iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het laatste nieuws van dichtbij!

Rubriek Politiek

Koehandel, achterkamertjespolitiek en complete bestuurlijke chaos

Koehandel, achterkamertjespolitiek en complete bestuurlijke chaos

BLADEL – De termen uit de titel en nog een aantal oerkreten van dezelfde strekking zijn de afgelopen weken in de verwijtende sfeer talloze malen over en weer gesmeten tussen allerlei (politieke) partijen in de gemeente Bladel. In de media, sociale media en tijdens de raadsvergaderingen. Moddergevechten waar wij ons tot nu toe niet in hebben willen mengen en waar wij naar onze mening ook niet in thuis hoorden. Toch is de naam van de VVD meerdere malen betrokken in het moddergooien. Jammer. Want wij zijn van mening dat de VVD niet veel te verwijten valt. En dat lichten we graag aan u toe.

Wat vooraf ging
Het is iedereen die zich bezig houdt met de politiek duidelijk, dat op 23 maart jongstleden door één van de toenmalige coalitiepartijen, PRO5, de stekker uit de coalitie is getrokken en dat de wethouder van PRO5, Joan Veldhuizen, is afgetreden. De wethouder en haar partij stonden lijnrecht tegenover de andere coalitiepartijen op het gebied van het plattelandsbeleid in de gemeente Bladel. Met het aftreden van Joan is er een bestuurlijke crisis ontstaan. De nog zittende coalitie had namelijk geen meerderheid meer.

Talloze gespreken
De coalitiepartijen hebben verzocht aan alle partijen om mee te werken aan een nieuwe constructie om de coalitie weer aan een meerderheid te helpen. Een
gedoogconstructie, het leveren van een zakenwethouder of deelnemen aan de coalitie met bestaand coalitieprogramma, in hun ogen was alles mogelijk. Talloze gesprekken volgden. Eén ding mag zeker niet onbenoemd blijven: de VVD heeft met ALLE partijen gesproken. Met alle partijen hebben wij geprobeerd om consensus te bereiken en om constructief mee te denken aan de situatie. En van koehandel was geen sprake: de VVD heeft te allen tijde helder gecommuniceerd naar de andere politieke partijen.

Belangrijkste onderwerpen
Op dit moment vinden wij het onverantwoord om de MFA uit te voeren zoals de plannen nu zijn voorbereid. Klip en klaar, duidelijke taal. Een taal die we al enige jaren helder communiceren. Daarnaast vindt de VVD het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de volksgezondheid. Dus het is noodzaak om nu een pas op de plaats te houden voor wat betreft uitbreidingen in het buitengebied. We moeten geen toezeggingen doen waar we later spijt van krijgen. Wat dan misschien niet meer kan worden teruggedraaid, of boeren alsnog in een faillissement brengt, omdat ze dan toch investeringen hebben gedaan die niet meer gebruikt kunnen worden. Wachten op provinciaal en landelijk beleid is nu de meest reële optie.

Met een tweetal partijen waren onze standpunten onbespreekbaar. Deze partijen, CDA en VHP, hebben koste wat het kost willen vasthouden aan het uitvoeren van de MFA zoals het plan er nu ligt. En dat dit (op z’n minst) 17,2 miljoen gaat kosten vinden zij acceptabel. Geen heroverweging van de kosten, geen uitstel om onderzoek mogelijk te maken, niet de inwoners laten meedenken en meepraten of dit echt wel is wat de 20.000 inwoners van Bladel willen. Onacceptabel voor de VVD. Onacceptabel, omdat we niet eens weten wat er ten grondslag ligt aan het besluit dat in december 2016 is genomen.

Nieuwe samenwerking
De VVD wilde niet stil zitten en afwachten wat er zou gebeuren. Met PRO5, Bladels Belang en Bladel Transparant hebben wij gesprekken gevoerd, en al snel konden wij het met deze partijen vinden op het vlak van de Omgevingsvisie en de MFA. Daarnaast hadden wij nog enkele punten waar we als nieuwe samenwerking graag mee aan de slag wilden gaan. Met onze nieuw aan te stellen wethouders. Deze twee wethouders, Marko van Dalen (VVD) en Jan Heijman (Lokaal in Brabant) zouden beiden parttime aan de slag gaan, als aanvulling op het zittende college. Op die manier was het mogelijk om de kennis en ervaring in het college te behouden, aangevuld met professionele wethouders, die de aanvullende taken, de MFA en de omgevingsvisie naar de wens van de nieuwe samenwerking konden uitvoeren.

