iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Politiek

De AED, een goed idee Hot icon

De AED, een goed idee

Vorige week was ik aanwezig bij de opening van een buurt-AED, gefinancierd door de buurt met een crowdfundingsactie. Een goed en belangrijk initiatief, omdat de aanrijtijd van de ambulance in onze gemeente soms (te) lang is. Daarom zetten we er vol op in om hier verbetering in aan te brengen, ook ik als wethouder.

Ambulancezorg
Ambulances moeten bij spoedgevallen binnen 15 minuten aanwezig zijn. Denk aan een reanimatie, een ernstig ongeval of een (slagaderlijke) bloeding. In onze gemeente haalt de ambulance die aanrijtijd soms niet.

Onze ambulancepost staat namelijk in Eersel, en in Bladel hebben we een steunpost. Daar komt de ambulance af en toe naartoe, maar dit is vaak niet voldoende. Daarom zijn we als gemeente bezig met de GGD om de aanrijtijden te verbeteren, maar zoeken we tegelijk ook naar andere oplossingen. Zo rijden de brandweerposten Bladel en Hapert voortaan ook naar reanimaties om te ondersteunen met AED.

Hulp van omstanders
Bij een reanimatie ben je met 15 minuten namelijk sowieso vaak te laat, tenzij omstanders al zijn begonnen met hulpverlening. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen een reanimatie diploma hebben.

Ook kan een AED (of defibrillator) de overlevingskans fors verhogen als binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en zo snel mogelijk de eerste shock kan worden toegediend. De ambulance haalt die 6 minuten doorgaans niet, maar omstanders dus wel. We willen daarom werken aan een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s zodat we binnen 6 minuten met de hulpverlening kunnen starten

AED’s in onze gemeente
Daarom stimuleren we als gemeente het plaatsen van AED’s en dankzij onze inwoners hebben we dit jaar in Bladel al 3 nieuwe AED’s geïnstalleerd. Die worden netjes opgehangen in een verwarmde kast met een cijferslot erop en aangemeld bij hartslag.nu. Een betrokken AED-werkgroep zorgt verder voor de trainingen, onderhoud en voorlichting. Heel belangrijk en gewaardeerd werk!

Ook probeer ik de beschikbaarheid van AED’s te verbeteren, door de apparaten die nu nog binnen hangen alsnog op straat te krijgen. Bij het gemeentehuis hangt hij inmiddels in een kast buiten aan de muur, maar ook bij de gemeenschapshuizen, sportparken en bedrijven probeer ik dat te regelen.

Verder moet een AED ook onderhouden worden. Vaak worden nieuwe apparaten geleverd met 5 jaar onderhoudsgarantie. Om het onderhoud daarna te garanderen, heeft de raad vorig jaar besloten om hiervoor financiële middelen ter beschikking te stellen. Zo zorgen we ervoor dat de werkgroep de AED’s kan blijven onderhouden.

Meer oplossingen
Toch is de AED niet altijd een alternatief voor de ambulance. Je kunt het namelijk alleen gebruiken bij een hartstilstand en niet bij andere calamiteiten zoals longproblemen of slagaderlijke bloedingen. Het is dus zeker geen alternatief voor de ambulancezorg.

Daarom zetten we ook in op kortere aanrijtijden van ambulances. Zo heeft de GGD inmiddels een dynamisch spreidingsplan, wat betekent dat de ambulances goed verdeeld zijn over de regio en de aanrijtijden overal zo kort mogelijk zijn. Dat is helaas nog niet genoeg!

Het is dus een ingewikkelde zaak, maar we blijven hier aan werken. In combinatie met alternatieven als AED’s, zorgen we er in ieder geval dat we ook in de eerste minuten al kunnen helpen. Een AED is dus geen alternatief, maar wel een goed idee!

Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan een veilige(re) wijk, dan kan dat! Bijvoorbeeld door via buurtAED.nl een crowdfundingsactie starten voor een buurt-AED. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een cursus en je aanmelden als burgerhulpverlener via hartslag.nu waardoor je bij een reanimatie opgeroepen kunt worden op je telefoon om ondersteuning te verlenen. Alle kleine beetjes helpen.

