iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Politiek

CDA Bladel zet in op communicatie met belanghebbenden

CDA Bladel zet in op communicatie met belanghebbenden

In de commissie Grondgebied van maandag 8 januari jl. stelde het college van burgemeester en wethouders voor om een aantal aanpassingen in de Woonvisie door te voeren (Actualisatie 2018). De aanpassingen gaan o.a. over een andere verdeling van het percentage huur-/koopwoningen in bouwplannen in de kleine kernen; de verplichting om energieneutraal te bouwen; realiseren van 20% groen bij bouwplannen e.a. Om hier als gemeenteraad een goed besluit over te kunnen nemen is communicatie met belanghebbenden, vooraf, noodzakelijk. Dit is echter niet gebeurd.

CDA Bladel is van mening dat de Woonvisie, actualisatie 2018, eerst besproken moet worden met belanghebbenden, de dorpsraden, locatieverenigingen en woningcorporaties. Dat dit niet is gebeurd wekte grote verbazing bij het CDA. Nog groter werd de verbazing toen bleek dat de nieuwe coalitiepartijen PRO5, VVD, Bladel Transparant (m.u.v. Bladels Belang) deze communicatie niet nodig vonden.

Zo ook met het voorstel om de geurnormen in de Geurverordening aan te passen tot de strengste van heel Nederland. Bij veel fracties was er twijfel over het effect en de noodzaak van de aanpassing. Het college, VVD en PRO5 vonden het echter niet belangrijk om eerst met de sector en belanghebbenden zelf te overleggen.

Gelukkig werd er in de commissie Inwoners van dinsdag 9 januari jl., m.b.t. maatschappelijke ondersteuning, wél advies gevraagd aan het Cliëntenplatform ISD De Kempen en aan het POP (Platform Ondersteuning en Participatie). Het bijbehorend advies van deze belanghebbenden is aan de gemeenteraad voorgelegd, zodat het meegenomen kan worden in een goede besluitvorming.

Het CDA Bladel staat voor een duidelijke en eerlijke besluitvorming. Een gedegen voorbereiding en overleg met belanghebbenden is hierin essentieel. Deze huidige coalitie vindt dat blijkbaar niet en vindt inspraak overbodig. Jammer, want politieke besluiten zijn er niet voor de gemeenteraad, maar voor de burgers!!

Namens fractie CDA Bladel,
Anjo van de Huygevoort (fractievoorzitter)

Meer info op www.cdabladel.nl of volg ons op facebook: CDA Bladel.

Interview met raadsleden Davy Jansen en Dick Zumker Hot icon

Interview met raadsleden Davy Jansen en Dick Zumker

Davy, hoe zijn jullie samen in de gemeenteraad gekomen?
“12 jaar geleden haalden we met BT 3 zetels en kwamen we samen in de gemeenteraad terecht. Ik kwam vers van het Pius X-College. Dirk, de oudste zoon van Dick zat bij mij in de klas en verder kende ik Dick als leider bij Bladella.”

Dick, hoe verloopt die samenwerking?
“Transparant zoals je van onze partij mag verwachten. Open en eerlijk naar elkaar, gebruik maken van elkaars kwaliteiten en gewoon doen wat je zegt. Afspraak is afspraak! Davy is juridisch erg sterk en ik heb de nodige bestuurlijke achtergrond.”

Davy, waarom willen jullie nog een periode doorgaan?
“Als badmeester op het Bladelse buitenzwembad ben ik betrokken geraakt bij de politiek. Je hoort nog steeds mensen in Bladel zeggen dat de sluiting onnodig is geweest. Een onbegrijpelijke actie van het CDA, VVD en PvdA (nu PRO5) destijds. Er zijn meer projecten te verwachten, zoals de MFA Hapert, de invulling van de Egyptische poort en de discussie over de gezondheid. Daar willen we bij betrokken zijn en het geluid van onze inwoners laten horen.”

Dick, wat willen jullie nog bereiken de komende jaren?
“We hebben veel goede dingen gerealiseerd. Denk aan de nieuwe sporthal, startersleningen en korting op subsidie voor verenigingen die teruggedraaid is. De komende periode willen we ons richten op de Zorg, die moet wat ons betreft op de 1e plaats komen. Denk hierbij o.a. aan het terugdraaien van de bezuiniging op de hulp in de huishouding. Er zijn voor alle inwoners is voor ons vanzelfsprekend; dat doen we al 12 jaar met veel plezier.”

