Onafhankelijk Verkenner proefcasus Eindhoven Airport, Pieter van Geel, heeft zijn advies over de ontwikkeling van Eindhoven Airport aangeboden aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Eric Beex, de Eerselse wethouder Eindhoven Airport, is blij met de rode draad van het advies: “We zien duidelijk dat de heer Van Geel de overlast van onze inwoners serieus heeft genomen.”

In oktober 2018 werd met de aanstelling van de Onafhankelijk Verkenner de proefcasus gestart. Deze proefcasus had het doel om te komen tot een door de regio zo gedragen mogelijk advies over een luchthaven die passend/wenselijk is bij de regio. “Zorgvuldig heeft de heer Van Geel de vertegenwoordigers van onze inwoners betrokken in de proefcasus. Hij heeft uitgebreid de tijd genomen om met name de situatie in Wintelre zelf te aanschouwen en de vragen van onze inwoners persoonlijk te beantwoorden”, aldus wethouder Eric Beex.

Standpunt gemeente Eersel
De gemeente Eersel is de proefcasus ingestapt met een duidelijk standpunt: de ontwikkeling van Eindhoven Airport mag geen nadelige effecten hebben op het milieu en de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Wethouder Eric Beex is blij dat dit standpunt door de Onafhankelijk Verkenner is overgenomen is zijn advies. “Nu is het aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat om deze duidelijke boodschap uit onze regio ook over te nemen in haar besluit.”

Schrijnende gevallen
Bij de start van de proefcasus heeft het college van B&W van de gemeente Eersel bij de heer Van Geel om aandacht gevraagd voor zogenoemde schrijnende gevallen. “In Wintelre zijn er huishoudens die in een niet-acceptabele woon- en leefomgeving terecht zijn gekomen”, aldus wethouder Beex. De ernstig gehinderde omwonenden van de luchthaven worden in het advies van de Onafhankelijk Verkenner erkent. “Hij komt met voorstellen om deze gevallen te compenseren. Dat doet recht aan de overlast die deze inwoners dagelijks ervaren.”

Participatie
Naast de ontwikkeling van de luchthaven zelf wordt er in het advies van de heer Van Geel een voorstel gedaan voor een duurzaam participatiemodel, waarbij de regio met elkaar in gesprek blijft. “Het kunnen meepraten over besluiten rond Eindhoven Airport zorgt niet alleen voor een veel
breder gedragen besluit, maar werkt bevorderend voor het wederzijdse begrip tussen enerzijds Eindhoven Airport NV en het ministerie van Defensie en anderzijds de omwonenden van de luchthaven.” Wethouder Beex vervolgt: “De heer Van Geel heeft hier in korte tijd grote slagen in gemaakt. Ik vind het belangrijk dat we deze vorm van participatie doorzetten.”