Motie
De VVD heeft met andere (toenmalige) oppositiepartijen een motie ingediend, om de plannen voor de MFA te heroverwegen. Wij vinden het belangrijk dat voor ons, en voor alle inwoners van Bladel, helder wordt waar de exorbitante kostenstijging vandaan is gekomen. Want enkele jaren geleden praatten we nog over een kostenplaatje van ‘slechts’ één derde van de huidige prijs. De VVD wil weten wat de oorzaak is, en of het echt niet mogelijk is om de kosten te beperken. Daarnaast is de VVD van mening dat ook andere varianten tegen het (financiële) licht moeten worden gehouden.

Hapert verdient WEL een goede accommodatie
Laat het voor iedereen (dus ook voor de Hapertnaren) duidelijk zijn dat de VVD van mening is dat Hapert goede voorzieningen moet hebben, net zoals dat in alle kernen van de gemeente Bladel noodzakelijk is. De VVD heeft altijd al gezegd dat zij dat vinden, maar dat het voor wat haar betreft niet tegen elke prijs mag gebeuren. En ook al vindt de VVD dat zich een redelijk unieke mogelijkheid voordoet met het beschikbaar komen van de kerk, moet zeker ook uitgezocht worden of dit echt wel de enige mogelijkheid is. Want hoewel de kerken in andere gemeenten vaak voor een symbolisch bedrag worden geschonken aan de overheid, is dat hier absoluut niet het geval. En ook de ‘eis’ om bepaalde (kerkelijke) functies te kunnen blijven uitvoeren in de MFA stuit de VVD enigszins tegen de borst. Ook hier moet meer helderheid in komen. Wij denken daarnaast dat het niet fair en helder is, als er sprake is van enorme belangenverstrengeling. De leden van de GBOH (die zichzelf heeft benoemd en niet door het volk is gekozen) hebben vaak meerdere petten op en zijn rechtstreeks of zijdelings betrokken bij de nieuw te ontwikkelen MFA. Dat dit gremium dan ook in de media inwoners eenzijdig informeert en ook gemeenschapsgeld gebruikt om bijeenkomsten hieromtrent te plannen, daar heeft de VVD moeite mee. Dit mag eerlijker en onpartijdiger…!

De VVD Bladel vertrouwt er op dat de inwoners van onze gemeente begrip kunnen opbrengen voor een pas op de plaats bij het geld over de balk smijten. Geld dat we eigenlijk niet eens hebben, zoals de perspectiefnota al doet vermoeden. En een investering waar we voor de komende 40 jaar aan vast zitten, een investering waardoor andere grote (en zelfs kleinere) projecten nagenoeg onmogelijk gaan worden, is een doorn in ons oog. Wij zijn er namelijk voor ALLE kernen.

Extra raadsvergadering
Tijdens de extra ingelaste raadsvergadering van donderdag 8 juni zouden ‘onze’ twee kandidaat-wethouders worden beëdigd en beide heren zouden voor 60% elk het college versterken. Tot op dat moment was er nog geen sprake van aftreden of ontslaan van de huidige bestuurders. Maar helaas, tijdens de vergadering, die doorspekt was met emotie en schorsingen werd al snel duidelijk dat de zittende wethouders niet bereid waren om de motie over de MFA, aangenomen op 11 mei, uit te gaan voeren. Helaas waren wij genoodzaakt om een motie van wantrouwen in te dienen tegen beide wethouders. Zij hebben diezelfde avond nog ontslag genomen. Hiermee hebben zij naar de mening van de VVD absoluut niet constructief meegewerkt om de bestuurlijke crisis die er al was op te lossen. Dit betreuren wij.

Nieuwe coalitie
Met het vertrek van de wethouders van CDA en VHP en het beëdigen van twee nieuwe wethouders, inmiddels beiden voor 1.0 Fte, is de nieuwe coalitie bekrachtigd. En zoals door de media en enkele politieke partijen ten onrechte benoemd. Wij zorgen hiermee NIET voor de bestuurlijke chaos, wij lossen het eindelijk op! Eindelijk, na 2,5 maand van onduidelijkheid en heen en weer verwijten, zijn wij van mening dat onze nieuwe wethouders aan de slag kunnen. Het tweetal zal op korte termijn aangevuld worden met een derde wethouder, die zich met name zal richten op de omgevingsvisie. Iemand met ervaring en veel kennis op dit vlak.

Vertrouwen
De VVD ziet de nog resterende raadsperiode vol vertrouwen tegemoet. Een periode waarin we glashelder naar en open met de inwoners van Bladel willen communiceren over de twee majeure onderwerpen MFA en Omgevingsvisie, maar ook over de rest van het nog uit te voeren raadsprogramma. En wij zijn er van overtuigd dat bij alle inwoners snel duidelijk zal zijn dat de VVD niet zomaar tegen de boeren of faliekant tegen de MFA is. Het ligt een stuk genuanceerder dan dat!

