WAALRE – “Drie woorden die de kern weergeven waarom we ‘De Kempische Passion’ in Waalre gaan opvoeren,” aldus Henry Karsmakers, één van de bevlogen organisatoren namens Harmonie Juliana. Omdat Harmonie Juliana 100 jaar bestaat is ervoor gekozen dit jubileum met de Kempische bevolking op een onvergetelijke wijze te vieren. Als opmaat start men de feestelijkheden met de Kempische Passion in de Waalrese Willibrorduskerk. Na de eerste uitvoering in Hoogeloon wordt dit de tweede uitvoering in de Kempen. Wie volgt…. en zet deze traditie voort?

Bij dit evenement komt veel kijken. Niet te vergeten de onkosten die ermee gepaard gaan. De organisatie prijst zich gelukkig met de vele Waalrese sponsoren. “Wij zijn dankbaar en waarderen het enorm, dat de harmonie een groot draagvlak heeft onder de Waalrese bevolking”, zegt Henry.

Wat is crowdfunding?
Crowdfunding kent onder andere als doel: het inzamelen van geld door middel van kleine bedragen die door veel mensen overgemaakt worden. We denken dan aan bedragen van 10-20-50 euro. Hiervoor in de plaats ontvangt iedere donateur, indien gewenst, als tegenprestatie, een beloning. Mochten we het financiële doel (6.500 euro) niet halen; dan wordt de donatie geretourneerd. Het bedrag zal besteed worden aan het plaatsen van zes LED-schermen in de kerk en een groot scherm (4,5 bij 2,5 meter) buiten op de markt. De markt en de kerk worden prachtig aangelicht en aangekleed. De moeite waard om een kaartje te kopen. Van 7 januari t/m 7 februari kan men deelnemen aan de crowdfunding campagne. Ga daarvoor naar de site van www.dekempischepassionwaalre.nl; klik dóór op de speciale button die op de eerste pagina staat en u komt op de goede campagnesite van www.voordekunst.nl. Vervolgens kun je binnen één minuut de hele campagne zien en besluiten om al dan te doneren.

In de kerk is tijdens het evenement het totale priesterkoor in gebruik. Niet alleen de solisten – Irene Meeuvis en Joost van Roij – maar een verteller, 20 toneelspelers, 50 muzikanten en 100 koorleden krijgen er een plaats. Alle deelnemers komen uit Waalre. De muzikale leiding ligt bij Henk Houben, de dirigent van de harmonie. De regie van de acteurs is in de professionele handen van Wilma Stofmeel. Het feit dat de dominee van de Agnus Dei-kerk, Ferdinand Borger, de hoofdrol heeft in het spel, is hiervan een belangrijk onderdeel. Het past precies in onze opzet om de Kempische Passie een oecumenisch karakter te geven.

Zaterdag 13 april wordt er vóór de opvoering van de Passion een ‘Stille Tocht’ gehouden. Iedereen kan hieraan deelnemen. De twee Waalrese gildes zullen het verlichte kruis ceremonieel naar het altaar in de Willibrorduskerk begeleiden. Tevens begeleiden ze het publiek naar de juiste genummerde plek.

De opvoering van de Kempische Passion in Waalre is op zaterdagavond 13 april (aanvang 20.30 uur) en op zondagmiddag 14 april (aanvang 15.00 uur). De voorstelling duurt anderhalf uur. De kaartverkoop voor een plaats in de kerk à € 15,- start op 15 februari. Voor meer informatie ga naar de website van www.dekempischepassionwaalre.nl

—————————————

Uw donatie t.b.v. 6 grote LED-schermen voor een zichtbaar project!
Wij zijn Harmonie Juliana uit Waalre en organiseren op 13 en 14 april, ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan, een grootse concertproductie genaamd “De Kempische Passion Waalre”, met meer dan 175 uitvoerenden. Dit project vindt plaats in de Willibrorduskerk aan de Markt in Waalre. Om dit voor iedereen goed zichtbaar te maken, hebben we uw hulp hard nodig.

Ons project!
Wij willen, door de vertolking van het passieverhaal, veel mensen in hun muzikale “hart en ziel” raken. Dit verhaal van Jezus is een verhaal vol saamhorigheid, verbondenheid en passie. Dat willen we je laten beleven. We zijn enthousiast over de muzikale mogelijkheden van koren en instrumentalisten, aangevuld met toneel en film. Een kostbare productie.

Uw hulp hebben we nodig!
Er blijft nog één financieringswens over. We hopen dat je ons steunt met een donatie. We kunnen deze productie zichtbaar maken voor iedereen, zowel in, als buiten de Willibrorduskerk in Waalre. Hiervoor moeten echter binnen en buiten schermen geplaatst worden. Dan kunnen we onze Passion groots en indrukwekkend laten zien.

Hoe werkt onze vereniging?
Wij zijn een eigentijds muziekgezelschap dat medewerking verleent aan veel maatschappelijke evenementen in Waalre. Voor onze zelfredzaamheid doen we allerlei geld opbrengende acties, zoals potgrondactie, oud papier ophalen en huis aan huis donateuractie. Daarnaast worden we gesteund door het plaatselijke bedrijfsleven. Kijk op de website voor meer informatie www.dekempischepassionwaalre.nl

www.harmoniejulianawaalre.nl