“Na de geboorte van ons eerste kleinkind afgelopen jaar, wil ik ook haar generatie een mooi Bladel nalaten, net als Davy voor zijn prachtige dochter wil. Daarom gaan we graag nog 4 jaar verder!“

Beste wensen van PRO5! – PRO5 start met fris enthousiasme aan belangrijk politiek jaar met de gemeenteraadsverkiezingen in maart als mooie uitdaging Hot icon

Beste wensen van PRO5! – PRO5 start met fris enthousiasme aan belangrijk politiek jaar met de gemeenteraadsverkiezingen in maart als mooie uitdaging

BLADEL – Een nieuw jaar begint vaak met nieuwe wensen. Meer bewegen, in gesprek gaan met mensen, je hart luchten, nieuwe mensen leren kennen en je stem laten horen. PRO5 gaat er in 2018 weer hard voor werken om deze wensen in vervulling te laten gaan.

Vol trots kijk ik ook terug op het afgelopen jaar en de successen die in de afgelopen periode door PRO5 zijn geboekt. Mijn persoonlijk hoogtepunt was de benoeming tot lijsttrekker, vooral een grote eer omdat ik er samen met het PRO5 team invulling aan mag geven. Een team van maar liefst 31 kandidaten die op onze kieslijst staan waarvan de eerste 9 met plezier plaats willen nemen in de gemeenteraad.

Natuurlijk is het onze bedoeling om een zo sterk mogelijk PRO5 geluid te laten horen in de nieuwe gemeenteraad. Een geluid dat staat voor de sociale samenhang van de gemeenschap, een duurzame invulling van de gemeentetaken en een eerlijk en gezond beleid voor alle inwoners. Daarvoor hopen we te kunnen rekenen op jouw stem! We gaan er daarom voor zorgen dat iedereen weet wat een stem op PRO5 nu eigenlijk echt betekent.

VerkiezingsVrijdag
PRO5 maakt wekelijks informatieve filmpjes over de naderende verkiezingen. Met uitleg over het werk van een gemeenteraadslid en een wethouder, wat een coalitie eigenlijk doet en welke invloed de verkiezingen kunnen hebben. Natuurlijk wordt je ook meegenomen in de standpunten van PRO5 en maak je kennis met degene die zich daarvoor inzetten! Zoals de naam al doet vermoeden, verschijnen ze vanaf deze week op iedere vrijdag.

Fietstochten
Om een frisse neus te halen gaan we vanuit alle dorpen een fietsroute fietsen. De route vertegenwoordigt ons verkiezingsprogramma en komt langs een groot aantal locaties die symbool staan voor politieke thema’s. Zoals het praktijkhuis, biologische boerderijen, de zorgcoöperatie en de MFA in Hapert.

Stembus
Twee jaar geleden gingen we al op pad met de PRO5 BrainstormBus, omdat we alle ideeën en plannen inmiddels in ons verkiezingsprogramma hebben verwerkt gaan we daarover graag met u in gesprek. De bus is daarom voor de komende campagnetijd omgetoverd tot PRO5 Stembus en zal zich in alle dorpen laten zien!

Als je kennis wilt maken met het PRO5 team kan dat dus tijdens deze verschillende activiteiten, de verschillende datums vindt je terug op onze geheel vernieuwde website! (www.pro5.nu). Op deze manier krijg je ook een goed beeld van wie wij zijn en waar we voor staan.

Het nieuwe jaar brengt voor PRO5 dus volop plannen, kansen en uitdagingen, hopelijk ook voor jou! Namens de hele partij wens ik iedereen het allerbeste en veel wijsheid toe voor een heel gelukkig, gezond en succesvol 2018!

Hugo Maas
Lijsttrekker PRO5
h.maas@bladel.nl • 06-83333571

Nog veel vragen bij onderzoek MFA Hapert – 15 januari: presentatie extra onderzoeken door college Hot icon

Nog veel vragen bij onderzoek MFA Hapert – 15 januari: presentatie extra onderzoeken door college

HAPERT – Op 15 januari vergadert de gemeenteraad van Bladel over de uitkomsten van het extra onderzoek dat is uitgevoerd naar de komst van de Multi Functionele Accommodatie in Hapert. Bijzonder is dat het college, dat het onderzoek heeft laten uitvoeren, niet met conclusies komt en geen voorstel doet voor het vervolg. De Vrije Hapertse Partij heeft nog veel vragen bij het onderzoek en hoopt dat die op 15 januari door het college beantwoord gaan worden.

