iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Politiek

Jeltje Straatman uit Bladel completeert landelijk bestuur CDJA Hot icon

Jeltje Straatman uit Bladel completeert landelijk bestuur CDJA

BLADEL – Zaterdag 23 november is Jeltje Straatman uit Bladel toegetreden tot het dagelijks bestuur van het CDJA. Op het landelijk congres in Middelburg werd zij door de leden verkozen. Zij gaat de portefeuille Persvoorlichting & Politieke Campagne op zich nemen.

Jeltje heeft een juridische achtergrond en bestuurlijke ervaring als secretaris van het CDJA in Brabant. Daarnaast was zij de jongerenkandidaat van CDA Brabant tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in maart van dit jaar.

Jeltje gaat zich in haar functie bezighouden met de profilering van het CDJA in de media. Zij heeft zich ten doel gesteld het genuanceerde midden weer aantrekkelijk te maken. Voorbij de mediawerkelijkheid van vorm en oneliners, wil zij dat inhoud weer op één komt.

“Problemen durven benoemen, maar met het besef dat je daarvoor geen groepen tegen elkaar hoeft op te zetten. Zij aan zij. Dat past volgens mij perfect in het profiel van het CDJA. Ik hoop deze boodschap dan ook in de media te kunnen uitdragen”, aldus Jeltje.

Alles draait om onderwijs // Onmisbaar onderwijs Hot icon

Alles draait om onderwijs // Onmisbaar onderwijs

Ik heb een echt onderwijshart. Jaren gaf ik juridische lessen, en ook nu verzorg ik nog regelmatig een gastcollege aan studenten op hogescholen en de universiteit. In ruil daarvoor maken studenten een praktijkopdracht die zich afspeelt binnen onze gemeente en geven ze ons deskundig advies. Die samenwerking met het onderwijs vind ik belangrijk. Voor studenten is het leuk dat ze uit de schoolbanken moet komen en echt met de praktijk aan de slag kunnen. Bovendien houden ze ons scherp, en zo helpen we elkaar uiteindelijk. Daarom werk ik ook op andere gebieden samen met het onderwijs.

Werk en participatie
Zo ben ik een team aan het opzetten dat nadenkt over hoe we mensen in de gemeente aan het werk willen krijgen en houden. Vaak gebeurt dat met overlegclubjes vol wethouders, die advies krijgen van ambtenaren en vervolgens het beleid bepalen. Ik heb ervoor gekozen de vijf wethouders uit de Kempen aan te vullen met het UWV, het Kempisch Ondernemers Platform, en – precies – het middelbaar en praktijkonderwijs. Zo proberen we integraal naar de arbeidsmarkt te kijken in de regio: wat is er nodig, waar ontstaan problemen en hoe kunnen we die slim oplossen? Laat ik twee mooie voorbeelden noemen: statushouders en uitstromers.

Statushouders
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de statushouders, hebben vaak een opleiding die in Nederland niet te accrediteren is. Daardoor kunnen ze niet eenvoudig aan het werk. Wij proberen ze ergens in het onderwijs te krijgen, zodat ze uiteindelijk de juiste kwalificaties krijgen voor de arbeidsmarkt.

Als zij eenmaal werken, lopen ze tegen het probleem aan dat ze ook nog aan het inburgeren zijn. De verplichte lessen Nederlands zijn overdag, en daarvoor moeten ze vrij vragen bij hun baas. Dat is voor niemand fijn, dus we moeten ze de kans geven om in de avond hun lessen te volgen. Dat is prettig voor werkgevers, en bovendien leren statushouders veel van de Nederlandse taal tijdens hun werk.

Uitstromers
Een tweede voorbeeld is het praktijkonderwijs. Daar hebben we te maken met uitstromers zonder startkwalificatie, die vaak lastig aan het werk komen. Wij proberen ze perspectief op werk te bieden door onderwijs, overheid en bedrijfsleven samen aan tafel te krijgen. Onze kracht daarbij is dat we de onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio kennen en er een ons-kent-ons-sfeer heerst.

