iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Gemeentelijk

Communicatie bij dementie Hot icon

Communicatie bij dementie

Psycholoog Senne Pol beschrijft tijdens een lezing op donderdag 26 september de kenmerken van dementie en de communicatie die hierbij past. Deze lezing begint om 19.30 uur en zal tot ongeveer 21.00 uur duren. De entree is gratis, aanmelden is niet nodig. Na de lezing beantwoordt Senne Pol vragen van bezoekers en is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Senne heeft erg veel ervaring met mensen met dementie en is ook al een aantal keren in het Alzheimercafé in Eersel geweest.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur.Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Werkgroep Dementievriendelijke Gemeente.

Datum: donderdag 26 september. Locatie: De Schakel, De Stad 5 in Hooge Mierde.

Ereafzetting Prinsjesdag 2019 Hot icon

Ereafzetting Prinsjesdag 2019

Elke derde dinsdag van september is het Prinsjesdag, de feestelijke opening van het nieuwe werkjaar van de Staten-Generaal. Langs de gehele route die de Koning en Koningin afleggen in de Glazen Koets staat een erehaag opgesteld. Deze erehaag wordt gevormd door militairen en 200 burgers, de zogeheten ‘burgerdeputatie’. De provincies leveren bij toerbeurt deze burgerdeputatie.

Dit jaar is het de eer aan de provincie Noord-Brabant om voor een erehaag te zorgen. Een mooie kans om de provincie voor het voetlicht te brengen. Er is gekozen voor het thema Zorgzaam Brabant. In de provincie zijn vele vrijwilligers en mantelzorgers dagelijks actief om goed voor anderen te zorgen. Zo zorgen ze met elkaar voor een betere samenleving.

Ongeveer 200 Zorgzame Brabanders gaan op dinsdag 17 september naar Den Haag om samen met Defensie de erehaag te vormen. Vanuit de gemeente Bladel zullen 3 enthousiaste burgers deelnemen aan de ereafzetting van de burgerdeputatie. Zij maken die dag deel uit van een groots nationaal evenement, dat vanzelfsprekend verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Zo is er een strak protocol met aangepaste spelregels. De ereafzetting is namelijk een grote militaire operatie, die met uiterste precisie wordt uitgevoerd. Maar ondanks dat gaat het een fantastische en unieke dag worden. De gemeente Bladel wenst de vertegenwoordiging vanuit de gemeente veel succes en een fijne dag toe.

Kempenbranie; IJslandse aanpak in de Kempen Hot icon

Kempenbranie; IJslandse aanpak in de Kempen

De Kempengemeenten werken samen aan een nieuwe aanpak om problemen bij jongeren te voorkomen. Maandag 2 september gaven de vier wethouders van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden officieel het startsein van de campagne ‘Kempenbranie’. In de aanpak van Kempenbranie ligt de focus op het veranderen van de omgeving waarin de jeugd opgroeit, door in te zetten op een positief jeugdbeleid.

De ‘nieuwe’ aanpak komt uit IJsland en is daar 20 jaar geleden ontwikkeld toen IJslandse jongeren de grootste verbruikers van heel Europa waren op het gebied van alcohol, sigaretten en drugs. De aanpak was enorm succesvol. IJslandse jongeren gebruiken anno 2019 het minst van alle jongeren in Europa. Daarbij is ook pestgedrag op IJslandse scholen afgenomen, zijn diefstalcijfers omlaag gegaan, is sportdeelname flink gestegen net als de deelname aan (vrijwilligers)werk.

De basis voor de IJslandse aanpak is een jaarlijkse vragenlijst onder alle 15/16 jarigen waarmee de beschermende- en risicofactoren in de leefomgeving van kinderen en jongeren in beeld worden gebracht. Denk hierbij aan de rol van ouders, familie en vrienden, school en vrijetijdsbesteding. In de Kempen is de vragenlijst in het najaar van 2018 afgenomen in alle vierde klassen van het Pius X-College en het Rythovius College.

