iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Gemeentelijk

Samen op pad naar een groene kunstwandelroute

Samen op pad naar een groene kunstwandelroute

De gemeente Eersel werkt samen met gemeenten Veldhoven en Eindhoven aan een kunstwandelroute, die loopt van de Markt van Eersel tot aan de Markt van Eindhoven. Gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties, zoals Natuurmonumenten, het Waterschap en Staatsbosbeheer, maar ook groenschool Helicon (V)MBO Eindhoven, Stichting Promotie Eersel en particulieren werken in dit project samen.

Het idee is een ontwerp te maken voor een ‘groen lint’ dat de Markt in Eersel verbindt met de Markt in Eindhoven. Dit lint vormt het verbindende element tussen de afzonderlijke kunstwerken die al op de route aanwezig zijn of nog worden gerealiseerd. Ook geldt het lint als leidraad voor het wandelende publiek.

Na het beoordelen van verschillende ontwerpschetsen, mag kunstenares Annet Bult haar ontwerp verder uitwerken. Zij stelt voor om delen van de 24 kilometer lange route te voorzien van een gevlochten heg. De heg verkent de ruimte, is eigenzinnig en meandert van boom tot boom. De heg beweegt zich als een zelfstandige groene sculptuur door het landschap en de bebouwde omgeving. Het landschap is hier leidend, waarin de heg verschillende functies vervult.

De heg wordt gevlochten in de Staken&Bindersstijl. Voor de aanleg en het onderhoud wordt daarmee een oud ambacht nieuw leven ingeblazen: vrijwilligers voeren in gildeverband werkzaamheden uit. Het kunstproject krijgt mede daardoor een sterk sociaal karakter. Inwoners, overheid en het bedrijfsleven werken samen aan een natuurproject dat de woon- en leefomgeving verrijkt. Het project trekt kunst- en wandelliefhebbers naar stad en regio.

De gemeente Eersel en Stichting Promotie Eersel presenteren op donderdag 25 januari, om 20.00 uur, in De Muzenval het ontwerp en de werkwijze voor betrokken partijen en geïnteresseerden. Ook u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden kan per e-mail: p.kolen@eersel.nl

Gladde slang doet het goed in de Kempen Hot icon

Gladde slang doet het goed in de Kempen

Al sinds 2009 speurt een groep van vrijwilligers naar de Gladde slang in de Kempen, onder begeleiding van Arnold van Rijsewijk van RAVON. Ook dit jaar zijn zij weer de diverse leefgebieden ingetrokken in de gemeenten Bladel, Reusel-de Mierden, Bergeijk en over de grens in de gemeente Lommel.

De inventarisatie laat zien dat de totale populatie in de Kempen de afgelopen jaren gestaag stijgt. Ook vestigt deze zich in nieuw geschikt gemaakte gebieden. In 2017 werden bovendien veel meer jonge slangen gevonden dan de jaren ervoor. Dat is een goed teken. Er zijn wel grote verschillen tussen de verschillende locaties. Waar op sommige routes jaarlijks het aantal gelijk blijft, is op andere locaties sprake van afname, toename of grote jaarlijkse verschillen. De onderzoekers maken zich ook zorgen om de hoeveelheid verkeersslachtoffers, die vooral door fietsverkeer wordt veroorzaakt. De slangen warmen zich graag op paden op in de zon en zijn daarom kwetsbaar voor verkeer. De groei van de populatie is een mooi resultaat van de vele maatregelen die we hebben uitgevoerd in de afgelopen jaren om het leefgebied voor de Gladde slang te herstellen en deze met elkaar te verbinden. Ook in de komende tijd staan hiervoor nog maatregelen gepland. Het mooie hieraan is dat vele andere soorten hier ook van profiteren, zoals de levendbarende hagedis en vele vogel- en insectensoorten.

De gemeente Bladel bedankt alle vrijwilligers dit zich dit jaar en de afgelopen jaren hebben ingezet voor de monitoring van de Gladde slang. Als u interesse heeft om ook mee te doen als vrijwilliger, kunt u zich aanmelden via info@bladel.nl.

Wat kies jij: lief zijn voor je oren of een irritante piep horen?

Wat kies jij: lief zijn voor je oren of een irritante piep horen?

Een piep of suis in je oor na het stappen of na het luisteren naar een persoonlijke muziekspeler? Dat is het eerste teken dat je oren te veel zijn belast. Maar je kunt ook gehoorschade hebben zonder een piep of suis. Het gaat meestal geleidelijk.

Steeds meer kinderen en jongeren lopen gehoorschade op. In Nederland komen er jaarlijks ruim 21.500 jongeren bij met gehoorschade door harde muziek. Vaak is de gehoorschade onomkeerbaar; het kan zelfs leiden tot levenslange arbeidsongeschiktheid. In de gemeente Bladel heeft 36% van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar beginnende gehoorschade. 88% van de jongeren gebruikt géén gehoorbescherming tijdens het uitgaan. Benieuwd of jouw gehoor nog goed is en of je op een veilige manier uitgaat? Ga naar www.oorcheck.nl.

