iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Politiek

Bouw MFA Hapert kan van start – Brede steun in gemeenteraad voor MFA-plan Hot icon

Bouw MFA Hapert kan van start – Brede steun in gemeenteraad voor MFA-plan

HAPERT – In de raadsvergadering van 20 juni heeft een zeer grote meerderheid van Bladelse gemeenteraad voor het MFA-plan gestemd. Een groot draagvlak dus voor het MFA-plan, dat 8 jaar geleden werd opgestart. De toekomstige gebruikers van het MFA kunnen dan ook zeer tevreden zijn met het besluit van de raad. Na jaren van praten, overleggen, op andere plaatsen gaan kijken, keuzes maken, in spanning zitten, is de kogel door de kerk.

Bouwen! Na de aanbesteding zal omstreeks april 2020 gestart worden met de werkzaamheden. Naar verwachting zal de MFA begin 2022 in gebruik worden genomen.

Er waren veel complimenten voor de wijze waarop de afgelopen jaren is gewerkt aan het plan. Partijen hebben constructief samengewerkt en daarmee bereikt dat het nieuwe gebouw voldoet aan de wensen van alle gebruikers. Door ruimtes ook gezamenlijk te gebruiken ontstaat een voordeel: er wordt minder gebouwd, en dus goedkoper dan wanneer elke gebruiker ‘eigen ruimtes’ zou gaan claimen.

De Vrije Hapertse Partij is dan ook dik tevreden met dit besluit. “Als je ziet hoe lang en door hoeveel mensen aan dit project is gewerkt, zien wij het besluit van de raad als beloning voor de betrokken partijen. Slechts 1 VVD stem tegen, de rest van de raad was het met elkaar eens: Hapert verdient zijn ‘Hart van Hapert’ dubbel en dik” aldus VHP-fractievoorzitter Toon van Dun. In de raadsvergadering voerde Helma van de Put namens de VHP het woord over de MFA. “Deze stap is gezet, heel belangrijk voor Hapert en ook voor onze partij. We hebben er als partij met de gebruikers
jarenlang keihard aan getrokken en het besluit geeft dan ook veel voldoening”, zegt Helma. “Jammer van de vertraging en de extra kosten. Maar terugkijken en met modder gooien, levert niets op! En we zijn er nog niet, de komende tijd moet er nog verder worden gewerkt, kijken hoe we het supermooie initiatief verder kan worden uitgebouwd. Opnieuw een uitdaging dus”.

De gebruikers van Hart van Hapert (Gemeenschapshuis Den Tref, Basisschool Het Palet, ouderensteunpunt De Kloostertuin, bibliotheek, Kinderopvang NummerEen (met peutergroepen) en de kerk) blijven daar zeer nauw bij betrokken. De basis voor een goede, succesvolle samenwerking is in de afgelopen jaren gelegd en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Hoewel er nu nog volop wordt doorgewerkt aan het ontwerp, geven de impressies al een realistisch beeld van wat in Hapert gebouwd gaat worden. De komende tijd zullen wij u hierover met veel genoegen blijven informeren.

Bestuur en fractie van de Vrije Hapertse Partij

Stoelendans op de Markt Hot icon

Stoelendans op de Markt

De kern Bladel heeft een prachtig centrum waar we trots op mogen zijn. Maar omdat stilstand achteruitgang is, blijven we het gebied rondom de Markt verbeteren en vernieuwen. Bovendien houd ik wel van een beetje reuring in het centrum, dus tijd voor stoelendans! De volgende stap? Den Herd naar de mert!

Het cultureel centrum is namelijk toe aan een nieuwe locatie. Het huidige gebouw aan het Emmaplein is oud en op, en dan kun je twee dingen doen. Of veel geld in een renovatie stoppen, of op zoek gaan naar een nieuwe plek die recht doet aan het centrum en waar het de komende jaren weer vooruit kan.

Het huis van de buurman
En wat is dan een mooiere plek dan het Rabobankgebouw aan de Markt? Het is een prachtig pand dat al langere tijd deels leeg staat omdat de Rabobank hier steeds minder medewerkers heeft. De bank zocht een andere, bij voorkeur maatschappelijke, bestemming voor het pand, en het huis van de buurman kun je maar één keer kopen. Dit was dus dé kans, en die wilde ik niet laten lopen.

