iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Politiek

De stem van de inwoners – Bladel Transparant luistert, denkt mee en pakt dóór Hot icon

De stem van de inwoners – Bladel Transparant luistert, denkt mee en pakt dóór

In 2006 deed Bladel Transparant voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezing in Bladel. Resultaat: dikke winst, drie zetels. Sindsdien is de partij stabiel gebleven en gegroeid van drie naar vijf zetels. Zij leverde na de vorige verkiezingen zelfs een wethouder: Davy Jansen. Samen met fractievoorzitter Paul Wouters en voormalig fractievoorzitter Dick Zumker kijkt Davy terug op de afgelopen jaren. Maar de blik is vooral naar voren gericht.

Van schoppen naar samenwerken
“Ik ben de eerste om toe te geven dat we in het begin een ‘schop-partij’ waren”, lacht Davy. “We zijn opgericht vanuit onvrede over een aantal ontwikkelingen en we vonden dat de bestaande partijen onvoldoende deden voor de bevolking. We waren tégen sluiting van het zwembad en de Muziekschool en we wilden het KBP niet op de plaats waar het nu ligt. Blijkbaar werd onze visie gedeeld want we deden het goed bij de verkiezingen. Uiteindelijk hebben we alle drie de thema’s verloren maar we stonden wel op de kaart. We hadden ook vrij snel in de gaten dat we het imago van ‘schop-partij’ snel van ons af moesten schudden maar dat heeft nog wel even geduurd. Zeker als je in de oppositie zit, wordt zoiets lastig maar inmiddels kan ik zeggen dat we constructief samenwerken met andere partijen en de coalitie bevalt ons uitstekend.”

Direct contact
Dick denkt dat hij weet waarom mensen op BT stemmen. “Omdat we luisteren naar de inwoners. Dat kan gaan om kleine issues waar we een standpunt over innemen maar ook omdat we een duidelijke langetermijnvisie hebben ontwikkeld. We durven – ook intern – kritisch te zijn, gaan een pittige discussie nooit uit te weg maar houden altijd het belang van de inwoners voor ogen. Daarom zou ik me volgens mij ook niet thuis voelen in de landelijke politiek: die staat te ver af van de mensen. Hier in Bladel wordt je op een feestje of op straat constant aangesproken op je handelen. Dat is mooi want je weet dan dat je zichtbaar bent en dat wat je doet, indruk maakt. Ik vind het nooit vervelend als mensen over politiek beginnen tegen me; ik zie het elke keer als een kans om onze standpunten uit te dragen en meer draagvlak voor onze partij te creëren. We halen ideeën uit de opmerkingen van mensen. De volgende verkiezingen zijn namelijk áltijd dichtbij.”

Stem van de jeugd
Paul Wouters is nog niet héél lang lid van Bladel Transparant maar heeft inmiddels wel het stokje als fractievoorzitter van Dick overgenomen. Paul is jong maar dat weerhoudt hem er niet van om politiek geëngageerd te zijn. “Ik zie juist steeds meer interesse bij de jeugd ontstaan”, vertelt hij. “Politiek is zó ontzettend interessant en in de gemeentepolitiek is zoveel voldoening te halen. Je kunt écht iets bereiken. In Bladel zijn een aantal cruciale thema’s, zoals woningbouw, die de jeugd raken en ik zet me daar graag voor in. Ik zie mezelf als de stem van de jeugd in de Bladelse politiek.” Paul was onervaren maar leerde snel: “Uiteraard van de andere leden van BT maar ook van collega’s van andere partijen. Niemand is te beroerd om me even bij te praten of me te wijzen op tradities en gewoonten. Het feit dat ik vorig jaar toe mocht treden tot de commissie voor de benoeming van de nieuwe burgemeester was een eer. Die ervaring neem ik nu mee in de zoektocht naar een nieuwe griffier.”

