iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Gemeentelijk

Openluchtwater in de gemeente Bladel? Doe mee aan het digitale onderzoek!

Openluchtwater in de gemeente Bladel? Doe mee aan het digitale onderzoek!

De gemeente Bladel wil bij het inrichten van gebieden zoals de Egyptische Poort (en andere gebieden) rekening houden met wat inwoners van de gemeente Bladel wel of niet zouden willen als het gaat om openluchtwater, zoals een buitenzwembad, waterplas en/of waterspeelmogelijkheden. Wat is de behoefte en wat wordt er gevonden van investeringen die hiervoor nodig zijn? Daarom wordt aan de deelnemers van het inwonerspanel van de gemeente Bladel binnenkort een aantal vragen gesteld.

Bent u al lid van het inwonerspanel, dan krijgt u vanzelf een uitnodiging in de mail om mee te doen aan dit onderzoek. Bent u nog geen lid van het panel maar wilt u wel meedoen?

U kunt zich t/m 28 april aanmelden via www.inwonerspanelbladel.nl

Bijeenkomst nieuw jeugdhulpbeleid voor de Kempengemeenten

Bijeenkomst nieuw jeugdhulpbeleid voor de Kempengemeenten

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden organiseren samen de jeugdhulp. Hoe dat gebeurt, is vastgelegd in het ‘Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp in de Kempen’. Omdat dit beleid afloopt aan het einde van dit jaar, wordt er nagedacht over het vervolg. Uw ervaringen met de jeugdhulp zijn daarvoor erg belangrijk.

Tijdens een bijeenkomst over dit thema kunt u uw ervaringen en ideeën voor het nieuwe jeugdhulpbeleid met de gemeenten delen. Na een plenaire opening van de bijeenkomst, wordt er gezamenlijk aan de slag gegaan door middel van interactieve speeddates.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 15 mei van 19.00 tot 21.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Eersel. Deze avond is bedoeld voor ouders/verzorgers die ervaring hebben met jeugdhulp in de Kempen. Ook zouden wij graag jongeren (vanaf 14 jaar) met jeugdhulpervaring ontmoeten op deze avond. Bij voldoende aanmeldingen wordt hiervoor dan een apart programma georganiseerd.

Als u deel wilt nemen aan deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden via info@cjgplusdekempen.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Testers website gezocht

Testers website gezocht

Lijkt het u leuk om de website van de gemeente Bladel te testen? Dan is de gemeente op zoek naar u! Sinds begin 2018 is er een nieuwe gemeentelijke website. Een jaar later wil de gemeente weten of de website nog steeds voldoet voor de verschillende publieksgroepen en of er eventuele verbeterpunten zijn. Hiervoor is de gemeente op zoek naar inwoners die dit willen testen. Samen met een aantal anderen maakt u een paar korte opdrachten. U hoeft hiervoor geen speciale digivaardigheden te hebben.

De testmomenten zijn gepland op donderdag 9 mei van 10.00 tot 12.00 uur en op maandag 13 mei van 13.00 tot 15.00 uur. U kunt zich aanmelden voor één van de testmomenten door een e-mail te sturen naar voorlichting@bladel.nl onder vermelding van ‘testen website gemeente Bladel’.

Asfaltonderhoudswerk-zaamheden Bladel

Asfaltonderhoudswerk-zaamheden Bladel

Tussen 1 mei en 19 juli 2019 vinden er werkzaamheden plaats op Veilig Oord, Molenweg en De Vloed in Bladel. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de asfaltverharding van de rijbaan. Ook zullen de kruisingen Veilig Oord/Molenweg en Beverdijcken/Molenweg in Bladel aangepast worden ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Voor eventuele projectinformatie kunt u de gratis app downloaden via de Playstore door te zoeken op De Jong Zuurmond. Vragen kunt u via deze app stellen. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de omgevingsmanager van De Jong Zuurmond Gert-Jan van Doremaele via tel. 0345-684590.

Pubers opvoeden is leuk

Pubers opvoeden is leuk

Dat is de mening van Marina van der Wal, ‘puberexpert’. Begin april vertelde ze in Den Herd in Bladel haar visie. De zaal zat vol met ouders. Sommige van hen kwamen vooral voor een leuke avond met veel herkenbare voorbeelden, anderen kwamen met specifieke vragen. Want of pubers opvoeden nu zo leuk is? Daar lopen de meningen over uiteen.

Na afloop gaven ouders aan dat ze naast een leuke avond ook veel hadden opgestoken. “Met name het feit dat je kind er vaak zelf niets aan kan doen, geeft me rust”, aldus een moeder. En dat klopt; het puberbrein is volop in ontwikkeling. Vergeetachtigheid, roekeloosheid en brutaal gedrag horen daar nu eenmaal soms bij. Het zijn elementen die de natuur heeft ingebouwd, waardoor kinderen zich langzaam losmaken van hun ouders en op eigen benen komen te staan.

Aan de ene kant hebben pubers ruimte en vrijheid nodig en moeten ouders leren dat ze een stapje terug moeten doen in het leven van hun kinderen. Aan de andere kant zie je dat pubers – mede door de ontwikkeling van hun brein – juist duidelijke sturing nodig hebben. Er werd veel gelachen tijdens deze theateravond vol humor en herkenning, maar er was ook confrontatie. Voor elke negatieve opmerking die je als ouder tegen je puber maakt, zijn volgens Van der Wal maar liefst drie positieve opmerkingen nodig om dit weer recht te zetten. Houd het dus positief, dat is de basis voor een goede sfeer in huis, meer gezelligheid en vooral een beter contact met uw kind was de boodschap.

Van der Wal zegt verder: “Ik wil ouders óók een spiegel voorhouden als het gaat om het stellen van regels en grenzen. Dat is namelijk ook een vorm van liefde voor je kind. Alcoholgebruik door jongeren is echt gewoon slecht voor de ontwikkeling van hun hersenen. Verder zullen wij onze
kinderen ook moeten leren dat het leven tegenslagen en teleurstellingen kent. ‘Nee’ is ook een antwoord.’’

De voorstelling werd door de gemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden aangeboden in het kader van het project weerbaarheid. Met dit project willen gemeenten de weerbaarheid van kinderen en de opvoed-kracht van ouders versterken. Meer informatie via

www.marinavanderwal.nl

Behandeling visie gebieds- ontwikkeling Egyptische Poort in raadsvergadering

Behandeling visie gebieds- ontwikkeling Egyptische Poort in raadsvergadering

In de gemeenteraadsvergadering van 9 mei 2019 zal het voorstel ‘Gebiedsontwikkeling Egyptische Poort Bladel’ worden besproken. Het voorstel betreft het samenvoegen van de twee eerder gekozen visies met de in 2017 vastgestelde amendementen tot één algemene visie voor het gebied.

De raadsvergadering is openbaar. U bent van harte welkom deze vergadering op de publieke tribune bij te wonen. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via de gemeentelijk website

www.bladel.nl

Posts loader