iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Politiek

Uitnodiging VHP Hot icon

Uitnodiging VHP

Op dinsdag 26 juni houdt de Vrije Hapertse Partij in Den Tref haar maandelijks achterbanoverleg.

Naast de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering staan ook andere actuele onderwerpen op het programma. Tevens is er de gelegenheid om aan de aanwezige VHP-raads- en commissieleden te bevragen over genomen raadsbesluiten of VHP standpunten. Ook aan vragen, opmerkingen of ideeën van algemene aard zal desgewenst ruimschoots aandacht worden besteed.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Fractie en bestuur V.H.P.

VVD Afdeling Bladel Hot icon

VVD Afdeling Bladel

Op maandag 25 juni vindt in Cultureel Centrum Den Herd te Bladel weer ons volgende VVD achterbanoverleg plaats. De aanvang is om 20.00 uur.

Tijdens dit overleg zullen enkele agendapunten worden besproken die aan de orde komen in de raadsvergadering van 28 juni. De agenda en stukken vindt u vanaf 19 juni op onze website (tabblad ‘Agenda’). Het achterbanoverleg duurt van 20.00 tot circa 22.00 uur.

Alle inwoners van onze gemeente zijn welkom om met de fractie mee te praten. Ook onderwerpen die niet op de agenda staan zijn bespreekbaar. Als dat het geval is, neem dan even contact op met de fractievoorzitter via onderstaand mailadres.

secretaris@vvd-bladel.nl
www.vvd-bladel.nl

Bladel Transparant trots op deelname aan een brede coalitie Hot icon

Bladel Transparant trots op deelname aan een brede coalitie

BLADEL – 12 jaar na de oprichting van Bladel Transparant (BT) nemen we deel aan een coalitie met CDA en VHP. Hiermee wordt recht gedaan aan de verkiezingsuitslag en zijn de inwoners van alle kernen vertegenwoordigd.

Op het persoonlijk vlak hebben er veel gesprekken plaats gevonden de afgelopen maand en de drie partijen zijn dichter naar elkaar toe gegroeid. De programma’s van CDA, VHP en Bladel Transparant verschilden al niet zoveel van elkaar. Dit heeft geleid tot een coalitieakkoord waar we als BT trots op kunnen zijn en waarin Davy Jansen als wethouder de maatschappelijke zaken voor zijn rekening zal nemen. De speerpunten van ons zijn allemaal opgenomen in het coalitieprogramma en we zullen hier per punt een korte toelichting geven.

Zorg op 1
Davy Jansen, onze wethouder, heeft Zorg in zijn portefeuille en zal hier voortvarend mee aan de slag gaan. Meer uren huishoudelijke hulp als dat nodig is blijft een zeer belangrijk aandachtspunt van BT. De WVK willen we meer ruimte geven om de Participatiewet uit te voeren; zij zijn daar in gespecialiseerd. Jeugdzorg en de uitvoering van de gehele WMO hebben uiteraard onze aandacht; niet voor niets hebben we de Zorg op 1 staan!

MFA Hapert
Wij zijn nooit tegenstander geweest van een MFA in Hapert; wel hebben we altijd aangegeven dat het bedrag te hoog was. Een MFA mag de gemeenschap geld kosten en op het prijspeil van nu zal dit maximaal 15,5 miljoen euro zijn. Daarnaast denken wij dat er door een goede aanbesteding (zoals destijds bij de sporthal in Bladel) lagere kosten zullen zijn. Davy Jansen heeft dit project in zijn portefeuille, dus hij zit er bovenop!

Den Herd naar de Mert
Wij zijn van mening dat de markt in Bladel nog niet af is. De huidige staat van de Posthof is en blijft een doorn in ons oog en we hebben nu de kans hier iets aan te doen door Den Herd naar de Mert te brengen. Hierbij willen we de gehele Mert betrekken, ook de mogelijkheid van de Rabobank of de andere kant. We hebben nu de kans! Hiervoor zullen gesprekken gevoerd gaan worden met de eigenaren van de Posthof en andere gebouwen aan de Mert en de gebruikers van Den Herd. Geen langlopend traject maar één ultiem onderzoek waarin de wenselijkheid en de mogelijkheden van verplaatsen van het cultureel centrum naar het centrumgebied van de kern Bladel wordt uitgewerkt. Eind 2018 moeten deze gesprekken afgerond zijn en zal er een knoop doorgehakt gaan worden; verbouwen van de huidige locatie of nieuwbouw in het centrum. Davy Jansen heeft ook dit onderzoek in zijn portefeuille, dus we zitten er dicht bovenop. Door woningbouw op de vrijkomende locatie kunnen de kosten
beperkt blijven.

