PC55-2024-week24

20 14 juni 2024 > Informatie voor de inwoners van de gemeente Bladel Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel Wethouder Hanneke van Dongen-Hermans reikte zondag 9 juni, tijdens de afscheidsreceptie van Bart Alemans en Marlies Buijtels van de Van Aalsten tot Goor, namens burgemeester Maurits van den Bosch, twee Gemeentelijke onderscheidingen uit. Zowel Bart Alemans als Marlies Buijtels ontvingen het Bewijs van Verdienste, voor de jarenlange inzet voor de Neterselse dorpskrant. Bart Alemans (71) uit Netersel en Marlies Buijtels (71) uit Netersel zetten zich al 43 jaar lang jaren in voor de Neterselse samenleving. Sinds de oprichting van de Van Aalsten tot Goor in 1981 hebben zij de redactie gevormd, de krant samengesteld en bezorgd. Aangezien elke jaargang 44 nummers kent, hebben Bart en Marlies maar liefst 1892 edities verzorgd. Samen bepaalden Bart en Marlies welke berichten wel en niet geplaatst werden. In principe waren dit alle berichten, mits relevant voor Netersel én niet negatief op een persoon gericht. Bart typte alle berichten op de typemachine en later op de computer, zodat het krantje op de basisschool gestencild kon worden. Marlies organiseerde dat de kinderen van groep 8 de krantjes na schooltijd op woensdag bezorgden. Sinds jaargang 2016-2017 wordt de van Aalsten tot Goor niet meer door de schoolkinderen rondgebracht en verschijnt de dorpskrant op woensdag als PDF via e-mail. Voor de ouderen en niet digitaal vaardige bewoners bestaat nu nog steeds de mogelijkheid een papieren exemplaar op woensdag zelf op te halen. Gemeentelijke onderscheidingen voor Bart Alemans en Marlies Buijtels Kamperen bij de boer! Kamperen bij de boer is een bekend fenomeen in de gemeente Bladel en omgeving. Een leuk initiatief dat in de meeste gevallen goed verloopt, maar soms helaas ook zorgt voor vervelende situaties. Dit willen we met zijn allen (jeugd, ouders, grondeigenaren en de gemeente) graag voorkomen, zodat het voor iedereen een gezellige kampeerweek blijft. Gezellig kamperen Kamperen bij de boer is een mooi moment voor je kind om samen met een groepje vrienden de vrijheid te ervaren van het “op vakantie” gaan. Als gemeente vinden we de ouderbetrokkenheid daarbij erg belangrijk. Blijf daarom als ouder betrokken bij je kind en weet wat er zich afspeelt op de kampeerplek, maak vooraf goede afspraken met je kinderen en start bijvoorbeeld een groepsapp met de andere ouders. Wij vragen met name je aandacht voor alcoholmisbruik (geen alcohol onder de 18), om zo overlast voor anderen en het ontstaan van onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Wat kan helpen is om, voorafgaand aan het kamperen, duidelijke afspraken te maken met je kind. Ga hier vooral ook over in gesprek met je kind. Aanmelden In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Bladel staat dat kamperen buiten een kampeerterrein niet is toegestaan. Er is echter een uitzondering, namelijk het kamperen voor ‘eigen gebruik op eigen terrein’. Als één van je kinderen op je eigen erf wil kamperen en daarvoor wat vrienden en vriendinnen uitnodigt, is dat dus toegestaan. De kampeerplek moet bij de woning op het erf staan en niet op een stuk land. Vanuit veiligheidsoverwegingen vragen wij wel aan de grondeigenaren of de kampeerders om je van te voren aan te melden bij de gemeente. In geval van calamiteiten, zoals extreme weersomstandigheden of ongewenste bezoekers, is het voor ons handig om te weten waar de jongeren zich bevinden. Daarnaast heeft in voorgaande jaren een aantal incidenten plaatsgevonden, zoals overmatig drankgebruik en geluidsoverlast. Dit kan zowel voor de omgeving als voor de jongeren zelf leiden tot vervelende situaties. Door middel van het aanmelden proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Wij verzoeken de kampeerders zich aan te melden via