De resultaten geven een actueel beeld van het middelengebruik onder de jeugd en inzicht in de leefstijl, psychische gezondheid, beschermende- en risicofactoren die een rol spelen. Uit de eerste analyse komt het volgende als meest opvallend naar voren:

– Alcoholgebruik onder jongeren is erg hoog en er wordt al op erg jonge leeftijd met het drinken van alcohol begonnen. Van alle geest-veranderende middelen zorgt alcohol voor de meeste schade en de hoogste ziekte- en sterftecijfers. Ook het gebruik van slaappillen, kalmeringsmiddelen, lachgas en cannabis onder jongeren is vrij hoog. Het terugdringen van het middelengebruik vraagt directe aandacht.

– Jongeren ervaren veel ouderlijke steun en monitoring van hun ouders en brengen ook relatief veel tijd met hen door. In relatie tot het alcoholgebruik kan dit betekenen dat ouders dit accepteren of niet goed in staat zijn om grenzen te stellen of hiertegen actie te ondernemen. Dit vraagt om het versterken van de onderlinge communicatie en samenwerking tussen ouders om middelengebruik tegen te gaan.

– Een kleine 10% van de jongeren geeft aan niet lekker in zijn of haar vel te zitten. Jongeren die zich ongelukkig voelen op school hebben een grotere kans om een ongezonde leefstijl te ontwikkelen dan kinderen die zich gelukkig voelen. Samen met de scholen wordt geprobeerd dit percentage omlaag te krijgen.

– Deelname aan georganiseerde vrijetijdsbestedingen is relatief laag. Opvallend is dat jongeren tot laat buitenshuis zijn. Dit is een risicofactor voor alcoholgebruik. Aangeraden wordt om het georganiseerde aanbod in de vrije tijd van jongeren te versterken.

Aan de slag!
Onder de naam ‘Kempenbranie’ zullen de resultaten de komende tijd worden gedeeld met ouders, het onderwijs, verenigingen en overige organisaties. Daarom is de website
www.kempenbranie.nl gelanceerd en worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd. De jongeren zelf worden via bijeenkomsten, evenementen en via sociale
media aangesproken met prikkelende slogans. Doel is om samen concrete acties af te spreken om zo de beschermende factoren te versterken en de risicofactoren te beperken. Eind 2020 wordt opnieuw een vragenlijst afgenomen onder de leerlingen die dan in de vierde klas van de middelbare scholen zitten. Zo worden de resultaten van de acties meten. Op basis daarvan worden nieuwe acties afgesproken met alle betrokkenen. Voor een gezonde en positieve toekomst van de jeugd.

Bent u geïnteresseerd in de resultaten en wilt u meepraten? Kijk op www.kempenbranie.nl

Sportcafé Bladel Hot icon

Sportcafé Bladel

In navolging van de eerdere edities zal op vrijdag 20 september een volgend Sportcafé Bladel verzorgd worden. De locatie is wederom het Sportcafé in de sporthal X-Sport te Bladel. Het Sportcafé Bladel is een initiatief van de gemeente Bladel in samenwerking met de sportcoördinatoren Freek Bijnen en Ruben Keulers.

Het doel van deze avond is om op een informele, ongedwongen en gezellige manier de verenigingen te voorzien van informatie, kansen en mogelijkheden. Daarnaast is het Sportcafé Bladel een mooie gelegenheid voor verenigingen om te horen wat er bij andere verenigingen leeft, wat hun ervaringen en strategieën zijn m.b.t. bepaalde vraagstukken of actualiteit en zaken met elkaar uit te kunnen wisselen.

Programma:

– 19.00 uur: inloop.

– 19.15 uur: algemene opening en toelichting op de workshops en keuze bepalen.

– 19.45 uur: start workshops.

– 20.45 uur: uitwisselen van ervaringen.

– 21.00 uur: evaluatie en slot.

Deelname aan het Sportcafé Bladel is gratis. Ook voor de koffie en thee wordt gezorgd. Aangezien de organisatie rekening wil houden met uw komst, wordt gevraagd zich van tevoren aan te melden via supportsport@bladel.nl. Graag in deze mail de naam van je sportvereniging vermelden en het aantal personen dat aanwezig zal zijn. Aanmelden kan tot dinsdag 17 september.

