iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Politiek

‘Wethouder Jansen’ én ‘gewoon Davy’ Hot icon

‘Wethouder Jansen’ én ‘gewoon Davy’

Ik heb de leukste baan van de wereld. Of in ieder geval van Bladel. Als wethouder sport, cultuur, welzijn en zorg heb namelijk ik met elke inwoner van de gemeente te maken. En elke inwoner heeft ook met mij te maken. Ik zie mezelf dus als wethouder van iedereen.

Daarom vind ik het belangrijk om te laten zien wat ik doe, wat mij bezighoudt en wie ik ontmoet. En wat mijn baan zo leuk én soms lastig maakt. Dat ga ik de komende tijd doen in een maandelijkse column, en dit is de eerste.

270 dagen wethouder
Op het moment dat ik dit verhaal typ, ben ik 270 dagen wethouder. 270 dagen waarin ik veel mensen heb ontmoet, beslissingen heb genomen, verhalen heb gehoord en we een nieuwe burgemeester hebben gekregen.

Toch ben ik ook gewoon inwoner van de gemeente gebleven. Op die manier wilde ik de burgemeester onze prachtige gemeente laten zien: niet alleen als wethouder Jansen, maar ook als inwoner Davy.

Daarom zijn we undercover de gemeente in gegaan, in spijkerbroek met trui en kaplaarzen aan. Zo zijn we de weilanden in gegaan, langs de sportvelden en projecten, en we hebben zonder afspraak bezoeken gebracht aan plekken en mensen waar ik als wethouder mee bezig ben.

Hetzelfde maar toch anders
En ondanks dat ik mezelf vooral ook als onderdeel van de gemeenschap zie, zien mensen mij vaak als ‘wethouder’ en ‘u’. Dat vind ik nog steeds gek, al is er ook veel veranderd voor mij persoonlijk: mijn kledingkast is bijvoorbeeld voller komen te hangen met jasjes en pakken. Maar op casual vrijdag loop ik nog steeds het liefst in mijn spijkerbroek rond.

Ik sta nog steeds elke week op het voetbalveld, op zaterdag als trainer en op zondag als speler. Tegelijkertijd heb ik ook sport in mijn portefeuille en word ik op de voetbalclub ook aangesproken als wethouder. En ik ga nog steeds lekker op wintersport. Maar in de skilift en onderaan de piste reageer ik wel op berichten van bezorgde
inwoners. Wethouder ben je immers 24 uur per dag.

Gewoon Davy
Maar de afgelopen 270 dagen ben ik dus ook ‘gewoon Davy’ gebleven, inwoner van Bladel. Ik vier nog steeds carnaval, geniet van een potje voetbal in het weekend, ga naar de markt, en doe mijn boodschappen op zaterdag. Ook een wethouder moet gewoon eten.

Er is dus eigenlijk niet zo veel veranderd. Je komt me overal tegen en kunt me altijd aanspreken. Ik hoop ook dat ik nog steeds even benaderbaar ben. Bijvoorbeeld tijdens het winkelen of bij de voetbal, op het gemeentehuis of via Facebook. Als ik in pak loop, maar ook in mijn spijkerbroek. Als ‘u’ en als ‘jij’. En dat moet ook als
wethouder van iedereen.

Dat is denk ik ook mijn kracht: ik ben een wethouder voor alle inwoners, maar ben zelf ook gewoon een inwoner. En zo voel ik me ook: ‘gewoon Davy’ als het kan, wethouder Jansen als het moet.

Door Davy Jansen

Afdeling Bladel Hot icon

Afdeling Bladel

Op maandag 4 februari houdt de VVD weer haar gebruikelijke achterbanvergadering in CC Den Herd te Bladel. We starten om 20.00 uur.

We behandelen dan de onderwerpen uit de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering op 7 februari.

U kunt de vergaderagenda terugvinden via onze website vvd-bladel.nl (zie onder tabblad ‘Agenda’) maar vanzelfsprekend ook via de website en de raadsapp van de gemeente.

Inwoners van onze gemeente zullen, ook als deze geen lid zijn van de VVD maar wel een liberaal kloppend hart hebben, worden verwelkomd met een kopje koffie of thee. U kunt zich aanmelden bij onze fractievoorzitter (p.hospel@vvd-bladel.nl).

www.vvd-bladel.nl

Uitnodiging Hot icon

Uitnodiging

Op dinsdag 29 januari houdt de Vrije Hapertse Partij in Den Tref haar maandelijks achterban-overleg.

