PC55-2019-week7

7 13 februari 2019 INFORMATIEF Professionele kookdemonstratie door thuiskok Simon van Hoppe Zaterdag 16 februari 2019 van 10.00u tot 15.00u Kom kijken & proeven! vers bereide gerechtjes uit combi-stoomoven en stoomoven Ad Kokx Keukens | Sigarenmaker 10D | Eersel C M Y CM MY CY CMY K PC551_130x195_16feb2019.pdf 1 24-01-19 20:16 Zakenvervoer • Luchthavenvervoer • Ziekenvervoer • Rolstoelvervoer Wij zijn op zoek naar een Oproep/parttime chauffeur voor vaste dagen. In bezit van een chauffeurspas. Bel naar 0497-383838 of 0497-641706 • www.taxicoppens.nl REPARATIE EN VERKOOP VAN T.V. - AUDIO - VIDEO www.pvdheijden-tv-audio-video.nl Peter van der Heijden Beersbeemden 28 • 5525 BE Duizel Tel.: 0497-516577 • 06-15405664 KEMPEN - Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen ontving op 7 februari een cheque van € 40.000,- van de VDL Foun- dation. De VDL Foundation is verbonden aan de VDL Groep en steunt initiatieven uit de maatschappij op het gebied van zorg en welzijn. Leergeld ondersteunt kinderen uit gezinnen die onvoldoende geld hebben om hen ‘mee te laten doen’ in de maatschappij. Door deze gift kan Leergeld voor 200 tot 250 kinderen de zwemlessen bekostigen. Onge- veer 350 kinderen kunnen worden voorzien van een fiets om naar school te gaan. “Het is een geweldig mooi bedrag waarmee we veel kinderen kunnen helpen”, aldus be- stuurslid Wil de Kort. Hij nam samen met al- gemeen leidinggevende Frans Heutinck de cheque dankbaar in ontvangst. Leergeld biedt steun aan kinderen tussen 0 en 18 jaar op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en welzijn. De kinderen leven in gezinnen met weinig financiële middelen, waardoor er voor bijvoorbeeld de school- reis, schoolspullen, lidmaatschap van een sportclub of voor de bibliotheek geen geld voorhanden is. Leergeld zorgt er voor dat deze kinderen ook mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zo- dat ze een springplank hebben om op te bloeien en kennis, vaardigheden en eigen- waarde te ontwikkelen. VDL Foundation steunt Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen KNEGSEL - Het Be- raad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) organiseert een nieuwe informatie- ve bijeenkomst in Zaal de Leenhoef in Knegsel. Deze bijeenkomsten zijn inmiddels een traditie geworden. Op 16 februari komen in elk geval de vol- gende onderwerpen aan de orde: - De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft onlangs vastgesteld dat vliegtuiggeluid boven de 45 dB Lden medische risico’s oproept. De 45 dB Lden-contour rond Eindhoven Airport omspant een stuk meer ruimte dan de 20Ke-zone, die nu als ‘zachte’ ruimtelijke grens gehanteerd wordt. Enkele nieuw geplande woonwijken liggen buiten de 20Ke-zone, maar op of binnen de 45dB Lden-zone. Bernard Gerard zal dit in beeld brengen. - Wim Scheffers en Klaas Kopinga bespre- ken hun ervaringen tot nu toe in de Proef- casus. - Pauze. - Het hoofdthema wordt toegelicht door Cas van Kleef (Greenpeace) aan de hand van de inbreng van de Groene Elf in de consul- tatie ten behoeve van de Luchtvaartnota. In dit Position Paper eisen de Groene 11 dat de luchtvaart dezelfde reductie aan broei- kasgassen moet realiseren als de rest van de transportsector. Dat is veel meer dan de luchtvaart zichzelf tot doel gesteld heeft. De Groene 11 bestaat uit de provinciale Na- tuurfederaties, Natuurmonumenten, Green- peace, Milieudefensie en nog een aantal andere milieu- en natuurorganisaties. - Uiteraard is er gelegenheid voor vragen en discussie. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 16 februari van 11.00 tot ca. 13.00 uur in Zaal de Leenhoef in Knegsel. Nadere informatie bij Bernard Gerard (secretaris BVM2), be- raad@bvm2.nl of tel. 040-2454879. Informatiebijeenkomst over vliegen en het klimaat in Knegsel

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY4NjA=