Het idee is dat het pand een mooie, nieuwe functie krijgt als gemeenschaps-huis. Zo komen alle sociale en maatschappelijke voorzieningen onder één dak terecht: Den Herd, de muziekvereniging, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de bibliotheek en de andere sociale voorzieningen van de gemeente. En natuurlijk zijn onze oudere inwoners van onder andere de Seniorenvereniging Bladel ook hier weer welkom voor een kopje koffie!

Centrumvisie
Deze plannen zijn trouwens onderdeel van onze bredere centrumvisie, waarmee we willen zorgen voor een krachtig, bruisend centrum dat klaar is voor de toekomst en echt onderdeel is van onze samenleving. Dat is nodig, want veel andere kleine gemeenten kampen met een terugloop van voorzieningen, die naar de grote steden verdwijnen.

In Bladel hebben we dat tot nu toe gelukkig weten te voorkomen, maar om dat zo te houden moeten we wel actie ondernemen. Zo willen we van de Markt een omgeving maken waar verschillende functies samenkomen. Winkelen, cultuur, ontmoeten en maatschappelijke organisaties bij elkaar om te hoek. Fijn voor de inwoners én de ondernemers.

Een goede buur
Een kleine opfrisbeurt kan sowieso geen kwaad. Zo was De Posthof, één van de andere buren van het gemeentehuis, in de jaren ‘70 het modernste winkelcentrum van de Kempen. Dat zou je nu niet meer zeggen als je het deels in onbruik geraakte en verpauperde gebouw ziet. Ook hiervoor is deze maand een intentieovereenkomst tussen de gemeente, vastgoedeigenaren en ‘een supermarkt’ getekend. We hopen dat ook hier snel ontwikkelingen komen.

Maar eerst dus het Rabobank-gebouw. De plannen zijn serieus, en we kunnen nu snel meters gaan maken. Deze zomer gaan we de plannen verder uitwerken, en 7 november wordt het definitieve plan aan de gemeenteraad voorgelegd. Natuurlijk hoop ik dat het we daarna snel aan de slag kunnen met het verder opfrissen van het centrum, bijvoorbeeld bij De Posthof.

Oh, en de Rabobank? Die doet ook gezellig mee aan de stoelendans en krijgt een mooie plek in de plint van het gemeentehuis. Want ik zeg maar zo, een goede buur is beter dan een verre vriend!

Davy Jansen

Ervaringen CDA-gemeenteraadslid Niels Beerens Hot icon

Ervaringen CDA-gemeenteraadslid Niels Beerens

Mijn eerste volledige politieke jaar als raadslid zit erop. Een mooi moment om mijn ervaringen met de inwoners van de gemeente Bladel te delen.

Ik merk dat mensen me steeds beter weten te vinden met vragen/problemen over gemeentelijk beleid. Het geeft veel voldoening als je iemand, vaak al met een paar appjes, weer op weg kunt helpen. Blijf me dus vooral opzoeken met vragen/problemen!

problemen over gemeentelijk beleid. Het geeft veel voldoening als je iemand, vaak al met een paar appjes, weer op weg kunt helpen. Blijf me dus vooral opzoeken met vragen/problemen!

We hebben, als gemeenteraad, afgelopen jaar veel belangrijke beslissingen mogen nemen. Denk hierbij aan het bestemmingsplan buitengebied, de MFA Hapert, centrumvisie Bladel en de zelfstandigheid van de gemeente Bladel. Als ik een concreet besluit moet noemen waar ik zelf trots op ben, en waar ik door veel mensen positief op ben aangesproken, dan zijn dit de sluitingstijden van de sportkantines. Ik ben blij dat we hebben mogen besluiten om deze ongewijzigd te laten en deze dus niet te vervroegen. Ik ben er van overtuigd dat volwassen mensen die één avond in de week in de sportkantines zitten, waarvan vele vrijwilligers, prima zelf de afweging kunnen maken hoe laat ze naar huis gaan.

Ik vind dat we ons als politiek in het algemeen niet te veel moeten bemoeien met de keuzes van volwassen mensen. In dit kader vind ik ook dat we als politiek zijnde, ondernemers geen extra regels moeten opleggen maar ze juist kansen moeten bieden om hun bedrijven verder te ontwikkelen in de gemeente Bladel.

