Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen ze hoop. Hoop dat ze een verschil ten goede zullen maken. Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem.

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventsperiode. Centraal in de Adventsactie-campagne staan moeders en kinderen. Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt Adventsactie dit jaar projecten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen.

Dit jaar is de opbrengst voor verbetering van de geboortezorg in Somalië.

IBAN NL89INGB0653100000