Een aantal fracties in de gemeenteraad van Bladel heeft in de zomer aangedrongen op extra onderzoek. Enkele partijen waren van mening dat het voorgestelde plan veel te duur was en drongen er bij het college op aan om dit door een externe partij te laten onderzoeken. Andere partijen waren van mening dat er onvoldoende gekeken was naar alternatieven. Het hergebruiken van de kerk – als onderdeel van de MFA – werd door hen ter discussie gesteld, ook dat zou verder onderzocht moeten worden.

Op een paar vragen geeft het onderzoek wel een duidelijk antwoord. Bijvoorbeeld op de vraag of de bouwkosten niet veel te hoog zijn geraamd. De onderzoekers zijn hierover duidelijk: de gehanteerde normering voor de school, de bouwkosten per m2 en de investeringskosten die gemoeid zijn met de realisatie, zijn marktconform. Dus niet buitensporig zoals eerder door een paar partijen was opgemerkt maar passend bij ‘wat de raad wil’.De twee, nieuw gepresenteerde alternatieven zijn omgeven met veel vraagtekens. Bij deze alternatieven maken kerk, pastorie, pastoorswoning en pastorietuin geen deel meer uit van de MFA. Dat betekent dat er een intensieve bebouwing komt aan de Bernardstraat (in de ene variant zelfs drie bouwlagen hoog!). In de andere variant wordt, om ruimte te scheppen, de sporthal gesloopt en wordt het volledige Palet-terrein bebouwd.

Het onderzoek is nog onduidelijk over de kosten die met deze alternatieven zijn gemoeid, noch over de inhoudelijke meerwaarde van deze alternatieven ten opzichte van het oorspronkelijk plan. Ook geeft het onderzoek geen duidelijkheid over een eventueel draagvlak bij de buurtbewoners en, wat wij ook erg belangrijk vinden, over draagvlak bij de toekomstige partners in het ‘Hart van Hapert’. Deze partners zijn niet bij het onderzoek betrokken geweest en pas na afronding van het onderzoek door het college geïnformeerd.

Het onderzoek was bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen. Tot nu toe is echter het aantal vragen alleen maar toegenomen. We hopen dat het college en de onderzoekers op het grote aantal vragen, antwoord kan geven. En we hopen dat ook de toekomstige gebruikers van de MFA, zich uitspreken over de waarde van het onderzoek en de alternatieven die daarin worden gepresenteerd.

Voor de Vrije Hapertse Partij blijft ‘Hart van Hapert’ het speerpunt bij de verkiezingen van 2018. ‘Hart van Hapert’ is de ontmoetingsplaats voor het Haperts sociale leven; een kloppend hart waarin diverse bestaande functies met behoud van eigen identiteit, samenkomen, elkaar versterken en op deze wijze bijdragen aan de sociale cohesie in het dorp Hapert.

Fractie Vrije Hapertse Partij

Politieke vooruitblik naar 2018 Hot icon

Politieke vooruitblik naar 2018

Op woensdag 21 maart 2018 kunnen alle inwoners van de gemeente Bladel hun 4-jaarlijkse invloed weer uitoefenen op de lokale politiek. Door uw stem uit te brengen bepaalt u wat er de komende jaren gaat gebeuren. Althans voor een deel. Geen enkele partij wordt hopelijk zo groot dat ze meer dan de helft van de zetels hebben en alles zelf kunnen bepalen. Een goede verdeling over meerdere partijen is absoluut beter. Maar of je met 2, 3 of 4 partijen moet regeren maakt wel degelijk verschil. Hoe meer partijen aan het roer, des te meer compromissen er gesloten moeten worden.

U heeft hier invloed op: in de eerste plaats door te gaan stemmen, thuisblijven is zonde van de kans invloed te nemen. Maar ook omdat u stemt op een mens, een mede-inwoner in onze mooie gemeente Bladel. Iemand die u kunt aanspreken en vragen te helpen. Daarom zitten mensen in de gemeenteraad of in een commissie; om inwoners te helpen als ze ergens niet uit komen. Althans, zo zou het moeten zijn! Bladel Transparant heeft dit hoog in het vaandel staan; er zijn voor onze inwoners!

