BLADEL – Heeft het leven zin? Het is een vraag die vroeger vanuit religieuze of politieke achtergrond werd ingevuld. Nu de religieuze en politieke vastomlijnde kaders aan het verdwijnen zijn, wordt de vraag naar de zin van het leven steeds meer een individuele.

Tegelijk blijken onze individuele antwoorden op de vragen die het leven ons stelt verrassend genoeg allerlei overeenkomsten te hebben. In de gespreksgroepen die we in Bladel willen starten over zingevings- en levensvragen stellen we ons de vraag hoe wij zelf met de zingeving in ons leven omgaan. De leiding is in handen van Marie-Jantien Kreeft, predikant en life coach. Als mens sta je in het leven telkens opnieuw voor keuzes. Sommige keuzes hebben grote invloed op de weg die je in het leven gaat. Terugkijkend vraag je je soms af: heb ik de goede keuze gemaakt? En hoe ga ik om met de gevolgen van de keuzes die ik heb gemaakt? Hoe ziet mijn leven er nu uit? En wat draag ik in mijn leven zelf bij aan de ‘wereld’ en de mensen om mij heen? Wat is belangrijk voor mij? Waar kom ik mijn bed voor uit? Over dit soort vragen gaan we in gesprek in de eerste reeks zingevings-bijeenkomsten. Ervaringen uitwisselen met anderen, gelovig en niet gelovig, kan prettig zijn en veel opleveren.

Data van de bijeenkomsten
De eerste gespreksgroep komt bij elkaar op donderdagavond om 20.00 uur.
Data: 26 september, 21 november, 16 januari, 27 februari, 26 maart en 30 april.
Adres: de Dissel, van Dissellaan 3 in Bladel.

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze gespreksgroep. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wil je het komend seizoen meedoen? Neem dan contact op met Marie-Jantien Kreeft, per mail: mjkreeft@xs4all.nl of telefonisch: 0497 512245.