Naast de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering staan ook andere actuele onderwerpen op het programma. Tevens is er de gelegenheid om aan de aanwezige VHP-raads- en commissieleden te bevragen over genomen raadsbesluiten of VHP standpunten. Ook aan vragen, opmerkingen of ideeën van algemene aard zal desgewenst ruimschoots aandacht worden besteed.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Fractie en bestuur V.H.P.

Nieuw Participatiebedrijf ‘KempenPlus’, iedereen doet mee! Hot icon

Nieuw Participatiebedrijf ‘KempenPlus’, iedereen doet mee!

Vorige week maandag 14 januari heeft de beoogde nieuwe directeur van het Participatiebedrijf, Francois Baudoin, in de commissie inwoners een enthousiaste presentatie gegeven over hoe het nieuwe bedrijf er uit moet gaan zien. Als alles volgens plan verloopt zou het nieuwe bedrijf op 1 juli 2019 van start moeten gaan.

Gemeenten zijn met het invoeren van de Participatiewet in 2015 verantwoordelijk voor het naar werk begeleiden van mensen die een beroep doen op de participatiewet en voor mensen met een arbeidsbeperking. De Kempengemeenten zijn samen bezig om voor de uitvoering van deze verbrede participatieopgave een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie in te richten: het Participatiebedrijf (onder de naam KempenPlus).

Hoe werkte het eerst?
Bij de WVK werken mensen uit de Kempen met een arbeidsbeperking. Nadat de regering in 2015 heeft besloten om de instroom in de WSW (Wet sociale werkvoorziening) stop te zetten en de participatiewet in te voeren moest er iets gebeuren met de WVK. Voorheen konden de mensen met een arbeidsbeperking zich inschrijven bij de WVK. Deze mensen konden dan aan het werk binnen de WVK of werden via hen gedetacheerd.

Met de invoering van de nieuwe participatiewet wil de overheid er voor zorgen/stimuleren dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk terecht komen in/bij reguliere banen en werkgevers. Mensen die voor 2015 in de WSW zaten blijven echter gewoon onder de WSW vallen en blijven hun rechten behouden. In de praktijk betekent dit dat het personeelsbestand van de WVK langzaam wordt uitgedund. Om de WVK (WSW) toch werkbaar te houden en om vorm te geven aan de nieuwe participatiewet hebben de WVK en ISD de Kempen (afdeling werk en inkomen) hun handen in een geslagen en zijn aan de slag gegaan om taken samen te voegen, wat resulteerde in het vormen van het Participatiebedrijf onder de naam KempenPlus. Je zou dit kunnen zien als een fusie. De WVK zorgde vooral voor het werk van mensen met een arbeidsbeperking en de afdeling werk en inkomen van de ISD verzorgden de (bijstands)uitkeringen. Deze 2 bedrijven worden nu dus samengevoegd.

De werking van het nieuwe bedrijf
Het nieuwe bedrijf werkt als volgt. Het uitgangspunt van het nieuwe participatiebedrijf is om hun cliënten echt te leren kennen. Dus weten wie hun klanten zijn en weten waar hun kwaliteiten liggen. Hiervoor worden ook cursussen georganiseerd. Er wordt gezocht naar bedrijven binnen de Kempen waar deze mensen aan de slag kunnen. Dit betekent meer maatwerk dan er ooit is geweest. Voor mensen voor wie de stap te groot is om in een regulier bedrijf te kunnen werken (zoals mensen die in aanmerking komen voor beschut werk) wordt gekeken wat wel mogelijk is, bijvoorbeeld werken op de huidige locatie van de WVK, het zij in arbeidsmatige dagbesteding. Het streven is immers dat iedereen mee doet!

Alles op 1 locatie
Ook is het plan om alles op 1 locatie te vestigen. Op dit moment heb je de huidige WVK op de Raambrug naast de provinciale weg in Bladel. Een stuk verderop heb je het gebouw aan de Hallenstraat. Uit onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om alles kwijt te kunnen op de Raambrug (daarvoor is genoeg ruimte) en om die reden de locatie op de Hallenstraat te kunnen verkopen.

Mening van Bladel Transparant
Wij zijn van mening dat het nieuwe participatiebedrijf op de goede weg is. Er is goed gekeken naar op welke manier mensen met een afstand op de arbeidsmarkt alsnog aan werk geholpen kunnen worden binnen de kaders van de nieuwe wet. Wel hebben we als Bladel Transparant nog lichte twijfels over de verkoop van het gebouw aan de Hallenstraat. We volgen dit dan ook op de voet en willen dat het pand in gebruik blijft tot de zekerheid er is dat alle medewerkers over kunnen. Onze wethouder Davy Jansen zit namens Bladel in het dagelijks bestuur van de WVK groep. Hij zal er namens onze gemeente op toezien dat alles in goede banen wordt geleid. Maar al met al zijn we tot nu toe zeer tevreden met de huidige gang van zaken over het oprichten van het nieuwe Participatiebedrijf!

