PC55-2023-week05

18 3 februari 2023 > Informatie voor de inwoners van de gemeente Bladel Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel Webinar budgetteren en inkomensregelingen in de Kempen Hoge inflatie, stijgende prijzen voor onder andere energie en voedingsmiddelen: het leven is duurder geworden, waardoor voor veel huishoudens in Nederland financiële problemen op de loer liggen of er mogelijk al zijn. Daarom organiseren de Kempengemeenten in samenwerking met de sociaal raadslieden een speciaal webinar rondom budgetteren en inkomen. In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: • Budgetteren: hoe houd ik mijn inkomsten en uitgaven in balans? • Inkomen: welke inkomensondersteuning is er? Heb ik daar recht op? • Minimaregelingen binnen de Kempen • Waar kan ik terecht bij vragen en voor hulp? Natuurlijk is er ook alle ruimte om je eigen vragen direct te stellen aan de sociaal raadslieden. Afhankelijk van de vraag zal deze direct worden beantwoord of kan er een persoonlijke afspraak met een sociaal raadslid worden ingepland om hier later op door te praten. Dit webinar is voor alle inwoners van de Kempengemeenten en vindt plaats op woensdag 1 maart 2023 van 15.30 uur tot 16.30 uur, digitaal via MS Teams. Alle deelnemers ontvangen uiterlijk 28 februari 2023 de deelnamelink per e-mail. Aanmelden kan via het online aanmeldformulier: eersel.nl/budgetteren. De gemeente Bladel zoekt, met het vertrek van Remco Bosma per 1 februari, een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad stelt daarvoor een profiel op waarin staat wat voor type burgemeester de gemeente Bladel zoekt. Om te komen tot een goed profiel, roept de gemeenteraad graag de hulp in van inwoners. Wat voor persoon zie jij graag als nieuwe burgemeester? Geef je mening via www.mijnburgemeesterbladel.nl. Het neemt slechts enkele minuten van je tijd in beslag. Invullen kan tot en met 5 februari 2023. De reacties worden verwerkt in de profielschets die op 8 maart 2023 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Vervolgens wordt de vacature voor de nieuwe burgemeester opengesteld en kunnen kandidaten reageren. In juli 2023 weten we wie de nieuwe burgemeester van Bladel wordt. Hij of zij start in oktober 2023. Tot dat moment neemt de heer Willibrord van Beek het burgemeestersambt in de gemeente Bladel tijdelijk waar. Wat voor nieuwe burgemeester wil jij voor de gemeente Bladel? Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de vergadering van 17 januari 2023 de volgende besluiten genomen: Ontwerp-raadsvoorstel vaststellen “Controleverordening 2023” en “Controleprotocol 2023” 1. Ingestemd; 2. De ontwerp-controleverordening en het ontwerpcontroleprotocol worden ter advisering voorgelegd aan de auditcommissie. Deelname Waterbank Er wordt deelgenomen aan de coöperatieve vereniging De Waterbank U.A. Financieel ontzorgen Wet Inburgering 1. Akkoord met het besluit van het bestuur van KempenPlus om de werkwijze met betrekking tot het financieel ontzorgen (inburgering) te wijzigen waardoor meer maatwerk geleverd kan worden; 2. Er wordt daarom geen zienswijze ingediend bij het bestuur van KempenPlus. Ontwikkelingen dossiers 21voordeJeugd (regionale inkoop jeugdhulp) 1. Ingestemd met het werkplan en de bijbehorende begroting; 2. Ingestemd met de vernieuwde samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, lokale teams en Veilig Thuis; 3. Stichting Veilig Thuis Oost-Brabant wordt gemachtigd voor het inzetten van crisishulp en deze met terugwerkende kracht per 1 oktober 2022 in te laten gaan onder gelijktijdige intrekking van de ‘Machtiging Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant’.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY4NjA=