Meepraten inwoners
Wilt u meepraten over de nog uit te voeren onderwerpen voor de komende periode tot aan de raadsverkiezingen? Of wilt u ons specifiek spreken over de MFA Hapert of de omgevingsvisie? U kunt ons een bericht sturen via de website van VVD Bladel (
www.vvd-bladel.nl) en wij zullen contact met u opnemen. U bent uiteraard ook van harte uitgenodigd om tijdens onze reguliere, openbare fractievergaderingen aan te schuiven. Deze vergadering worden altijd op maandag voorafgaand aan de raadsvergadering gehouden in Gemeenschapshuis Den Herd in Bladel, aanvang 20.00 uur. De eerstvolgende vergadering is gepland op maandag 3 juli.

www.vvd-bladel.nl

Democratie of bananenrepubliek? Hot icon

Democratie of bananenrepubliek?

Er is in Bladel nogal wat gebeurd op politiek vlak de laatste maanden. Een wethouder die om principiële redenen opstapt, een coalitiepartner die om dezelfde reden uit de coalitie stapt, een oppositie die bekijkt of er zaken anders kunnen waarna de overige 2 wethouders ook opstappen. Dit nadat ze hadden aangegeven dat ze besluiten, welke door de gemeenteraad in meerderheid waren genomen, niet wilden uitvoeren. Dat er vervolgens een motie van wantrouwen aan te pas moest komen was onvermijdelijk. De gemeenteraad is de baas en het college van Burgemeester en wethouders dienen dit te respecteren.

Dat is namelijk democratie, de helft plus 1 beslist. Zo hebben we dat o.a. In Nederland ingericht. Wanneer je aan de kant van de minderheid staat is dit niet altijd even leuk, maar zoals gezegd: zo werkt de democratie! In een bananenrepubliek heb je dit niet, maar als je daar aan de verkeerde kant van de bananenbladeren staat heb je helemaal niets te zeggen. Lang leve de democratie dus!

Bladel Transparant is er voor alle inwoners van alle kernen, de afgelopen jaren hebben we dat overduidelijk laten zien. Denk aan de nieuwbouw op de sportvelden in Hoogeloon, Hapert en Bladel, de nieuwe school en MFA in Casteren, de verbouwing van de school in Netersel en de nieuwbouw van de sporthal X-sport in Bladel (ruim binnen de begroting uitgevoerd). In Bladel hebben we tegen het plan Egyptische Poort gestemd omdat we dat te duur vonden.

Wij zijn er dus ECHT voor alle inwoners. Wethouders zijn er om het beleid van de raad uit te voeren en zouden er niet namens een partij moeten zitten. Dit is namelijk al lang geleden afgeschaft met de invoering van het dualisme. Jammer dat partijen het nog steeds hebben over ‘onze’ wethouder en dan hun partij bedoelen in plaats van de gemeente Bladel.

De komende maanden zullen er onderzoeken gedaan worden hoe de gezondheid ECHT op nummer 1 kan komen. Niemand kan hier op tegen zijn, maar over de manieren waarop kunnen we uiteraard van mening verschillen. Het gaat erom de gezondheid op 1 te zetten en daar staan wij volledig achter.

Ook zal gekeken worden welke opties er zijn om in Hapert een goede MFA en een toekomstbestendige school te realiseren. Wel op zo’n manier dat we komende 40 jaar nog voldoende financiële middelen hebben om nog iets te kunnen doen in onze gemeente. Denk hierbij maar aan de zorg, iets waar de komende jaren veel geld voor nodig zal zijn. Dit kan op meerdere manieren denken wij en dat willen we nader onderzocht hebben. De inwoners van Hapert hebben hier uiteraard inspraak op, maar dan wel alle inwoners.

Wel moeten we beseffen dat met de MFA zoals deze nu zou worden ingevuld, de meerjarenbegroting in Bladel met een negatief resultaat van € 600.000,- per jaar sluit en dat we dat onze (klein)kinderen niet aan mogen doen. Wij willen al jaren de opgelegde 10% bezuinigingen aan onze verenigingen terugdraaien, iets waarmee we alle inwoners van de gemeente Bladel helpen. Daar willen wij middelen voor vrij maken.

Genoeg te doen de komende maanden in Bladel en wij hopen dat we dat in een goede samenwerking met alle partijen gaan doen.