Door Niek Panjoel & Nicole Bohncke

Gemeente Bladel zelfstandig: een logische keuze Hot icon

Gemeente Bladel zelfstandig: een logische keuze

Veerkrachtig bestuur
Onder de noemer ‘Veerkrachtig bestuur’ heeft de provincie aan Brabantse gemeenten gevraagd kritisch naar zichzelf te kijken. Gemeenten krijgen steeds meer en complexere taken. De vraag is of een gemeente voldoende bestuurskracht heeft om deze taken goed te volbrengen.

Schaalgrootte
In de Kempengemeenten leidt dat tot een debat waarbij de hoofdvraag is: wel of niet herindelen? Voorstanders van herindeling gaan er namelijk van uit dat een grotere gemeente automatisch meer bestuurskracht heeft. Maar is dat wel zo? Wij denken van niet! Een grotere gemeente doet niet automatisch alles beter, en (blijkt uit onderzoek) zeker niet goedkoper.

Bestuurskracht
Wat is bestuurskracht eigenlijk? Wij willen natuurlijk een gemeente zijn die in staat is om alle taken goed uit te voeren. Er zit echter veel verschil tussen die taken: sommige moet je op kleine schaal uitvoeren, andere taken groter. Sommige thema’s of keuzes passen beter bij de ene gemeente dan bij de andere.

Bijvoorbeeld: om te voorkomen dat ouderen vereenzamen, worden er per dorp bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Dicht bij de mensen, met vrijwilligers uit de buurt. Dit is iedere keer maatwerk: in Hapert gaat dit anders dan in Casteren. De gemeente ondersteunt, bijvoorbeeld door ruimtes in gemeenschapshuizen ter beschikking te stellen.

De bereikbaarheid van onze gemeente is een uitdaging op een ander niveau: de weg houdt niet op aan de gemeentegrens. Daarom werken we samen met gemeente Reusel-de Mierden en de provincie aan het verbeteren van de provinciale weg N284. Bestuurskracht is het vinden van de juiste schaal om een uitdaging aan te gaan.
En het schakelen tussen die schalen, om slimme combinaties te maken. En met de juiste partners.

Gemeente in een samenleving
Bestuurskracht is volgens ons óók gebruik maken van de kracht in de samenleving. De inwoners van onze gemeente zijn ondernemend en initiatiefrijk. Dat blijkt niet alleen uit de vele bedrijven in de gemeente,
maar ook uit het rijke verenigingsleven. Die kracht mogen we niet verloren laten gaan. Integendeel, die kracht moeten we benutten. Door initiatieven van inwoners en bedrijven aan te moedigen en te ondersteunen. Daarvoor is het noodzakelijk dat gemeente en gemeenschap elkaar kennen. De gemeente Bladel is klein genoeg om het overzicht te houden, met herkenbare bestuurders die aanspreekbaar zijn. Inwoners zijn gebaat bij een laagdrempelig lokaal bestuur, waar mensen invloed hebben op de inrichting van hun directe omgeving. Een structuur met maatwerk, waar inwoners zich in herkennen.

Samenwerking
Samenwerken is nodig, niet alleen met onze inwoners, maar ook met de buurgemeenten en andere overheden. De
samenwerking met andere gemeenten gebeurt vaak informeel, zonder dat er een aparte organisatie voor opgetuigd hoeft te worden. Voor een aantal taken hebben we wel aparte organisaties: gemeenschappelijke regelingen. Bijvoorbeeld met de andere Kempengemeenten. Bij een gemeentelijke herindeling heb je die organisatie niet meer nodig. Maar de taken blijven bestaan.

Onderzoek naar het federatiemodel biedt (nog steeds) de mogelijkheid om ‘daar waar gewenst’ keuzes te maken in taken die ‘gemeentegrens-overstijgend’ beter uitgevoerd kunnen worden en politiek gelegitimeerd zijn. Het federatiemodel kan een tegenhanger zijn van besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen waarbij de raad over grensoverstijgende thema’s wel erg op afstand staat.