Bij de laatste verkiezingen in 2014 haalden we meer stemmen dan ooit sinds het bestaan van Bladel Transparant, maar werden we door de VHP en het CDA buiten de coalitie gehouden. Wanneer we 16 stemmen meer hadden gehad, hadden we 4 zetels gehad en waren we sterker de onderhandelingen in gegaan. Elke stem telt zo blijkt maar weer, dus de oproep is duidelijk: laat uw stem niet verloren gaan! (En stem bij voorkeur op Bladel Transparant)

Ons verkiezingsprogramma is transparant zoals verwacht mag worden van een lokale politieke partij, maar we zijn ook flexibel. Niemand kan 4 jaar vooruit kijken en we blijven dan ook luisteren naar alle inwoners van de gemeente Bladel.

De komende jaren zijn heel belangrijk voor onze gemeente, blijven we zelfstandig of niet? En in welke vorm gaan we dan door? Om die keuze te kunnen maken is het ontzettend belangrijk dat er een lokale partij in de coalitie zit die de belangen van alle inwoners behartigt. Geen partijen die slechts voor 1 kern opkomen of aan de hand van hun landelijke moederpartijen lopen. Een partij met een hoog GBV (gezond Blaals verstand) gehalte, die altijd aan het belang van de inwoners zullen denken. Bladel Transparant dus, een ECHTE lokale partij die er voor ALLE inwoners is.

U kunt in 2018 het verschil maken: stem bewust, stem met het hart, stem Bladel Transparant.

Politieke kerstgedachte Hot icon

Politieke kerstgedachte

Ik kijk liever vooruit dan achterom omdat de toekomst nog niet vast staat en het verleden wel. De toekomst kunnen we veranderen en het
verleden niet.

Veel moois en goeds uit het verleden zit in onze hoofden opgeslagen, maar helaas ook verdriet en pijn. Het overlijden van de dappere Tijn, van burgemeester en goede vriend Boy Swachten en van vele anderen, heeft me diep geraakt afgelopen jaar. Iedereen heeft helaas dierbaren verloren en dat laat een grote leegte achter. In onze herinneringen leven ze voort en zullen we ze nooit vergeten.

Wanneer ik dit zo opschrijf, besef ik me weer eens hoe betrekkelijk alles is. Waar maken we ons druk om? Waarom kunnen we niet genieten van al het moois dat er is? Waarom discussiëren we over zaken die er eigenlijk helemaal niet toe doen?

In mijn eigen omgeving probeer ik dit principe elke dag te hanteren, zowel privé als op het werk. Leer van het verleden, maar hou er niet stug aan vast. Veranderingen zijn nu eenmaal nodig om verder te komen. 100 jaar geleden liep er nog een man met een rode lantaarn voor de trein uit; deden we dat nu nog dan duurde de reis van Eindhoven naar Rotterdam een volle dag….

In de politiek houdt men zich ook graag vast aan zaken uit het verleden. Terugkomen op een besluit wordt vaak gezien als een teken van zwakte, maar ik vind het juist getuigen van lef. Lef om te luisteren naar andersdenkenden en lef om daar iets mee te willen doen. Coalitie versus oppositie is zo’n tijdverspilling. Goede ideeën moeten we uitvoeren in de gemeenteraad, ongeacht van wie ze afkomen. Ik pleit hier al jaren voor en heb het in mijn wethouders periode ook daadwerkelijk toegepast.

In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Kijk vooruit zou ik iedereen willen adviseren, blijf niet hangen in het verleden. Stem op een programma, maar ook op iemand die je vertrouwt en die je kunt aanspreken. Op straat, telefonisch of per mail. Op iemand die je antwoord geeft en verder probeert te helpen. Maak een bewuste keuze en ga in ieder geval stemmen. Niet stemmen is zonde van je stem.

Ik wil (met voldoende stemmen uiteraard) nog 4 jaar doorgaan als raadslid en proberen mijn idealen te realiseren: Politici zijn er voor de inwoners en niet andersom!

Voor nu wens ik iedereen hele mooie kerstdagen en alle goeds voor 2018.

Dick Zumker
Raadslid Bladel Transparant

Gezond verstand Gezond verstand op één! Hot icon

Gezond verstand Gezond verstand op één!

Is PRO5 echt de enige politieke partij die zich inzet voor een gezonde agrarische sector en leefomgeving? (Joan Veldhuizen in PC55 13 december ’17) . Wij denken van niet. Het CDA wil ook graag gezonde boerenbedrijven en een gezonde leefomgeving. Daar hebben we de afgelopen jaren ook hard aan gewerkt! De afgelopen pakweg 15 jaar zijn veel veehouderijen in de buurt van woonkernen gesaneerd, waardoor de overlast van geur is afgenomen en nieuwe woningbouw mogelijk werd. Vooral belangrijk voor onze kleine kernen!

