iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.

Bladeren door de krant

Rubriek Gemeentelijk

Eersel klaar voor de zomer, veel nieuw groen aangeplant Hot icon

Eersel klaar voor de zomer, veel nieuw groen aangeplant

In eerdere berichten was al te lezen dat de gemeente Eersel de kwaliteit van ons openbaar groen belangrijk vindt. Door de droge zomers van afgelopen jaren waren er de nodige planten en bomen afgestorven of niet voldoende aangegroeid. Verschillende groenaannemers en Kempenplus zijn in iedere kern van onze gemeente hiermee aan de slag gegaan.

Deze klus is ondertussen geklaard. Er zijn maar liefst 35.500 nieuwe planten in de grond gezet en ook nog eens 68 nieuwe bomen geplant.

De gemeente investeert daarnaast ook in de biodiversiteit en de kwaliteit en vitaliteit van ons openbare groen. In sommige gevallen is gekozen voor andere soorten planten of bomen. Deze zijn beter bestand tegen ons veranderende klimaat of dragen bij de biodiversiteit aan. In elk geval is er in iedere kern van onze gemeente veel groen vervangen. Alleen Steensel heeft een andere planning omdat we de aanplant van nieuw groen in Steensel meenemen in de lopende projecten vanuit ‘Steensel weer in dorp’.

Om te voorkomen dat we bomen en planten moeten blijven vervangen, hebben we ook de bodem verbeterd. De bodem van de meeste plantsoenen zijn afgedekt met snippers ‘olifantengras’. ‘Olifantengras’ zorgt voor minder verdamping zodat de grond langer vochtig blijft. Planten kunnen zo beter wortelen waardoor ze beter aangroeien. Bovendien zorg deze snippers voor minder onkruid. Al met al is het groen in Eersel nu beter bestand tegen het veranderende klimaat. We zijn dus klaar voor de zomer!

Vissen bij de blusvijver op het Kempisch Bedrijvenpark Hot icon

Vissen bij de blusvijver op het Kempisch Bedrijvenpark

Er kan sinds begin dit jaar ook gevist worden op de blusvijvers aan de Burg. Swachtenstraat. De gemeente Bladel heeft dit samen met Hengelsportvereniging ’t Rietvoorntje, het Kempisch Bedrijvenpark en Sportvisserij zuidwest Nederland mogelijk gemaakt. Voorheen was vissen op deze locatie verboden.

Om te mogen vissen moet men wel beschikken over een vergunning. Deze kan aangevraagd worden via HSV ’t Rietvoorntje. De vijvers blijven in de eerste plaats blusvijvers, het vissen mag dus bij wijze van medegebruik.

Met het mogelijk maken van vissen op deze locatie, wil de gemeente vooral de jeugdige vissers wat extra mogelijkheden geven voor het vissen rondom Hapert. Er worden dus geen faciliteiten aangebracht. Vissers wordt dan ook verzocht om te voet of met de fiets te komen. Mocht er sprake zijn van parkeerdruk, worden de mogelijkheden weer ingeperkt.

De betrokken organisaties willen graag een feestelijke opening organiseren. Dit wordt op een later moment gepland en aangekondigd, als de situatie rondom het coronavirus dit weer toelaat.

Gemeentelijk Hot icon

Gemeente biedt praktische ondersteuning aan ouderen

Het coronavirus heeft voor alle inwoners van de gemeente Bladel veel invloed op hun dagelijks leven. Dingen die voorheen vanzelfsprekend waren, zoals boodschappen doen, naar het gemeenschapshuis gaan of thuis bezoek ontvangen, zijn dat niet meer of kunnen nog maar beperkt. Voor ouderen zijn de maatregelen nog ingrijpender waardoor zij vaak in hun eigen huis moeten blijven.

Wethouder Davy Jansen: “We weten uit onze contacten met de vijf Bladelse ouderenbonden en senioren-verenigingen dat ouderen in deze dagen veel steun en hulp krijgen van hun familie, vrienden, buren en lokale verenigingen en vrijwilligers in de wijk of kern. Toch kan het zijn dat die ondersteuning niet iedereen bereikt. Daarom willen we ouderen uit de gemeente laten weten dat zij ook naar het gemeentehuis kunnen bellen voor praktische ondersteuning, zoals bijvoorbeeld het doen van boodschappen. We zullen dan samen met lokale samenwerkingspartners een oplossing voor hen vinden.”

Voor ondersteuningsvragen voor zorg of over gezondheid moeten ouderen, net als anders, contact opnemen met de huisarts of de wijkverpleging.