Democratie en geen bananenrepubliek dus.

Bladel Transparant

Verklaring wethouder Fons d’Haens Hot icon

Verklaring wethouder Fons d’Haens

Bladel, 9 juni 2017

Aan de gemeenteraad van Bladel

 

Geachte voorzitter,
geachte leden van de raad,

De dynamiek die ontstond naar aanleiding van het vrijwillige ontslag van collega Joan Veldhuizen heeft me verbaasd, boos gemaakt en teleurgesteld. Een
gemeente die in rustig vaarwater een bestendige koers voer, veranderde in een stuurloos gevaarte. De nieuwe verhoudingen hebben geleid tot besluiten in de gemeenteraad van 11 mei jongstleden waarvoor ik als wethouder geen verantwoordelijkheid kan en wil dragen. Het betreft de besluiten met betrekking tot de MFA Hapert, de omgevingsvisie en het bestemmingsplan buitengebied.

Dat een gemeenteraad terugkomt op eerder genomen besluiten vind ik laakbaar. Helemaal als dit een burgerinitiatief betreft waaraan de gemeente al volledige medewerking heeft toegezegd, en waaraan zeven jaar in gezamenlijkheid is gewerkt. Met hart en ziel, inclusief instemming van de raad. De suggestie dat de kiezer hierover een uitspraak moet doen, is verwerpelijk en een populistisch excuus om de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. Immers, ons college werd geschraagd door partijen die het mandaat van de kiezer hebben gekregen in maart 2014, waarbij de MFA nadrukkelijk onderwerp van de campagne was.

Daarnaast heeft u als gekozen volksvertegenwoordigers het mandaat om namens de Bladelse inwoners besluiten te nemen. Door te pleiten voor een referendum loopt u weg voor die eigen verantwoordelijkheid.

Voor wat betreft de omgevingsvisie vind ik dat uw raad zich rekenschap moet geven van de reikwijdte van zijn bevoegdheid en instrumentarium. Het bestemmingsplan en de geurverordening lenen zich niet voor de doelen die de raad nastreeft. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het amendement op de omgevingsvisie zich niet laat vertalen in een juridisch houdbaar bestemmingsplan. Hetzelfde geldt voor de geurverordening.

Het besluit om het bestemmingsplan buitengebied niet vast te stellen benadeelt belanghebbenden en is in strijd met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit besluit moet dan ook worden hersteld. Graag had ik de kans aangegrepen om in dat verband het amendement op de omgevingsvisie ter discussie te stellen, ondersteund door deskundig juridisch advies. Op die manier wilde ik de raad behoeden voor een onverstandig besluit. Helaas is die kans mij niet meer gegund.

Ik heb mij verbaasd over de wijze waarop partijen van ‘de nieuwe meerderheid’ in de raad de bestuurlijke problematiek poogden op te lossen. De vanzelfsprekendheid waarmee twee kandidaat wethouders werden gepresenteerd, zonder overleg of debat over het collegeprogramma, getuigt van weinig inzicht in de werking van het gemeentebestuur. Ik betreur het dan ook zeer dat er op deze wijze is gehandeld. Het was deze werkwijze die er toe leidde dat een motie van wantrouwen onafwendbaar was.

Met pijn in het hart dien ik mijn ontslag als wethouder in. Ik wil de gemeente Bladel, gemeenteraad, inwoners, ambtelijk apparaat en mijn directe collega’s bedanken voor de kansen die mij zijn geboden en de leerzame en plezierige periode dat ik jullie wethouder mocht zijn. Ik wens de gemeenteraad veel wijsheid, in het belang van de Bladelse gemeenschap.

Met hartelijke groet,
Fons d’Haens

Ongezonde politiek in Bladel Hot icon

Ongezonde politiek in Bladel

CDA Bladel schaamt zich voor de manier waarop de politiek in Bladel zich op dit moment laat zien; vanuit verharde standpunten en zonder inhoudelijk debat. Hier wordt geen inwoner van Bladel beter van.

Tot op de laatste dag vóór de raadsvergadering van afgelopen 8 juni 2017 heeft CDA Bladel gesprekken gevoerd met de andere politieke partijen om tot oplossingen te komen. Echter als niemand water bij de wijn wil doen is het onmogelijk om tot oplossingen te komen.

Voor het CDA Bladel waren alternatieven en oplossingen steeds bespreekbaar. Om uit de impasse te komen is vanuit het CDA voorgesteld om een heroverweging te maken t.a.v. de MFA Hapert. Onderzoek of het project financieel goedkoper en doelmatiger kan. Onderzoek waar winst te halen valt, zonder kwaliteit te verliezen. Koppel dit aan de uitkomsten van het onderzoek, wat het college inmiddels (van de motie van 11 mei jl.) heeft toegezegd, in de raad van 6 juli 2017. Op deze manier kunnen we als totale gemeenteraad verder kijken en bezien wat mogelijk en haalbaar is.

