Op dinsdag 17 september houdt de Vrije Hapertse Partij in Den Tref haar maandelijks achterbanoverleg.

Naast de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering staan ook andere actuele onderwerpen op het programma. Tevens is er de gelegenheid om aan de aanwezige VHP-raads- en commissieleden te bevragen over genomen raadsbesluiten of VHP standpunten. Ook aan vragen, opmerkingen of ideeën van algemene aard zal desgewenst ruimschoots aandacht worden besteed.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Fractie en bestuur V.H.P.