Tip! Draag goede oordoppen met een muziekfilter tijdens het uitgaan. Deze zie je bijna niet zitten en je kunt de muziek (en elkaar) nog steeds goed horen.

Met de campagne ‘Wat kies jij?’ willen we mensen op een ludieke manier bewust maken van de keuzes die zij maken. De campagne is een initiatief van de gemeenten Bladel, Reusel-De Mierden en Eersel, GGD Brabant-Zuidoost, CJG+ de Kempen, Politie en Novadic Kentron.

www.oorcheck.nl

Ut Dierenwaaike in Hapert al 30 jaar! Hot icon

Ut Dierenwaaike in Hapert al 30 jaar!

Ut Dierenwaaike in Hapert bestaat al 30 jaar. Dagelijks komen er veel mensen (al dan niet) met kleine kinderen kijken naar de dieren. In het voorjaar zijn er kleine reetjes, lammetjes, geitjes en kuikens. Dat is een lust om te zien en menigeen geniet hier met volle teugen van, zeker ook de kleine kinderen.

Het is een komen en gaan van diverse toeschouwers. Mensen van de Hapertse Kluis maken er bijvoorbeeld gezamenlijk een (rolstoel-)wandeling van en de kinderen van het kinderdagverblijf lopen er hun dagelijkse rondje. Ut Dierenwaaike heeft echt zijn functie binnen de Hapertse samenleving. Dat heeft het echter op meerdere vlakken. Zo zijn mensen van de Wisselstroom werkzaam als dierenverzorger. Ook de bewoners van WIH (Wonen In Hapert) dragen hun steentje bij en verzorgen samen met een begeleider 1 keer in de 3 weken de dieren in het weekend.

Ondanks al deze hulp is er versterking nodig van één of enkele vrijwillige verzorgers. De verzorging van de dieren moet elke dag gebeuren. Elke ochtend is er 1 tot 1½ uur nodig om de dieren te voeren en andere werkzaamheden te doen.

De werkzaamheden bestaan uit:
– Voeren van hooi, brok en water;
– Controleren of alle dieren in orde zijn;
– Vegen (stoep bij de stal);
– Opruimen van troep (afval) en takken
zodat het er representatief uitziet;
– Het op het gewenste peil houden van de populatie.

Vele handen maken het werk licht. Met genoeg vrijwillige verzorgers is het voldoende om 1 keer per week deze taken uitvoeren. Wilt u de dieren 1 of meerdere keren per week mee verzorgen? Of wilt u meer informatie? Bel of mail dan naar Frans Luijten via 06-24761420 of fluijten@upcmail.nl.

Voor vragen over het uitvoeren van vrijwilligerswerk, kunt u contact opnemen met het Vrijwilligersbureau Bladel. Spreekuur op woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Locatie: Werkplein de Kempen, Markt 20 (ingang gemeentehuis) in Bladel. Tel. 0497-361797 (alleen tijdens spreekuren)

info@vrijwilligersbureaubladel.nl

Gemeentelijk Hot icon

Vuurwerk met oudjaar; feestelijk, veilig en schadevrij

In veel gemeenten is vuurwerk elke jaarwisseling weer een hoofdpijndossier. Er vallen ernstig gewonden en soms zelfs doden door vuurwerk. Ook is zwaar illegaal vuurwerk vaak de oorzaak van veel ongelukken en schade. In de gemeente Bladel valt het gelukkig mee met vuurwerkincidenten. Ook komende jaarwisseling is het particulieren toegestaan vuurwerk af te steken in de openbare ruimte. Wel vraagt de gemeente haar burgers mee op te letten dat het een feestelijke, veilige en schadevrije jaarwisseling wordt.

Kopen en afsteken van vuurwerk
Aan al het vuurwerk zit risico, daarom is het belangrijk alleen goedgekeurd consumentenvuurwerk te kopen bij erkende verkooppunten en de gebruiksaanwijzing goed te lezen. Vuurwerk afsteken mag van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Het is verboden vuurwerk op of aan de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats af te steken als dat schade, overlast of gevaar voor mens en dier kan veroorzaken. Ruim vuurwerkresten ’s nachts of de volgende ochtend snel op zodat kinderen er niet mee kunnen spelen. Voor meldingen over vuurwerk dat buiten de toegestane tijden wordt afgestoken of over vuurwerkoverlast kunt u bellen met het meldnummer van de politie via 0900-8844.