De gemeente Bladel heet u graag welkom bij het Sportcafé Bladel.

Lezing over Alzheimer op Wereld Alzheimer Dag Hot icon

Lezing over Alzheimer op Wereld Alzheimer Dag

Zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag verzorgt psychogerontoloog en gezondheidszorgpsycholoog Huub Buijssen in De Muzenval in Eersel een lezing over dementie met als titel: ‘Het hart wordt niet dement’.

In zijn lezing geeft Huub uitleg over hoe iemand met dementie ermee worstelt dat hij de grip op zijn leven steeds meer verliest. Tegelijkertijd brengt hij de boodschap dat tijdens het dementeringsproces niet alles verloren gaat, maar dat belangrijke menselijke eigenschappen, zoals gevoelens en verlangens, behouden blijven. Op bevlogen wijze zal hij duidelijk maken dat juist kennis van wat niet verloren gaat, de sleutel vormt voor het behoud van contact en een prettige omgang.

Ook heeft hij aandacht voor de worstelingen, gevoelens en behoeftes van de naasten van mensen met dementie. Hij maakt duidelijk hoe je kunt helpen zonder jezelf te verliezen. In de foyer van De Muzenval zijn informatiestanden ingericht van Wél! (Welzijn de Kempen), de bibliotheek en het Alzheimer Café. Ook zijn zorgtrajectbegeleiders aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Aanvang van de lezing is om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur met koffie of thee. Verwachte eindtijd is om 16.00 uur. Er is tussentijds nog een korte pauze, inclusief een drankje. De toegang is gratis!

Activiteiten Week van de Dementie Hot icon

Activiteiten Week van de Dementie

De week van de Dementie komt er weer aan. Ook dit jaar heeft het Netwerk Dementievriendelijke gemeente Bladel weer diverse activiteiten georganiseerd in het kader van dementie. Een aantal activiteiten worden hieronder verder uitgelicht. Het hele programma is te vinden op www.bladel.nl.

Muziekmiddag in Den Tref
Op maandag 16 september vindt een muziekmiddag plaats voor mensen met (beginnende) dementie en hun omgeving. Deze middag wordt verzorgd door Jolanda van den Berghe, die met veel persoonlijke aandacht en haar beweeglijkheid mensen weet te raken en van elk optreden een gezellig feest maakt. U kunt zich aanmelden voor deze middag door vóór 10 september een e-mail te versturen naar dementie@bladel.nl of telefonisch via 0497-361636 en te vragen naar Alexsej Garczynski. Vermeld daarbij met hoeveel personen u komt.

Lezing over dementie
Dinsdag 17 september vindt in gemeenschapshuis De Poel in Netersel, van 19.30 tot 21.00 uur, een lezing plaats over dementie. Op een toegankelijke manier zal onder meer worden besproken welke vormen van dementie er zijn, hoe dementie herkend kan worden en hoe er het beste mee om gegaan kan worden. Uiteraard is er ook de gelegenheid tot het stellen van vragen. De lezing zal worden verzorgd door Jos van Riel. Hij heeft decennialang gewerkt met mensen met dementie. Hierdoor heeft hij zeer veel kennis opgebouwd over dementie en alles wat hiermee te maken heeft. U kunt zich tot en met 10 september voor deze lezing aanmelden op de website van Bibliotheek De Kempen: www.bibliotheekdekempen.nl (bij Agenda).

Concert van orkest LOCOS
LOCOS staat voor Leerlingen Orkest Concordia ONA Sirena. Dit leerlingenorkest is een samenwerkingsverband tussen ONA, Sirena uit Hooge Mierde en Concordia uit Reusel. Sinds 1 oktober 2018 staat LOCOS onder leiding van Rianne Boone. Op woensdag 18 september verzorgt het orkest een spetterend optreden voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten. Uiteraard zijn anderen ook welkom. Het orkest zal die dag in het auditorium van de Rabobank aan de Markt in Bladel, van 19.00 tot 20.00 uur, velen prachtige nummers spelen. Vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom in het Auditorium. U kunt zich aanmelden door vóór 10 september een e-mail te versturen naar dementie@bladel.nl of telefonisch via 0497-361636 en te vragen naar Alexsej Garczynski. Vermeld daarbij met hoeveel personen u komt en/of één van de deelnemers gebruik maakt van een hulpmiddel, zoals een rolstoel of een rollator.