Wat betreft de omgevingsvisie en het bestemmingsplan buitengebied hebben wij voorgesteld om eerst juridisch advies in te winnen en daarna de discussie in de gemeenteraad aan te gaan. De uitkomsten van deze onderzoeken zullen beschikbaar zijn vóór de raadsvergadering van 6 juli a.s. Dit is de juiste plaats en het juiste moment om als gemeenteraad met elkaar in discussie te gaan en besluiten te nemen in het belang van de burgers van de gemeente Bladel.

De nieuwe meerderheid bleef in de raadsvergadering van 8 juni jl. bij haar standpunten. Er was geen ruimte voor een inhoudelijk debat. Hierdoor was er voor onze wethouder Fons d’Haens geen enkele andere mogelijkheid dan, gedwongen door een motie van afkeuring van de nieuwe meerderheid, de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Zijn verklaring is te lezen op de website van de gemeente Bladel.

Wij betreuren het ten zeerste dat 2 uiterst deskundige wethouders nu moeten vertrekken door politieke spelletjes en koehandel. Lokale ontwikkelingen lopen vertraging op, doordat politieke besluitvorming wordt uitgesteld. Financieel worden de lasten voor de gemeente Bladel door deze ontwikkelingen steeds groter. Door gebrek aan verantwoordelijkheid is er nu sprake van een zeer ongezonde politieke en bestuurlijke situatie in Bladel. Hiermee doen wij de burgers van Bladel enorm te kort!

Als CDA Bladel nemen wij hier afstand van. De inwoners van Bladel verdienen het dat er rationele en inhoudelijke besluiten genomen worden. Wij blijven hiervoor gaan!

Fractie CDA

Anjo van de Huygevoort, Sjan Vervoort
Pauline van den Heuvel en Wim Spijker.

Verklaring wethouder Wim van der Linden Hot icon

Verklaring wethouder Wim van der Linden

Recente politieke ontwikkeling in onze gemeente hebben de afgelopen weken uiteraard geleid tot een herbezinning op mijn wethouderschap.

Niet alleen de recent genomen gemeenteraadsbesluiten maar ook de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen, passen niet in mijn denken en handelen. Als wethouder sta ik voor toegankelijkheid voor de inwoners van onze gemeente, transparantie en het creëren van draagvlak. Daarnaast vind ik het belangrijk om respect te hebben voor opvattingen van anderen, helderheid bieden, betrouwbaar zijn en verantwoording af te leggen voor gemaakte keuzes.

In mijn manier van politiek bedrijven staat de inhoud altijd voorop. De inhoud is waar het in mijn ogen om gaat, zonder politieke spelletjes. In de afgelopen vier weken hebben een viertal zaken mij in hoge mate verbaasd. Te beginnen bij de raadsvergadering van 11 mei.

Motie MFA
– Zonder vooraf aan te kondigen werd dit punt verkapt als een ander agendapunt toegevoegd aan de agenda. Daarmee werd inwoners het recht ontnomen op inspraak.
– In het betreffende agendapunt werd afstand genomen van het majeure project Multifunctionele accommodatie Hapert (MFA). Een project waaraan ruim zeven jaar, door een enthousiaste groep burgers uit de kern Hapert is gewerkt. Een burger-initiatief dat zijn gelijke in onze gemeente niet kent, met een groot draagvlak.

Omgevingsvisie 1.0. / Herziening Bestemmingsplan Buitengebied
– De Multi Functionele Accommodatie Hapert werd uitgeruild tegen een gewijzigde Omgevingsvisie die vooraf niet juridisch is getoetst en waarvan het nog maar zeer de vraag is of het een juridische toets wel kan doorstaan.
– Het niet-besluiten tot herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied heeft niet alleen grote gevolgen voor de betrokken ondernemers maar naar alle waarschijnlijkheid ook voor de totale gemeente Bladel. Het feit dat raadsleden openlijk aangaven niet te weten waarover dit voorstel ging, maar wel hun stem uitbrachten op een wijze die hen politiek goed uitkwam, vind ik een blamage voor het raadswerk.