Betaalbare starterswoningen in alle kernen
In alle kernen zijn/komen er bouwlocaties vrij zoals in de geactualiseerde woonvisie is opgenomen. Elke kern verdient aandacht om de leefbaarheid en vitaliteit middels woningbouw te behouden. BT is bekend met de vraag van zowel jongeren als senioren om meer te bouwen in onze gemeente. BT zal binnen de mogelijkheden verschillende trajecten proberen te versnellen en op te zetten. Met name op vrijkomende locaties kunnen we meters maken.

N284 filevrij
Voormalig wethouder Jan Heijman heeft veel betekend in de gesprekken met de Provincie. Er ligt een goede planning om al in 2018 de benodigde studies af te ronden en om in 2019 met deelprojecten te kunnen starten.

Zwemvijver op de Egyptische Poort
Op dit moment kan verder gewerkt worden aan de uitwerking van de plannen op de Egyptische Poort. De vele verenigingen welke er gehuisvest zijn, zijn zeer belangrijke spelers in dit gebied en zullen dan ook nauw betrokken worden in de definitieve planvorming. Met het verdwijnen van het buitenzwembad is er volgens BT een mooie en belangrijke recreatievoorziening in onze gemeente verdwenen. Met het creëren van een zwemvijver op de Egyptische Poort komt er toch weer een buiten zwemvoorziening terug in onze gemeente. Davy Jansen heeft ook dit project in zijn portefeuille, dus ook hier zitten we bovenop. In of nabij het plangebied gevestigde ondernemingen, zoals de exploitant van de overdekte zweminrichting, wordt de gelegenheid geboden om in de ontwikkelingen te participeren

Tot slot het volgende: van de 12 jaar dat BT deel uitmaakt van de gemeenteraad, hebben we er ruim 7 jaar in de oppositie gezeten. In die periodes hebben we steeds goed naar de inwoners geluisterd en zijn we altijd in gesprek gegaan en gebleven. Waar mogelijk hebben we mensen geholpen door ze naar de juiste personen of instanties door te verwijzen. De komende periode zullen we gaan starten met een inloopspreekuur; laagdrempelig en voor alle inwoners. In de gemeenteraad hebben we vanuit de oppositie minder weten te bereiken, vooral omdat er lang een sterke oppositie – coalitie gedachte was. Wij zijn van mening dat een goed idee opgepakt moet worden, ongeacht door welke partij dit wordt ingebracht. Het gaat per slot van rekening over de belangen van alle inwoners! We hebben dit al eerder in de praktijk gebracht (2010 – 2014) en we zijn er van overtuigd dat we dit nu ook weer voor elkaar krijgen. Onze coalitiepartners CDA en VHP denken hier hetzelfde over en we hopen dan ook dat de oppositiepartijen actief gaan deelnemen aan de totstandkoming van het raadsprogramma.

“Nogmaals dank voor de vele stemmen op ons, wij staan de komende jaren voor jullie klaar. Aarzel niet contact met ons op te nemen!”

d.zumker@bladel.nl
p.wouters@bladel.nl
n.panjoel@bladel.nl
b.vanhoof@bladel.nl
n.bohncke@bladel.nl

CDA Bladel formeert coalitie met BT en VHP “Ruimte aan de samenleving” Hot icon

CDA Bladel formeert coalitie met BT en VHP “Ruimte aan de samenleving”

BLADEL – Op maandag 23 april 2018 heeft het CDA Bladel een coalitie gevormd met de partijen Bladel Transparant (BT) en de Vrije Hapertse Partij (VHP). Elke partij levert een fulltime wethouder. Voor CDA Bladel de heer Fons d’Haens, voor BT de heer Davy Jansen en voor de VHP de heer Wim van der Linden.
Het CDA had de meeste kiezers en is daarom begonnen met een informatieronde om te kijken welke mogelijkheden er waren om een coalitie te vormen. Uit de gesprekken heeft het CDA geconcludeerd dat de programma’s van BT, VHP en het CDA Bladel het beste overeenkomen op de belangrijke punten. Verder is vastgesteld dat een samenwerkingsverband van de partijen CDA, BT en VHP het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag van 21 maart. Het zijn de drie grootste partijen in de gemeenteraad, die gezamenlijk ruim 67,5% van de kiezers vertegenwoordigen en 14 van de 19 raadzetels bezetten. Alle drie de partijen hebben bij de raadsverkiezingen stemmenwinst behaald.

Er is nu een coalitieakkoord bereikt dat vooral de grote lijnen bevat en bewust niet alle beleidspunten uit de verschillende verkiezingsprogramma’s vastlegt. De coalitiepartners nodigen alle raadsfracties uit om actief deel te nemen aan de opstelling van een gezamenlijk raadsprogramma voor de bestuursperiode 2018-2022.

