PC55-2022-week39

21 30 september 2022 Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel www.dehoutwinkelbladel.nl Wij zijn De Houtwinkel; Bedenkers, makers voor binnen en buiten. Wij helpen mensen bij het realiseren van hun persoonlijke woonwensen zodat zij in en rondom (T)huis kunnen genieten. Gerard: “De schoren zijn niet standaard. Ze zijn licht gebogen, met houten pennen als verbindingen. Dat ziet er veel mooier uit dan bouten en schroeven. Puur vakmanschap, dat is wat deze overkapping het best omschrijft. We zijn trots op onze overkapping en zitten er elke dag graag.” Zo ziet vakmanschap eruit Doen waar je goed in bent Gerard is metselaar en hij bouwde het huis aan de Weebosserweg helemaal zelf. “We hadden de tijd dus we konden het helemaal zelf doen”, vertelt Gerard. “Vroeger stond op deze plek de stal van mijn opa’s boerderij. Ik heb die grond jaren geleden gekocht en een jaar of vijf geleden ben ik begonnen. Eerst de garage, daarna het woonhuis en twee jaar geleden de overkapping.” Zoon Gijs is afgestudeerd interieurbouwer, hij volgde een gespecialiseerde opleiding in Maaseik. “Wat hij maakt is prachtig”, vindt Henja. “Raar dat de opleiding in Nederland nergens te volgen is. Gijs heeft nu zijn papieren en bij ons zette hij dus de overkapping in elkaar die door De Houtwinkel op maat gemaakt en geleverd was.” Een bouwpakket voor gevorderden Bij De Houtwinkel kun je een tuinhuis of overkapping laten maken en monteren, maar Gerard koos ervoor om het project als bouwpakket te laten komen. “Met een zoon als timmerman is dat niet zo gek”, vindt hij. “Je moet natuurlijk wel een beetje verstand van zaken hebben om zo’n project aan te pakken. Via via hoorden we dat De Houtwinkel gespecialiseerd is in tuinhuizen en overkappingen en daar wilde ik het mijne van weten. Ik ben eens gaan praten en het vermoeden bleek juist: ik was op het juiste adres. Ze begrepen wat ik wilde en hebben álle delen precies op maat gemaakt. Met bouwtekening erbij werd de overkapping geleverd. Het is bijna alsof je aan de slag gaat met een pakket van een Zweedse gigant maar nu weet je van te voren dat je geen schroeven gaat overhouden en dat je er járen plezier van zal hebben..” Wel licht, geen warmte De ruime overkapping houdt de zon tegen die voorheen de hele middag op het huis stond te branden. “Fijn zo’n tuin op het zuiden”, lacht Henja. “We hebben twee schuifpuien in de achtergevel, veel glas dus, en als daar de hele middag zon op staat, is dat echt niet meer fijn. Ook al hebben we een warmtepomp waarmee je het huis kunt koelen, echt fris wordt het dan niet. Nu hebben we geen directe zon op de gevel. Dat licht valt natuurlijk ook nog binnen via de lichtstraten die in de overkapping zitten. Daar hebben we glas met een speciale coating in laten zetten. Dan heb je wel het licht maar niet de warmte, dus op warme dagen is het een stuk aangenamer in huis.” De lichtstraten staan soms bekend om de vele vliegen die op het glas gaan zitten. Daar heeft Gerard de oplossing voor. “Zorg dat er een luchtstroom is, daar houden vliegen niet van. Ik heb de rubberen tochtstrip weggehaald en sindsdien zit er bijna nooit meer een vlieg op het glas. Kijk, kan ik de mensen nog iets leren die dit artikel lezen.” Gerard: ‘‘Kijk, kan ik de mensen nog iets leren die dit artikel lezen.’’ Zeker honderd jaar plezier van Meteen toen de overkapping klaar was, bleek dat er nogal wat sprake van tocht was. Daarom is er direct een zijwand geplaatst. Gerard: “We hebben voor deze wand een andere houtsoort dan eiken gekozen omdat het dat meer contrast geeft. Zeker met de eikenhouten poortdeur – ook van De Houtwinkel - is dat prachtig geworden. De raampjes had onze Gijs ergens op de kop getikt. Een prachtig geheel, vinden wij.” Over honderd jaar staat deze overkapping er nog, voorspelt Gerard. “Het is eikenhout, dat gaat heel lang mee en het is vakkundig in elkaar gezet. Daarnaast is het, wat mij betreft, de mooiste houtsoort. We zijn er alles bij elkaar best lang mee bezig geweest maar nu alles af is, zijn we heel blij met het resultaat. Er zijn vast meer mensen met grote of kleine plannen voor een overkapping of verbouwing. Die willen we als tip meegeven om eens met De Houtwinkel