De komende tijd blijf ik een vinger aan de pols houden bij het bouwproject plan Akkerstraat in Hoogeloon, want we mogen bij dit project geen dag meer verliezen! Ook zal ik geen gelegenheid onbenut laten om aandacht te vragen voor het bouwen van starterswoningen in de gemeente Bladel. Ik zou er ontzettend van balen als de jeugd in de gemeente Bladel weg zou trekken omdat we het niet gerealiseerd krijgen om voldoende starters-woningen te bouwen.

Als laatste zou ik de inwoners (en met name de jeugd) willen oproepen om met ideeën/activiteiten te komen voor de 14 t/m 17-jarigen in de gemeente Bladel. Ik merk dat deze leeftijdsgroep op een steeds latere leeftijd op stap gaat. Dit is op zich geen slechte ontwikkeling maar het is wel belangrijk dat er goede alternatieven voor in de plaats komen, want nu valt deze leeftijds-groep al jaren tussen wal en schip.

Niels Beerens, CDA Bladel

n.beerens@bladel.nl

Krediet MFA Hapert verstrekt Hot icon

Krediet MFA Hapert verstrekt

De afgelopen jaren is veelvuldig gesproken over het plan om in Hapert een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren. Daarmee zou een oplossing geboden kunnen worden voor de huisvestingsproblemen van een 6-tal in het centrum gesitueerde stand-alone voorzieningen (gemeenschapshuis, ouderensteunpunt, bibliotheek, basisschool, kinderopvang/peuterspeelzaal en kerk).

In het raadsprogramma 2018-2022 is aan het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven het plan nader uit te werken om in Hapert een nieuwe MFA te realiseren. Bij de gemeenteraad van vorige week donderdag heeft de gehele raad, met uitzondering van de VVD, ingestemd met het krediet van ruim 20 miljoen voor de bouw van MFA Hapert. Bladel Transparant heeft in het verleden regelmatig tegen een voorstel van de MFA Hapert gestemd. Dit was niet omdat wij tegen de MFA waren, maar wel vanwege de hoge kosten. Vinden wij die kosten nu niet meer te hoog? Jawel, Bladel Transparant vindt de kosten van MFA Hapert in zijn totaliteit nog steeds hoog. Na de verkiezingen van 2018 zijn we ook gaan tellen. In welke samenstelling de coalitie ook gevormd zou worden, de MFA Hapert zou toch gebouwd worden. Dan kun je 2 dingen doen. Aan de zijlijn blijven staan en niets doen of instappen en je verantwoordelijkheid nemen. Dat laatste hebben wij gedaan. Zo heeft onze wethouder Davy Jansen de MFA zelfs in zijn portefeuille gekregen. Davy heeft geprobeerd om qua kosten voordeliger uit te komen. Zo is het ontwerp compacter gemaakt en is er een aanzienlijke besparing in vierkante meters gerealiseerd. Dit kan er voor zorgen dat er een behoorlijke besparing kan worden gedaan voor de exploitatiekosten. Ook met btw-compensatie, besparing op energielasten en andere keuzes in de aanbesteding wordt geprobeerd de prijs onderaan de streep omlaag te krijgen.

We worden rechts ingehaald door de markt, omdat bouwkosten enorm zijn gestegen. Dit betreuren wij enorm, maar is voor ons nu geen reden meer om tegen het voorstel zijn. We staan achter het plan en dan moet je uiteindelijk ook doorpakken. De inwoners van Hapert verdienen nu duidelijkheid en perspectief. Door aan het roer te blijven staan willen wij erop toezien dat we optimaal gebruik kunnen maken van de vrijkomende locaties om hier maximale opbrengsten te genereren. En dat op die manier de netto investering niet hoger uit zal vallen dan nu begroot. Sterker nog: zonder onze deelname hadden de kosten wellicht veel hoger uitgevallen.

Kortom, met deze investering wordt er een mooie accommodatie gerealiseerd waarmee de gemeenschap van Hapert de komende tientallen jaren vooruit kan.

