iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Algemeen

Ruimte voor troost; voor iedereen wat anders!

Ruimte voor troost; voor iedereen wat anders!

Elke keer raakt het me weer, de verschillende manieren waarop mensen omgaan met het verlies van hun dierbaren. Eenieder verwerkt verdriet immers op eigen wijze en de manier waarop kan zelfs binnen een hechte familie enorm verschillen.

Herinneren of vooruitkijken
Vaak hebben nabestaanden moeite met vooruit kijken. De dagen zonder hun dierbare strekken zich als een leeg patroon voor hun uit. Hoe gaan ze de tijd vullen die ze samen doorbrachten? Soms voelen ze zich schuldig als ze daar een andere bestemming voor vinden. Want hun dierbare kan dat niet meer meemaken en zij gaan door. En ook kom ik in aanraking met
nabestaanden die juist alleen maar vooruitkijken en zich zo wapenen tegen het verdriet. Hard werken, leuke dingen doen, afleiding zoeken; dan is het gemis er even niet. Die verschillende reacties kunnen best lastig zijn, in een tijd waarin alle emoties nog zo aan de oppervlakte liggen.

Praat, lach, zwijg, werk, rust, herinner…
Als uitvaartverzorger heb ik ook vaak de rol van vertrouwenspersoon. Ik kom in aanraking met de verschillende familieleden en hun diverse meningen en probeer vaak samen met hen tot een mooi compromis te komen. In die rol komen ook wel eens deze verschillende manieren van rouw ter sprake. Uit ervaring weet ik inmiddels dat iedereen op eigen wijze reageert en dat eigenlijk niets fout is. Iedereen moet doen waar hij of zij zich goed bij voelt. Juist die persoonlijke invulling is belangrijk! Praat, lach, zwijg, werk, rust, herinner; doe wat nodig is en wat bij u past. Want ook die eerste periode na het afscheid is belangrijk bij uw verwerking.

Persoonlijke ruimte voor troost
Graag zorgen wij ervoor dat u de ruimte vindt voor troost, die bij u past. Rondom én na een afscheid. Ook kunnen wij u adviseren voor de juiste hulp bij uw rouwverwerking. Neem gerust contact met ons op als u daarover meer wilt weten.

Door Arie van den Berk

Telefoon 0497-383193

www.berkenloonen.nl

Wegens succes herhaald: EHBO-cursus aan baby’s en kinderen

Wegens succes herhaald: EHBO-cursus aan baby’s en kinderen

BLADEL – Begin januari startte afdeling De Zaligheden van het Rode Kruis de cursus EHBO aan baby’s en kinderen. De animo voor deze cursus bleek zo groot dat er een wachtlijst ontstond. Die wordt met een nieuwe cursus weggewerkt en bovendien is er ruimte voor nieuwe cursisten.

Elk jaar worden er gemiddeld 45.000 kinderen van 0 tot en met 4 jaar behandeld op de Spoedeisende Hulp. Het zou toch fijn zijn als je bij hoofdletsel, een hersenschudding of vergiftiging precies weet wat je moet doen. Als ouder, gastouder, leerkracht heb je een grote verantwoordelijk-heid. Met deze Rode Kruis EHBO-cursus heb je de benodigde kennis in huis. Deze tweede cursus omvat drie avonden in het Rode Kruis-gebouw van afdeling De Zaligheden, Torendreef 22 in Bladel. De dagen zijn dinsdag 2, maandag 8 en 15 april, telkens van 19.00 tot 22.00 uur.

Als gastouder moet je een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen hebben. Het Rode Kruis-certificaat dat je ontvangt na afloop van deze cursus is erkend door de rijksoverheid. De cursus kost normaal € 140,-, maar afdeling De Zaligheden biedt hem nu aan voor € 90,- per persoon. Er is ruimte voor maximaal 12 personen. Als u een ziektekostenverzekering hebt met aanvullende dekking, dan is de kans groot dat de kosten worden vergoed. Voor meer informatie neem dan contact op met Marcel
Gladdines (
mgladdines@rodekruis.nl of bel 06-49449361).

Dialoog over het thema ‘Samen meer’

Dialoog over het thema ‘Samen meer’

BLADEL – Op donderdagmiddag 21 maart heeft Seniorenvereniging Bladel
een tafel klaar staan, waar mensen aan kunnen schuiven voor een dialoog over het thema ‘Samen meer’. We leven in een maatschappij waarin polarisatie steeds groter dreigt te worden en het individualisme een steeds dominantere plaats inneemt. De seniorengroep groeit gestaag en we hebben elkaar meer dan ooit nodig. Daarom is gekozen voor dit onderwerp.

