iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Gemeentelijk

Remco Bosma bij de minister aanbevolen als nieuwe burgemeester Hot icon

Remco Bosma bij de minister aanbevolen als nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Bladel heeft op donderdag 29 november 2018 tijdens een extra vergadering een aanbeveling vastgesteld voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. Als eerste op de aanbeveling staat de heer ir. R.P.G. (Remco) Bosma uit Emmeloord.

De burgemeestersvacature is als gevolg van het overlijden van burgemeester Boy Swachten ontstaan per 7 augustus 2017.Er hebben in totaal 16 kandidaten op deze vacature gereageerd.

De heer Bosma (VVD) is 47 jaar, gehuwd en heeft drie kinderen. Hij heeft Milieukunde gestudeerd aan de Hogeschool West Brabant, Milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en Operational Auditing aan de Haagse Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam. De heer Bosma is vanaf het jaar 2003 werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, inspectie Leefomgeving en Transport, op dit moment als midden-manager binnen het team toezicht, Autoriteit Woningcorporaties. Naast zijn werk was en is de heer Bosma politiek actief voor de VVD, onder meer als lid van Provinciale Staten van de provincie Flevoland in de periode 2007-2016, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in de periode 2016-2017 en lid van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder in de periode 2017-2018.

De aanbeveling wordt door de gemeenteraad uitgebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), mevrouw K. Ollongren. De verwachting is dat de benoemingsprocedure voor de jaarwisseling zal zijn afgerond en dat de heer Bosma medio de maand januari 2019 met zijn werk als burgemeester van Bladel zal beginnen.

Foto: Pim van der Maden

Nationale Vrijwilligersdag Hot icon

Nationale Vrijwilligersdag

Ieder jaar vindt op 7 december de Nationale Vrijwilligersdag plaats. Deze dag is bedoeld om aandacht te vragen voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en andere actieve burgers die zich onbetaald inzetten voor andere mensen of goede doelen. De gemeente Bladel waardeert alle vrijwilligers, die actief zijn zowel binnen als buiten de gemeente. Daarom is de gemeente in 2019 het hele jaar alert om vrijwilligers en hun organisaties te ondersteunen waar mogelijk.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie of ondersteuning willen voor u als vrijwilliger of voor uw vereniging, neem dan contact op met de vrijwilligersondersteuner van de gemeente Bladel: Marjo Leijten, tel. 06-19917067 of via m.leijten@bladel.nl.

Wilt u zich ook inzetten als vrijwilliger? Voor vraag en aanbod van vrijwilligerswerk kunt u terecht bij het Vrijwilligersbureau Bladel (VBB) op het Werkplein de Kempen in het gemeentehuis. Kom gerust langs voor vragen, informatie of advies. U kunt zonder afspraak binnenlopen tijdens het spreekuur op woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur.

Ook kunt u mailen naar: info@vrijwilligersbureaubladel.nl of kijken op de vacaturesite van het Vrijwilligersbureau: www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Vertrouwenspersoon biedt veehouders hulp bij keuzes Hot icon

Vertrouwenspersoon biedt veehouders hulp bij keuzes

Er komt de laatste jaren veel op veehouders af. Nieuwe regelgeving en maatschappelijke druk maken dat er veel keuzes te maken zijn. De gemeente biedt veehouders de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een vertrouwenspersoon. Deze kan helpen bij het maken van de keuzes waar ondernemers in de veehouderij voor staan. Hij biedt een luisterend oor en kan de inbreng bovendien (als dit gewenst wordt) meenemen naar de gemeente of andere instanties.

De gesprekken vinden plaats op het initiatief van de veehouder en zijn vrijwillig en geheel vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon is Hans van den Biggelaar. Een deskundige op het gebied van business development, ruimtelijke ordening en met veel ervaring op het gebied van coaching- en advisering.

