iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.

Bladeren door de krant

Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door PC55 met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid, stiptheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door PC55 uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Als er vragen, suggesties of opmerkingen zijn over de inhoud van de site kan dit kenbaar gemaakt worden door een mail-bericht te sturen naar info@pc55.nl

 

Links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan de PC55 worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak geplaatst. PC55 heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de links op deze websites. PC55 behoudt zich het recht voor om ondeugdelijke alsmede onzedelijke websites te weren van PC55. Tevens zal PC55 geen links plaatsen die in strijd zijn met het goed fatsoen. PC55 zal links regelmatig testen op bereikbaarheid. Bij herhaaldelijke onvindbaarheid behoudt PC55 zich het recht voor deze links van PC55 te verwijderen. Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.

 

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij PC55 en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PC55.