Uit onderzoek in 2016 is gebleken dat de gemeentelijke geurverordening heeft gezorgd voor veel minder overlast: zowel op papier (berekening overbelaste woningen) als in de praktijk (aantal meldingen) blijkt een forse daling.

Naast de uitstoot van geur daalde ook de emissie van andere stoffen zoals ammoniak en fijnstof. Het aantal dieren in de gemeente is tegelijkertijd niet gegroeid. De vrees voor een tsunami van vee is dus onterecht.

Het is de vraag of deze positieve trend kan worden doorgezet. Het nieuwe beleid, op voorspraak van PRO5, is niet realistisch. De lat ligt voor ondernemers te hoog om nog te kunnen ontwikkelen. Hierdoor dreigt voor het milieu en voor de kwaliteit van onze leefomgeving een ‘stand-still’.

Graag krijgen we de kans om opnieuw te bewijzen dat werken met gezond verstand en met elkaar beter werkt dan dogmatisch te roepen dat het aantal dieren niet mag toenemen. Hiervoor rekenen we graag op uw steun! Stem op 21 maart CDA, voor gezond verstand in Bladel. CDA Bladel Fons d’Haens Anjo van de Huygevoort Sjan Vervoort Pauline van den Heuvel Wim Spijker

PRO5 is de enige partij in de gemeente Bladel die zich inzet voor een gezonde agrarische sector en een gezonde leefomgeving Hot icon

PRO5 is de enige partij in de gemeente Bladel die zich inzet voor een gezonde agrarische sector en een gezonde leefomgeving

BLADEL – Drie kwart jaar geleden nam het toenmalige college van burgemeester en wethouders een meerderheidsbesluit dat uitbreidingen toestond in de vee-industrie. Voor mij was dat reden om mijn ontslag in te dienen omdat het de inwoners onnodig zou blootstellen aan gezondheidsrisico’s. Nadat de overige wethouders na een motie van wantrouwen opstapten, en er een nieuw college werd gevormd, werd er een gezondere koers ingezet.

Verandering i.p.v. symptoombestrijding
Het thema intensieve veehouderij is sindsdien regelmatig onderwerp van gesprek en debat gebleven zowel lokaal, provinciaal als landelijk. De verschraling van de natuur, de decimering van de biodiversiteit, de vervuiling van de lucht, de verslechtering van de waterkwaliteit, mestfraude, gezondheidsrisico’s… er zijn zoveel redenen om een andere weg in te slaan. Zolang oplossingen voor de schadelijke effecten van geïndustrialiseerde veeteelt nog gezocht worden in het toepassing van techniek, het houden van nog meer dieren en het bouwen van mestfabrieken, moet dit onderwerp hoog op de agenda blijven staan. Symptoombestrijding moet plaats gaan maken voor echte oplossingen; het aanpakken van problemen bij de kern.

Gemeenteraadsverkiezingen
De beweging naar meer biologisch en meer kleinschalig, een (financieel) gezond alternatief voor boeren, zonder negatieve effecten voor de omgeving of voor dierenwelzijn is ingezet. Er is lef en politieke durf nodig om het anders aan te pakken. Het is namelijk een complexe problematiek met veel tegenstrijdige belangen. PRO5 gaat die complexiteit niet uit de weg omdat wij geloven in de noodzaak van verandering. In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan zelf kiezen of u dit thema belangrijk genoeg vindt om uw steun aan PRO5 te geven. Wij hebben namelijk veel stemmen nodig om de grootste partij te worden en ook daadwerkelijk
invloed te kunnen blijven uitoefenen..

Steun ons, we gaan door!
Onlangs heeft PRO5 de nieuwe lijst met kandidaten vastgesteld. Met Hugo Maas als gedreven nieuwe aanvoerder en een mooie mix van (meer dan 30!) nieuwe kandidaten en oude rotten, jong en oud, hebben we voldoende menskracht om ons weer voor vier jaar volledig in te zetten op een sociale, solidaire en duurzame manier. Dat PRO5 wethouder Arjan van den Hout gekozen heeft als nieuwe kandidaat wethouder, is goed nieuws. Niet alleen omdat hij zeer ervaren is, maar vooral ook omdat hij de beweging naar een gezonde agrarische sector en leefomgeving kan voortzetten binnen een nieuw college.

Steun ons zodat wij u kunnen steunen op weg naar een gezondere leefomgeving!
Het kan echt anders!

Joan Veldhuizen, oud-wethouder PRO5

Posts loader