Het risico is groot dat bij een gemeentelijke herindeling het kind met het badwater wordt weggegooid: een grote gemeente die alles zelf doet, ook de dingen die inwoners zelf kunnen. Een gemeente die het overzicht verliest op de samenleving, terwijl die samenleving graag zelf verantwoordelijkheid neemt. Dat is niet de gemeente waar wij voor kiezen.

Wij kiezen voor het optimaliseren van de Kempische samenwerkingsverbanden en een strategische invulling om onze (gezamenlijke) ambities en uitdagingen te bereiken.

Wij kiezen voor een zelfstandige gemeente Bladel!

Politieke kerstgedachte 2018 Hot icon

Politieke kerstgedachte 2018

De laatste jaren heb ik mijn politieke kerstgedachte of nieuwjaarswens met jullie gedeeld en ook dit jaar ga ik verder met deze traditie.

In 2017 riep ik alle inwoners van de hele gemeente Bladel op vooral vooruit te kijken en niet te blijven hangen in het verleden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 adviseerde ik jullie te stemmen op een programma, maar ook op iemand die je vertrouwt en die je kunt aanspreken. Jullie hebben dit massaal gedaan en daarmee Bladel Transparant 5 zetels bezorgd in de gemeenteraad. Dank voor het vertrouwen, we zullen jullie niet teleurstellen.

Inmiddels is er in Bladel een sterke en hechte coalitie, met veel nieuwe en jonge gezichten. Dit geeft vertrouwen naar de toekomst voor de hele gemeente Bladel.

Ik merk dat de politieke rust in Bladel is teruggekeerd en dat er bereidheid is om samen mooie dingen voor Bladel te doen. Dit heb ik ook zo verwoord tijdens de algemene beschouwingen. “Laten we het nu eens echt anders gaan aanpakken. Laten we het opgestelde raadsprogramma gaan uitvoeren met elkaar en dan 3 maanden voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen pas weer campagne gaan voeren voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Op die manier krijgen we zaken voor elkaar en verdienen we het vertrouwen van de inwoners in de politiek weer terug”.

De nieuwe burgemeester Remco Bosma, die 16 januari 2019 geïnstalleerd zal worden, zal hier ongetwijfeld een rol in gaan spelen. Laten we hopen dat hij in de voetsporen van Boy Swachten treedt en er voor alle inwoners zal zijn. Ik heb ook daar het volste vertrouwen in.

Vertrouwen is een woord dat ik veel gebruik; privé, in het werk en binnen de politiek. Draait het daar niet allemaal om? Vaak zegt men dat alles om communicatie draait, maar ik durf te stellen dat het om vertrouwen gaat. Richard Branson, de eigenaar van Virgin, heb ik bijna 25 jaar geleden ooit gesproken en maakt nog steeds veel indruk op me. Hij wenst al zijn medewerkers elk jaar toe om minimaal 10 keer hard op de neus te gaan omdat zijn bedrijf daar sterker van wordt. Hij heeft daar vertrouwen in en zie waar het hem heeft gebracht. Een topbedrijf! Sommige mensen zullen dit naïef noemen, maar als het hem gelukt is, waarom zou het ons dan niet lukken?

Ik heb vertrouwen in de toekomst, omdat ik weet dat we allemaal het beste willen voor onszelf en voor onze (klein)kinderen. Wanneer we dat uitbreiden naar onze buren, collega’s en vrienden, gaat de wereld er vanzelf beter uitzien.

Namens Bladel Transparant wens ik iedereen heel gezellige feestdagen en alle goeds voor 2019.

Dick Zumker
Raadslid gemeente Bladel

Achterban vergadering Afdeling Bladel Hot icon

Achterban vergadering Afdeling Bladel

Op maandag 17 december houdt de VVD weer haar gebruikelijke achterbanvergadering in CC Den Herd te Bladel. We starten om 20.00 uur.

We behandelen o.m. de belangrijkste onderwerpen uit de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering, zoals:
• de Centrumvisie Bladel (met o.m. de toekomst van Den Herd), en
• de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Vooral de Centrumvisie houdt de gemoederen van gebruikers van Den Herd danig bezig.

Vanaf ± 12 december kunt u de vergader-agenda terugvinden via onze website vvd-bladel.nl (zie onder tabblad ‘Agenda’). Inwoners van onze gemeente zullen, ook als deze geen lid zijn van de VVD maar wel een liberaal kloppend hart hebben, worden verwelkomd met een kopje koffie of thee. U kunt zich aanmelden bij onze fractievoorzitter via p.hospel@vvd-bladel.nl

www.vvd-bladel.nl

Posts loader