HAPERT – In de raadsvergadering van 20 juni heeft een zeer grote meerderheid van Bladelse gemeenteraad voor het MFA-plan gestemd. Een groot draagvlak dus voor het MFA-plan, dat 8 jaar geleden werd opgestart. De toekomstige gebruikers van het MFA kunnen dan ook zeer tevreden zijn met het besluit van de raad. Na jaren van praten, overleggen, op andere plaatsen gaan kijken, keuzes maken, in spanning zitten, is de kogel door de kerk.

Bouwen! Na de aanbesteding zal omstreeks april 2020 gestart worden met de werkzaamheden. Naar verwachting zal de MFA begin 2022 in gebruik worden genomen.

Er waren veel complimenten voor de wijze waarop de afgelopen jaren is gewerkt aan het plan. Partijen hebben constructief samengewerkt en daarmee bereikt dat het nieuwe gebouw voldoet aan de wensen van alle gebruikers. Door ruimtes ook gezamenlijk te gebruiken ontstaat een voordeel: er wordt minder gebouwd, en dus goedkoper dan wanneer elke gebruiker ‘eigen ruimtes’ zou gaan claimen.

De Vrije Hapertse Partij is dan ook dik tevreden met dit besluit. “Als je ziet hoe lang en door hoeveel mensen aan dit project is gewerkt, zien wij het besluit van de raad als beloning voor de betrokken partijen. Slechts 1 VVD stem tegen, de rest van de raad was het met elkaar eens: Hapert verdient zijn ‘Hart van Hapert’ dubbel en dik” aldus VHP-fractievoorzitter Toon van Dun. In de raadsvergadering voerde Helma van de Put namens de VHP het woord over de MFA. “Deze stap is gezet, heel belangrijk voor Hapert en ook voor onze partij. We hebben er als partij met de gebruikers
jarenlang keihard aan getrokken en het besluit geeft dan ook veel voldoening”, zegt Helma. “Jammer van de vertraging en de extra kosten. Maar terugkijken en met modder gooien, levert niets op! En we zijn er nog niet, de komende tijd moet er nog verder worden gewerkt, kijken hoe we het supermooie initiatief verder kan worden uitgebouwd. Opnieuw een uitdaging dus”.

De gebruikers van Hart van Hapert (Gemeenschapshuis Den Tref, Basisschool Het Palet, ouderensteunpunt De Kloostertuin, bibliotheek, Kinderopvang NummerEen (met peutergroepen) en de kerk) blijven daar zeer nauw bij betrokken. De basis voor een goede, succesvolle samenwerking is in de afgelopen jaren gelegd en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Hoewel er nu nog volop wordt doorgewerkt aan het ontwerp, geven de impressies al een realistisch beeld van wat in Hapert gebouwd gaat worden. De komende tijd zullen wij u hierover met veel genoegen blijven informeren.

Bestuur en fractie van de Vrije Hapertse Partij