Voor vragen: n.panjoel@bladel.nl

Fractie Bladel Transparant

D66 Bladel wil ongelijke behandeling fietsers Hot icon

D66 Bladel wil ongelijke behandeling fietsers

Op 12 april 2018 hebben de provincie, gemeenten Bladel en Reusel-de Mierden besloten om gezamenlijk de provinciale weg aan te pakken. In 2023 staat groot onderhoud gepland maar sinds het KBP is gerealiseerd, in 2011, wordt gekeken naar oplossingen voor de doorstromings- en veiligheidsproblemen aan deze weg.

Op 3 juli vindt er in Cultureel Centrum Den Herd in Bladel een informatiebijeenkomst plaats. Er wordt een presentatie gegeven over de huidige stand van zaken en het proces dat zal worden gevolgd. Daarna zal er informatie gegeven worden over onderzoeken, ruimtelijke ordening en andere regionale projecten.

Een week later kunnen belangengroepen meepraten met ingenieursbureau Antea Group. Zorg dat uw mening bekend is bij dorpsraden, politieke partijen en/of ondernemersverenigingen.

D66 Bladel wil een vlotte, veilige doorstroming. Het aantal verkeerslichten minimaliseren door deze te vervangen door ovondes (ovale rotondes). Bij industrieterrein De Haagdoorn in Eersel is zo’n ovonde geplaatst.

D66 Bladel wil graag ongelijke kruisingen voor fietsverkeer. Scholieren en forenzen zouden zonder over te steken op plaats van bestemming moeten komen. Iedere kruising is een veiligheidsrisico en zorgt voor oponthoud.

Tot slot willen we goede voorzieningen voor hoogwaardig openbaar vervoer, met voldoende parkeerplaatsen, fietsenstallingen en beveiliging.

D66 Bladel waardeert uw mening. Neem contact met ons op als u over dit of een ander onderwerp van gedachten wilt wisselen. Bent u benieuwd of een actieve rol in de gemeente iets is voor u, dan kunt u ook bij ons terecht.

Openbare bijeenkomst ‘Aanpak Provinciale weg N284’

Woensdag 3 juli van 19.00 – 20.00 uur • Cultureel Centrum Den Herd • Bladel

https://bladel.d66.nl

Politiek Hot icon

Afdeling Bladel

Op maandag 17 juni houdt de VVD weer haar gebruikelijke achterban-vergadering in CC Den Herd te Bladel. We starten om 20.00 uur.

We behandelen dan de onderwerpen uit de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering op 20 juni, waaronder de Perspectiefnota 2020 en de Komplannen voor de kern Bladel. U kunt die vergaderagenda terugvinden via onze website vvd-bladel.nl (zie onder tabblad ‘Agenda’) maar vanzelfsprekend ook via de website en de raadsapp van de gemeente.

Inwoners van onze gemeente zullen, ook als deze geen lid zijn van de VVD maar wel een liberaal kloppend hart hebben, worden verwelkomd met een kopje koffie of thee. U kunt zich aanmelden bij onze fractievoorzitter (p.hospel@vvd-bladel.nl).

www.vvd-bladel.nl

Paul Wouters nieuwe fractievoorzitter Bladel Transparant Hot icon

Paul Wouters nieuwe fractievoorzitter Bladel Transparant

BLADEL – Nadat Davy Jansen 12 jaar fractievoorzitter is geweest van Bladel Transparant werd hij na de verkiezingen van 2018 opgevolgd door Dick Zumker. De verkiezingen waren dermate succesvol voor Bladel Transparant dat Davy Jansen wethouder werd en veel nieuwelingen voor Bladel Transparant in de gemeenteraad plaats namen. Eén van deze nieuwelingen was Paul Wouters.

Paul is nauw betrokken geweest bij de coalitievorming en bij de selectieprocedure voor de nieuwe burgemeester en is helemaal klaar voor deze nieuwe uitdaging. Verjonging is niet ons doel, maar is wel goed voor onze partij. Naast het fractievoorzitterschap en de bijdrage in de selectie-procedure voor een nieuwe griffier is ook het ontwikkelen van een nieuwe bestuursstijl bij Paul in goede handen.

Dick blijft wel lid van de gemeenteraad en voorzitter van de commissie grondzaken en zal zich met name bezig gaan houden met het coachen van de overige (nieuwe) raadsleden van Bladel Transparant. Uiteraard is hij zoals altijd aanspreekbaar voor alle inwoners.

