Donderdag 8 februari kwam er een einde aan de succesvolle competitie Groot Bladel, welke 26 oktober 2017 van start ging met 24 triplettes, welke allemaal tot doel hadden: het hoogst haalbare te halen met het pétanque. Zelden was het zo spannend als dit seizoen. Er werd iedere donderdagavond met passie gespeeld in een uiterst sportieve en vooral ontspannen sfeer, wat weer eens aangaf dat het jeu de boules niet alleen prestatiegericht is, maar ook in sociaal opzicht een belangrijke rol vervult. Nadat Janus Bogers, namens de wedstrijdleiding, iedereen welkom had geheten en hen alle succes had toegewenst tijdens deze beslissende finale-avond, kon er om 19.30 uur gestart worden met de drie partijen welke allesbepalend zouden worden.

Torenhoge favoriet was het team van Cor Paridaans van buurtvereniging De Vest uit Reusel, welk door iedere deelnemer al als kampioen werd bestempeld. Maar hoe bizar het ook klinkt, het pakte anders uit! Doordat dit team de te spelen wedstrijden niet winnend af kon sluiten, was het triplette van Jo van Kemenade van de KBO Reusel de lachende derde, welke met drie gewonnen partijen de leiding overnam en met het kampioenschap aan de haal ging. Dit ten spijt van De Vest, die een indrukwekkende competitiereeks kende en goede resultaten wist te behalen en veel bewondering oogstte. Maar ook hier was de boule rond en de druk erg hoog, wat uiteindelijk een tweede plaats opleverde: toch een prestatie van formaat! De rest van de potentiële kandidaten voor de eindzege, te weten de teams van S. Kluijtmans en C. de Jong, hadden een respectabel aantal punten wat erg dicht bij elkaar lag. Het verschil was slechts één punt!

Verder viel het op dat het spelniveau van een aantal deelnemers steeds dichter bij elkaar kwam te liggen en het niet duidelijk was wie de volgende kampioen ging worden. Want dat dit toernooi in oktober weer van start zal gaan, staat buiten kijf! Omdat Janus Bogers aangegeven heeft na 15 jaar het stokje over te willen dragen als wedstrijdleider, zal zijn taak overgenomen worden door Jack van Rijswijk, die daarvoor een hartelijk applaus kreeg van de aanwezigen. Wij zijn ervan overtuigd dat hij een waardige opvolger van Janus is.

Nadat de eindrangschikking bekend was, nam Frank Bloemsma als voorzitter van De Soepele Pols het woord. Hii bedankte de wedstrijdcommissie, Phil Spooren en Janus Bogers, voor het vele werk en bood hen daarvoor een attentie aan. Ook sprak hij zijn dank uit aan de barbezetting, bestaande uit Nel Kluijtmans en Bets Spooren, voor de verzorging van de innerlijke mens, maar ook vooral aan de deelnemers. Welke door hun positieve instelling het toernooi hebben gemaakt zoals het nu is: gezellig en een eenheid om trots op te zijn en beslist een vervolg gaat krijgen! Hierna werden aan de twaalf best geplaatste teams de prijzen uitgereikt en mocht het trotse team van Jo van Kemenade de felbegeerde beker in ontvangst nemen. De ploegenprijs ging naar de teams van de KBO Reusel, te weten het team van Jo van Kemenade en het team van S. Kluijtmans. Zij zaten met de meeste teams van dezelfde vereniging in de finale.