Vorige week maandagavond was de slotbijeenkomst van het traject Verzelfstandiging warenmarkt. Wethouder Rombouts ontving ± 25 marktondernemers. Samen bespraken ze het toekomstplan dat de werkgroep heeft opgeleverd i.s.m. de stichting Markt van Morgen.

De aanwezigen waren het eens met het plan de warenmarkt te verzelfstandigen. Deze verzelfstandiging leidt tot een efficiëntere organisatie, meer promotie en activiteiten en een samenwerking met de winkeliers en horeca. Tijdens de slotbijeenkomst werd een 7-koppig (voorlopig) bestuur aangesteld om het vervolg in goede banen te leiden.

De nieuwe samenwerking vraagt om aanpassing van de regelgeving. Het interim- marktbestuur zal een nieuwe begroting opstellen. Vervolgens wordt de nieuwe marktstichting opgericht en zal er een definitief bestuur aangesteld worden. Daarna zal er (waarschijnlijk) promotiebudget vrijgemaakt worden om de markt toekomstbestendig te maken. De markt stelt dan zelf een marktmeester aan. Zowel de marktondernemers als de gemeente benadrukten wel dat er waarborgen ingebouwd moeten worden. Bijvoorbeeld om de veiligheid en toegankelijkheid te garanderen, continuïteit in de marktorganisatie te borgen en een onafhankelijke autoriteit te behouden.

Het streven is een verzelfstandigde markt voor de zomer van 2019.