Voor álle kernen
Paul vindt het mooi om te zien waar de partij nu staat. “Inwoners zien dat we een afspiegeling van de maatschappij zijn en ons vol vuur inzetten voor het belang van de Bladelse inwoners. Waarbij ik nog maar eens nadrukkelijk erbij zeg dat we er voor álle kernen zijn en ook in alle kernen leden hebben. We gaan ons nu richten op de toekomst, we hebben een lange-termijnvisie ontwikkeld en denken op strategisch niveau mee met de andere partijen. We willen op positieve wijze onze stempel drukken op diverse projecten.” Dick, die nog altijd raadslid is en in een adviserende en ondersteunende rol voor Paul betrokken is bij de partij: “We moeten het laaghangend fruit plukken maar daarbij de boom nooit uit het oog verliezen. Het fundament moet je blijven bewaken.”

Dóórpakken
Davy heeft nog een paar jaar te gaan als wethouder, nieuwe verkiezingen worden pas in 2022 verwacht. “Tot die tijd werken we hard aan bestaande projecten in een goed team van wethouders. Binnen het ambtenarenapparaat heeft een verjonging plaatsgevonden. Dat heeft als resultaat dat er anders gewerkt wordt. Dick was een aantal jaren geleden verantwoordelijk voor deze verandering en die heeft goed uitgepakt. Veel meer dan voorheen wordt oplossingsgericht gedacht en gewerkt. Die werkwijze past bij mij, ik kan er niet goed tegen als mensen blijven hangen in ‘we zouden…’ of ‘eigenlijk…’. Dóórpakken, aanpakken en oplossingen bedenken, dát past bij mij en daar ga ik mee door.”

www.bladeltransparant.nl

facebook: @bladeltransparant

instagram: @bladel.transparant

Uitnodiging VHP Hot icon

Uitnodiging VHP

Op dinsdag 17 september houdt de Vrije Hapertse Partij in Den Tref haar maandelijks achterbanoverleg.

Naast de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering staan ook andere actuele onderwerpen op het programma. Tevens is er de gelegenheid om aan de aanwezige VHP-raads- en commissieleden te bevragen over genomen raadsbesluiten of VHP standpunten. Ook aan vragen, opmerkingen of ideeën van algemene aard zal desgewenst ruimschoots aandacht worden besteed.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Fractie en bestuur V.H.P.

De toekomst in de raad Hot icon

De toekomst in de raad

De jeugd heeft de toekomst. Cliché, maar waar. Als ik terugdenk aan mijn schooltijd dan zat het ‘dingen willen veranderen’ er altijd al in. Misschien is dat ook voor u herkenbaar. Vond u in uw jonge jaren ook dat de oudere generaties er een zooitje van maakte en dat ze niets begrepen van wat jongeren belangrijk vonden?

Tegenwoordig kan ik dingen veranderen op een constructieve manier, dankzij mijn werk als wethouder en voorheen als raadslid. Juist daarom wil ik de huidige generatie jongeren laten zien dat het zin heeft om je stem te laten horen en zo ook verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van hun gemeente. We laten jongeren daarom de komende tijd op allerlei manieren actief deelnemen aan het volksvertegenwoordigers werk. Zij zijn aan zet!

Democracity
Zo komen binnenkort alle groepen 7 en 8 van de basisscholen langs in de raadzaal voor het rollenspel ‘democracity’. Het doel is dat de leerlingen een introductie krijgen in de (gemeente)politiek en het proces van politieke besluitvorming. Dat klinkt misschien stoffig en saai (zeker als je 12 bent), en daarom doen we het anders: ze mogen zelf plaatsnemen achter de microfoons.

Het idee is simpel: de leerlingen vormen die dag zelf de volksvertegenwoordiging en gaan de gemeente ‘bouwen’. Dat doen ze door te bepalen wat ze belangrijk vinden in de gemeente, partijen te vormen (met een naam, logo en partijprogramma) en plaats te nemen aan de raadstafel. Daarna mogen ze de gemeente gaan inrichten met een grote gemeentekaart.

Ze geven aan welke voorzieningen ze willen (bijvoorbeeld een park, zwembad of speeltuin) en waarom, gaan onderhandelen, overleggen en stemmen. Natuurlijk zijn ze daarbij beperkt in hun (financiële) mogelijkheden. Aan het eind van de dag hebben de leerlingen zelf de gemeente vormgegeven, precies zoals wij het ook doen. Kortom, een interactieve kijk in de gemeentepolitiek.

Prinsjesdag
Op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, komen bovendien een aantal klassen van het Pius X-College naar het gemeentehuis. Samen met de raad kijken ze in de raadzaal naar de troonrede, de miljoenennota en de rijksbegroting.