Dorpswandelingen door Casteren en Hoogeloon
De wandelingen zullen plaatsvinden in Hoogeloon en Casteren en u langs herkenbare en belangrijke punten en bezienswaardigheden in het dorp leiden. Deze wandelingen worden georganiseerd voor mensen met (beginnende) dementie en hun omgeving (mantelzorgers, vrijwilligers of professionele begeleiders). De wandelingen staan in het teken van het prikkelen van de zintuigen en het geheugen. Ook komt u meer te weten over de geschiedenis en andere leuke weetjes over het dorp waar u de wandeling volgt. De wandeling door Hoogeloon zal op maandag 16 september om 14.00 uur starten voor de R.K. Kerk en die door Casteren zal op 19 september om 13.00 uur starten in gemeenschapshuis Den Aord. U kunt zich aanmelden voor de wandeling door Casteren door vóór 10 september een e-mail te versturen naar dementie@bladel.nl of telefonisch via 0497-361636 en te vragen naar Alexsej Garczynski. Vermeld hier bij met hoeveel personen u komt en/of één van de deelnemers gebruik maakt van een hulpmiddel tijdens de wandeling (denk aan een rollator of rolstoel). Voor de wandeling door Hoogeloon hoeft u zich niet aan te melden. U bent vrij om aan te sluiten.

Lezing impact incest en seksueel misbruik Hot icon

Lezing impact incest en seksueel misbruik

Op 25 juni gaf Mariël Groenen een lezing over de impact van incest en seksueel misbruik in de bibliotheek te Reusel-De Mierden. Ze vertelde haar verhaal aan de hand van haar boek ‘De impact van incest op alle levensgebieden’. De openheid van Mariël zorgde ervoor dat het onderwerp incest en seksueel misbruik besproken kan worden.

In het najaar starten twee groepen in Riethoven onder begeleiding van Mariël Groenen; ‘samen Helen’ voor mensen die seksueel misbruikt zijn én ‘samen Helen voor partners’, voor de partners van mensen die seksueel misbruikt zijn.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Wél!zijn de Kempen via 0497-514746 of zelfhulp@welzijndekempen.nl

Doet u mee in project de Groene Long? Hot icon

Doet u mee in project de Groene Long?

Wilt u uw droom realiseren in de Groene Long? Of een handje helpen bij andere initiatieven in dit gebied? Dan is dit het moment om mee te doen.

Op 20 juni heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor het gebied ‘de Groene Long’ in Bladel, gelegen tussen Beemdstraat, Zwartakkers en Postelweg. Dat betekent dat het project van start kan gaan. In het project wordt ruimte geboden om initiatieven te ontwikkelen via een participatief proces; u krijgt als inwoner, vereniging of kleine ondernemer MKB de vrijheid om in het gebied iets moois te realiseren. U bent ook welkom als u geïnteresseerd bent in sponsoring van een initiatief. De plannen worden getoetst aan de vooraf gestelde kaders. Zo hebben activiteiten die vallen binnen de functies ‘recreatie’, ‘natuur, landschap en klimaatadaptatie’ en ‘sport en beweging’ de voorkeur. Daarnaast moeten de plannen passen binnen de gewenste uitstraling en zoveel mogelijk samen met anderen zijn opgesteld. U kunt de visie met de gestelde kaders vinden op www.bladel.nl/groenelong. Eind september vindt de eerste ontmoetingsavond plaats voor alle (potentiële) participanten. Wilt u ook meedoen in dit bijzondere project of graag meer informatie? Neem dan contact op met het projectteam via groenelong@bladel.nl of 0497-361636.

Posts loader