EERSEL – Op donderdag 14 november is de tweede Taizéviering van het seizoen 2019/2020 in het Protestantse kerkje, Markt 38 in Eersel. Aanvang is om 19.30 uur.

De viering is in de stijl van de oecumenische broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk. Naast een aantal korte overwegingen zijn er liederen, die veelal zacht worden gezongen, en als een mantra werken. Er is in het midden van de viering gelegenheid voor iedere bezoeker om een kaarsje aan te steken op het lichtaltaar, waarna er stilte is voor eigen overwegingen.

In deze viering gaat het over gastvrijheid. Ware gastvrijheid is eigen ruimte inleveren zodat een ander er kan zijn. Het kost dus iets van onszelf. Het vraagt dat wij een beetje minder ruimte innemen, zodat een ander een plek heeft om te kunnen zijn. Ware gastvrijheid heeft ook met barmhartigheid te maken.

De Hebreeuwse taal geeft daar een mooie aanwijzing voor. Het woord voor barmhartigheid: ‘rachoem’, is verwant aan het woord voor baarmoeder: ‘rechem’. En de baarmoeder is de lege ruimte waar ander leven kan ontstaan. Wanneer die lege ruimte in ons leven niet steeds wordt volgestopt met ‘damp en schijn’, is er plaats voor vriend en vreemde.

Iedereen, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing, is van harte welkom bij onze viering. Voor meer informatie over de vieringen in Eersel kunt u gaan naar onze website: www.taizevieringen-eersel.nl

Kempendienst in Bergeijk
Gezamenlijke dienst van de protestantse kerken in de Kempen op 10 november.

De protestantse gemeenten (PKN) van Bergeijk, Bladel en Hoogeloon-Eersel houden op zondag 10 november een gezamenlijke dienst in het Protestantse kerkje in Bergeijk, Domineestraat 5571 EJ Bergeijk. Aanvang 10.00 uur.

Voorganger is ds. Matthijs de Vries. Het thema van de dienst is ‘Draagt elkanders lasten’. Na de dienst, die toegankelijk is voor iedereen, is er koffie of thee en gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wat na te praten in de Ster. De opbrengst van de collecte gaat naar het Roosevelthuis Hydepark in Doorn (accommodatie voor zorgvakanties). Informatie: 0497-383550.