iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij
Wat zal 2020 ons brengen op het gebied van het arbeidsrecht?

Wat zal 2020 ons brengen op het gebied van het arbeidsrecht?

Transitievergoeding bij minder uren
De Hoge Raad heeft in 2019 de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een wettelijke transitievergoeding uitgebreid. Niet alleen bij ontslag via UWV of kantonrechter, maar ook in geval van een vermindering van de afgesproken arbeidsomvang van het contract op initiatief van de werkgever tijdens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden. Wanneer de vermindering van de arbeidsomvang (bijvoorbeeld van 40 uur naar 30 uur) naar redelijke verwachting blijvend is en meer bedraagt dan 20% dan ontstaat er volgens de Hoge Raad een recht op een gedeelte van de wettelijke transitievergoeding naar evenredigheid van de omvang van de vermindering. De werknemer moet dan in beginsel wel binnen drie maanden een verzoek hiertoe indienen bij de kantonrechter, anders komt dit recht te vervallen. Naar verwachting zal deze uitspraak van de Hoge Raad de deur openzetten voor verdere ontwikkelingen dit jaar. Wordt uw arbeidsomvang op initiatief van uw werkgever verminderd of wilt u als werkgever de arbeidsomvang verminderen laat u dan tijdig adviseren en bijstaan.

Slapende dienstverbanden
Verder heeft de Hoge Raad vorig jaar duidelijkheid gegeven over de status van slapende dienstverbanden. Het gaat om werknemers die na twee jaar arbeidsongeschiktheid geen recht op loon hebben maar waarvan het dienstverband niet wordt beëindigd. Wanneer een werknemer met een slapend dienstverband om beëindiging verzoekt van zijn arbeidsovereenkomst onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding middels een vaststellingsovereenkomst, dan is een werkgever verplicht aan een dergelijke verzoek tegemoet te komen. Deze werkgever krijgt de betaalde wettelijke transitievergoeding geheel of gedeeltelijk terug van UWV en kan na 1 april aanstaande hiertoe een verzoek indienen bij UWV op basis van de Wet compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte. Naar verwachting zal dit ook weer leiden tot nieuwe jurisprudentie dit jaar.

Let als werkgever of als werknemer dus erg goed op als sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid om niet voor verrassingen komen te staan en laat u tijdig adviseren.

Wet Arbeidsmarkt in Balans
Per 1 januari 2020 is ten slotte de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden:

• Door deze wet kunnen werkgevers langer dan voorheen werknemers op basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten laten werken;
• heeft een werknemer met een min-max overeenkomst of een andere vorm van oproepovereenkomst na een bepaalde periode recht op een aantal vaste uren per week;
• wordt de premie voor de werkloosheidswet voor werkgevers verhoogd in geval dat volgens de loonstrook geen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
• wordt de wettelijke transitievergoeding verlaagd;
• komt er een ontslaggrond bij voor de kantonrechter waaruit hij kan kiezen;
• zijn bij payrolling alle arbeidsvoorwaarden van het bedrijf waar de werknemer werkt van toepassing, behalve pensioen.

Deze wet zal ook weer tot interessante ontwikkelingen leiden. Kortom alle reden om dit jaar weer fris en enthousiast voor werkgever en werknemers aan de slag te gaan!

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators

Energie besparen in de keuken

Energie besparen in de keuken

Een belangrijke ruimte van het huis is de keuken: er wordt gekookt, gegeten, schoongemaakt, geleefd. Voor dit alles worden veel apparaten gebruikt, zoals de vaatwasser, koelkast maar ook de blender, waterkoker en het koffiezetapparaat. In totaal wordt er in de keuken dus heel wat stroom verbruikt. Daarom is het belangrijk om ook deze ruimte onder de loep te nemen als je thuis energie wilt besparen.

Energie besparen in de keuken gaat steeds makkelijker omdat apparaten steeds zuiniger worden gemaakt. Over het algemeen geldt: hoe ouder het apparaat, hoe hoger het stroomverbruik. Een koelkast van 25 jaar oud verbruikt bijvoorbeeld elk jaar 500 kWh aan stroom (ter vergelijking: een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 3500kWh aan stroom per jaar). Dat is ongeveer € 115,- op de energierekening. Ook koelkasten van 8 jaar of ouder verbruiken meer dan 350 kWh per jaar, ongeveer € 80,- op de jaarlijkse rekening. Een nieuwe A+++ koelvriescombinatie verbruikt nog maar 150 kWh per jaar, dit is ongeveer € 35,-. Energie besparen kan met energiezuinige apparaten maar ook met energiezuinig gedrag. Zoals: laat bij het koken de deksel op de pan. Het kost niks en de knop zit in je hoofd.