Bekendmaking van twee nieuwe wethouders op 20 mei 2017
– Op zondag 20 mei jl. werd ik geattendeerd op een artikel op de website van het Eindhovens Dagblad. Daarin werd meegedeeld dat de partijen VVD, Bladel Transparant en Bladels Belang twee wethouders (met naam en toenaam genoemd) willen toevoegen aan het college.
– Hierover heeft vooraf geen overleg plaatsgevonden met andere partijen, heeft geen inhoudelijke afstemming plaatsgevonden over het te voeren programma en is geen contact gezocht met de voorzitter van het college.

Twee weken geleden werd opnieuw, zonder openbaarmaking van het voorstel een extra agendapunt toegevoegd aan de agenda van de raad van 24 mei 2017.

Maar het meest ben ik geschrokken van de handelswijze van de afgelopen dagen: de afgelopen week heeft een fractie, nadat een verklaring is ingediend waarin de
4 partijen aangeven dat ze tot akkoord zijn gekomen én gezamenlijk voorstellen 2 part-time wethouders te benoemen, nadrukkelijk geprobeerd om te komen tot een andere samenstelling van de coalitie. Mijn persoonlijke opvatting is dat dit ongehoord is. Dat de partij die de dupe dreigde te worden van deze manoeuvre én hiervan op de hoogte was, daaruit geen consequentie trekt vind ik onbegrijpelijk.

Zeg wat je doet en doe wat je zegt! En dat alles: transparant.

De hiervoor genoemde handelswijze op de vier onderwerpen, passen niet bij de wijze waarop ik de afgelopen jaren invulling heb gegeven aan mijn wethouder- en raadslidmaatschap. Ik kan me met deze handelswijze dan ook niet verenigen.

Inhoudelijk wil en kan ik geen bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen voor de MFA-motie die is aangenomen. Het op deze wijze onderuit halen van een zeer
gewaardeerd en gewenst burgerinitiatief als de MFA, vind ik niet alleen inhoudelijk onacceptabel maar het getuigt ook van weinig respect voor de mensen die jarenlang aan dit initiatief hebben gewerkt.

Ook het besluit over de Omgevingsvisie 1.0 en het niet-besluiten tot Herziening Bestemmingsplan Buitengebied komt niet overeen met mijn gedachten over een
betrouwbare overheid. Ook daarvoor wil ik geen verantwoording nemen.

Ik lever mijn functie als wethouder van de gemeente Bladel met pijn in het hart maar met een rechte rug in. Ik zal mijn ontslag ook via de formele weg aanbieden aan de raad.

Wim van der Linden

Nieuwe politieke realiteit in Bladel Hot icon

Nieuwe politieke realiteit in Bladel

De afgelopen twee weken is er veel gebeurd in politiek Bladel. De kranten stonden er bol van en ook politieke partijen schreven erover in de krant en op sociale media. Wij leggen graag uit welke keuzes wij als PRO5 maakten.

Gemeenteraad besluit
Al eerder schreven wij in de PC55 en op onze website dat een meerderheid van de raad ingestemd had met het PRO5 voorstel om gezondheid op één te zetten en dus een grens te stellen aan de uitbreiding van de intensieve veehouderijen. Ook schreven we dat PRO5 nog steeds een groot voorstander is van de MFA Hapert, maar dat we ingestemd hebben met meer onderzoek naar verlaging van de kosten en dat het besluit voor een MFA in Hapert pas na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 definitief zal worden genomen.

Beide stukken zijn terug te lezen op onze website: www.PRO5.nu

Raad vraagt duidelijkheid
Na het vertrek van onze wethouder Joan Veldhuizen, stelde het college (van burgermeester en wethouders) voor om een derde wethouder aan te stellen. PRO5 had samen met de oppositie (Bladel Transparant, Bladels Belang en de VVD) hiertoe een voorstel voorbereid en konden twee parttime wethouders voordragen.

Op 8 juni vond mede op verzoek van PRO5 een extra raadsvergadering plaats. Het college had namelijk nog geen duidelijkheid gegeven over hoe zij uitvoering zouden geven aan de besluiten van de gemeenteraad inzake de grens aan intensieve veehouderijen en de MFA. Die duidelijkheid was nodig omdat de indruk was ontstaan dat het college door middel van vertragingstechnieken toch de eigen richting doorgang wilde laten vinden. En dat mag niet in onze democratie, want de gemeenteraad besluit!

Nieuwe realiteit
Tijdens de raadsvergadering bleek dat dit inderdaad het geval was en het college niet voornemens was om samen te gaan werken met de twee nieuwe wethouders om de raadsbesluiten uit te voeren. PRO5 betreurde dat. Helaas heeft dat namelijk geleid tot het ontslag van de beide (zittende) wethouders en moest er een nieuwe coalitie gevormd worden die wel bereid was gezondheid op één te zetten.