Zo ken ik een jongen waarvan ik weet dat hij zijn mbo-diploma niet gaat halen. Maar hij is hartstikke goed met heftrucks en pallets. Laten we er dan voor zorgen dat hij zijn bevoegdheid krijgt om op die heftruck te rijden. Dan heeft hij werk en kan hij vanuit de praktijk doorgroeien. Dat krijgen we niet voor elkaar zonder samen te werken met het onderwijs en de ondernemers.

Wetgeving
Die decentrale aanpak is vrij uniek: we zitten er kort op, kennen onze inwoners en weten wat ze wel én niet kunnen. En zo proberen we ze samen met onze partners door het web vol wetgeving heen te leiden. Maar die wetgeving ligt soms dwars als mensen niet de ‘gewone route’ kunnen volgen. Denk aan de Wet Inburgering. Soms kun je iemand beter het eerste jaar laten werken en hem daarna naar een taalcursus sturen, maar dan komen ze in het gedrang met hun inburgering en verblijfsstatus.

Ook de onderwijswetgeving vormt soms een probleem voor statushouders én mensen die geen startkwalificatie hebben. Zij lopen tegen allerlei juridische barrières aan, maar we moeten daar met gezond verstand naar kijken en naar een oplossing werken. Tot slot levert ook de participatiewet moeilijkheden op. Die zegt namelijk dat we maatwerk moeten bieden, maar eigenlijk bieden we vaak één traject met daarbinnen ruimte voor maatwerk. De vraag is dus of dat wat wij doen wel mag.

De cirkel rond
Om dat uit te zoeken kunnen we de studenten goed gebruiken, en ik vind het leuk om te zien dat dat werkt. Wij helpen het onderwijs, het onderwijs helpt ons, en samen helpen we onze inwoners. Daar gaat mijn wethouders- én onderwijshart sneller van kloppen.

Met leerzame groet,
Davy Jansen
Wethouder
D.jansen@bladel.nl

Den Herd komt naar de Mert en bredere subsidie voor wagenbouwers – Maar ook zorgen over woningbouw Hot icon

Den Herd komt naar de Mert en bredere subsidie voor wagenbouwers – Maar ook zorgen over woningbouw

Subsidie wagenbouwers
Bladel Transparant is al enige jaren bezig om de subsidie voor wagenbouwers met carnaval te wijzigen. Wij vinden het belangrijk dat de jongeren gestimuleerd worden om samen wagens te ontwerpen en te bouwen. Dat houdt de jongeren van de straat, leert ze samenwerken, maar laat ze ook kennis maken met techniek. Daarnaast wilden wij de subsidie ook een stimulans laten zijn om in meer dorpen binnen onze gemeente mee te lopen en willen wij stimuleren dat bij sloop van de wagen het afval afgevoerd wordt.

Door middel van een gezamenlijke motie met het CDA en steun van de VHP werd dit gerealiseerd. Door deze nieuwe regeling komt iedereen onder de 21 jaar voortaan in aanmerking voor deze subsidie, mits je een wagen hebt ten grote van een personenwagen. In het verleden was deze subsidie alleen voor 12 tot 18 jarigen. Ook word je beloond met een hoger bedrag als je aan meerdere optochten binnen gemeente
Bladel mee doet en krijg je € 100,- om je afval af te voeren bij de milieustraat.

Den Herd naar de mert
Na jaren lang hard werken om Den Herd naar de mert te krijgen, is besloten tot aankoop van het gehele pand van de Rabobank om uiteindelijk Den Herd daadwerkelijk aan de mert te kunnen verstoven. Ook werd een motie van Bladel Transparant aangenomen om het proces te versnellen. Er moet uiterlijk in juli een voorstel liggen en met alle gebruikers en verenigingen zijn gesproken om te weten wat hun wensen zijn. Op deze manier zien we erop toe dat dit geen jarenlang proces gaat worden.