Bedankt alvast!

Door Davy Jansen

Pieter Omtzigt gastspreker tijdens bijeenkomst CDA

Pieter Omtzigt gastspreker tijdens bijeenkomst CDA

EERSEL – Pieter Omtzigt, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, is gastspreker tijdens een door het CDA georganiseerde bijeenkomst op 27 mei.

Omtzigt praat over pensioenen, belastingen, Europa en over nog veel meer. Hij kent de materie als geen ander, ook de ins en outs van wat in het kabinet ‘dat moeilijke pensioendossier’ heet. Bij de bijeenkomst is iedereen welkom.

De opzet is eenvoudig: geen lange betogen maar vraag en antwoord. Kom op 27 mei met uw vragen over pensioenen, vooruitzichten voor jongeren en senioren, indexering, belastingen, belastingdruk en wat u maar wil, naar gemeenschapshuis de Höllekes in Steensel. Aanvang is om 19.45 uur. Aanmelden via h.vandooren@eersel.nl.

Weg met die boeren (2) Hot icon

Weg met die boeren (2)

Het is inmiddels een jaar geleden toen ik, net voor de verkiezingen, een column schreef over de wijze waarop onze boeren in de regio werden weggezet. Ze werden/worden vaak weggezet als gewetenloze managers van dierfabrieken. Ik zeg bewust werden. De grote hetze tegen de boeren in onze gemeente is wat verminderd.

Dit komt niet doordat criticasters zich bewust geworden zijn van het feit dat er met hun emotionele toon en afschilderingen iets te behalen valt. Ik denk vooral dat het komt door een grotere groep inwoners die onze boeren wel een warm hart toe dragen en snappen met welke issues ze te maken hebben.

Nu, een jaar na de verkiezingen, hebben we samen met onze coalitiepartijen CDA en VHP een nieuw bestemmingsplan en omgevingsvisie kunnen vaststellen, waarin we de boeren meer ontwikkelingsruimte geven. Het is fijn om te zien dat het College en haar ambtenaren dit binnen een jaar hebben weten te realiseren.

Veel inwoners zullen zich nu misschien zorgen maken dat de stallen dadelijk als paddenstoelen uit de grond schieten. Ik kan ze gerust stellen! De veehouderij, en vooral die in de provincie Brabant, hebben veel beperkingen om zich te ontwikkelen. Denk aan de dierrechten, een maximaal bouwblok van 1.5 hectare, fosfaatrechten, het Europees fosfaatplatfond, de programmatische aanpak stikstof (PAS), staldering, ammoniakregels, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV) en dan heb ik nog niet gesproken over de verplichte duurzaamheidseisen die nu worden opgelegd door de provincie. Kortom, het beeld dat de ontwikkeling onbegrensd zou zijn, is onjuist.

Laten we een belangrijker punt prioriteit geven: De stoppende boeren.

Wie beheert straks het landschap? Welke oplossingen liggen er met betrekking tot duurzame energie en klimaat? Welke omschakelingen en herbestemmingen zijn er mogelijk? Binnenkort zijn er meer lege stallen dan lege kantoren, berekenden onderzoekers van Wageningen Universiteit onlangs. Je begint niet zomaar iets nieuws in het buitengebied, omschakelen betekent namelijk ook investeren. Dit zijn vraagstukken die beantwoord moeten worden voor een leefbaar en vitaal buitengebied.

Veel boeren worstelen met de toekomst. Een goed toekomstperspectief voor gestopte en stoppende boeren zal afhangen van op welke wijze onze gemeente dit gaat faciliteren. Er zal maatwerk moeten komen, elke situatie is namelijk anders. Overal een camping en/of caravanstalling beginnen is geen oplossing.

Onze gemeente heeft nog maar 133 landbouwbedrijven. Binnen dit aantal zitten een groot aantal akkerbouwers, 6 kippenbedrijven, 26 varkens-bedrijven, 59 melkvee/rundvee-bedrijven, 26 paardenhouders en 10 tuinbouwbedrijven. Laten we deze ondernemers koesteren en inzien wat ze bijdragen aan onze gemeente, het landschap, de economie, energietransitie en het voornaamste: ons voedsel!

