BLADEL – Op donderdag 12 december wordt u geïnformeerd door de heer Chris Kinders, seniorenvoorlichter GGD Brabant Zuidoost. Een deskundig man, die ons meeneemt in de vragen die ouderen bezighouden. Langer zelfstandig thuis wonen, hoe doe je dat?

Ouderen willen graag zolang mogelijk thuis in de eigen, vertrouwde omgeving blijven wonen. Welke mogelijkheden zijn er om dit op een veilige manier te doen? Passend bij en aangepast aan de behoeften van de bewoners. Omdat de leeftijdsverwachting van het leven groeit, stijgt ook de hulp, die nodig is bij het ouder worden. Er wordt verwacht dat deze hulp zoveel mogelijk wordt ingevuld door mantelzorg en eventueel
burenhulp. Dit is niet altijd toereikend en is ook een zware taak.

Gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen om de ondersteuning en de zorg dichtbij huis zo goed mogelijk te laten verlopen. Welke voorzieningen zijn er (vanuit de WMO) en hoe kom je in aanmerking? Landelijk beleid om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, wordt lokaal niet overal hetzelfde ingevuld. Het is een onderwerp dat nu volop in de schijnwerpers staat en allerlei instanties haken hierop in met advies en dienstverlening. De woonomgeving, aanbod woningen en types woningen verschillen. Maatwerk zal in de toekomst nodig zijn.

De heer Chris Kinders zal met zijn ruime ervaring, praktisch en concreet ingaan op de verschillende aspecten, die voor u van belang zijn. Zoals woningaanpassing, woonomgeving, sociaal vangnet, zorg en domotica. Op deze middag zijn er ook deskundigen aanwezig vanuit de Seniorenvereniging Bladel om vragen te beantwoorden. Dat zijn Belangenbehartiging Ouderenadviseurs, Cliëntenondersteuners WMO, Klussendienst en een ambtenaar vanuit de gemeente WMO zorgloket.

Datum: donderdag 12 december. Tijd: 14.00-16.00 uur. Locatie: De Schouw, Emmaplein 2 in Bladel. Graag aanmelden in verband met het klaarzetten van zitplaatsen (is niet verplicht). Aanmelden bij: j.evers50@chello.nl, tel. 384592; hmm.akkermans@planet.nl, tel. 384942 of thearosch@gmail.com, tel. 06-51284739.