Dat Den Herd aan de mert ook toekomstbestendig en innovatief moet gaan worden, daar waren de wethouder en gemeenteraad het over eens. Het is belangrijk om dan out of the box te denken. Bladel Transparant diende hiervoor een motie in met betrekking tot innovatieve aanvullingen voor Den Herd naar de mert. Op deze manier kan worden onderzocht wat haalbaar is, maar ook om naar de toekomst te kijken. Een idee is om een AED-drone landingsplaats te maken op het dak van Den Herd. Mocht er een reanimatie oproep komen, dan kan de AED-drone naar de plaats vliegen waar de drone nodig is. De Technische Universiteit Delft heeft al succesvolle experimenten achter de rug met de AED-drone. We zullen zien of dit idee gerealiseerd kan worden. De toekomst lijkt ver weg, maar is dichterbij dan we denken.

Zorgen om woningbouw
Het gaat goed met de gemeente Bladel, in 10 jaar tijd is de gemeentelijke belasting niet verhoogd en toch kunnen we investeren in de toekomst. Toch zijn er ook zorgen. Met name over de woningbouw binnen de gemeente Bladel en dan vooral die binnen de kern Bladel. Er wordt te weinig gebouwd en niet gebouwd naar behoefte. Er is een grote vraag naar starters- en seniorenwoningen, maar we zien dat er vooral appartementen gebouwd worden. Daarom diende Bladel Transparant opnieuw een voorstel in om het proces te actualiseren en versnellen. We riepen het college op om de huidige woonvisie te actualiseren. Wij hoopten dat door middel van deze actualisatie de woningbouw naar behoefte en sneller zou kunnen worden ingevuld. Helaas dachten de andere partijen hier anders over. Zij willen eerste nieuwe kaders opstellen en discussie voeren in de commissie en raad. Hierbij wordt volgens Bladel Transparant onnodige tijd verloren.

De nood is hoog, dat bleek wel uit de inloopavond op woensdag 13 november in café de Baron. Naar schatting kwamen er 300 mensen naar deze bijeenkomst waar de nieuwbouwplannen werden gepresenteerd voor op het terrein van de oude sporthal. Wij als BT zien wel in dat de nood hoog is en zullen ons er de komende tijd op alle mogelijke manieren voor blijven inzetten dat de woningbouw wordt versneld. Belangrijker is echter nog dat er gebouwd wordt naar actuele behoefte. Grote uitbreiding-locaties in alle kernen zal ook hoger op de agenda moeten komen.

Wordt vervolgd, Bladel transparant

contact@bladeltransparant.nl

www.bladeltransparant

Facebook.com/bladeltransparant

Den Herd naar de Mert Hot icon

Den Herd naar de Mert

De gemeenteraad heeft op 7 november jl. het besluit genomen om het Rabohuis aan de Markt in Bladel aan te kopen om hier Den Herd naar toe te verplaatsen. CDA Bladel ziet dit als een unieke kans om zo het Cultureel Centrum/gemeenschapshuis echt het hart van Bladel te laten zijn. We verwachten dat, met de komst van Den Herd, het centrum van Bladel nog meer levendigheid zal kennen.

Het is nu aan de gebruikers om, samen met de seniorenvereniging en het bestuur, tot een mooi plan te komen. In de verdere uitwerking blijft CDA Bladel aandacht vragen voor een juiste inpassing van ‘een grote zaal’ in het nieuwe pand. Daarnaast moet er een gedegen plan liggen om het parkeren (voor alle doelgroepen) mogelijk te maken.

Subsidie Carnavalsgroepen
Op initiatief van CDA Bladel en Bladel Transparant is, samen met VHP, aandacht gevraagd voor aanpassing/uitbreiding van de subsidieverstrekking aan jeugdige carnavalsgroepen.