Het gemeentehuis van Bladel is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur via telefoon 0497-361636.

Gemeentelijk Hot icon

Verbeter uw buurt!

Heeft u iets gezien in uw woon- en leefomgeving wat kapot is, zoals een ontbrekende stoeptegel of een omgewaaide boom? Is er iets in uw buurt wat zorgt voor overlast? Of heeft u gewoon een fantastisch idee voor uw buurt of wijk en wilt u dit idee graag met de gemeente delen?

Via het online platform www.verbeterdebuurt.nl/gemeente/bladel kunt u uw klacht, melding of idee gemakkelijk aan de gemeente doorgeven. Zij gaan er dan zo snel mogelijk mee aan de slag! Ook kunt u in een handig overzicht de meldingen en ideeën zien die in uw omgeving gedaan zijn en wat de gemeente hiermee gedaan heeft.

De meldingen die u doet zijn anoniem voor anderen. Uw naam is wel bekend bij de gemeente Bladel, zodat er eventueel om extra informatie gevraagd kan worden. Wanneer uw melding is opgelost, ontvangt u hier bericht van.

Meetnet luchtkwaliteit en geluid in Eersel levert eerste resultaten op Hot icon

Meetnet luchtkwaliteit en geluid in Eersel levert eerste resultaten op

Sinds de zomer van 2019 heeft een samenwerkingsverband van de coöperatie AiREAS, de klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport en de gemeente Eersel negen meetpunten in de kernen van de gemeente Eersel geïnstalleerd. Op deze locaties wordt de luchtkwaliteit en het geluidsniveau gemeten. Aan het einde van 2019 kwamen hier nog verschillende mobiele meetpunten voor luchtkwaliteit bij. Inmiddels worden de eerste resultaten geanalyseerd.

Inzicht in luchtkwaliteit en geluid
Het meetnet luchtkwaliteit en geluid is gestart om inzicht te krijgen in de blootstelling van onze inwoners aan fijnstof, koolstofdioxide en geluid. Er zijn vele bronnen te onderscheiden van deze stoffen en geluid. Het meetnet richt zich met name op de bronnen luchtvaart (Eindhoven Airport) en mobiliteit (A67 en provinciale wegen). De uitkomsten van het meetnet geven ons vooral inzicht of de metingen overeenkomen met de situatie zoals die volgens de berekeningen is.

Technische uitdaging
Het meetnet in de gemeente Eersel is een van de eerste in zijn soort. Jean-Paul Close van AiREAS: “Het meten van luchtkwaliteit en geluid vanuit het perspectief van gezondheid van inwoners vraagt om creativiteit in het gebruik van technieken en de analyse van meetgegevens. In Eersel krijgen we dit met een flinke dosis burgerparticipatie voor elkaar. Hét voorbeeld voor een ontwikkeling die later dit jaar in heel Zuidoost-Brabant zijn uitwerking gaat krijgen.”

Oprichting werkgroep analyse
Om de meetgegevens te voorzien van lokale context en duiding is er een werkgroep analyse opgericht. Inwoners met een technische achtergrond (vanuit iedere dorpskern van de gemeente), een onderzoeker van de GGD en de leverancier van de sensoren nemen deel aan deze werkgroep. Voorzitter van de klankbordgroep Eersel Eindhoven Airport & Meten Cees Beemer: “We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om daadwerkelijk iets over de luchtkwaliteit te kunnen zeggen. De eerste analyses laten zien dat er op een aantal plekken door heel lokale bronnen hoge concentraties fijnstof worden waargenomen. Over het algemeen zitten we in de gemeente Eersel tegen de wettelijk toegestane normen aan. Door het enthousiasme van bewoners uit de dorpen van Eersel heeft het project een flinke vooruitgang geboekt.”

Meetgegevens voor iedereen
Wethouder Eric Beex: “Ik geniet ervan om te zien hoe betrokken inwoners zijn bij het meetnet. Van technische vrijwilligers die de meetlocaties hebben geplaatst tot leden van de werkgroep analyse die diep in de meetgegevens duiken en de postbode die met een mobiel meetpunt door het dorp fietst.” Iedereen die geïnteresseerd is in de meetgegevens kan deze binnenkort per dag bekijken via de website van de gemeente Eersel. Aan deze dienstverlening wordt op dit moment de laatste hand gelegd.