Met deze eenvoudige aanpassingen, spaar je op je energierekening en draag je bij aan een beter milieu. En mocht je een oude koelkast vervangen voor een nieuwe, zet dan de oude koelkast niet in de garage om frisdrank en bier koud te houden.

Voor meer tips over energie besparen kun je terecht bij onze EnergieLoketten in Bladel, Eersel en Oirschot. Met een energiescan worden die tips na een deskundige analyse van je woning en woongedrag op locatie gegeven. Je maakt dan wel eerst de stap om lid te worden. Daarmee ondersteun je het doel van onze vereniging (de Kempen energieneutraal) en komt er een energiegids gratis aan huis.

www.kempenenergie.nl

Grondverzet weer op gang door nieuwe provinciale handreiking PFAS

Grondverzet weer op gang door nieuwe provinciale handreiking PFAS

PFAS heeft vanaf de zomer voor veel onrust gezorgd voor met name bedrijven die actief zijn in de bouw en het grondverzet. Toen bekend werd dat veel grond mogelijk PFAS bevat, zijn vrijwel alle activiteiten met grondverzet tot stilstand gekomen. Hier komt nu verandering in, door nieuwe regels.

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS zijn in veel producten toegepast en worden nu op veel plekken in de grond aangetroffen. Van een aantal van deze stoffen is bekend dat ze niet of nauwelijks afbreken en dat ze schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Uit voorzorg werd afgelopen zomer afgesproken dat alle grond met ook maar enige PFAS niet zomaar gestort mocht worden. Als gevolg hiervan zijn praktisch alle projecten stil komen te liggen.

Inmiddels heeft het ministerie besloten dat de normwaarde wordt verhoogd. Het ministerie heeft ook vastgesteld dat op lokaal niveau hogere waarden gehanteerd mogen worden, mits deze de risicogrenswaarde van het RIVM niet overschrijden en gebaseerd zijn op daadwerkelijk in de bodem aangetroffen waarden.

In de provincie Noord Brabant is onderzoek uitgevoerd naar de werkelijke waarden in de bodem. In sommige gebieden liggen deze hoger dan de landelijke normwaarde. Deze hogere normwaarden zijn vastgelegd in een tijdelijk provinciaal handelingskader. De gemeente Bladel heeft dit provinciale handelingskader vastgesteld. De gemeente staat toe dat PFAS-houdende grond mag worden toegepast, als deze voldoet aan de nieuwe tijdelijke normwaarden uit het provinciale handelingskader. Hierdoor kan grondverzet weer op gang komen en – hierdoor – ook weer diverse bouwprojecten.

Wilt u meer weten over het tijdelijke provinciale handelingskader? U leest er meer over op deze website:

www.odzob.nl/tijdelijk-handelingskader-pfas

De aantrekkelijkheid van een dorp zit in kleine dingen – GBOH stelt Gebiedsvisie samen en kijkt met betrokkenen vooruit tot 2040 Hot icon

De aantrekkelijkheid van een dorp zit in kleine dingen – GBOH stelt Gebiedsvisie samen en kijkt met betrokkenen vooruit tot 2040

HAPERT – In opdracht van de gemeente Bladel heeft het Georganiseerd Burger Overleg Hapert een intensief onderzoek gedaan naar de wensen van de inwoners. Alle instanties, burgers, verenigingen, ondernemers en belanghebbenden zijn uitgenodigd om in gesprek te gaan over de toekomst van Hapert. De resultaten en speerpunten zijn samengevat in de ‘Gebiedsvisie Hapert 2040’. Frits Oomen en Johan van de Ven vertellen erover.

Het gaat de goede kant op
De toekomst van het dorp houdt de gemoederen bezig en aan het GBOH was de schone taak om alle wensen boven tafel te krijgen. “We hebben altijd al constructieve input tijdens onze openbare vergaderingen maar nu wilden we actief alle belanghebbenden uitnodigen”, vertelt Frits. “We zijn dus niet achterover gaan leunen om te kijken wat er onze kant op kwam maar we zijn actief in gesprek gegaan en hebben de betrokkenen opgezocht. Het is ons opgevallen dat er weinig klachten zijn; op zich is iedereen het erover eens dat we de goede kant op gaan met het dorp. De slogan van een eerdere dorpsraadpleging was ‘Hapert heeft het’; daar werd later aan toegevoegd ‘bijna’ en dat is precies zoals het is. Het ‘bijna’ wordt nu uiteengezet in de gebiedsvisie. Heldere wensen, mooie plannen en projecten om Hapert van een zekere toekomst te voorzien.”