In de raadsvergadering van 26 april jl. is het coalitieakkoord besproken en zijn de wethouders benoemd.

BT – Water staat het  binnenzwembad Bladel  aan de lippen Hot icon

BT – Water staat het binnenzwembad Bladel aan de lippen

Bijna 11 jaar geleden is buitenbad de Smagtenbocht afgebroken. Zelfs tijdens deze verkiezingsperiode horen we daar nog regelmatig mensen over. Dat is ook logisch, want Bladel had met het buitenbad een erg mooie voorziening voor de jeugd en voor een aantal verenigingen. Het bad werd zelfs gerund met een vrijwilligersorganisatie. Helaas heeft het niet zo mogen zijn dat deze voorziening is gebleven in onze gemeente en nu is het voor het huidige binnenbad twee voor twaalf.

“Bladel Transparant is de enige politieke partij die het Binnenbad in Bladel wil behouden”
Vorig jaar heeft het binnenbad al aan de bel getrokken bij de gemeente Bladel. Om deze voorziening in stand te houden, hebben ze de gemeente gevraagd om mee te denken en vooral mee te helpen. De meerderheid van de politieke partijen in Bladel wil hier echter niet aan meewerken. Dit terwijl de gehele Bladelse politiek op de hoogte is van het feit dat het bad misschien op korte termijn dient te worden gesloten. Net als 11 jaar geleden staat men er bij en kijkt er naar.

“Bladel Transparant laat het binnenzwembad niet verzuipen”
Bladel Transparant is de enige partij die uitspreekt dat zwemmen en zwemonderwijs een voorziening is die we in de gemeente willen behouden. Wij vinden dat de gemeente daar een actieve rol in mag spelen en laten het binnenbad niet verzuipen!  We willen niet dat onze (klein)kinderen naar Eindhoven of Tilburg moeten om af te zwemmen of dat Reumapatiënten en ouder-kind zwemmen verder weg moeten. Met het buitenzwembad weet u hoe het is afgelopen. Na 11 jaar ligt het terrein nog braak maar gelukkig zijn daar nu toch positieve plannen te melden. Bladel Transparant stuurt aan om op het oude zwembadterrein een zwemvijver aan te leggen. Hiermee halen we toch een stukje buitenzwemmen terug in de gemeente. Met een binnenbad dat toekomstbestendig is, zorgt het voor behoud en uitbreiding van de zwemvoorzieningen in onze mooie gemeente Bladel!

 

Stem met verstand, stem Bladel Transparant

Davy Jansen en Dick Zumker

Fractie Bladel Transparant

Wat mag wel/niet in het stemhokje? Hot icon

Wat mag wel/niet in het stemhokje?

Een selfie in het stemhokje; ken je de stemfie nog? De stemfie leidde na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 tot commotie, omdat volgens de Kiesraad het kiesgeheim hierdoor in gevaar zou komen. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk nam het advies om de stemfie te verbieden echter niet over. Je mag als kiezer dus nog steeds zelf een foto of stemfie maken in het stemhokje!

Een stemmer moet vanwege het stemgeheim alleen het stemhokje in. Hiermee wordt voorkomen dat iemand wordt gedwongen ergens op te stemmen. Alleen mensen met een beperking mogen worden geholpen. Let op: een kind mag dus ook niet mee het stemhokje in! Alleen als een ouder een baby of kindje tot 3 jaar bij zich heeft, kan hij of zij toestemming vragen aan de voorzitter van het stembureau. Natuurlijk moet een stemgerechtigde zijn/haar stempas meenemen naar het bureau en moet zich kunnen legitimeren met paspoort, ID of rijbewijs. Het stemmen moet gebeuren met een rood potlood. Het gekozen vakje moet goed worden ingekleurd of aangevinkt. Als er meerdere vakjes zijn gekozen, is een stem ongeldig.

VVD Bladel: Vol Vertrouwen Doorgaan! Hot icon

VVD Bladel: Vol Vertrouwen Doorgaan!

De afgelopen weken bent u door alle politieke partijen overstelpt door informatie. Door folders, advertenties, artikelen, verkiezingsprogramma’s en meerdere debatten. Met z’n allen willen wij u laten zien wat we voor u in petto hebben. Ook VVD Bladel heeft haar steentje bijgedragen aan deze acties. We willen u immers graag laten zien wat wij inmiddels hebben bereikt. We willen u laten zien dat wij een betrouwbare partij zijn. We willen u laten zien dat we geen leugens of halve waarheden verkopen. En dat we vol vertrouwen willen doorgaan in de komende raadsperiode!

