KEMPEN – Ruim 700 bedrijven verenigd in de ondernemersverenigingen van de bedrijventerreinen van Bladel, Reusel-De Mierden, Eersel en Bergeijk kunnen gebruik maken van ISK (Inkoop Samenwerking de Kempen). De kracht van de aantallen maakt dat ze diverse diensten voordelig in kunnen kopen. Voorzitter Wim van Eijk en Inkoopmanager Hetty van der Hamsvoort vertellen over de organisatie.

Samenwerking
In 2007 werd een lokaal inkoopcollectief dat in Bladel bestond, doorgetrokken naar de ondernemers van de gemeenten Eersel, Bergeijk en Reusel de Mierden. Wim: “Het doel is om door samenwerking voordeel voor de leden te bereiken. Dat doen we door bij elk project dat we opstarten, alle belangen af te wegen. De ondernemers moeten er voordeel van hebben maar ook de leveranciers moeten de meerwaarde zien. We gaan uit van een win-winsituatie voor alle partijen. Dat betekent dat er dus wel eens een project afvalt omdat bij één van onze eigen leden daarmee in het vaarwater wordt gereden. Lokale leveranciers hebben altijd onze voorkeur maar als die om welke reden dan ook niet mee willen of kunnen doen aan de tender, en het blijkt dat hij zijn brood niet meer kan verdienen als we het project aan een ander gunnen, dan zeggen we het project af.”

Besparen
Ondernemers die aangesloten zijn bij één van de ondernemersverenigingen uit de eerder genoemde gemeenten, zijn automatisch lid van ISK. Hetty: “Alle aangesloten ondernemers kunnen gebruik maken van ons aanbod. We hebben projecten op het gebied van beveiliging, afvalverwerking, energie en arbodiensten maar ook kantoorartikelen en controle op brandblusmiddelen. Elke ondernemer beslist zelf of hij gebruik wil maken van het aanbod; niets moet maar hoe meer ondernemers aansluiten hoe voordeliger het uitpakt. Er zijn ondernemers die door ISK duizenden euro’s per jaar besparen.”

Tender
Het bestuur bedenkt en bespreekt nieuwe en lopende projecten. Wim: “Soms worden we op een idee gebracht door een collega-ondernemer. Alle plannen worden besproken in het bestuur dat bestaat uit Walter van de Ven, Albert Jan Kuiper, Walter Sleegers, Patrick Coppens, Bart van Herk, Michiel de Graaff, Wil Daris en mijzelf. We proberen elkaar te overtuigen van de nut en noodzaak van het project en eigenlijk kunnen we zeggen dat alle besluiten unaniem zijn. Daarna gaat Hetty voor ons aan de gang. Zij zet de tender uit, omschrijft de randvoorwaarden en gaat op zoek naar mogelijke leveranciers. Die kunnen gedurende een bepaalde tijd inschrijven op het project. Daarna gaat het bestuur het aanbod bespreken en komt er één leverancier uit met wie we een raamovereenkomst sluiten. Het is daarna aan de ondernemers of ze aanvullende afspraken willen maken met de leverancier.”

Serieuze onderhandelingspartij
Door de omvang van de inkooporganisatie, is ISK een serieuze onderhandelingspartij. Wim: “Probeer maar eens korting te bedingen als je in je eentje bent. Dat lukt vaak niet. Maar kun je een leverancier driehonderd bedrijven aanbieden, dan worden ineens deuren geopend die voor anderen gesloten blijven.” Hetty vult aan: “We hebben het verzoek wel eens gekregen om ISK nóg groter te maken maar vooralsnog hebben we besloten ons uitsluitend op de Kempen te richten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Kempische ondernemers het belang van écht samenwerken begrijpen. Die hebben iets voor elkaar over en snappen het belang van krachtenbundeling. We zijn bang dat als we de regio groter maken, de saamhorigheid daarmee verdwijnt en daar kiezen we niet voor.”

Ondernemersklimaat
Een belangrijk neveneffect van ISK is dat het ondernemersklimaat in de Kempen verbeterd wordt. Hetty: “De voorzieningen worden steeds beter, ondernemers versterken elkaar en de bedrijventerreinen worden steeds aantrekkelijker, dóór die samenwerking. In je eentje is glasvezel onbetaalbaar maar door de handen ineen te slaan, wordt het mogelijk en is het voor meer ondernemers aantrekkelijk. Zo zeer zelfs dat op korte termijn de eerste aansluitingen een feit zijn op de Sleutel, de Haagdoorn en Meerheide. Als ISK nemen we de ondernemers werk uit handen. Zij hoeven hun kostbare tijd niet te besteden aan onderhandelen met leveranciers, dat doen wij voor ze. De contracten die gesloten zijn, worden op regelmatige basis geëvalueerd en als er klachten bij ons binnengekomen zijn, dan nemen we die mee naar de leverancier. Het kán dus gebeuren dat we onze raamcontracten niet verlengen.”

Uniek
De aangesloten bedrijven worden maandelijks op de hoogte gehouden van alle lopende projecten door de digitale nieuwsbrief. Hetty: “Hierin hebben we de samenwerking opgezocht met het KOP. We ‘bedienen’ dezelfde bedrijven en slaan zo twee vliegen in één klap. Door ons nieuws te bundelen, zijn onze leden direct op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen.”

Hetty en Wim zijn trots op het inkoopcollectief. Wim: “Het is uniek in de regio en misschien wel in het land. Veel van dit soort initiatieven kennen wij niet en daarom is het prachtig dat we als Kempen weer ergens mee voorop lopen. De samenwerking is uniek en het aantal projecten is uniek. Bijzonder is ook dat de leveranciers elkaar onderling zo goed weten te vinden. Dat zien we soms terug in lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten. De kracht van samenwerking wordt keer op keer bevestigd en dat is prachtig. ISK heeft geen winstoogmerk; we krijgen wel een bepaald bedrag van elke overeenkomst die met de leden wordt besproken. Daar betalen we onze professionele krachten van – alleen het bestuur bestaat uit vrijwilligers – alles wat overblijft gaat naar rato terug naar de kas van de vier ondernemersverenigingen. Die mogen daarmee doen wat ze willen. In Bladel heeft OBGB er bijvoorbeeld beveiligingscamera’s voor gekocht. Ook weer in het belang van de ondernemers en het uitstekende vestigingsklimaat.”

Voor meer informatie over het inkoop-collectief, ga je naar de website www.iskempen.nl