Carbidschieten
Carbidschieten is toegestaan van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur onder de volgende voorwaarden:
– Degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is, is 18 jaar of ouder en niet onder invloed van alcohol of drugs.
– De inhoud van de bus, waarmee geschoten wordt, bedraagt maximaal 40 liter.
– De bussen zijn afgesloten met zacht materiaal (b.v. voetbal of plastic zak).
– In een cirkel van 100 meter rond de plaats waar het carbid schieten plaatsvindt, worden niet meer dan twee bussen gebruikt voor het schieten met carbid, dan wel gebruiksklaar aanwezig gehouden voor het schieten met carbid.
– Er worden geen busdeksels of soortgelijke gevaarlijke projectielen gebruikt om met behulp van carbid weg te schieten.
– Er wordt zorg voor gedragen dat er geen personen of voorwerpen in de schietrichting kunnen komen. Eventueel wordt de omgeving afgezet met linten.
– Toeschouwers worden op veilige afstand van het carbid schieten gehouden.
– De locatie waar het carbid schieten plaatsvindt, ligt op tenminste 300 meter van zorginstellingen.
– Er wordt rekening gehouden met het welzijn van dieren.
– Omwonenden worden geïnformeerd over het aanvangstijdstip van het losschieten.
– Eventuele schade als gevolg van het carbid schieten is voor rekening van degene die het afschiet. Deze persoon wordt aansprakelijk gesteld.

Kandidaatstelling verkiezingen gemeenteraad van Bladel Hot icon

Kandidaatstelling verkiezingen gemeenteraad van Bladel

Op 5 februari 2018 tussen 09.00 en 17.00 uur zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Bladel plaatsvinden. De kiesraad heeft software ontwikkeld voor het aanmaken van uw kandidatenlijst. Kijk hiervoor op https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/ondersteunende-softwareverkiezingen-osv.

Met programma 1 van OSV kunnen politieke partijen de volgende formulieren aanmaken voor de kandidaatstelling:
– Het kandidaatstellingsformulier (model H 1)
– De ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst (model H 4)
– De instemmingsverklaring met de kandidaatstelling (model H 9)
– De machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke partij boven de kandidatenlijst (model H 3-1)
– De machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen boven de kandidatenlijst (model H 3-2)

De kandidatenlijsten moeten worden ingeleverd bij de afdeling verkiezingen van de gemeente Bladel, Markt 21 Bladel. Alleen groeperingen die op de dag van de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd kunnen aan de verkiezingen deelnemen.

Het is mogelijk om vooraf de kandidatenlijsten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Hiervoor kunt u een afspraak met mevr. E. van de Weegh, Bureau Verkiezingen van de gemeente Bladel.

De kandidatenlijst moet op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd door een kiesgerechtigde. Hierbij moeten de volgende stukken worden overgelegd.
1. De lijsten van kandidaten (model H 1)
2. De verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9).
3. De machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
4. De machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduiding van politieke groeperingen of afkoringen daarvan, boven een kandidatenlijst, (model H 3-2)
5. Een nieuwe partij moet tenminste 20 ondersteuningsverklaringen overleggen. Deze ondersteuningsverklaringen kunnen worden afgelegd bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel in de periode van 22 januari 2018 tot en met 5 februari 2018. Dit geldt dus niet voor de partijen die nu in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.
6. Een bewijs van storting van de waarborgsom. Dit geldt alleen voor een nieuwe partij.
7. Van kandidaten die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden overgelegd.

Voor de kandidaatstelling van een nieuwe partij moet een waarborgsom van € 225,00 worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL02BNGH0285001159 ten name van de gemeente Bladel. De waarborgsom wordt terugbetaald als 75% of meer van de kiesdeler wordt gehaald. De kiesdeler is het totale aantal uitgebrachte stemmen, gedeeld door het aantal beschikbare zetels.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Bureau verkiezingen in het gemeentehuis of bellen naar 0497-361636.

Traditionele veiling van openhaardhout Hot icon

Traditionele veiling van openhaardhout

Op woensdag 27 december wordt er weer een traditionele houtveiling georganiseerd. De veiling begint om 10.00 uur bij opbod. Het hout (Amerikaans eikenhout) is geschikt voor de openhaard of houtkachel.

Het hout wordt in stukken van 1 tot ± 3 m geleverd en dient direct meegenomen te worden. Indien u het hout ter plaatse wilt zagen, moeten deze werkzaamheden volgens VCA-regels en andere landelijke veiligheidsregels, die bij boswerkzaamheden van toepassing zijn, uitgevoerd te worden. Zo zijn veiligheidsbril, oorbeschermers en zaagbroek verplicht. De kavels zijn ca. 2 à 3 stères (stapelmeter) groot.

De locatie van de veiling is bij de Bosschuur aan de Merenweg. De route naar deze locatie wordt op die dag aangegeven met bordjes. Gedurende de veiling van het hout kunt u genieten van gratis ‘koek en zopie’ om lekker warm te blijven. De opbrengsten van de verkoop schenken we aan Stichting Steun India en Missiecomité Wintelre. Op www.eersel.nl/nieuwsberichten vindt u een artikel waarin deze twee goede doelen zichzelf voorstellen.

Het stoken van hout gaat gepaard met enkele (gezondheids)risico’s. De gemeente Eersel vindt het belangrijk dat dit op een veilige manier gebeurt. Kijk voor meer informatie over het veilig stoken van hout op www.eersel.nl/houtstoken

Posts loader