We hebben een duidelijk en helder verkiezingsprogramma. We hebben een aantal krachtige speerpunten. Hiermee gaan we ons, met het hele team, voor de volle 100% voor inzetten. Een paar punten zetten we graag nog even op een rijtje:

Een gezond leefklimaat in de hele gemeente
VVD Bladel wil actief bijdragen aan een gezonde gemeente. Een gezonde omgeving, waarin we kunnen recreëren, wonen en werken zonder ziek te worden. Dit betekent ook dat we een goed beleid op het gebied van intensieve veehouderij moeten hebben. De geurnorm zal worden bijgesteld, dit vraagt dus investeringen van een aantal agrarische ondernemers. Een boer die innovatief wil ontwikkelen met bijvoorbeeld luchtwassers moet investeren in een maatwerk oplossing. Als stimulering is een bedrag van 200 miljoen euro ter beschikking gesteld door het rijk. De agrarische ondernemers die willen meewerken aan verbetering van hun bedrijf krijgen hier hulp bij.

Daarnaast is door de provincie een bedrag van 75 miljoen euro gereserveerd voor agrariërs die stoppen en een andere type bedrijf willen voortzetten. De VVD wil dit met goede ideeën vanuit Bladel optimaal benutten.

Een stabiel, sterk en gezond financieel beleid
We moeten blijven zorgen voor een gezonde financiële situatie. Een euro kun je ook in de gemeente maar één keer uitgeven, goed budgetteren dus. VVD Bladel is niet voor het verhogen van de OZB. En al helemaal niet, als dit betekent dat we luchtkastelen gaan bouwen. In de afgelopen raadsperioden hebben we bewezen dat wij de financiële huishouding goed op orde kunnen houden. En dit willen we voor u blijven doen.

Een Multi Functionele Accommodatie (MFA) voor Hapert én Bladel
VVD Bladel vindt dat inwoners elkaar moeten kunnen ontmoeten op centrale plaatsen. Een MFA is daarvoor een geschikt onderkomen. Voor Hapert zijn de ideeën rondom de realisatie hiervan inmiddels vergevorderd. De VVD is positief over het onderzoek dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Het resultaat geeft ons de antwoorden waarop wij onze mening kunnen baseren. Een MFA Hapert moet er dus zeker komen. De hele Hapertse bevolking moet hiervan kunnen profiteren. Het huidige college heeft “out of the box” gedacht en is gekomen met verbeteringen en alternatieven. Wij geven de voorkeur aan het scenario zonder de kerk, en met een groene brink. Met horecamogelijkheden en mooi wonen. Een metamorfose van het totale centrum dus, waar de MFA een onderdeel van uit maakt. De VVD vindt het belangrijk dat we de MFA geen luchtkasteel laten worden, maar dat we zuinig omgaan met het beschikbare budget. Voorbeelden zijn slim aanbesteden en zorgen voor goede opbrengsten van vrijkomende gronden.

Maar ook in Bladel mag de ontwikkeling voor Den Herd niet langer stil blijven staan. Den Herd is toe aan een grondige renovatie. Nu is gebleken dat de te verwachten kosten daar ook behoorlijk zijn gestegen, moeten we afwegen of verbouwing nog wel interessant is. Een nieuwe MFA in Bladel is voor de VVD bespreekbaar. Ook hier geldt: we moeten zorgen voor een gezonde financiële balans en doorpakken. Keuzes maken en niet langer wachten.

Een slagvaardige gemeente
Bladel werkt op veel vlakken samen met de buurgemeenten, veel dingen kunnen we ook niet zelfstandig. Ook in groter verband, de Metropool Regio Eindhoven (MRE), wordt samengewerkt. De gemeente kan krachtiger. Dit kan voor wat betreft de VVD een herindeling zijn of – als dat mogelijk is – een Kempenfederatie. Op dit moment loopt naar dit laatste een onderzoek. Het onderzoek zal uitwijzen of hier voldoende draagvlak voor is bij andere gemeenten. Reusel en Eersel hebben zich al uitgesproken voor herindeling te zijn. De VVD vindt dat wij daartegen niet per definitie al de hakken in het zand moeten zetten, wij gaan graag het gesprek aan met de buren.

Bij herindeling neemt de kwetsbaarheid af door de schaalvergroting. We krijgen daardoor meer slagkracht richting de MRE. We krijgen kwaliteitsverbetering, doordat ambtenaren gaan samenwerken in plaats van ieder op een eigen eiland. Wel moeten we zorgen dat we als gemeente dicht bij de inwoner blijven staan, bijvoorbeeld samen met de dorpsraden.

Woensdag 21 maart
Dat is de datum van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij rekenen er op dat u gaat stemmen. En wij hopen uiteraard dat uw stem naar de VVD gaat. Wij hebben uw stem nodig om de weg die we zijn ingeslagen voort te zetten! Wilt u ons hele verkiezingsprogramma nog eens nalezen? Dit kan op
www.vvd-bladel.nl

Posts loader