EERSEL – Philipp Blom, filosoof/historicus/schrijver, is op dinsdag 13 november te gast in het KW Café over bedreiging van onze democratie door klimaatverandering en robots. De groeiende maatschappelijke spagaat als recept voor een komende revolutie.

Philipp Blom is de tweede gast in dit KW-seizoen. Blom is een onbetwiste en veelgevraagde ‘topspreker’. De Europese opinieleider spreekt in het KW Café over de gevolgen van klimaatverandering en digitalisering/robotisering. Blom is een Duits-Nederlandse historicus die naam maakte met enkele uitstekende boeken over de eerste helft van de vorige eeuw. Hij woont in Wenen, spreekt Nederlands vanwege zijn Nederlandse moeder en is een begeesterend spreker. Blom is vaak te gast bij Buitenhof en hij schrijft voor verschillende bekende Europese kranten. Blom was dit jaar ook ‘stamgast’ bij het Filosofisch Kwintet van Clairy Polak, waarin werd gesproken over problemen zoals overbevolking, groeiende ongelijkheid, klimaatverandering en de uitholling van het publieke debat.

In zijn laatste boek ‘Wat op het spel staat’ (2017) klopt de toekomst aan de deur, op vrij dramatische wijze zelfs. Van ons economisch model, uitsluitend gericht op groei, moeten we afscheid nemen zo betoogt Blom. Door klimaatverandering zullen de grenzen van het gebied, waar langdurige droogte heerst, vanaf de evenaar honderden kilometers noordwaarts opschuiven. Te voorzien valt, dat miljoenen mensen op drift zullen raken. Door robotisering gaat een derde van de wereldbevolking zich ook nog eens overbodig voelen. Hun inzet en hun creativiteit tellen niet meer mee. Ze kunnen niet staken, want ze hebben geen baan. Hij noemt het ‘het recept voor revolutie en het begin van het einde van de democratie’. Het zijn onrustwekkende boodschappen die een radicale omslag noodzakelijk maken.

Datum en tijd: dinsdag 13 november, aanvang 20.00 uur. Plaats: De Muzenval in Eersel. Kaartjes: € 12,- (Primera, Nieuwstraat, Eersel) of via website http://www.kw-cafe.nl/reserveer-uw-kaartjes