het aanmeldformulier op onze website. Zie de link hieronder. De aanmelding zal verzonden worden naar onze jongerenwerker, Sverre Blanken. We ontvangen deze graag uiterlijk 22 juni. Er zal dan een leuk welkomstpakket langs worden gebracht met toffe attributen voor de kampeerplek! Veel kampeerplezier gewenst! Aanmeldlink: www.bladel.nl/kamperen-bij-de-boer Extreem veel regen geeft wateroverlast Niet eerder viel er zo lang, in zo’n 8 maanden, zo veel regen in Noord-Brabant. In het Dommelgebied viel 65% tot 90% meer regen dan normaal van 1 oktober tot 1 juni. Door de hoge grondwaterstanden is het Dommelgebied nu extra gevoelig voor stortbuien: het water trekt niet meer de bodem in en zorgt direct voor overlast. In de late avond van dinsdag 21 op woensdag 22 mei werd Hoogeloon getroffen door zware hoosbuien. Hierdoor ontstond er veel wateroverlast. Straten stonden blank, het water drong kelders en huizen binnen en landbouwpercelen kwamen deels of compleet onder water te staan. Dit zorgde voor erg vervelende situaties bij inwoners en ondernemers, met name bij de boeren. Nauwe samenwerking met Waterschap de Dommel Gemeente Bladel werkt nauw samen met Waterschap de Dommel om te zorgen dat het waterpeil zo snel mogelijk kan zakken. We hebben verstoppingen in bermsloten opgelost en op veel plekken gemaaid, zodat het water weer kon gaan stromen. De komende tijd maaien we ook eerder als dat nuttig is. Het waterschap heeft stuwen verlaagd om zoveel mogelijk water af te kunnen voeren. Het waterschap houdt een liveblog over de wateroverlast door de vele neerslag, deze kun je volgen op www.dommel.nl/liveblog-wateroverlast-doorneerslag. Grondwater hoger dan ooit Gemiddeld valt er in de 8 maanden van oktober tot 1 juni opgeteld 520 mm neerslag. Dit jaar is dat 850 - 1000 mm. Nooit eerder stond het grondwater in Noord-Brabant zo lang zo hoog. Hoog grondwater zorgt voor natte kelders, grote plassen of hele percelen onder water. Dat we te maken hebben met uitzonderlijk veel regen, zien we ook op onze rioolwaterzuiveringen. Regenwater stroomt via het rioolstelsel naar de rioolwaterzuiveringen. De zuiveringen draaien op volle toeren om dat te verwerken. Dit jaar is tot nu toe bijna 43 procent meer afvalwater verwerkt vergeleken met dezelfde periode in 2023. Langere termijn klimaatadaptatie Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Dit betekent onder andere nattere winters, zwaardere regenbuien en drogere zomers. Daarom is het belangrijk dat we onze leefomgeving aanpassen op het veranderende klimaat. Hiervoor meten we hoeveel regen er valt en hoe hoog het grondwater staat. Deze gegevens vergelijken we met de informatie van vorige jaren. Zo kunnen we de riolering en het oppervlaktewatersysteem, zoals sloten en beken, verbeteren. Momenteel voeren we werkzaamheden uit in Hoogeloon, daar proberen we het regenwater zoveel mogelijk van het vuilwater te scheiden. Dit zorgt ervoor dat bij hevige regenbuien het riool en de rioolwaterzuivering minder snel overbelast raken. We begrijpen dat de wateroverlast en schade veel zorgen en frustratie geeft bij inwoners, ondernemers en boeren. We helpen waar we kunnen en onderzoeken welke toekomstige ontwikkelingen we kunnen uitvoeren om onze gemeente meer klimaatadaptief te maken. Wil je weten wat je zelf kunt doen? Op www.waternet.nl/ service-en-contact/problemen-met-water/wateroverlast/ wateroverlast-voorkomen/ lees je tips om je huis te beschermen tegen wateroverlast. Melden wateroverlast Woon je in Hoogeloon en heb je jouw wateroverlast nog niet gemeld? Dan kan dit nog steeds via www.reppido.nl/citizen/#/bladel. Deze meldingen geven gemeente Bladel nuttige informatie om in kaart te brengen waar mogelijke knelpunten in het watersysteem, zoals riolering, oppervlaktewater en grondwater, zitten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY4NjA=