CDA vindt het proces van bouwen, ervaring op doen in techniek en samenwerken belangrijk en wil dit graag stimuleren. Vandaar dat de subsidieleeftijd wordt verbreed van 18 naar 21 jaar en groepen onder de 12 jaar ook de mogelijkheid krijgen voor het aanvragen van een subsidie. Alle groepen, die een subsidie aanvragen, krijgen een tegoedbon van € 100,- voor het inleveren van hun afval bij de milieustraat in Bladel.

In de weken voor carnaval kunnen alle groepen het CDA weer verwachten, want ook dit jaar komen we langs met broodjes frikandel! Zijn we bij jouw groep de laatste jaren nog niet geweest? Stuur ons dan een mailtje of spreek één van onze leden aan, want we komen graag langs!

Fractie CDA Bladel
Anjo van de Huygevoort, Sjan Vervoort, Marco Schoenmakers, Niels Beerens, Pauline van den Heuvel
E-mail
info@cdabladel.nl

www.cdabladel.nlwww.facebook.com/cdabladel twitter.com/cdabladel

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Hot icon

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen we eenieder uit voor de komende algemene ledenvergadering op zaterdag 23 november. Deze wordt gehouden in de fractiekamer van het gemeentehuis om 20.00 uur. U kunt de fractiekamer bereiken via de achteringang van het gemeentehuis, bij de fietsenstalling. Hopelijk tot ziens.

U kunt zich aanmelden bij Louis Spoelstra (secretaris/penningmeester) via email louisspoelstra@gmail.com of bellen naar 06-40132531.

Uitnodiging VHP Hot icon

Uitnodiging VHP

Op dinsdag 5 november houdt de Vrije Hapertse Partij in Den Tref haar maandelijks achterban-overleg.

Naast de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering staan ook andere actuele onderwerpen op het programma.

Tevens is er de gelegenheid om aan de aanwezige VHP-raads- en commissieleden te bevragen over genomen raadsbesluiten of VHP standpunten.

Ook aan vragen, opmerkingen of ideeën van algemene aard zal desgewenst ruimschoots aandacht worden besteed.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Fractie en bestuur V.H.P.

VVD Afdeling Bladel Hot icon

VVD Afdeling Bladel

Binnenkort houdt VVD Bladel weer haar gebruikelijke achterbanvergadering om de belangrijkste onderwerpen uit de agenda van de eerstkomende raadsvergadering (7 november), waaronder de Begroting 2020 en de Aankoop Rabobank (Den Herd naar de Markt) met leden en geïnteresseerden door te nemen.

– Wanneer? maandag 4 november
– Hoe laat? 20.00 uur
– Waar? CC Den Herd Emmaplein 4 in Bladel

De agenda voor de raadsvergadering vindt u op de website van de gemeente, maar u kunt ook naar www.vvd-bladel.nl gaan en vervolgens op tabblad ‘Agenda’ klikken.

Inwoners van onze gemeente zullen, ook als deze geen lid zijn van de VVD, hartelijk worden verwelkomd met een kopje koffie of thee. U kunt zich aanmelden bij onze fractievoorzitter (p.hospel@vvd-bladel.nl).

Bladel: bijzonder gewoon of gewoon bijzonder? Hot icon

Bladel: bijzonder gewoon of gewoon bijzonder?

Een paar weken geleden werd ‘onze’ Heksenboom verkozen tot boom van het jaar. Met 628 stemmen verschil versloegen we daarmee onze Rotterdamse concurrent, als gemeente van 20.000 inwoners. Een prachtige prestatie waar we trots op mogen zijn!

Onze reactie? Tsjah, het is toch ‘gewoon’ de Heksenboom. Nee, het is niet ‘gewoon’, het is de mooiste boom van Nederland! Dat ‘gewone’ lijkt soms een typische reactie voor ons: we hebben heel veel mooie dingen, maar we zien het niet, lopen er voorbij en hebben het er niet over. En dat mag van mij best anders!

