iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Gemeentelijk

Energiebesparingswedstrijd

Energiebesparingswedstrijd

In de zomerperiode heeft een groep medewerkers van de gemeente Eersel een energiebesparingswedstrijd gespeeld. De wedstrijd bestond uit het uitvoeren van een aantal energiebesparende maatregelen die je makkelijk thuis kon uitvoeren. Degene die de meeste acties zou uitvoeren, was de winnaar.

Het doel van de wedstrijd was het verhogen van het bewustzijn over duurzaamheid en het realiseren van een gedragsverandering op het gebied van energiebesparing. In de speelperiode zijn er 10 vriezers ontdooid, 45 vegetarische maaltijden gekookt en 5 waterbesparende douchekoppen aangeschaft. Door korter te douchen is meer dan 1.000 liter water bespaard. 50 gloeilampen zijn vervangen door LED lampen, de was is op 30 graden gewassen en aan de buitenlucht gedroogd.

Een uitgebreid verslag leest u op www.eersel.nl/duurzaamheid. Deze besparingsmaatregelen dragen bij aan onze doelstelling om energieneutraal te worden in 2025. Help je ook mee? Gemeente Eersel is dit jaar partner van het HIER Klimaatstraatfeest; de grootste energiebesparingswedstrijd van Nederland. Samen met je vrienden of buren zorgen voor een beter klimaat én aan het eind van de maand meer geld overhouden.

Doe vanaf 10 oktober mee met de energiebesparingswedstrijd van Nederland: het Klimaatstraatfeest! Voor meer informatie: www.klimaatstraatfeest.nl

Onderzoek naar woonwensen – Invullen van vragenlijst Hot icon

Onderzoek naar woonwensen – Invullen van vragenlijst

Om de woningvoorraad zo goed mogelijk op de woningbehoefte van de bevolking te laten aansluiten is het voor het gemeentebestuur belangrijk om te weten wat de woonwensen zijn van haar inwoners. De gemeente Bladel doet daarom weer mee aan het Regionaal Woonbehoeftenonderzoek dat eens in de 3 jaar in alle 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven wordt gehouden. Voor het onderzoek worden inwoners van onze gemeente geselecteerd via een steekproef. Als u bij deze groep zit ontvangt u binnenkort een brief met de vraag deel te nemen aan het Woonbehoeftenonderzoek.

Vanuit milieuoverwegingen en om kosten te besparen is ervoor gekozen om de vragenlijst via internet in te laten vullen. Indien u geen gebruik kunt maken van internet, kunt u misschien hulp vragen aan familie, vrienden of kennissen. Ook als u géén verhuisplannen heeft, is deelname aan dit onderzoek van belang. De vragen in de enquête zijn zo opgesteld dat ze snel en eenvoudig te beantwoorden zijn. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en kost ongeveer 10-15 minuten.

Informatie
Indien u nadere informatie wilt over het onderzoek, kunt u contact opnemen met het KCC van onze gemeente, telefoon 0497-361636.

Aankondiging opnamen CycloMedia

Aankondiging opnamen CycloMedia

Van eind september tot en met begin november worden er in de gemeente Bladel foto’s gemaakt door CycloMedia, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360o panoramafoto’s vanaf de openbare weg.

Deze foto’s worden door de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101.

Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology BV, Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel. Meer informatie is te vinden op www.cyclomedia.com

Hulp voor ondernemers via ‘155-Help-een-bedrijf’ Hot icon

Hulp voor ondernemers via ‘155-Help-een-bedrijf’

Gemeente Bladel en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) hebben vanaf begin 2017 een noodloket voor lokale ondernemers geopend. Met het initiatief ‘155-Help-een-bedrijf’ kunnen ondernemers in de gemeente die het moeilijk hebben kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning.

Ondernemers kunnen zich laten adviseren door een professionele ondernemersadviseur van het IMK over hoe hun situatie verbeterd zou kunnen worden. Dit kan op het gebied van financiën zijn, maar ook op het gebied van commercie en/of bedrijfsvoering. De ondernemer kan via de website: www.155.nl een check doen om te kijken of ondersteuning vanuit ‘155-Help-een-bedrijf’ op de onderneming van toepassing is.

Via de website kan tevens een online scan worden gedaan om te kijken of de ondernemer mogelijk tot de doelgroep behoort om voor een sociale ondernemersregeling in aanmerking te komen (bijvoorbeeld de Bbz-regeling of de IOAZ-regeling).

Ondernemers met vragen kunnen voor meer informatie contact opnemen met het tel. 088-9990155 of via internet: www.155.nl

Zwemproject ‘Iedereen een A’ Hot icon

Zwemproject ‘Iedereen een A’

Nederland is een waterland. Ook in de Kempen is veel water en waterrecreatie te vinden. Toch heeft niet iedereen de financiële middelen om zwemonderwijs te kunnen volgen. Dat brengt risico’s met zich mee want wat gebeurt er als kinderen uitgenodigd worden voor een kinderfeestje in een zwembad of wanneer ze gaan spelen bij kinderen die een zwembad in hun tuin hebben? De gemeente Bladel vindt het belangrijk dat ieder kind dat van de basisschool afkomt, beschikt over een zwemdiploma A.