Gemeentelijk Hot icon

Aanvragen leerlingenvervoer schooljaar 2020-2021

Als u voor uw kind voor het komende schooljaar (2020-2021) een aanvraag wilt indienen voor leerlingenvervoer, dan is het belangrijk dat u deze aanvraag vóór 1 juni 2020 indient bij de gemeente Bladel.

Dit aanvraagformulier kunt u downloaden op de website www.bladel.nl/leerlingenvervoer. Tevens kunt u, tijdens de openstellingstijden van het gemeentehuis, het aanvraagformulier ophalen bij de receptie van de gemeente Bladel. Indien u het aanvraagformulier vóór 1 juni indient, dan vindt besluitvorming tijdig plaats voor het daaropvolgende schooljaar. Indien dit door omstandigheden later gebeurt, ontvangt u uiterlijk binnen 8 weken besluit over het leerlingenvervoer.

Voor vragen over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen per e-mail: leerlingenvervoer@bladel.nl.

Oproep voor kunstenaars Landart-Expositie Hot icon

Oproep voor kunstenaars Landart-Expositie

Onder het motto Kunst Verbindt initieert Stichting Landart Brabant, in samenwerking met de gemeente Eersel, een meerjarig LandArt-project dat de kernen van de gemeente Eersel door middel van kunst verbindt. In september start het project met een LandArt-expositie met een wandelroute in het gebied tussen Wintelre en Vessem, met als thema ‘Duurzaam Verbinden’.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Voor de selectie van de kunstwerken die in september een plaats krijgen in de wandelroute, roept de organisatie vooral ook regionale kunstenaars op om schetsontwerpen aan te leveren. Naast de kwaliteit van de (duurzame/bio-based) kunstwerken is ook de betrokkenheid bij de regio van de deelnemende kunstenaars belangrijk. Alle schetsontwerpen voor een landart-kunstwerk kunnen tot 8 april digitaal worden ingestuurd naar: info@landartbrabant.nl. Meer informatie vind je op

www.landartbrabant.nl

Brief van de burgemeester aan alle kinderen Hot icon

Brief van de burgemeester aan alle kinderen

Beste kinderen,

Wat een rare tijd is het hè? Gaat het bij jou thuis ook veel over het coronavirus? En zie je de berichten over het Jeugdjournaal? Bijna elke dag is er wel iets nieuws te melden; het is bijna niet meer bij te houden. En dan heb ik het nog niet eens over alles wat nu anders is voor jou, je vrienden en je familie. Je school is dicht, de juf of meester geeft les via de computer, sportverenigingen zijn gesloten, groepsactiviteiten gaan niet door en misschien mag je even niet bij je opa of oma op bezoek. Overal hangen posters met de tekst dat je 1,5 meter afstand moet houden van andere mensen, dat je veel je handen moet wassen en moet niezen in je elleboog. Het zijn regeltjes om te voorkomen dat er veel mensen ziek worden en tegelijk naar het ziekenhuis moeten.

Hoe lang dat gaat duren, kan ik nu nog niet zeggen. De minister-president en zijn ministers overleggen elke dag. Ze praten dan met specialisten op het gebied van gezondheid en veiligheid. Zij weten wat er nodig is en voor hoe lang die maatregelen nodig zijn. Ik kan me voorstellen dat je ouders of jij daar misschien zorgen over hebben. Het is voor iedereen een rare tijd en dat kan spannend aanvoelen. Sommige mensen sturen elkaar paniekerige berichten. Dan wordt het allemaal nog spannender en dat helpt eigenlijk niet. Heb je zorgen; praat er dan over met je ouders, je opa, je oma of je juf of meester. Dat kan ook met videobellen en andere apps waar jullie vast veel meer van weten dan ik.

Waar ik ook heel benieuwd naar ben; wat doe jij om (naast school) de tijd op een leuke manier door te komen? Ga je grappige quarantaine-filmpjes of TikToks maken, tekenen, knutselen, wandelen in het bos of muziek spelen? Mail je tips voor andere kinderen naar mij via info@bladel.nl en zet in de onderwerpregel van de mail: mijn tip in coronatijd. Schrijf je idee op en ook je voornaam en hoe oud je bent. Een echte brief per post kan ook. Schrijf dan naar: Gemeente Bladel, aan burgemeester Bosma, Postbus 11, 5530 AA Bladel. Ik vind het leuk om van je te horen. En wie weet zie je jouw tip hier terug in een overzicht dat we gaan maken!

Hartelijke groeten,

Remco Bosma
Burgemeester gemeente Bladel

Posts loader