We doen het goed
We doen het landelijk gezien hartstikke goed in Bladel, en mensen van buiten zien dat gelukkig ook. Zo weten toeristen ons goed te vinden, en dat is niet omdat hier niets te doen is. We hebben leuke dorpskernen, een groene omgeving, goede horeca en mooie vakantieverblijven. Dat maakt onze ‘gewone’ regio bijzonder gewild bij dagjesmensen en vakantievierders.

Ook bedrijven vestigen zich graag binnen onze gemeente. Goede bereikbaarheid, de samenwerking met de andere Kempengemeenten en de Kempische ‘niet lullen maar poetsen’-arbeidsethos maken het ‘gewone’ Kempisch Bedrijvenpark bijzonder populair bij ondernemers en met recht een plek vol bedrijvigheid.

Maar ook voor de inwoners zelf zorgen we goed, bijvoorbeeld in het sociaal domein. Onze gemeente heeft een zeer laag aantal bijstandsuitkeringen ten opzichte van de rest van Nederland, we zijn economisch sterk en horen bij de slimste regio ter wereld. Bovendien houden we van aanpakken en hebben we een sterk wij-gevoel. Toch is het blijkbaar moeilijk om dat te zien en uit te dragen als je er zelf onderdeel van bent.

Van de torens tot de grafheuvels
Maar als je eens om je heen kijkt, zie je hoe bijzonder onze gemeente eigenlijk is. Wij hebben de Heksenboom, prachtige kerken en bijvoorbeeld de 600 jaar oude toren op het kerkhof in Bladel. Denk aan Hoogeloon met haar grafheuvels, restanten uit de Romeinse tijd of aan de Zwarte Berg, daar waar Kabouterkoning Kyrië gewoond zou hebben. Wist je dat het een rijksmonument is en één van de grootste en hoogste grafheuvels uit Nederland en België?

En vergeet ook niet de luchtwachttoren aan de Bossingel, een gemeentelijk monument uit 1952. Inmiddels zijn de bomen hoger dan het uitzichtpunt uit de Koude Oorlog, maar het blijft een bijzonder en uniek bouwwerk. Zo veel staan er namelijk niet meer in Nederland. En mensen van buitenaf zien dat wel, maar wij fietsen er vier keer per week voorbij op weg naar het voetbal alsof het niets is.

Blaalse wend of menselijke bescheidenheid
Niets menselijks is echter ons vreemd, en zelf maak ik me er ook schuldig aan. Als je elke dag in aanraking komt met het bijzondere, dan merk je het niet meer op en wordt het bijzondere uiteindelijk gewoon. Net als de Heksenboom en het verhaal van Zwarte Kaat die er begraven zou liggen, waardoor de wortels nooit goed hebben kunnen groeien. Dat verhaal is alleen niet ‘bijzonder gewoon’, maar ‘gewoon bijzonder’.

Onze oer-Hollandse ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’- mentaliteit maakt bovendien al snel dat we onze trots niet van de daken schreeuwen. Ooit was dat anders. Ooit hadden de andere dorpskernen het nog wel eens over de ‘Blaalse Wend’. Dat de Bladelnaren altijd zouden laten zien hoe goed ze wel zijn. Dat is volgens mij echt iets van het verleden, want inmiddels lijken we dat wel afgeleerd.

Draag je trots uit
We hebben dus veel mooie dingen en zaken om trots om te zijn, maar we zien het niet, zijn te bescheiden en promoten het te weinig. Volgens mij mogen we dat best wat meer doen: we zijn niet bijzonder gewoon, maar gewoon bijzonder!

Loop dus een keer als toerist door de omgeving, verbaas en verwonder je en ervaar op wat een mooie plek je woont. En draag het uit, zodat we samen Bladel nóg beter op de kaart kunnen zetten. En zodat mensen straks niet meer om de Heksenboom heen kunnen, maar ook niet om de rest van onze gemeente!

Met trotse groet,
Davy Jansen
Wethouder

Posts loader