Door Paul Wouters,
Raadslid Bladel Transparant

CDA trots op vaststellen  bestemmingsplan buitengebied Hot icon

CDA trots op vaststellen bestemmingsplan buitengebied

De gemeenteraadsvergadering van donderdag 21 maart jl. kende een belangrijke mijlpaal door het vaststellen van het Bestemmingsplan Buitengebied. Binnen een jaar na het aantreden van de coalitie ligt er nu een werkbaar bestemmingsplan. Hiermee wordt een belangrijke verkiezingsbelofte van CDA Bladel ingelost.

Ondernemers kunnen nu tijdig voorbereidingen treffen voor o.a. (nog verdere) verduurzaming en voldoen aan provinciale regels m.b.t. ammoniakuitstoot (vóór december 2019). Zonder het vaststellen van het Bestemmingsplan Buitengebied was dit niet mogelijk
geweest.

Complimenten aan het college en ambtenaren is hierbij op zijn plaats.

Fractie CDA Bladel,

Anjo van de Huygevoort,
Sjan Vervoort,
Marco Schoenmakers,
Niels Beerens,
Pauline van den Heuvel.

De uil van Freek Hot icon

De uil van Freek

Jeltje Straatman uit Bladel stond als jongste kandidaat op de CDA-lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart (lijst 2, nummer 19).

De uil van Freek

Terwijl de uil van Minerva haar vleugels spreidt in de nacht, ziet zij dat het politieke landschap versnippert raakt. Dat de politieke flanken winnen, maar dat desondanks in Brabant het CDA knap standhoudt.

En dat komt door u! Door de vele vrijwilligers, plakteams en vrienden die de regionale campagne in Brabant tot een succes hebben gemaakt.

Zelf ben ik erg vereerd met bijna 1500 stemmen. Kiezers super bedankt! Dat resultaat had ik niet kunnen bereiken zonder de tomeloze inzet van deze vrijwilligers. Hoewel het uitspreken van speciale dank altijd gewaagd is op het gevaar iemand te vergeten, is het zeker op zijn plaats om een aantal speciaal te benoemen: CDA Bladel, Lien Lavrijssen, Rinie v.d. Velde, Ad v.d. Zanden, Pius-X TV, Student Party Front, CDA Brabant, Ernst van Welij, Jeroen Bruijns, Mark Janssen, Marcel Deryckere en Marianne v.d. Sloot. En last but not least: mijn #19-campagneteam met Marije Fransen (Kleur M), Dylan Luijten, PC55 en familie Straatman.

De kiezer heeft gesproken en heeft altijd gelijk. Hoewel je Forum op de inhoud kritisch mag, nee moet benaderen, past nu enkel felicitatie. Echter, hoe ongepast het was van Baudet om de campagne die zwarte maandag voort te zetten na de aanslag in Utrecht, zo ongepast is de wijze waarop Freek de Jonge de minuut stilte tijdens het Boekenbal doorbrak om te protesteren tegen Baudet.

Sinds Fortuyn hebben we gezien hoe gevaarlijk het is om politici op deze manier te demoniseren. Het uitsluiten van politieke partijen staat gelijk aan het uitsluiten van mensen, en daarmee het vernietigen van de democratie. Helaas lijkt dat nog niet tot iedereen te zijn doorgedrongen.

Geen wonder dat Forum zo groot is geworden, lijkt de uil van Minerva hardop te denken…

Jeltje Straatman

in2019stemdeik#19

jeltje2502@gmail.com

Werken werkt! Hot icon

Werken werkt!

Ik heb als wethouder de leukste baan van Bladel, maar we zijn uiteraard allemaal harde werkers! Dankzij ons Kempische arbeidsethos behoren we namelijk tot de gemeenten met het laagste aantal mensen in de
bijstand. Dat is iets waar we best trots op mogen zijn!

