Op woensdag 26 juni 2019 hebben wethouder Fons d’Haens (r) en Herman van Oostrom (l) van het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert (GBOH) hun handtekening gezet onder de samenwerking voor de ‘Dorpsvisie kern Hapert 2040’. Het GBOH zal het participatieproces coördineren, waarmee informatie wordt opgehaald voor in de dorpsvisie. In deze ‘Dorpsvisie Kern Hapert 2040’ wordt vooruitgeblikt naar het jaar 2040. Hoe willen de inwoners van Hapert dat hun dorp eruit ziet in 2040?

Waarom een Dorpsvisie kern Hapert 2040?
Eind 2018 is het bestemmingsplan MFA vastgesteld. In deze multifunctionele accommodatie worden culturele en maatschappelijke voorzieningen onder gebracht. De MFA heeft het laatste decennium veel aandacht gekregen, waardoor andere vraagstukken en initiatieven op het gebied van detailhandel, woningbouw en mobiliteit in Hapert minder aandacht hebben gekregen. Ook komen er door de realisatie van de MFA locaties vrij, waaraan invulling dient te worden gegeven. Met het opstellen van deze dorpsvisie wordt een ruimtelijke vertaling van deze ontwikkelingen in Hapert gemaakt.

Participatie
De inwoners van Hapert en andere belanghebbenden spelen een belangrijke rol in het opstellen van de ‘Dorpsvisie kern Hapert 2040’. Naar verwachting zullen na de zomervakantie participatiemomenten worden georganiseerd. Inwoners van Hapert en andere belanghebbenden zijn dan hartelijk welkom om samen na te denken over de toekomst van Hapert. Meer informatie volgt dan via het GBOH.