HAPERT – De ontbijtbijeenkomst van OBGB van woensdag 31 oktober vond plaats bij Apex International en stond in het teken van veiligheid. Circa veertig ondernemers begonnen deze morgen met een gezamenlijk ontbijt waarbij volop genetwerkt werd. De opkomst was groot waarmee werd aangegeven dat veiligheid een thema is waar de ondernemers uit de regio belang aan hechten.

Vestigingsklimaat
Na een uitgebreid ontbijtbuffet, verzorgd door H&R Catering, een welkomstwoord door OBGB-voorzitter Ger Baken en directeur van Apex International Marian Waterschoot en een presentatie over Apex International door Jeanine Graat, ging de voordracht van Freek Pecht van de politie van start. Wat volgde was een interessante stroom informatie over de handel en de productie van synthetische drugs. Dat de Kempen over een uitstekend vestigingsklimaat beschikt, wisten de aanwezige ondernemers al. Dat criminelen zich daar ook steeds meer bewust van worden is zorgwekkend en op z’n minst onwenselijk te noemen. Volgens Pecht proberen criminelen steeds vaker gebruik te maken van legale netwerken en dat gaat zo geraffineerd dat ondernemers er dikwijls geen erg in hebben dat ze worden ‘misbruikt’.

Partner van de politie
Door de ondernemers van de nodige informatie te zien, hoopt de politie de bewustwording en kennis te vergroten en zo de ondernemers partner te maken in de opsporing van de drugsproducenten. Gevraagd werd te letten op afwijkende zaken die waargenomen worden op bedrijventerreinen. Dat kan gaan om vreemde luchtjes – vooral bij het verwerken van cocaïne kan een sterke benzinegeur vrijkomen – leveringen op bijzondere tijden, geblindeerde ramen of verdachte parkeermanoeuvres (deur open, busje naar binnen, deur dicht). De politie vroeg de
ondernemers verdachte situaties te melden (eventueel via Meld Misdaad Anoniem) en kentekens te noteren. Wie vragen heeft, twijfelt of advies wil, mag altijd de politie bellen om een afspraak te maken. De geurkaarten die Pecht uitdeelde, gaven een goed beeld van de geur die rondom een gebouw kan hangen en wat een aanwijzing kan zijn dat er een drugslab is gevestigd.

Veiligheid maak je samen
Arno Saasen van Saasen Group, wees in een vurig betoog de aanwezigen op het feit dat het in ieders belang is een goed veiligheidsplan in het bedrijf te hebben. Niet alleen is het wettelijk verplicht een Risico Inventarisatie te hebben, het geeft ook de betrokkenheid naar het personeel aan. Saasen wees op de noodzaak zaken op heet gebied van veiligheid goed te regelen. Hij ging daarbij uit van een positieve stimulans waarbij een verzekeraar premiekorting kan geven als zaken goed geregeld zijn. Zijn boodschap was eenvoudig: veiligheid maak je samen, dus ook samen met collega-ondernemers. Met deze boodschap eindigde een zéér nuttige en interessante bijeenkomst, georganiseerd door OBGB.