Afstand tot de arbeidsmarkt
Toch zijn er altijd mensen die zelf moeilijk werk kunnen vinden. Dat is vervelend, want werken is belangrijk. Voor je inkomen, persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten natuurlijk, maar ook omdat werken voldoening geeft en je zo een belangrijke bijdrage levert aan onze samenleving. Kortom, werken werkt!

Bijstandgerechtigden hebben vaak een afstand tot de arbeidsmarkt, maar dat ligt zeker niet aan hun inzet en betrouwbaarheid. Goede ondersteuning doet vaak al wonderen. Als sociale gemeente bieden we die ondersteuning, zodat we iedereen zo goed en snel mogelijk helpen aan een geschikte baan.

Betere hulp met Kempen Plus
Toch kon de hulp en ondersteuning die we boden aan bijstandgerechtigden beter. Zo hadden werkzoekenden te maken met verschillende instanties en contactpersonen, wat het participatietraject niet ten goede kwam. Ook was de begeleiding daardoor niet altijd persoonlijk genoeg en werd er onvoldoende ingezet op het volgen van cursussen.

Dat willen we dus anders. Daarom beginnen we samen met de andere Kempengemeenten een nieuw participatiebedrijf: Kempen Plus. Hierin komen de WVK-groep en de sociale dienst (ISD) op één centrale plek samen, en kunnen we de intensieve hulp en ondersteuning bieden die de mensen nodig hebben én waar ze recht op hebben.

Persoonlijke begeleiding
Binnen Kempen Plus staan persoonlijke begeleiding, meedenken en meehelpen centraal. Daarom krijgt iedereen in onze gemeente met hetzelfde team van 5 begeleiders te maken, die actief helpen bij het zoeken én vinden van een nieuwe baan. Zo leren we de mensen kennen en weten we waar de beperkingen en kansen zitten. Vervolgens bieden we een intensief traject van 6 weken aan, met uitgebreide trainingen, een stage en groepsbegeleiding. Uiteindelijk gaan we samen op zoek naar een passende functie.

Ons-kent-ons
Dat dit initiatief breed gedragen wordt, blijkt wel uit de betrokkenheid van alle instanties. Zo zijn alle Kempengemeenten betrokken, maar dragen ook vele bedrijven uit de regio hun steentje bij.

Daar werkt ook de hechte, sociale gemeenschap die we hebben aan mee: door de korte lijntjes en de ons-kent-ons-sfeer is de afstand tussen werkzoekende en werkgever klein. Die laagdrempeligheid maakt het makkelijker om iedereen op de juiste plek te krijgen.

Mooie resultaten
Sinds december draaien we een pilot met deze nieuwe opzet. Daarbij ben ik vanaf het begin betrokken, en de resultaten zijn positief. Zo is in die tijd is meer dan de helft van de deelnemers weer aan het werk gekomen. Een prachtig resultaat!

Maar nog belangrijker dan deze cijfers vind ik dat we gemotiveerde inwoners weer aan een mooie baan hebben kunnen helpen. En zo hoop ik dat iedereen straks net zo blij met zijn of haar baan is als ik. Want werken werkt!

Door Davy Jansen

Waterbeheer van de toekomst Hot icon

Waterbeheer van de toekomst

Waterschap De Dommel is er om te zorgen dat onze inwoners en bedrijven ‘droge voeten’ houden. Het waterschap voert tal van maatregelen uit om wateroverlast binnen de bebouwde kom te voorkomen. Aan de ene kant weten we waar nu al wateroverlast kan optreden maar we maken ook steeds meer gebruik van computermodellen om wateroverlast te voorspellen. Door de klimaatveranderingen neemt de kans op meer extreme buien toe en daar moeten we ons op voorbereiden.

Tijdelijk parkeren water en waterkeringen
Eén van de oplossingen is het inrichten van gebieden waar het waterschap het teveel aan water tijdelijk kan ‘parkeren’. Dit noemen we waterbergings-gebieden. Een waterberging zorgt bij langere tijd van veel regen voor minder wateroverlast. In 1995 stond het Bossche Broek vol water, de A2 liep onder en het scheelde niet veel of ook Den Bosch was ondergelopen. Het Bossche Broek is naast natuurgebied ook een waterbergingsgebied. Een andere aanpassing tegen het hoge water is het aanleggen van water-keringen om laaggelegen gebieden binnen de bebouwde kom te beschermen tegen hoog water.