Daarna is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Samen met het voltallige college gaan ze praten over lokale onderwerpen en kunnen de leerlingen vragen stellen over wat we doen en waarom. Een leuke maar zware middag voor ons, want de leerlingen hebben zich goed voorbereid en kunnen ons echt het vuur aan de schenen leggen! Natuurlijk mogen ze ook hun ideeën aandragen, die vaak erg waardevol voor ons kunnen zijn.

Leerzaam voor iedereen
Natuurlijk is het belangrijk dat jongeren leren hoe de politiek in elkaar zit en hoe de gemeente wordt bestuurd. Dat de politiek geen ‘ver van hun bed-show’ is, maar juist heel dichtbij komt. In het gemeentehuis nemen we immers besluiten over hun school, hun sportclub, hun speeltuinen en hun straat.

Maar ook voor ons is het leerzaam. Jongeren hebben een frisse kijk op de gemeente en komen met pure ideeën en oprechte argumenten. Hun creatieve blik is niet gekleurd omdat ze 12 jaar raadslid zijn, zoals ik. Bovendien ontdekken we zo wat er speelt onder jongeren en wat ze belangrijk vinden.

Opvolgers
Ook wij houden onze oren en ogen dus open, en je ziet dan wie er betrokken is en het politieke spel snapt. Een jongen die zijn standpunt heel goed kan onderbouwen. Een meisje dat precies weet hoe ze de rest van de groep mee kan krijgen. Of iemand die echt verstand van zaken heeft en zo mee zou kunnen doen aan de ‘echte’ raadsvergadering.

Zo ver is het natuurlijk nog lang niet, maar het zijn hoe dan ook voor iedereen leerzame dagen. Dagen waarop ik vooral hoop dat wij met het kijkje in de gemeentelijke keuken de interesse van onze jeugd kunnen wekken. En dat we misschien onze toekomst alvast veilig kunnen stellen. Want de jeugd, die heeft de toekomst, ook in de raad!

Davy Jansen

Bouw MFA Hapert kan van start – Brede steun in gemeenteraad voor MFA-plan Hot icon

Bouw MFA Hapert kan van start – Brede steun in gemeenteraad voor MFA-plan

HAPERT – In de raadsvergadering van 20 juni heeft een zeer grote meerderheid van Bladelse gemeenteraad voor het MFA-plan gestemd. Een groot draagvlak dus voor het MFA-plan, dat 8 jaar geleden werd opgestart. De toekomstige gebruikers van het MFA kunnen dan ook zeer tevreden zijn met het besluit van de raad. Na jaren van praten, overleggen, op andere plaatsen gaan kijken, keuzes maken, in spanning zitten, is de kogel door de kerk.

Bouwen! Na de aanbesteding zal omstreeks april 2020 gestart worden met de werkzaamheden. Naar verwachting zal de MFA begin 2022 in gebruik worden genomen.

Er waren veel complimenten voor de wijze waarop de afgelopen jaren is gewerkt aan het plan. Partijen hebben constructief samengewerkt en daarmee bereikt dat het nieuwe gebouw voldoet aan de wensen van alle gebruikers. Door ruimtes ook gezamenlijk te gebruiken ontstaat een voordeel: er wordt minder gebouwd, en dus goedkoper dan wanneer elke gebruiker ‘eigen ruimtes’ zou gaan claimen.

De Vrije Hapertse Partij is dan ook dik tevreden met dit besluit. “Als je ziet hoe lang en door hoeveel mensen aan dit project is gewerkt, zien wij het besluit van de raad als beloning voor de betrokken partijen. Slechts 1 VVD stem tegen, de rest van de raad was het met elkaar eens: Hapert verdient zijn ‘Hart van Hapert’ dubbel en dik” aldus VHP-fractievoorzitter Toon van Dun. In de raadsvergadering voerde Helma van de Put namens de VHP het woord over de MFA. “Deze stap is gezet, heel belangrijk voor Hapert en ook voor onze partij. We hebben er als partij met de gebruikers
jarenlang keihard aan getrokken en het besluit geeft dan ook veel voldoening”, zegt Helma. “Jammer van de vertraging en de extra kosten. Maar terugkijken en met modder gooien, levert niets op! En we zijn er nog niet, de komende tijd moet er nog verder worden gewerkt, kijken hoe we het supermooie initiatief verder kan worden uitgebouwd. Opnieuw een uitdaging dus”.

