracht in vijvers en filters en de kwaliteit van het water kan zo verhoogd worden. Dit was mede mogelijk door verkregen subsidie van de provincie Noord-Brabant.

De herinrichting was tevens een mooie kans om het gebied aantrekkelijker te maken voor publiek. In het nieuwe ontwerp is er meer aandacht voor de educatieve en recreatieve elementen. Zo is er een nieuwe wandelroute waarbij het water het verhaal vertelt. De bezoekers volgen het water vanaf het moment dat het de zuivering verlaat en door het waterpark stroomt. De route is zowel voor volwassenen als kinderen interessant en uitdagend. Benieuwd naar het vernieuwde waterpark? U bent op donderdag 17 mei tussen 18.00 en 20.00 uur van welkom aan de Castersedijk 20 in Hapert voor een rondleiding. Kijk voor meer informatie op

www.dommel.nl

Posts loader