Natuurlijke oplossingen
Beken stromen door de laaggelegen gebieden in de Dommelvallei. Door in deze gebieden de beken weer te laten meanderen, breder te maken en de oevers af te vlakken, zorgen we voor meer ruimte voor water én herstellen we de unieke natuur en landschap in de Dommelvallei.

Hoe maak je omgeving klimaatbestendig?
Gemeentes en waterschappen en haar inwoners hebben een belangrijke rol in het klimaatbestendig maken van hun stad of dorp. Meer openbaar groen, meer parken, tegels eruit waar het kan en ‘groene daken’ zijn mooie voorbeelden van initiatieven om de stad meer klimaatproof te maken. Waterschap De Dommel heeft voor de komende twee jaar extra geld beschikbaar gesteld om de omgeving klimaat bestendig te maken.

Groen schoolplein
De Dommel steunt het initiatief ‘groene schoolpleinen van de toekomst’. Groene schoolpleinen zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, en maken de leefomgeving klimaatbestendiger.
We hopen dat in 2020 minstens een kwart van alle schoolpleinen in Noord- Brabant een groene oase is om in te spelen, van de natuur te genieten en bijdraagt aan het vasthouden van water in natte periodes.

We mogen weer stemmen!
Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Er spelen verschillende belangen op gebied van bijvoorbeeld natuur, landbouw, recreatie en veiligheid. Er valt wat te kiezen, u stemt toch ook?
Stemhulpdommel.mijnstem.nl kan u helpen om een goede keuze te maken. Meer informatie over de waterschaps-verkiezingen vindt u op www.dommel.nl/verkiezingen.

Gun uw stem aan ‘Werken aan Water‘ lijst 6! Hot icon

Gun uw stem aan ‘Werken aan Water‘ lijst 6!

Volgende week woensdag 20 maart hebt u opnieuw de kans om uw waterschapsbestuur te kiezen. Werken aan Water is ook nu weer van de partij.

De afgelopen bestuursperiode heeft Werken aan Water bewezen een speler te zijn die een duidelijke stempel drukt op Waterschap De Dommel. Wij spreken de taal van de gewone mensen en werken van onderaf. Werken aan Water werkt vanuit een lokaal perspectief. Wij kunnen ons in u verplaatsen en spreken uw taal. Dit is mogelijk omdat wij politiek onafhankelijk zijn en een eigen standpunt kunnen innemen zonder aangestuurd te worden vanuit het landelijke beleid. Werken aan Water doet wat het zegt!

In het kort geven we hieronder aan waar Werken aan Water in de komende bestuursperiode voor staat:

  1. Een Lokaal en Verantwoord Waterschap.
  2. Slimmere en betaalbare oplossingen om wateroverlast en watertekort te voorkomen met de nadruk op de stuurbaarheid van het watersysteem.
  3. Verbeteren van onze rioolwaterzuiveringen om vervuiling van ons oppervlaktewater met medicijnresten en andere ongewenste stoffen te voorkomen.
  4. Boerenland in boerenhand.
  5. Rem op de uitgaven en verantwoorde besteding van uw geld.
  6. Een goede kwijtscheldingsregeling voor de zwakkeren in de samenleving.
  7. Geen Groningse toestanden in onze bodem.

Een gedetailleerde vertaling van deze punten naar de praktijk vind u in ons verkiezingsprogramma op www.werkenaanwater.com. Naast actuele informatie stellen hier onze kandidaten zich aan u voor; stuk voor stuk kanjers met een stevige dosis ervaring.

Werken aan Water staat geheel tot uw dienst en is er klaar voor om uw belangen te blijven behartigen. Wat we nu nog nodig hebben is UW stem! Stem lijst 6 Werken aan Water: nog steeds een heldere keuze!

Jan van Gerven en Wilma Kwinten-Winters

www.werkenaanwater.com

Posts loader