De gebruikers van Hart van Hapert (Gemeenschapshuis Den Tref, Basisschool Het Palet, ouderensteunpunt De Kloostertuin, bibliotheek, Kinderopvang NummerEen (met peutergroepen) en de kerk) blijven daar zeer nauw bij betrokken. De basis voor een goede, succesvolle samenwerking is in de afgelopen jaren gelegd en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Hoewel er nu nog volop wordt doorgewerkt aan het ontwerp, geven de impressies al een realistisch beeld van wat in Hapert gebouwd gaat worden. De komende tijd zullen wij u hierover met veel genoegen blijven informeren.

Bestuur en fractie van de Vrije Hapertse Partij

Stoelendans op de Markt Hot icon

Stoelendans op de Markt

De kern Bladel heeft een prachtig centrum waar we trots op mogen zijn. Maar omdat stilstand achteruitgang is, blijven we het gebied rondom de Markt verbeteren en vernieuwen. Bovendien houd ik wel van een beetje reuring in het centrum, dus tijd voor stoelendans! De volgende stap? Den Herd naar de mert!

Het cultureel centrum is namelijk toe aan een nieuwe locatie. Het huidige gebouw aan het Emmaplein is oud en op, en dan kun je twee dingen doen. Of veel geld in een renovatie stoppen, of op zoek gaan naar een nieuwe plek die recht doet aan het centrum en waar het de komende jaren weer vooruit kan.

Het huis van de buurman
En wat is dan een mooiere plek dan het Rabobankgebouw aan de Markt? Het is een prachtig pand dat al langere tijd deels leeg staat omdat de Rabobank hier steeds minder medewerkers heeft. De bank zocht een andere, bij voorkeur maatschappelijke, bestemming voor het pand, en het huis van de buurman kun je maar één keer kopen. Dit was dus dé kans, en die wilde ik niet laten lopen.

Het idee is dat het pand een mooie, nieuwe functie krijgt als gemeenschaps-huis. Zo komen alle sociale en maatschappelijke voorzieningen onder één dak terecht: Den Herd, de muziekvereniging, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de bibliotheek en de andere sociale voorzieningen van de gemeente. En natuurlijk zijn onze oudere inwoners van onder andere de Seniorenvereniging Bladel ook hier weer welkom voor een kopje koffie!

Centrumvisie
Deze plannen zijn trouwens onderdeel van onze bredere centrumvisie, waarmee we willen zorgen voor een krachtig, bruisend centrum dat klaar is voor de toekomst en echt onderdeel is van onze samenleving. Dat is nodig, want veel andere kleine gemeenten kampen met een terugloop van voorzieningen, die naar de grote steden verdwijnen.

In Bladel hebben we dat tot nu toe gelukkig weten te voorkomen, maar om dat zo te houden moeten we wel actie ondernemen. Zo willen we van de Markt een omgeving maken waar verschillende functies samenkomen. Winkelen, cultuur, ontmoeten en maatschappelijke organisaties bij elkaar om te hoek. Fijn voor de inwoners én de ondernemers.

Een goede buur
Een kleine opfrisbeurt kan sowieso geen kwaad. Zo was De Posthof, één van de andere buren van het gemeentehuis, in de jaren ‘70 het modernste winkelcentrum van de Kempen. Dat zou je nu niet meer zeggen als je het deels in onbruik geraakte en verpauperde gebouw ziet. Ook hiervoor is deze maand een intentieovereenkomst tussen de gemeente, vastgoedeigenaren en ‘een supermarkt’ getekend. We hopen dat ook hier snel ontwikkelingen komen.

Maar eerst dus het Rabobank-gebouw. De plannen zijn serieus, en we kunnen nu snel meters gaan maken. Deze zomer gaan we de plannen verder uitwerken, en 7 november wordt het definitieve plan aan de gemeenteraad voorgelegd. Natuurlijk hoop ik dat het we daarna snel aan de slag kunnen met het verder opfrissen van het centrum, bijvoorbeeld bij De Posthof.