Steun breidt zich uit!
De komende periode gaan wij uiteraard door op de ingeslagen weg en hopen wij dat er ook landelijk en provinciaal wetgeving komt die ons helpt de gezondheidsrisico’s veroorzaakt door intensieve veehouderij in te perken.

Wij merken dat zorgen om gezondheid en Intensieve Veehouderijen nu ook in andere Brabantse gemeenten, in de Provincie en zelfs in Den Haag volop de aandacht heeft. Ook vanuit eigen gemeente krijgen wij veel positieve reacties en hebben wederom nieuwe mensen zich bij PRO5 aangemeld. Wij zijn erg blij met deze steun! We gaan ongetwijfeld nog best een ingewikkelde tijd tegemoet maar samen komen we er wel uit. Wordt vervolgd!

Wilt u ons steunen of meedenken in deze beweging naar een gezond Bladel? Wordt dat lid of neem contact met ons op: www.PRO5.nu

Verantwoorden op Facebook? Of in een zaal vol inwoners? GBOH-bijeenkomst steun in de rug voor MFA-Hapert Hot icon

Verantwoorden op Facebook? Of in een zaal vol inwoners? GBOH-bijeenkomst steun in de rug voor MFA-Hapert

HAPERT – Vorige week woensdag werd in de vergadering van het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH) lang gesproken over de nieuwe Multi Functionele Accommodatie, die volgend jaar in Hapert gebouwd zou gaan worden. Omdat de partijen VVD, Bladel Transparant (BT) en Bladels Belang (BB) een plan hadden bedacht om de MFA-ontwikkeling stop te zetten, is er grote onzekerheid over de toekomst van de MFA. PRO5, voorheen grote voorstander van MFA, zorgde ervoor dat er een meerderheid in de raad was vóór het stop zetten van het plan. Op de pagina hiernaast wordt verslag gedaan van de GBOH-bijeenkomst.

VERANTWOORDING AFLEGGEN?
Het GBOH had alle 6 de politieke partijen uitgenodigd en gevraagd om uitleg te komen geven over het standpunt van de eigen partij. Vier van de 6 partijen kwamen opdagen: CDA, Bladels Belang, VHP en PRO5.

Bladel Transparant gaf aan vanwege tijdgebrek niet te komen en ze zijn van mening dat het onverstandig is om verantwoording af te leggen aan het GBOH. VVD was niet aanwezig en had zich voor deze bijeenkomst ook niet afgemeld.

Rob van Deursen van BB gaf onder andere aan dat het MFA-plan veel te duur was. Het bedrag dat er mee gemoeid is, is ongekend voor Bladelse begrippen en daarom niet acceptabel. Rob vindt, net als BT, dat verantwoording afleggen in de raad moet gebeuren. Als VHP vinden wij dat een zeer vreemde maar vooral bedenkelijke opvatting. In de raad worden besluiten genomen; in het openbaar zodat iedereen het kan volgen.

Maar het afleggen van verantwoording doe je wat ons betreft op de eerste plaats aan de inwoners, aan de mensen die de raadsleden hebben gekozen. Zeker bij ingrijpende beslissingen heeft de gemeenschap er recht op om te weten hoe je als partij over bepaalde zaken denkt en waarom je tot dat standpunt bent gekomen.

De meeste partijen hebben hun opvatting over het MFA uitgelegd in de PC55 van 17 mei jl. In onze ogen een goede manier om je keuzes te verantwoorden. Op Facebook gaan partijen of raadsleden soms helemaal los en vertellen en verantwoorden ze hun opvattingen. Vormen van verantwoording afleggen die betrekkelijk anoniem en dus ‘gemakkelijk’ zijn.

Anders is het als je ‘oog in oog’ staat met de mensen die anders denken dan jouw partij. Dan is verantwoording afleggen een stuk lastiger! Maar ervoor weglopen is wat ons betreft een wel heel slechte keuze.

RESPECT EN ONBEGRIP
Voor Hugo Maas (PRO5) was het een lastige avond. Hugo was daar heel open in, verbloemde niet dat het een lastige boodschap was om in Hapert uit te komen leggen. Met zijn komst toonde hij lef en dat leverde hem respect op.

Er was in de zaal echter weinig waardering voor de boodschap die hij bracht: PRO5 heeft ‘gezondheid’ op plaats 1 gezet en om dat voor elkaar te krijgen hebben we, tijdelijk de MFA-ontwikkeling stil gezet. ‘Maar we blijven voorstander van een MFA in Hapert. De kosten zijn wat ons betreft geen probleem. Al kost het volgend jaar 20 of zelfs 25 miljoen, de MFA moet er komen.’

