Het is gebruikelijk dat nabestaanden een dankbetuiging sturen. Dit kan in de vorm van een kaart, maar ook is het mogelijk een dankbetuiging in de krant te plaatsen. Op deze wijze kunnen meer mensen bereikt worden.

Een dankbetuiging/rouwadvertentie kan aangeleverd worden
tot maandag 12.00 uur voor plaatsing in de uitgave van de vrijdag daarna.

De tekst kan gestuurd worden naar info@pc55.nl

 

Voor een dankbetuiging/rouwadvertentie hebben wij
een speciaal gereduceerd tarief:

 

– 1/8 pagina zonder foto = ca. 13 x 9 cm = € 49,-
– 1/8 pagina met foto = ca. 13 x 9 cm = € 69,-
– 1/6 pagina zonder foto = ca. 13 x 13 cm = € 69,-
– 1/6 pagina met foto = ca. 13 x 13 cm = € 89,-

 

De tarieven zijn inclusief BTW.

 

Voor dit type advertentie wordt standaard geen factuur gestuurd.

Is er wel een factuur gewenst dan gelden er
€ 10,- aan factuur-/administratiekosten.

 

De betaling kan op de volgende manieren voldaan worden:

– Contant op het adres: PC55 – Hoefblad 40 – 5527 KV Hapert
– Overmaken op rekeningnummer NL31RABO0152147004 t.n.v. PC55,
onder vermelding van naam en woonplaats