PC55-2022-week39

24 30 september 2022 Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders Sinds dit jaar verzorgt Boomrooierij Weijtmans B.V. uit Udenhout het boomonderhoud voor de gemeente Bladel. In opdracht van de gemeente Bladel gaan zij dit najaar circa 4.500 bomen snoeien in Hapert. Deze te snoeien bomen zijn voortgekomen uit een visuele boomveiligheids-controle welke eerder dit jaar is uitgevoerd. Op de website www.boombeheerbladel.nl staat onder andere een digitale kaartomgeving, waarop u de te snoeien bomen kunt zien. Bij elke boom is de boomsoort opgenomen. Tijdens de snoeiwerkzaamheden worden probleemtakken (zoals afgestorven takken en takken in takvrije zone) weggenomen. Daarnaast worden jonge laanbomen begeleid naar een volwassenfase, zodat de komende jaren takken geen problemen gaan veroorzaken in verband met doorrijhoogte. De werkzaamheden kunnen, door bijvoorbeeld geluids- of verkeersoverlast, als hinderlijk ervaren worden. Boomrooierij Weijtmans doet haar uiterste best om de hinder tot het minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden sluiten zij (gedeeltelijk) wegen af om uw veiligheid te garanderen. Wij hopen op uw begrip en vragen u om afstand te houden van de werkzaamheden. Voelt uw kind zich vaak alleen? Terwijl het graag leuke dingen wil doen met leeftijdsgenoten? Join Us is er voor jongeren die zich alleen voelen en daar verandering in wil brengen. Tijdens de bijeenkomsten ontmoeten ze andere jongeren en zijn er ervaren begeleiders aanwezig die helpen met het maken van nieuwe vrienden! Socialer en zelfverzekerder In de Kempen zijn vier groepen gestart: twee voor jongeren tussen 12 en 18 jaar en twee voor jongeren tussen 18 en 25 jaar. Iedere twee weken ontmoeten zij elkaar. Ze kiezen en organiseren zelf allerlei activiteiten, zoals gamen, films kijken, spelletjes doen of een uitje. Er zijn ervaren begeleiders aanwezig die de jongeren helpen met het verbeteren van sociale vaardigheden en het versterken van hun zelfbeeld. De bijeenkomsten zijn in Den Herd in Bladel en in het Aquinohuis in Bergeijk. Jongeren kiezen zelf waar ze aansluiten. Kom erbij: Join Us! Nieuwsgierig naar Join Us? Alle jongeren zijn van harte welkom! Meld gratis aan via www.join-us.nu. Daar vindt u ook meer informatie en ervaringsverhalen. Op www.join-us.nu/join-us-kempen leest u de informatie over de groepen in de Kempen. Join Us komt voort uit #Kempenbranie; welbevinden van jongeren is een van de speerpunten om ervoor te zorgen dat jongeren gezond en kansrijk kunnen opgroeien. Join Us helpt en maakt jongeren sociaal sterker! Snoeien vormbomen gemeente Bladel Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de vergadering van 20 september 2022 de volgende besluiten genomen: Belastingen- en tarievenmaatregelen 2023 Akkoord. Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 20232026 Ingestemd met het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit en hiermee de gemeenteraad voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Evaluatie mantelzorgbeleid gemeente Bladel De evaluatie wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarmee wordt aan de raad voorgesteld om: a) De evaluatie met bijbehorende conclusie vast te stellen; b) Geen nieuw separaat mantelzorgbeleid meer op te stellen, maar dit op te laten gaan in een brede visie sociaal domein; c) In de tussentijd blijven richten op de visiepunten zoals genoemd in de conclusie van de evaluatie; d) Jaarlijks structureel een bedrag van € 10.000,- te blijven reserveren voor de mantelzorgwaardering; e) De overige budgetten uit het mantelzorgbeleid vrij ad € 10.000,- te laten vervallen. Raadsmededeling tussenevaluatie kadernota armoedebestrijding De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering kadernota armoedebestrijding ‘’Koersen op de toekomst’’ 2021-2024. Tweede wijziging Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Bladel 2022 1. Inwoners worden financieel gecompenseerd in de oplopende energiekosten; 2. De wijziging wordt vastgesteld waardoor de energietoeslag wordt verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-; 3. De Eerste wijziging Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Bladel 2022 wordt vastgesteld waardoor er een kader wordt gegeven voor de beoordeling van individuele aanvragen bijzondere bijstand voor energiekosten; 4. De raad wordt geïnformeerd. Definitieve ontwerpbegroting 2023 1. Ingestemd. Bekendmakingen De gemeente Bladel maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn een service van de gemeente aan inwoners. De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende vergunningen en ontheffingen is de hierboven genoemde website beschikbaar. Via de website www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen. Aangevraagde omgevingsvergunning Bladel • Park de Tipmast 46, plaatsen van een erfafscheiding; • Overland 6, wijzigen van de dierbezetting en bouwen van een loods; • Hofstad 44, plaatsen van een tijdelijke woonunit; • Burg. Goossensstraat 46, uitbreiden en verbouwen van een woning; • Europalaan 8, kappen van een boom; • Europalaan 8, aanleggen van een extra inrit; • Hofstad 34, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning; • Europalaan 97, aanleggen van een 2e inrit. Hapert • Dalem 24, plaatsen van een tijdelijke woonunit; • Oude Provincialeweg 25, uitbreiden van een woning. Hoogeloon • Landrop 3, plaatsen van raampjes in staldeuren. Verleende omgevingsvergunning Bladel • Raambrug 4, verbouwen van een bedrijfspand. Datum besluit: 19-9-2022; • Eikenbos 1, aanleggen van een inrit. Datum besluit: 19-9-2022; • Hallenstraat 2, verbreden van een inrit. Datum besluit: 19-9-2022.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY4NjA=