Oh, en de Rabobank? Die doet ook gezellig mee aan de stoelendans en krijgt een mooie plek in de plint van het gemeentehuis. Want ik zeg maar zo, een goede buur is beter dan een verre vriend!

Davy Jansen

Ervaringen CDA-gemeenteraadslid Niels Beerens Hot icon

Ervaringen CDA-gemeenteraadslid Niels Beerens

Mijn eerste volledige politieke jaar als raadslid zit erop. Een mooi moment om mijn ervaringen met de inwoners van de gemeente Bladel te delen.

Ik merk dat mensen me steeds beter weten te vinden met vragen/problemen over gemeentelijk beleid. Het geeft veel voldoening als je iemand, vaak al met een paar appjes, weer op weg kunt helpen. Blijf me dus vooral opzoeken met vragen/problemen!

problemen over gemeentelijk beleid. Het geeft veel voldoening als je iemand, vaak al met een paar appjes, weer op weg kunt helpen. Blijf me dus vooral opzoeken met vragen/problemen!

We hebben, als gemeenteraad, afgelopen jaar veel belangrijke beslissingen mogen nemen. Denk hierbij aan het bestemmingsplan buitengebied, de MFA Hapert, centrumvisie Bladel en de zelfstandigheid van de gemeente Bladel. Als ik een concreet besluit moet noemen waar ik zelf trots op ben, en waar ik door veel mensen positief op ben aangesproken, dan zijn dit de sluitingstijden van de sportkantines. Ik ben blij dat we hebben mogen besluiten om deze ongewijzigd te laten en deze dus niet te vervroegen. Ik ben er van overtuigd dat volwassen mensen die één avond in de week in de sportkantines zitten, waarvan vele vrijwilligers, prima zelf de afweging kunnen maken hoe laat ze naar huis gaan.

Ik vind dat we ons als politiek in het algemeen niet te veel moeten bemoeien met de keuzes van volwassen mensen. In dit kader vind ik ook dat we als politiek zijnde, ondernemers geen extra regels moeten opleggen maar ze juist kansen moeten bieden om hun bedrijven verder te ontwikkelen in de gemeente Bladel.

De komende tijd blijf ik een vinger aan de pols houden bij het bouwproject plan Akkerstraat in Hoogeloon, want we mogen bij dit project geen dag meer verliezen! Ook zal ik geen gelegenheid onbenut laten om aandacht te vragen voor het bouwen van starterswoningen in de gemeente Bladel. Ik zou er ontzettend van balen als de jeugd in de gemeente Bladel weg zou trekken omdat we het niet gerealiseerd krijgen om voldoende starters-woningen te bouwen.

Als laatste zou ik de inwoners (en met name de jeugd) willen oproepen om met ideeën/activiteiten te komen voor de 14 t/m 17-jarigen in de gemeente Bladel. Ik merk dat deze leeftijdsgroep op een steeds latere leeftijd op stap gaat. Dit is op zich geen slechte ontwikkeling maar het is wel belangrijk dat er goede alternatieven voor in de plaats komen, want nu valt deze leeftijds-groep al jaren tussen wal en schip.

Niels Beerens, CDA Bladel

n.beerens@bladel.nl

Krediet MFA Hapert verstrekt Hot icon

Krediet MFA Hapert verstrekt

De afgelopen jaren is veelvuldig gesproken over het plan om in Hapert een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren. Daarmee zou een oplossing geboden kunnen worden voor de huisvestingsproblemen van een 6-tal in het centrum gesitueerde stand-alone voorzieningen (gemeenschapshuis, ouderensteunpunt, bibliotheek, basisschool, kinderopvang/peuterspeelzaal en kerk).

