Steeds meer zaken kunnen online geregeld worden, snel en accuraat. Ook de gemeente en andere overheden bieden diensten en berichten steeds vaker digitaal aan. Een ontwikkeling die in de huidige samenleving niet meer weg te denken is.

Berichten over uw wijk of buurt zijn ook online te vinden. Via de e-mailservice of app van ‘over uw buurt’ kunt u online op de hoogte blijven van alles wat er speelt in uw omgeving. U ontvangt informatie van regionale overheidsorganisaties zoals bijvoorbeeld de gemeente, de provincie of het waterschap, rechtstreeks in uw mail of via de app op uw smartphone of tablet. Daarbij kunt u zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen. Met deze service zijn de buurtberichten snel en eenvoudig digitaal te vinden. Informatie van de overheid komt via ‘over uw buurt’ op één plek samen. Aanmelden kan via www.overuwbuurt.overheid.nl