Alle veehouders en voormalig veehouders (actief geweest als veehouder in de afgelopen tien jaar) in de gemeente Bladel kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om in gesprek te gaan. Bent u veehouder (of bent u dat geweest), dan kunt u Hans van den Biggelaar bereiken via telefoonnummer 06-12970757 of per e-mail naar hans@beeckk.com.

Heeft u hierover vragen aan de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met Claudia Rieswijk via 0497-361636 of via e-mail info@bladel.nl

Carnavalswagens bouwen in oude sporthal Bladel Hot icon

Carnavalswagens bouwen in oude sporthal Bladel

Carnavalsvereniging De Muggezifters heeft de gemeente Bladel gevraagd om de oude sporthal in Bladel tijdelijk te mogen gebruiken als ‘leslokaal’. Zij willen aan kinderen van de vijf basisscholen in Bladel laten zien hoe een carnavalswagen wordt gebouwd. Vervolgens gaan de kinderen zelf aan de slag. Elke school maakt dan een eigen wagen waarmee ze strijden om de scholenprijs.

De gemeente ondersteunt dit initiatief graag en biedt, waar mogelijk, de benodigde faciliteiten. Een passend onderkomen was in dit geval een eerste vereiste. De oude sporthal biedt daarnaast nog voldoende ruimte om ook andere wagenbouwers onderdak te bieden. Samen met de carnavalsvereniging is bezien welke maatregelen getroffen moeten worden om de oude sporthal hiervoor geschikt te maken. Voorwaarde voor gebruik is dat dit kan plaatsvinden in een veilige omgeving, zonder overlast te veroorzaken naar omwonenden. Afspraken over veiligheid, geluid, parkeren, gebruikstijden etc. moeten er voor zorgen dat zowel jonge als volwassen wagenbouwers hier gedurende enkele maanden naar hartenlust hun hobby kunnen beoefenen, die leidt tot de meest prachtige creaties waar de gehele gemeenschap tijdens carnaval van kan meegenieten. In 2019 zal begonnen worden met de nieuwe invulling van de oude sporthal en het omliggende terrein. De mogelijkheden die de oude sporthal dit jaar nog biedt, zijn dus niet gegarandeerd voor komende jaren. De gemeente kan niet garanderen dat de gebruikers volgend jaar een alternatief krijgen aangeboden maar zal tegen die tijd wel meedenken over mogelijkheden.

Foto: Rosiet van Doormalen

 

Geen blauwalg meer in waterpartij(en) gemeente Bladel Hot icon

Geen blauwalg meer in waterpartij(en) gemeente Bladel

In de meting van september zijn er geen verhoogde concentraties blauwalg (of botulisme) meer gemeten bij de Vijver Heideweg in Netersel. Waterschap de Dommel gaat daarom de waarschuwingsborden die zijn geplaatst, verwijderen.

Voor meer informatie over de risico’s van blauwalg en botulisme en actuele locaties met blauwalg of botulisme, kunt u kijken op de website van Waterschap de Dommel.

www.dommel.nl

Informatie-bijeenkomst Proefcasus Eindhoven Airport Hot icon

Informatie-bijeenkomst Proefcasus Eindhoven Airport

Datum: donderdag 29 november. Tijd: 19.00 uur inloop, 19.30 uur aanvang programma, 22.00 uur einde bijeenkomst. Locatie: Philips Stadion, Frederiklaan 10A in Eindhoven (entree 8).

Welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport is na 2019 wenselijk en realiseerbaar? En hoe kan er een betere balans komen tussen economische groei en belasting van de leefomgeving? Dat is de centrale vraagstelling waarop in de Proefcasus Eindhoven Airport antwoord wordt gegeven.

