PC55-2023-week38

24 22 september 2023 Brabant Zuid-Oost Regionale Veteranendag Op zaterdag 7 oktober 2023 is er weer een regionale veteranendag! Een middag waarbij verhalen gedeeld worden en waar iedereen welkom is. In en rondom Theater de Schalm in Veldhoven zullen we dit jaar neerstrijken. Programma: 12.00 ontvangst 12.45 opening door burgemeester Delhez en voorzitter SVBZO 13.00 NATO Jazz Orchestra 14.05 NATO Jazz Orchestra 14.50 ontmoeten 17.00 einde Er is een concert van NATO Jazz Orchestra, een markt in de foyer van Theater de Schalm en er zullen historische militaire voertuigen aanwezig zijn! Wij horen graag van tevoren (liefst voor 16 september) met hoeveel volwassenen en eventueel kinderen u komt via inschrijven@svbzo.nl Online ouderavond “Mentale gezondheid van je kind” Op dinsdag 3 oktober 2023 (19.45 uur – 21.00 uur) organiseert GGD Brabant-Zuidoost een interactief online webinar om jou de juiste handvatten mee te geven om je kind zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Je kunt je aanmelden via: www.ggdbzo.nl/cursus/online-ouderavondmentale-gezondheid-van-je-kind . De volgende geplande regionale online ouderavond vindt plaats op dinsdag 14 november 2023, het thema hiervan is mediawijsheid. Onderstaand een overzicht van de overige geplande regionale ouderavonden: 14 november 2023 – Mediawijsheid 5 maart 2024 – Seksualiteit & relaties 18 juni 2024 – Overstap po naar vo 8 oktober 2024 – Slaap 19 november 2024 – Pubers & verleidingen Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de vergadering van 5 september 2023 de volgende besluiten genomen: Beantwoording raadsvragen ex art. 41 Rvo inzake toekomstbestendigheid kermissen De raad wordt geïnformeerd. Evaluatie verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023 De raad wordt geïnformeerd. Raadsmededeling Regionale concept-Visie werklocaties Metropoolregio Eindhoven De raad wordt geïnformeerd. Verlenging tijdelijke vergunning Bossingel nabij nr. 3 Verlenging met 1 jaar tot maximaal 31 december 2024. Bekendmakingen De gemeente Bladel maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn een service van de gemeente aan inwoners. De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende vergunningen en ontheffingen is de hierboven genoemde website beschikbaar. Via de website www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen. Verleende omgevingsvergunning Bladel • P.G. Ballingslaan 39, aanleggen van een oprit. Datum besluit: 6-9-2023; • Pius X-straat 11, uitbreiden woning. Datum besluit: 6-9-2023; • Bossingel (ongenummerd) in Bladel, sectie D, nummer 2937, verlengen van de eerder verleende vergunning voor het in gebruik nemen van een loods voor opslag voor de periode van 1 jaar. Datum besluit: 7-9-2023. Hoogeloon • Volderstraat 28, uitbreiden van de woning en plaatsen van nieuwe kozijnen aan de voorgevel. Datum besluit: 12-9-2023. Vergunning APV – Bijzondere wet Bladel • Centrum, organiseren van een Halloweenspeurtocht van Zwarte Kaat op 27 oktober 2023. Datum besluit: 11-9-2023; • Rootven, plaatsen van een hoogwerker van 22 t/m 27 september. Datum besluit: 12-9-2023; • De Génestetlaan 1, plaatsen van een container van 13 november t/m 27 november. Datum besluit: 6-9-2023. Hoogeloon • Maalderij 3, een verruiming van het sluitingsuur op 3 en 4 november 2023. Datum besluit: 12-9-2023. Melding Bladel • Rond Deel 7, AIM melding: veranderen van het bedrijf. Vertrokken naar onbekende bestemming De hieronder vermelde personen wonen niet meer op het adres waar men volgens de Basisregistratie personen staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijst van de hieronder vermelde personen niet meer bij te houden. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op het genoemde adres ingeschreven. GESLACHTSNAAM GEBOORTE- ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS EN VOORLETTERS DATUM VERTREK NAAR P. Ionescu 16-01-1969 Westelbeersedijk 5 5529 14-09-2023 Onbekend NH Casteren M.J. Knuth 11-03-1966 Westelbeersedijk 5 14-09-2023 Onbekend 5529 NH Casteren I. Limanchuk 05-01-1979 Beatrixlaan 1B 5531 HA Bladel 14-09-2023 Onbekend L. Tarasenko 16-05-1972 Beatrixlaan 1B 5531 HA Bladel 14-09-2023 Onbekend Een belanghebbende kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van B&W (Postbus 11, 5530 AA Bladel). Dit bezwaar kan worden gemaakt tot en met 26 oktober 2023. In het bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit je bezwaar maakt en waarom. Verder moet je je naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY4NjA=