iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Gemeentelijk

Een boom voor iedere baby

Een boom voor iedere baby

Vorige week zaterdag zijn de bomen voor het eerste geboortebos van Eersel de grond in gegaan. Voor ieder kind dat in 2018 in onze gemeente geboren is, is er een boom geplant. Een rode beuk voor de meisjes en een groene beuk voor de jongens.

In 2018 is de verdeling jongens-meisjes ongeveer gelijk: er werden 89 jongens en 94 meisjes geboren. Iedere ouder mocht voor zijn eigen kind de boom planten, wat het natuurlijk extra bijzonder maakt. Na afloop was er voor de aanwezige ouders, opa’s en oma’s en broertjes en zusjes warme chocolademelk en beschuit met muisjes. Het planten van een boom voor de geboorte van een kind is een mooie manier om de kinderen te verwelkomen in een duurzame, groene en gezonde wereld. De bomen helpen bij het zuiveren van de lucht. Zo kunnen we de planeet blijven doorgeven aan de toekomstige generaties. De organisatie is in handen van gemeente Eersel en Staatsbosbeheer.

Uitvoering werkzaamheden Groot Kroonven uitgesteld Hot icon

Uitvoering werkzaamheden Groot Kroonven uitgesteld

De gemeente Bladel en Bosgroep Zuid Nederland hebben besloten om de werkzaamheden bij het Groot Kroonven uit te stellen. Er was geen aanbesteding voor het project voor het herstel van het Groot Kroonven neergelegd, waardoor er opnieuw aanbesteed moest worden.

Hierdoor schuift de uitvoering van het uitbaggeren van het ven op. Naar verwachting wordt het werk in de zomer/nazomer van dit jaar alsnog gestart. Zodra een definitieve planning bekend is, zal de gemeente Bladel hierover communiceren.

Het herstel van het Groot Kroonven bestaat uit het uitbaggeren van het ven. Daarbij haalt men de aanwezige ‘blubber’ uit het ven. De laag zorgt er nu voor dat planten niet tot groei kunnen komen. Door het slib te verwijderen en af te voeren, kan de natuur zich verder ontwikkelen.

De werkzaamheden aan het Groot Kroonven worden mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant, vanuit de vennensubsidie.

www.bladel.nl

Start eerste fase bosherstel Hot icon

Start eerste fase bosherstel

Binnenkort worden in de gemeente Bladel de eerste bomen en struiken geplant die voor bosherstel moeten zorgen. De aanplanting is onderdeel van een driejarig Brabant-breed project waar in 20.000 hectare kwalitatief arme bossen worden omgevormd naar rijkere, natuurlijke bossen met meer verschillende dier- en plantensoorten. Het budget hiervoor is beschikbaar gesteld door de Provincie en de Europese Unie vanuit het EU-plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Bosgroep Zuid-Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Herstel van natuur en biodiversiteit
Het bosherstel is nodig omdat een groot deel van de Brabantse bossen en heideterreinen is aangetast door stikstof. Bodem-, grond- en oppervlaktewater verzuren en belangrijke voedingstoffen spoelen makkelijker uit de bodem. Bomen en planten hebben het daardoor moeilijk of verdwijnen, waardoor ook de voortplantings- en voedselmogelijkheden voor dieren afnemen.

Op weg naar een gezonde bosbodem
Om de bosbodem te helpen herstellen, plant men nieuwe bomen en struiken die een ‘rijk strooisel’ hebben. Zoals de hazelaar, de linde, de veldesdoorn en de haagbeuk. Met hun bladeren helpen ze om de bodem weer voedzaam en gezond te maken en ze dragen bij aan het herstel van de mineralenbalans. Zo ontstaat een gezond, gevarieerd en weerbaar bos en dat betekent volop kansen voor de biodiversiteit.

Eerste fase ruim 60.000
nieuwe boompjes de grond in Om de nieuwe bomen te kunnen planten, hoeft men slechts enkele bomen te kappen. In totaal plant de Bosgroep dit plantseizoen alleen al ruim 60.000 nieuwe boompjes en struiken en dat gebeurt met de hand. Een hele klus, maar het is de moeite waard. Om te voorkomen dat de jonge aanplant wildschade oploopt door bijvoorbeeld reeën, krijgen sommige soorten een wildkoker om zich heen. Zodra de boompjes zichzelf kunnen redden, gaan de kokers weer weg.

De planning
De boswerkzaamheden staan gepland van december 2018 tot maart 2019 en in dezelfde periode in 2020 en 2021. Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat bezoekers aan het gebied enige overlast ervaren van het materieel dat in het bos aanwezig is om de aanplant te realiseren. Voor meer informatie kunt u kijken op

www.bosgroepen.nl/bosgroep- zuid-nederland

Verzelfstandiging  warenmarkt Hot icon

Verzelfstandiging warenmarkt

Vorige week maandagavond was de slotbijeenkomst van het traject Verzelfstandiging warenmarkt. Wethouder Rombouts ontving ± 25 marktondernemers. Samen bespraken ze het toekomstplan dat de werkgroep heeft opgeleverd i.s.m. de stichting Markt van Morgen.

De aanwezigen waren het eens met het plan de warenmarkt te verzelfstandigen. Deze verzelfstandiging leidt tot een efficiëntere organisatie, meer promotie en activiteiten en een samenwerking met de winkeliers en horeca. Tijdens de slotbijeenkomst werd een 7-koppig (voorlopig) bestuur aangesteld om het vervolg in goede banen te leiden.