In het raadsprogramma 2018-2022 is aan het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven het plan nader uit te werken om in Hapert een nieuwe MFA te realiseren. Bij de gemeenteraad van vorige week donderdag heeft de gehele raad, met uitzondering van de VVD, ingestemd met het krediet van ruim 20 miljoen voor de bouw van MFA Hapert. Bladel Transparant heeft in het verleden regelmatig tegen een voorstel van de MFA Hapert gestemd. Dit was niet omdat wij tegen de MFA waren, maar wel vanwege de hoge kosten. Vinden wij die kosten nu niet meer te hoog? Jawel, Bladel Transparant vindt de kosten van MFA Hapert in zijn totaliteit nog steeds hoog. Na de verkiezingen van 2018 zijn we ook gaan tellen. In welke samenstelling de coalitie ook gevormd zou worden, de MFA Hapert zou toch gebouwd worden. Dan kun je 2 dingen doen. Aan de zijlijn blijven staan en niets doen of instappen en je verantwoordelijkheid nemen. Dat laatste hebben wij gedaan. Zo heeft onze wethouder Davy Jansen de MFA zelfs in zijn portefeuille gekregen. Davy heeft geprobeerd om qua kosten voordeliger uit te komen. Zo is het ontwerp compacter gemaakt en is er een aanzienlijke besparing in vierkante meters gerealiseerd. Dit kan er voor zorgen dat er een behoorlijke besparing kan worden gedaan voor de exploitatiekosten. Ook met btw-compensatie, besparing op energielasten en andere keuzes in de aanbesteding wordt geprobeerd de prijs onderaan de streep omlaag te krijgen.

We worden rechts ingehaald door de markt, omdat bouwkosten enorm zijn gestegen. Dit betreuren wij enorm, maar is voor ons nu geen reden meer om tegen het voorstel zijn. We staan achter het plan en dan moet je uiteindelijk ook doorpakken. De inwoners van Hapert verdienen nu duidelijkheid en perspectief. Door aan het roer te blijven staan willen wij erop toezien dat we optimaal gebruik kunnen maken van de vrijkomende locaties om hier maximale opbrengsten te genereren. En dat op die manier de netto investering niet hoger uit zal vallen dan nu begroot. Sterker nog: zonder onze deelname hadden de kosten wellicht veel hoger uitgevallen.

Kortom, met deze investering wordt er een mooie accommodatie gerealiseerd waarmee de gemeenschap van Hapert de komende tientallen jaren vooruit kan.

Voor vragen: n.panjoel@bladel.nl

Fractie Bladel Transparant

D66 Bladel wil ongelijke behandeling fietsers Hot icon

D66 Bladel wil ongelijke behandeling fietsers

Op 12 april 2018 hebben de provincie, gemeenten Bladel en Reusel-de Mierden besloten om gezamenlijk de provinciale weg aan te pakken. In 2023 staat groot onderhoud gepland maar sinds het KBP is gerealiseerd, in 2011, wordt gekeken naar oplossingen voor de doorstromings- en veiligheidsproblemen aan deze weg.

Op 3 juli vindt er in Cultureel Centrum Den Herd in Bladel een informatiebijeenkomst plaats. Er wordt een presentatie gegeven over de huidige stand van zaken en het proces dat zal worden gevolgd. Daarna zal er informatie gegeven worden over onderzoeken, ruimtelijke ordening en andere regionale projecten.

Een week later kunnen belangengroepen meepraten met ingenieursbureau Antea Group. Zorg dat uw mening bekend is bij dorpsraden, politieke partijen en/of ondernemersverenigingen.

D66 Bladel wil een vlotte, veilige doorstroming. Het aantal verkeerslichten minimaliseren door deze te vervangen door ovondes (ovale rotondes). Bij industrieterrein De Haagdoorn in Eersel is zo’n ovonde geplaatst.

D66 Bladel wil graag ongelijke kruisingen voor fietsverkeer. Scholieren en forenzen zouden zonder over te steken op plaats van bestemming moeten komen. Iedere kruising is een veiligheidsrisico en zorgt voor oponthoud.

Tot slot willen we goede voorzieningen voor hoogwaardig openbaar vervoer, met voldoende parkeerplaatsen, fietsenstallingen en beveiliging.

D66 Bladel waardeert uw mening. Neem contact met ons op als u over dit of een ander onderwerp van gedachten wilt wisselen. Bent u benieuwd of een actieve rol in de gemeente iets is voor u, dan kunt u ook bij ons terecht.

Openbare bijeenkomst ‘Aanpak Provinciale weg N284’

Woensdag 3 juli van 19.00 – 20.00 uur • Cultureel Centrum Den Herd • Bladel

https://bladel.d66.nl

Posts loader