Veel aanwezigen konden dit niet goed volgen. ‘Voorstander zijn van een MFA’ en nu ‘meewerken aan het stopzetten ervan’ is ook nauwelijks uit te leggen. Dat werd die avond in de zaal maar later ook aan de bar uitgelegd als ‘een politiek spelletje’ en daaraan hadden de aanwezigen een broertje dood.

CDA en VHP: uitgesproken voorstanders
De boodschap van het CDA, uitgesproken door Anjo van de Huygevoort, was een duidelijke. Het CDA is groot voorstander van het MFA en wil ook dat de MFA er zo snel mogelijk komt. Volgens het CDA is de meerwaarde van een MFA voldoende aangetoond, de toekomstige gebruikers werken al zeven jaar aan het plan en er is een groot draagvlak onder de inwoners van Hapert. CDA vindt wel dat er goed gekeken moet worden naar de kosten, het is een hoop geld.
Toon van Dun, onze fractievoorzitter sprak over een goede investering. ‘Kijk niet alleen naar wat het kost, maar vooral naar wat het oplevert’. Het stopzetten van de MFA-ontwikkeling, om welke reden dan ook, is volgens Toon zeer ongewenst en daarmee wordt Hapert ernstig tekort gedaan.

EEN BELANKGRIJKE WEEK VOOR HAPERT
Op donderdag 8 juni is er om 19.30 uur in de raadzaal een extra vergadering van de raad waarin een voorstel wordt behandeld van PRO5, VVD, BT en BB. Deze partijen hebben een verklaring opgesteld waaruit (nogmaals) blijkt dat ze niet door willen gaan met de MFA. Als VHP hebben wij de partijen laten weten niet in te kunnen stemmen met dit plan.

Ook komt het voorstel om te komen tot benoeming van 2 extra wethouders komt aan de orde; die twee wethouders moeten dan de plaats innemen van Joan Veldhuizen.

De stukken voor de vergadering zijn te lezen op de website van de gemeente Bladel. Wij hopen dat veel inwoners die het MFA-Hapert een warm hart toe dragen, aanwezig zijn en daarmee hun steun laten blijken.

Fractie Vrije Hapertse Partij

Toon van Dun, Helma van de Put, Loek Huijbregts en Hans van Munster.

Een D66-fractie in Bladel Hot icon

Een D66-fractie in Bladel

BLADEL – De landelijke verkiezingen van maart 2017 hebben een mooi resultaat opgeleverd voor D66. Uit de verkiezingsuitslagen blijkt dat ook in de gemeente Bladel veel mensen D66 hebben gestemd.

Dit roept de vraag op of het mogelijk is om volgend jaar in Bladel met een D66-lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. In 2018 zijn er in Bladel 2 raadszetels extra te verdelen, ons streven is er op gericht om deze zetels voor D66 binnen te halen. D66 staat landelijk voor het creëren van kansen voor iedereen, samenwerking en duurzaamheid. Ook lokaal wil D66 dit geluid laten horen.

Dit betekent concreet:
– Investeren in de maakindustrie met een focus op de hightech, highmed.
– Een duurzame agrarische sector in balans met de gezondheidsbelangen van de inwoners.
– Ontsluiting industrieterreinen Bladel en Hapert en doorstroming Provinciale Weg N284 verbeteren.
– Investeren in recreatie en toerisme ter bevordering van de werkgelegenheid.
– Goed onderwijs, ook in de kleine kernen.
– Samenwerking tussen verenigingen bevorderen om faciliteiten te behouden en verbeteren.
– Samenwerking met omliggende gemeenten, waarbij herindeling niet bij voorbaat wordt uitgesloten.
– Investeren in openbaar vervoer.
– Glasvezel in de kernen en in het buitengebied.
– Woningbouw voor doelgroepen.
– Investeren in concrete maatregelen voor het terugdringen van fossiele brandstoffen.

Kun je je vinden in bovenstaande punten en lijkt het je leuk om politiek betrokken te zijn? We zijn nog op zoek naar mensen die zich in willen zetten om de verkiezingen tot een succes te maken. Daarvoor hebben we een informatieavond gepland op woensdag 7 juni vanaf 20.00 uur in Den Tref te Hapert. We hopen u dan te zien. Bent u wel geïnteresseerd, maar kunt u die avond niet komen, neem dan contact op met Dorus Daris (dorus.daris@D66dekempen.nl of 06-11270020) of Jos van Hout. (jos.van.hout@D66dekempen.nl of 06-54798851).

Posts loader