Op 12 april 2018 hebben de provincie, gemeenten Bladel en Reusel-de Mierden besloten om gezamenlijk de provinciale weg aan te pakken. In 2023 staat groot onderhoud gepland maar sinds het KBP is gerealiseerd, in 2011, wordt gekeken naar oplossingen voor de doorstromings- en veiligheidsproblemen aan deze weg.

Op 3 juli vindt er in Cultureel Centrum Den Herd in Bladel een informatiebijeenkomst plaats. Er wordt een presentatie gegeven over de huidige stand van zaken en het proces dat zal worden gevolgd. Daarna zal er informatie gegeven worden over onderzoeken, ruimtelijke ordening en andere regionale projecten.

Een week later kunnen belangengroepen meepraten met ingenieursbureau Antea Group. Zorg dat uw mening bekend is bij dorpsraden, politieke partijen en/of ondernemersverenigingen.

D66 Bladel wil een vlotte, veilige doorstroming. Het aantal verkeerslichten minimaliseren door deze te vervangen door ovondes (ovale rotondes). Bij industrieterrein De Haagdoorn in Eersel is zo’n ovonde geplaatst.

D66 Bladel wil graag ongelijke kruisingen voor fietsverkeer. Scholieren en forenzen zouden zonder over te steken op plaats van bestemming moeten komen. Iedere kruising is een veiligheidsrisico en zorgt voor oponthoud.

Tot slot willen we goede voorzieningen voor hoogwaardig openbaar vervoer, met voldoende parkeerplaatsen, fietsenstallingen en beveiliging.

D66 Bladel waardeert uw mening. Neem contact met ons op als u over dit of een ander onderwerp van gedachten wilt wisselen. Bent u benieuwd of een actieve rol in de gemeente iets is voor u, dan kunt u ook bij ons terecht.

Openbare bijeenkomst ‘Aanpak Provinciale weg N284’

Woensdag 3 juli van 19.00 – 20.00 uur • Cultureel Centrum Den Herd • Bladel

https://bladel.d66.nl