REUSEL – Het verkeer is voortdurend aan veranderingen onderhevig. In 1960 reden in Nederland een half miljoen personenauto’s (1 auto per 22 inwoners) en nu zijn dat er ruim acht miljoen, hetgeen neerkomt op 1 auto per 2 inwoners. Maar zijn wij allemaal wel meegegroeid met de veranderingen?

Immers, er zijn veel meer soorten voertuigen, die ieder hun eigen verkeersregels en belangen kennen: scootmobielen, elektrische fietsen, e-bikes, brom/snorfietsen, brommobielen, grotere vrachtwagencombinaties en ga zo maar door. Daarbij veranderen de verkeerssituaties, zoals woonerven, (turbo)rotonde, spits-/plus-/doelgroepenstroken, taperaansluitingen en weefvakken. Al deze situaties worden aangegeven met nieuwe verkeerstekens, (matrix)borden en strepen, die door velen niet worden begrepen met alle gevaarlijke en kostbare gevolgen van dien.

De senior-autorijder heeft wellicht het gevoel met al deze veranderingen om te kunnen gaan, echter de praktijk leert dat dit toch problemen en onveiligheid oplevert zowel voor de bestuurder zelf als voor de medeweggebruiker. Laten we eerlijk zijn: natuurlijk neemt op latere leeftijd ons gezichts-, inschattings- en reactievermogen af, maar dat is niet de enige oorzaak! Hoe komt het dat senior-bestuurders steeds vaker opvallen door hun afwijkend rijgedrag?

Om onze leden veiliger aan het verkeer te laten deelnemen en daarmee langer veiliger mobiel te laten zijn, organiseren wij, samen met Verkeersschool Verhagen, op dinsdag 18 september een presentatie verkeersveiligheid, waarbij alle eerder genoemde aspecten rondom ‘veilig actief blijven in het verkeer’ aan de orde komen:
– Alle mogelijke verkeerssituaties (regels en borden) in woonerven; 30 en 50 km-gebieden, binnen en buiten de bebouwde kom, rotondes en kruispunten; rijden op auto(snel)wegen over invoegen, uitvoegen, wisselen van rijstroken, enz.
– Uiteraard zijn de huidige regelgeving, alle nieuwe tekens en verkeerssituaties opgenomen. De presentatie wordt afgesloten met een individuele verkeersquiz.

Deze verkeersveiligheidsdag wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Reusel-De Mierden. De presentatie is een eigen ontwerp, speciaal voor de KBO Reusel ontwikkeld en afgestemd op u, als senior-bestuurder. De presentatie is in handen van de heer Dolstra; wellicht bij u bekend van de auto-opfriscursus in 2017 en 2016. Al uw vragen zijn meer dan welkom om er een sfeervolle leerzame dialoog van te maken.

Programma dinsdag 18 september:
– 10.00 tot 12.30 uur: presentatie.
– 12.30 tot 13.30 uur: lunchpauze (tevens invullen verkeersquiz).
– 13.30 tot 14.30 uur: veiligheid.
– Nabespreken van de verkeersquiz en uitreiken deelnamecertificaat.

KBO-leden van Reusel hebben een aanmeldformulier thuisgekregen, maar ook KBO-leden van Hooge en Lage Mierde en Hulsel zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Zij kunnen zich melden bij Jan Lemmens, tel. 06-80154694 of Thea Dirkx tel. 06-10273873. Graag tot ziens op dinsdag 18 september in D’n Aachterûm.