In oktober is de Proefcasus Eindhoven Airport van start gegaan. Tijdens de informatiebijeenkomst op 10 oktober is ingegaan op het doel en de beoogde aanpak van deze Proefcasus. Van 11 oktober tot en met 25 oktober heeft eenieder de gelegenheid gehad te reageren op de Startnotitie en aanpak Proefcasus Eindhoven Airport via de website www.samenopdehoogte.nl. Tijdens de bijeenkomst op 29 november wordt u bijgepraat over de stand van zaken en wordt verder met u in gesprek gegaan over de Proefcasus. U bent van harte welkom.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website www.samenopdehoogte.nl en ontvangt voorafgaand de bijeenkomst een bevestiging met nadere informatie over het programma.

Aanslag gemeentelijke belastingen Hot icon

Aanslag gemeentelijke belastingen

Met ingang van 2019 is er nog maar één aanslag gemeentelijke belastingen in Bladel. De gemeente Bladel stapt over op een nieuwe en eenvoudigere manier van aanslagoplegging. De meeste burgers en bedrijven ontvangen jaarlijks een viertal aanslagen van de gemeente Bladel. Het betreft hier de Woz-beschikking, de aanslag onroerende zaakbelastingen en drie aanslagen afvalstoffen- en rioolheffing.

Vanaf belastingjaar 2019 gaat de gemeente deze belastingaanslagen combineren op één aanslagbiljet.

Wat gaat er precies veranderen?
– Met dagtekening 28 februari 2019 ontvangt u de Woz-beschikking, aanslag onroerende zaakbelastingen en het vastrecht voor de afvalstoffen- en rioolheffing op één biljet.
– U kunt de aanslag voortaan in tien termijnen via automatisch incasso laten afschrijven. Indien u al een machtiging heeft afgegeven, hoeft u verder niets te doen.
– Heeft u nog geen automatisch incasso? Vraag dit dan aan via de website van de gemeente Bladel (
www.bladel.nl/incasso) of haal een kaartje bij het Klant Contact Centrum. Indien u geen gebruik maakt van automatisch incasso, blijft u in twee termijnen betalen.
– De diftar 2019 (ledigingen containers) wordt gecombineerd met de aanslag voor belastingjaar 2020.
– De aanslag diftar 2018 over de periode september t/m december 2018 wordt wel nog afzonderlijk verstuurd met dagtekening 31 januari 2019.

In 2019 is er ook de mogelijkheid om de aanslag digitaal te ontvangen via mijn.overheid.nl, in plaats van per post. U kunt daar veilig en gemakkelijk inloggen met uw DigiD. Logt u in als bedrijf, dan kan dat middels e-herkenning. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u uw account op mijn.overheid.nl activeert en vervolgens aangeeft dat u digitale post wilt ontvangen van de gemeente Bladel. Vul ook uw emailadres in. Zodra er nieuwe digitale post beschikbaar is ontvangt u een email. Hoe u het account activeert ziet u in het filmpje op www.mijn.overheid.nl. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso dan bestaat via mijnoverheid de mogelijkheid om via iDeal de aanslag te betalen.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de medewerkers van belastingen via tel. 0497-361636 of stuur een mail naar belastingen@bladel.nl.

Sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen Hot icon

Sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen

In de komende weken kan de temperatuur in de nacht dalen tot onder het vriespunt, waardoor er nachtvorst ontstaat. Hierdoor kan het glad worden op stoepen en wegen. Als inwoner heeft u ook een rol in het bestrijden van gladheid.

Op stoepen en wandelpaden wordt door de gemeente niet gestrooid. Het schoonhouden van stoepen is een eigen verantwoordelijkheid van een eigenaar of bewoner. U wordt vriendelijk verzocht de toegang tot uw perceel zo veilig en toegankelijk mogelijk te houden. Wij doen daarom beroep op u om gladheid op voetpaden grenzend aan uw perceel zelf te bestrijden.

Enkele tips bij het strooien van zout
– Veeg eerst de meeste sneeuw weg.
– Strooi niet meer dan een handje zout per m2.
– Het zout gaat pas na 10 minuten werken.
– Strooi niet te veel onder bomen, dat is slecht voor de wortels.
– Strooizout is niet om te eten.

Posts loader