In 1999 is in de gemeente Bladel het diftarsysteem ingevoerd. Vanaf dat moment wordt een tarief in rekening gebracht voor elke keer dat een GFT- of restafvalcontainer wordt geleegd.

Om te voorkomen dat huishoudens moeten betalen voor het afvoeren van bladafval van gemeentelijke bomen, zijn tegelijkertijd de bladbakken geïntroduceerd als extra maatregel. Deze bakken worden jaarlijks geplaatst tussen 1 oktober en Kerstmis en worden wekelijks meerdere malen geleegd.

Natuurlijk is niet te voorkomen dat daar ook bladafval van particuliere bomen in beland. De praktijk is echter dat steeds meer particuliere tuinen winterklaar worden gemaakt zodra de bladbakken geplaatst zijn. Gemakshalve wordt snoei- en ander tuinafval dan ook in de bladbakken gestort. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Niet alleen moeten de bakken daardoor vaker geleegd worden, maar snoei-afval moet ook anders verwerkt worden dan bladafval, waardoor de kosten jaarlijks oplopen tot meer dan
€ 30.000,-.

Verzoek
De gemeente verzoekt u dan ook vriendelijk om de bladbakken te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn: bladafval van gemeentelijke bomen. Overigens is ook Werkvoorziening Kempenland in het najaar dagelijks bezig met het opruimen van bladafval in de openbare ruimte.