te gaan praten. Krijg je geen spijt van.” Industriew g 3, 5531 AD te Bladel www.dehoutwinkelbladel.nl Wij zijn D Hou winkel; B d kers, makers voor binne e b iten. Wij help n me sen bij het realisere van hun persoonlij e woonwensen zodat zij in en rondom (T)huis kunnen genieten. Gerard: “De schoren zijn niet standaard. Ze zijn licht gebogen, met houten pennen als verbindingen. Dat ziet er veel mooier uit dan bouten en schroeven. Puur vakmanschap, dat is wat deze overkapping het best omschrijft. We zijn trots op onze overkapping en zitten er elke dag graag.” Zo ziet vakmanschap eruit Doen waar j goed in bent G rard is m tselaar en hij bouwde h t huis aan d Weeboss rw g helemaal zelf. “We hadden de tijd dus we konden het h lemaal zelf doen”, vertelt Gerard. “Vroeger stond op deze plek de stal van mijn opa’s boerderij. Ik heb di grond jaren eleden g kocht en een j r of vijf geleden ben ik b gonnen. E rst de garage, daarna het woonhuis en twee jaar g leden de overkapping.” Zoon Gijs is afg studeerd interieurbouwer, hij volgde een ge pecialiseerde opl iding in Ma seik. “Wat hij maakt is prachtig”, vindt Henja. “Raar dat d opleiding in N derla d nergens te volgen is. Gijs heeft nu zijn papieren n bij ons zette hij dus de overkappi g in elkaar die door De Houtwinkel op maat gemaakt en geleverd was.” Een bouwpak et voor g vorderden Bij D Houtwinkel kun je een tuinhuis of ov rkapping laten mak n en monteren, maar Gerard koos rvoor m het project als bouwpakket te laten komen “Met e n zoon als timm rman is dat niet zo gek”, vi dt hij. “Je oet natuurlijk wel e n beetj verstand van zaken h bben om zo’n project aan te pakk n. Via via oorden we d t De Houtwinkel gespecialiseerd is in tuinhuizen en ov rkappingen en daar wilde ik het mijne van we en. Ik ben eens gaan prat n en h t v rmoeden bleek juist: ik was op het juiste adres. Ze b grepen wat ik wilde n hebben álle d len precies op maat maakt Met bouwtekening erbij w rd de overkapping gelev rd. H t is bijna alsof je aan de slag gaat met een pakket van e n Zweedse gi nt maar n we t je van te vor dat j geen sc roev gaat overhouden en dat je er járen plezier van zal hebben..” W l l cht, geen warmte D ruime overkapping houdt e zon tegen die vo rhee de le mi dag op et huis stond te randen. “Fijn zo’n tui op h t zuiden”, lacht Henj . “We hebben twee schuifpu en in de achtergevel, veel glas dus, en als daar de hele middag zo op staat, is dat echt ni t me r fijn. Ook al h bben we een warmt pomp waarmee je het huis kunt koel n, echt fris wordt het dan niet. Nu hebben we geen directe zon op de gevel. Dat licht valt natuurlijk ook nog binn n via d lichtstraten die in de overkapping zitten. Daar hebben we glas met een special coating in laten zetten. Dan heb je wel het lich m r ni t de warmte, dus op wa m dage is het e n stuk aang namer in huis.” De lichts raten st soms bekend om d vele vliegen die op het glas gaan zitten. Daa heeft Ger rd de oplossing voor. “Zorg dat er een luchts room is, daar houden vliege niet van. Ik he de rubberen tochtstrip weggehaald en sindsdien zit er bijna oit me en vlieg op het glas Kijk, kan ik de mensen nog iets leren die dit artikel lezen.” Gerard: ‘‘Kijk, kan ik de mensen nog iets leren die dit artikel lezen.’’ Z k r h nderd jaar plezier v n Meteen to n de verkapping klaar was, ble k dat er nogal wat sprake van tocht was. Daar m is r direct een zijwand geplaatst. Gerard: “We hebben voor deze wand een a dere houtsoort dan iken gekozen omdat het dat meer contrast geef . Zeker met de eikenhout n poortdeur – ook van De Houtwinkel - is dat rachtig geworden. De raampjes had o z Gijs ergens p kop ge ikt. E n prachtig gehe l, vinden wij.” Over hon erd jaar staat deze overkapping r no , voorspelt Gerard. “Het is eikenhout, dat g t heel lang mee en het is vakkundig in lkaar gezet. Daarnaast is het, wat mij be reft, de mooiste houtsoort. We zijn r lle bij elkaar b st ang me bezig geweest maar nu all s af is, zijn we heel blij met het resultaat. Er zijn vast meer mensen met rote of k i e plannen voor en overkappi g of verbouwing. Die willen we als tip me gev om ee s met De Houtwinkel te gaan praten. Krijg je geen spijt van.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY4NjA=