De nieuwe samenwerking vraagt om aanpassing van de regelgeving. Het interim- marktbestuur zal een nieuwe begroting opstellen. Vervolgens wordt de nieuwe marktstichting opgericht en zal er een definitief bestuur aangesteld worden. Daarna zal er (waarschijnlijk) promotiebudget vrijgemaakt worden om de markt toekomstbestendig te maken. De markt stelt dan zelf een marktmeester aan. Zowel de marktondernemers als de gemeente benadrukten wel dat er waarborgen ingebouwd moeten worden. Bijvoorbeeld om de veiligheid en toegankelijkheid te garanderen, continuïteit in de marktorganisatie te borgen en een onafhankelijke autoriteit te behouden.

Het streven is een verzelfstandigde markt voor de zomer van 2019.

Inwoners gezocht voor online panel mobiliteit Hot icon

Inwoners gezocht voor online panel mobiliteit

De meeste mensen reizen regelmatig. Met de auto, het openbaar vervoer of misschien wel met de taxi. Voor werk, opleiding of privé, maar reizen gaat niet altijd zoals u het gepland had. Files komen regelmatig voor en wachten op de trein of bus helaas ook.

Brainport Development werkt via SmartwayZ.NL mee aan een vlot, veilig, slim en robuust mobiliteitsnetwerk in Zuid-Nederland. Hiervoor is de organisatie op zoek naar Brabantse reizigers, want de oplossingen voor mobiliteit moeten natuurlijk aansluiten op uw reisgedrag en uw wensen. Dus doe en denk mee! Meer informatie is te vinden via:

www.smartwayz.nl/nl/reizigers/doe-mee

Wat kies jij? Hot icon

Wat kies jij?

Uitgaan is voor veel jongeren een geliefde activiteit. Het is voor hen een moment van ‘time out’, even de remmen los en gaan. Dat is leuk, gezellig en ontspannend, maar uitgaan kan ook gepaard gaan met riskant gedrag, waaronder het gebruik van ‘uitgaansdrugs’.

Uitgaansdrugs is een verzamelnaam voor drugs die in het uitgaansleven wordt gebruikt. De meest gebruikte uitgaansdrugs zijn XTC, cocaïne (coke), amfetamine (speed) en GHB. Uitgaansdrugs worden vooral gebruikt door jongvolwassenen die regelmatig uitgaan, met name naar grote dancefeesten of festivals.

Ervaringsverhaal van een ouder
“Ik zag op het Facebook-account van een vriend van mijn zoon een foto voorbijkomen van het festival waar zij met zijn allen naar toe waren geweest. Het was een foto van mijn zoon met nog drie vrienden. Uit de reacties op de foto begreep ik overduidelijk dat ze allemaal behoorlijk onder invloed waren van pillen. Ik ben me rot geschrokken en werd vervolgens heel boos. Ik heb mijn zoon hier direct mee geconfronteerd toen hij weer thuiskwam. We kregen enorme ruzie, maar ik vond dat hij echt te ver was gegaan en bij het volgende festival blijft hij mooi thuis.” Hoe zou u als ouder reageren als u erachter kwam dat uw kind uitgaansdrugs gebruikt?

Tips voor ouders en opvoeders:

De campagne ‘Wat kies jij?’ is ervoor bedoeld om mensen op een ludieke manier bewust te maken van de keuzes die zij maken. Bijvoorbeeld tijdens carnaval, maar ook op andere momenten in het jaar. De campagne is een initiatief van de gemeente Bladel, Reusel-De Mierden en Eersel, GGD Brabant-Zuidoost, CJG+ de Kempen, Politie en Novadic-Kentron.

Vervolg van de Strategische Kempenagenda Hot icon

Vervolg van de Strategische Kempenagenda

De gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden gaven de vijf colleges eind 2018 de opdracht om te komen tot een Strategische Kempenagenda. In de beoogde agenda benoemen de Kempengemeenten thema’s en opgaven waarop strategische samenwerking in de Kempen meerwaarde heeft en ze een gezamenlijk belang hebben. Het gaat om overkoepelende thema’s en opgaven die de vijf Kempengemeenten verbinden. Hieronder leest u over de voortgang en het vervolg van het proces om te komen tot een Strategische Kempenagenda.

Startbijeenkomst
Op 9 januari 2019 vond een startbijeenkomst plaats voor raads- en collegeleden van de vijf Kempengemeenten. Judith Keijzers-Verschelling en Pieter van Geel gaven als bestuurlijk kartrekker en procesbegeleider een korte inleiding en informeerden de 113 aanwezigen over het beoogde proces. De input die door raads- en collegeleden tijdens het interactieve gedeelte werd gegeven is zeer waardevol en wordt gebruikt als eerste richting voor het opstellen van de Strategische Kempenagenda. De startbijeenkomst was daarmee een goed begin van het proces. Naast de inhoudelijke informatie die werd opgehaald stond de bijeenkomst ook in het teken van het ontmoeten van de raads- en collegeleden van de vijf Kempengemeenten en met elkaar de dialoog aangaan over thema’s en opgaven voor de Kempen.

Planning
De procesbegeleider voert de komende maanden zowel intern als extern gesprekken over mogelijke thema’s en gezamenlijke opgaven. Met die input gaan we eerst individueel per gemeente en op een later moment gezamenlijk in gesprek met de vijf gemeenteraden en colleges. Met deze
informatie stellen we een Strategische Kempenagenda op. Besluitvorming door de gemeenteraden is voor de zomer beoogd.

Vervolg
Met de Strategische Kempenagenda geven we antwoord op de inhoudelijke WAT-vraag. Na vaststelling van de inhoudelijke agenda door de vijf gemeenteraden volgt een vervolgopdracht om antwoord te geven op de HOE-vraag. We bekijken in deze vervolgopdracht welk samenwerkings-
model (structuur) het beste past bij de Strategische Kempenagenda.

Posts loader