Nieuwbouw én meer groen
Het zal geen verrassing zijn dat woningbouw met stip op nummer 1 staat in de wensenlijst. Johan: “Met name voor de starters en zorgafhankelijke inwoners kan nog meer en beter in de woningbehoeften worden voorzien. Er is nog best een aantal locaties in Hapert waar nieuwbouw mogelijk is en wat mooi is: het is te combineren met méér groen want ook dat is een wens van de inwoners. Er staat een prachtig plan in de gebiedsvisie die uitbreiding van de ‘groene ader’ als het ware het dorp gaat omarmen. Binnen die ‘groene ader’ is ruimte voor nieuwbouw waardoor het dorp groter wordt en daarmee tevens aantrekkelijker zal zijn voor mensen die hier werken en mensen die de stad willen verruilen voor wonen op het platteland. Een grote wens is om het groen dat er nu is minimaal te behouden en zelfs te vergroten. We zien daar kansen voor.”

Oplossing zit in kleine dingen
Het centrum moet verlevendigd worden. “Makkelijker gezegd dan gedaan”, vindt Johan. “De Markt is een groot deel van het centrum en op de Markt vind je voornamelijk blik. Op zich is het erg aantrekkelijk dat er twee grote supermarkten zijn want dat trekt veel mensen naar het dorp maar wat jammer is, dat iedereen het liefst vóór de deur wil parkeren. Het blijft een lastig dilemma om het centrum mooier te maken en tegelijkertijd toegankelijk voor auto’s. Maar er zijn manieren te bedenken hoor, de ondernemersvereniging is daar al volop mee bezig en het hoeft niet altijd groots; soms zit de oplossing in kleine dingen als bloembakken of een boom. Waar we wel van overtuigd zijn – en de ondernemers ook – is dat het verlevendigen een proces van samenwerking is en de wil tot samenwerken is er dus wij hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken.”

Verkeersproblemen
Verkeer is een heikel punt in Hapert. Frits: “Niet alleen zijn er teveel auto’s op de Markt maar ook de provicialeweg N284 is te vol. Elke dag staat er file en duurt de rit van Reusel naar de afslag bij Hapert véél te lang. Gelukkig is de overheid – met name de Provincie in dit geval – zich zeer bewust van de problematiek en wordt er hard gewerkt aan een oplossing. Hoe precies zal de komende tijd duidelijk worden maar fietsers scheiden van de auto’s is een mogelijkheid en er wordt nagedacht over de aanleg van enkele tunnels en doorstromings-verbeteringen op de diverse kruispunten.”

Proces
Frits benadrukt dat het GBOH niet de opdracht had met oplossingen te komen voor alle problemen maar een visie moest schrijven over de wensen en eisen van de inwoners. “Maar juist door met veel mensen en instanties in gesprek te gaan, ligt de oplossing vaak voor de hand. In sommige gevallen wordt niet gewacht op de gemeente maar gaan inwoners of ondernemers zelf aan de slag om zaken te verbeteren. Overigens moet erbij gezegd worden dat de samenwerking met de gemeente Bladel bijzonder constructief en positief is.”

Met tevredenheid terugkijken op proces
Het proces van verbetering en het toekomstbestendig maken van het dorp Hapert, stopt niet met het uitbrengen van de Gebiedsvisie. Johan: “Eigenlijk begint het hier pas. Het document is officieel overhandigd aan de gemeente, die het nu hopelijk als basis neemt voor het te maken beleid. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit beleid nog vóór de zomervakantie aan de Raad wordt aangeboden en daarna kan er daadkrachtig aan verder gewerkt worden.” Het GBOH kijkt met grote tevredenheid terug op het proces en de betrokkenheid van alle instanties, ondernemers en inwoners. Frits: “Procentueel hebben we enorm goede respons gehad en is er goed meegedacht. De Gebiedsvisie die we geschreven hebben, komt puur vanuit de Hapertse samenleving en legt daardoor een goede basis voor de toekomst.”

The Woodstock All Stars in gemeenschapshuis D’n Boogerd – Zondag 29 maart

The Woodstock All Stars in gemeenschapshuis D’n Boogerd – Zondag 29 maart

VESSEM – Creedence Clearwater Revival, The Who, Crosby, Stills, Nash and Young, Sly & The Family Stone, Janis Joplin, Jimi Hendrix en vele andere wereldsterren hadden in 1969 op het beroemde popfestival Woodstock hun definitieve doorbraak.

Acht gerenommeerde topmuzikanten en vocalisten vormen The Woodstock All Stars. Deze dynamische samenstelling brengt met specifieke sounds en beleving de hits van alle bands, die geschiedenis schreven op het unieke Woodstock festival. Met The Woodstock All Stars herbeleven we de ultieme Woodstock vibe die het publiek mee terug neemt naar de flower power en love & peace state of mind.

The Woodstock All Stars is op zondag 29 maart in gemeenschapshuis D’n Boogerd, Servatiusstraat 6 in Vessem. Aanvang is om 14.30 uur en de entree bedraagt € 12,50.

Wil je er bij zijn, neem dan geen risico en bestel nu al je kaartjes via tributebands@dnboogerd.nl

Posts loader