De gemeente werkt daarom samen met Stichting Leergeld, Stichting Vluchtelingenhulp en zwembad de Smagtenbocht aan het zwemproject ‘Iedereen een A’. Stichting Leergeld is hierin een belangrijke partner voor de gemeente omdat deze vrijwilligersorganisatie financiële steun verleent aan schoolgaande kinderen die door armoede onvoldoende kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daar hoort zwemles bij. Aan het zwemproject kunnen kinderen van vergunninghouders en kinderen van wie de ouders een besteedbaar inkomen hebben van maximaal 120% van het bijstandsniveau deelnemen. Het gaat dan om kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De kosten van de zwemlessen kunnen meestal betaald worden uit verschillende budgetten van de gemeente Bladel en Stichting Leergeld. De gemeente Bladel is van mening dat kinderen niet geremd mogen worden in hun ontwikkeling omdat hun ouders geen zwemles kunnen betalen. Voor kinderen van statushouders is zwemles bovendien een manier om te integreren in de Nederlandse samenleving.

Op dit moment volgen 20 kinderen uit de gemeente Bladel de zwemlessen. Denkt u dat u in aanmerking komt om uw kind(eren) te laten deelnemen aan het zwemproject, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld. Een vrijwilliger van deze stichting komt bij u thuis om de aanvraag te beoordelen en te helpen bij het indienen van een verzoek voor financiële steun voor de zwemlessen.

Voor meer informatie: www.leergeldveldhovendekempen.nl. U kunt ook bellen met Stichting Leergeld via tel. 06-81120446.

Blauwalg geconstateerd op 2 locaties Hot icon

Blauwalg geconstateerd op 2 locaties

Waterschap De Dommel heeft bij metingen blauwalg aangetroffen op 2 locaties in de gemeente Bladel. Het gaat om de vijvers in het zuiden van het Kempisch Bedrijvenpark, aan de Smaragdweg nabij motorcrossterrein (dus niet de vijvers in het noorden aan de Diamantweg nabij het Woonbos), en de visvijver Lemelvelden. Het is voor het eerst dit seizoen dat er blauwalg in onze gemeente is geconstateerd.

De blauwalgbacteriën in het water kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Contact met oppervlaktewater met blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. Honden kunnen beter niet in met blauwalg besmet water zwemmen. Ook adviseren wij om er niet te vissen.

Blauwalg ontwikkelt zich voornamelijk bij hogere temperaturen in de lente en in de zomer. Ook komt het voor in stilstaand water, bijvoorbeeld in grotere vijvers die zich in woonwijken bevinden en in zwemplassen. Op de website van het waterschap vindt u een actueel overzicht van locaties met blauwalg of botulisme en informatie over de risico’s: www.dommel.nl/blauwalg

Afscheidsreceptie burgemeester Anja Thijs-Rademakers Hot icon

Afscheidsreceptie burgemeester Anja Thijs-Rademakers

Na ruim 9 jaar neemt Anja Thijs-Rademakers afscheid van de gemeente Eersel. Dit vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Ter gelegenheid hiervan biedt het gemeentebestuur haar een afscheidsreceptie aan op dinsdag 12 september van 19.00 tot 21.30 uur. De receptie vindt plaats in de hal van het gemeentehuis, Dijk 15 in Eersel. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Groot onderhoud aan de rijbaan Overland in Hapert/Bladel Hot icon

Groot onderhoud aan de rijbaan Overland in Hapert/Bladel

Van maandag 11 september tot en met dinsdag 3 oktober voert aannemer Van Gelder werkzaamheden uit op Overland te Hapert.

De werkzaamheden bestaan in grove lijnen uit het opbreken van het oude asfalt, het verbreden van de weg en het aanbrengen van nieuw asfalt met aan beide zijden grasbetontegels. Gedurende deze drie weken is Overland afgesloten voor doorgaand verkeer; natuurlijk wordt u een alternatieve route geboden middels een tijdelijke omleidingsroute. Aanwonenden en bestemmingsverkeer kunnen de aanliggende percelen, waar nodig in overleg met de uitvoerder van Van Gelder, wel bereiken.

Afgezien van onvoorziene (weers)omstandigheden kunt u vanaf woensdag 4 oktober weer gebruik maken van een volledig vernieuwde weg. De uitvoerder van Van Gelder, de heer Leo Kap, is te bereiken op nummer 0413-255850. Ook kunt u contact opnemen met de directievoerder op het werk, de heer Leo Vennix van gemeente Bladel. De heer Vennix is te bereiken op nummer 0497-361461.

Posts loader