Fractie Bladel Transparant

Make-over voor de Egyptische Poort Hot icon

Make-over voor de Egyptische Poort

De Egyptische Poort, ik heb er goede herinneringen aan. Als klein mannetje
liep ik al rond op het sportpark, ik ken het gebied op mijn duim en bij het voormalige buitenbad heb ik zelfs jaren gewerkt. Bovendien is mijn
‘politieke carrière’ hier begonnen.

Opknapbeurt
Het gebied kan echter wel een opknapbeurt gebruiken: het zwembad is al jaren geleden gesloopt en het terrein ligt braak. De Bossingel naar het sportpark is al tijden niet onderhouden omdat het gebied ontwikkeld zou gaan worden. Het gevolg is dat je over die weg met je auto niet harder kunt rijden dan 50, want dan valt de uitlaat eronder uit. Misschien goed voor de verkeersveiligheid, maar niet ideaal.

Daarom ben ik blij dat we de Egyptische Poort een nieuwe impuls gaan geven! De afgelopen jaren hebben we hier met belanghebbenden over nagedacht, en begin mei heeft gemeenteraad haar akkoord gegeven voor de nieuwe visie. Nu is het tijd om aan de slag te gaan! Voor mij is dat niet alleen een politieke opdracht, maar het heeft dus ook een persoonlijk tintje.

Sport & recreatie
Het idee is dat het gebied een recreatie- en sportgebied wordt voor alle inwoners, dat recht doet aan onze mooie gemeente. Zo komt er water ten behoeve van recreatie. Dit biedt kansen voor outdooractiviteiten en watersport, en het zorgt natuurlijk voor verkoeling tijdens de warme, zonnige zomers. Het is een mooie aanvulling voor de gemeente, om we nu eigenlijk alleen recreatiewater op rijafstand hebben. Natuurlijk krijgen ook de sportverenigingen een mooie plaats in het geheel, voor zover ze dat niet nu al hebben. We zorgen ervoor dat ze mooi omzoomd worden en passen in het vernieuwde gebied.

Het groen om de hoek
Ook gaan we de wegen in het gebied aanpakken. Dat betekent dat de sport- en recreatieparken beter bereikbaar worden en een veilige fietsaansluiting krijgen. Die groene corridor loopt rechtstreeks naar het centrum van het dorp, waarmee het groene gebied letterlijk om de hoek komt te liggen. Op die manier heeft iedereen baat bij de opknapbeurt.

Gevolgen voor het verkeer
Want wist je dat de Egyptische Poort maar op 7 minuten lopen van het centrum van Bladel ligt? Het probleem is nu dat de provinciale weg N284 het gebied doorkruist en daarmee letterlijk een drempel vormt. Van de provincie hebben we geld gekregen om iets aan de totale weg te gaan doen. Dat is fijn, want u heeft er vast onlangs nog in de file gestaan. We gaan nu inzetten om de weg bij de Egyptische Poort (half)verdiept aan te leggen en een ongelijkvloerse overgang te bouwen. Zo kunnen we een rechtstreekse, groene verbinding bouwen, met een veiliger verkeerssituatie en minder geluidsoverlast. Je stapt dan vanuit het centrum direct door het groen in het buitengebied.

Het kost (je) niets
Het gaat dus om ingrijpende maatregelen en dat kost natuurlijk geld, maar de Bladelse belastingbetaler hoeft hier niet(s) aan bij te dragen. We hebben namelijk afgesproken dat het project onderaan de streep kostenneutraal wordt. Om de financiering toch rond te krijgen, komt er in het gebied beperkte woningbouw. Dat zorgt ervoor dat er voldoende geld binnenkomt om alle plannen te kunnen betalen.

Een warm hart
Ik ben erg enthousiast over de plannen en weet zeker dat onze gemeente hiervan echt een impuls krijgt. De Egyptische Poort is een prachtig gebied, dat een prominentere plaats in Bladel verdient.

Daarom ben ik blij dat ik het gebied dat ik een warm hart toedraag ook die plaats kan gaan geven. Zo zorg ik er hopelijk voor dat ook volgende generaties straks mooie herinneringen krijgen aan het gebied!

Davy Jansen

Posts loader