PC55-2022-week47

17 25 november 2022 Ze gaan naar school, hebben huiswerk, willen met vrienden afspreken, hebben een bijbaan of zitten op een (sport)club. En dan willen ze waarschijnlijk ook nog wat slapen. Niet gek dat ze weleens denken: #hoedan?! De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden bieden na de kerstvakantie weer een nieuwe The Lab of Life training aan voor jongeren. Waarom The Lab of Life? The Lab of Life methodiek is ontworpen door gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het helpt meer energie en motivatie te creëren voor de dingen die jongeren belangrijk vinden in het leven. Ze leren om zich niet alleen voor te nemen om een doel te bereiken, maar hun gedrag daadwerkelijk te veranderen. Zo krijgen ze meer energie voor dagelijkse activiteiten, zitten ze lekkerder in hun vel én verbeteren de school- en studieprestaties. Kortom: klaar voor de toekomst! Hoe ziet de training eruit? De training bestaat uit vijf sessies van twee uur die om de week plaatsvinden. Onder begeleiding van een gecertificeerd trainer krijgen ze opdrachten in een persoonlijk werkboekje. Meer informatie? Inschrijven is mogelijk voor alle jongeren van 12 tot en met 18 jaar uit de vier gemeenten. De training start in de week van 16 januari. De training wordt online gegeven op een avond. Welke avond bepaalt de trainer na afstemming met de deelnemers. Deelname aan trainingen wordt vergoed door de vier gemeenten. Let op: vol = vol! Meld je aan via info@suzannevangompel.nl (of stuur een e-mail voor meer informatie). Deze training komt voort uit #Kempenbranie; een aanpak om jongeren gezond en kansrijk op te laten groeien. Welbevinden is een van de drie speerpunten. Kijk voor meer informatie op www.kempenbranie.nl. Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders The Lab of Life: meer motivatie, energie en minder stress! #hoedan?! Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de vergadering van 8 november 2022 de volgende besluiten genomen: 3e wijziging van de begroting 2023 Ingestemd met het ontwerp raadsvoorstel. Beslissing op bezwaar tegen de opgelegde last onder dwangsom vanwege verschillende overtredingen op het perceel aan de Dorpsstraat 30a in Casteren 1. Het bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard en het bestreden besluit in stand te laten; 2. Het verzoek om proceskostenvergoeding wordt afgewezen. Subsidieovereenkomst Kempen Energie 1. Akkoord; 2. Portefeuillehouder Van der Hamsvoort wordt gemachtigd om de subsidie-overeenkomst te ondertekenen. Bekendmakingen De gemeente Bladel maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn een service van de gemeente aan inwoners. De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende vergunningen en ontheffingen is de hierboven genoemde website beschikbaar. Via de website www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen. Aangevraagde omgevingsvergunning Bladel • Jacques Perklaan 37, bouwen van een bijgebouw; • Kloostertuin 7, aanleggen van een inrit; • Bleijenhoek 65, uitbreiden van een woning. Hapert • Industrieweg 23B, plaatsen van gevelreclame. Verleende omgevingsvergunning Hoogeloon • Hoofdstraat 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E en 1G, bouwen van zeven woningen en aanleggen van uitritten. Datum besluit: 11-11-2022. Hapert • Oude Provincialeweg ongenummerd, kappen van bomen. Datum besluit: 15-11-2022. Diverse locaties in de gemeente • kappen van 88 bomen. Datum besluit: 10-11-2022. Geweigerde omgevingsvergunning Hoogeloon • Landrop 3, afwijken van het bestemmingsplan voor het houden van kleinschalige horeca activiteiten. Datum besluit: 10-11-2022. Vergunning APV – bijzondere wet Hapert • Marktplein, innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen op 31 december 2022 (t/m 2026). Datum besluit: 10-11-2022. Milieumelding Netersel • De Muilen 10, starten van activiteiten (opslaan van propaan). Publicatie kerstboominzameling Bladel 2023 Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend dat zij op 17 november 2022, op grond van de Afvalstoffenverordening gemeente Bladel 2018, als inzamelaar van kerstbomen hebben aangewezen: Scouting Sint Willibrord Bladel, p/a Venweg 3, 5527 HR Bladel, op zaterdag 7 januari 2023 van 08.00 tot 17.00 uur, in Bladel. Voor het inzamelen van de kerstbomen wordt een vergoeding gevraagd van € 1,50 per boom. Het besluit is verzonden op 17 november 2022. Bezwaar Als u door het bovenstaande besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). Dat kan tot zes weken na de dag van verzending van het besluit. In uw bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Verder moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen. Indiening van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. De rechter bepaalt dan of er een voorlopige regeling moet worden getroffen, omdat onmiddellijke uitvoering van het besluit voor u onherstelbare gevolgen kan hebben.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY4NjA=