De dialoogtafel verbindt mensen ongeacht leeftijd, cultuur, achtergrond of religie door een goed, leuk, inspirerend en openhartig gesprek. De dialoog is een communicatievorm waarbij we elkaar inspireren tot samen-denken. Mensen komen meer in verbinding met hun eigen kwaliteiten, talenten en creativiteit en kunnen zich beter verbinden met anderen. De rol van de dialoogtafel is het faciliteren van een fijne plek om in dialoog te gaan met elkaar. Aan een dialoogtafel gaan minstens 5 en maximaal 8 deelnemers met elkaar in gesprek. Met 8 deelnemers aan een tafel duurt een dialoog ongeveer 2,5 uur. Ze nemen de tijd en rust om aandachtig naar elkaar te luisteren.

Tijdens een dialoog delen de deelnemers ideeën en dromen en inspireren elkaar met persoonlijke inzichten. Dit gebeurt aan de hand van een vooraf bepaald thema en volgens een vaste methode. De gesprekken beginnen met een kennismaking, waarna de deelnemers elkaars ervaringen delen. Om te garanderen dat de gesprekken fijn verlopen, is er een hiertoe opgeleide begeleider aanwezig en worden vooraf afspraken gemaakt.

Iedereen die eens wil ervaren wat een dialoogtafel inhoudt is van harte welkom om deel te nemen aan de eerste bijeenkomst op donderdag 21 maart, van 13.30 tot 16.00 uur in Den Herd te Bladel. Toegang is gratis (in volgorde van aanmeldingen).Gespreksbegeleidster: Tilly van Deursen. Aanmelden via email: info@tillyvandeursen.nl en voor meer informatie:

www.tillyvandeursen.nl
tel. 06-30403085

3 jubilarissen bij EHBO-vereniging Reusel

3 jubilarissen bij EHBO-vereniging Reusel

REUSEL – Nel Heesters, Ria van Laarhoven en Harrie van Gestel zijn dit jaar 50 jaar lid van de EHBO-vereniging Reusel.

Als blijk van waardering biedt het bestuur van de EHBO-vereniging Reusel de jubilarissen een receptie aan. De receptie zal worden gehouden op zaterdag 30 maart van 15.00 tot 17.00 uur in De Kei te Reusel. Iedereen is van harte welkom om samen met de jubilarissen dit jubileum te vieren.Het bestuur feliciteert de jubilarissen met hun 50-jarig jubileum.

Lezing over artrose en artritis

Lezing over artrose en artritis

EERSEL – Reuma Vereniging de Kempen e.o. wil op donderdag 21 maart een lezing geven over artrose en artritis en heeft daarvoor mevr. S. Benoy-De Keuster bereid gevonden. Zij is werkzaam als physician assistant op de afdeling Reumatologie van het Regionaal Reuma Centrum in het MMC in Eindhoven. Zij wordt deze avond bijgestaan door Frans List, fysio-manueeltherapeut van Fysiotherapie Meras, en door een ergotherapeute van Ergotherapie de Kempen.

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een vorm van reuma, dat is 1 op 9. Er bestaan veel misverstanden over reuma en de behandeling ervan. Reuma zelf is niet te genezen, maar door medicatie en ondersteunende therapie, zoals fysiotherapie en ergotherapie, kunnen de klachten beïnvloed worden en blijft de impact op het dagelijkse functioneren beperkt.

Deze avond wordt stilgestaan bij de oorzaken, de gevolgen en de behandelmogelijkheden, nu en in de toekomst. Uiteraard is er de ruimte voor vragen. De lezing vindt plaats op 21 maart in Ontmoetingscentrum de Eikenburg, Eikenburg 10 in Eersel. Vanaf 19.00 uur is de zaal open en wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee. Deze wordt u aangeboden door Reuma Vereniging de Kempen e.o. De lezing start om 19.30 uur en is rond 22.00-22.30 uur afgelopen. De toegang is gratis voor iedereen, dus ook voor niet-leden.

Wie wint in 2019 de Zilveren Rank? Tot 1 juli kunnen kandidaten worden voorgedragen Hot icon

Wie wint in 2019 de Zilveren Rank? Tot 1 juli kunnen kandidaten worden voorgedragen

Komend najaar, op vrijdag 4 oktober om precies te zijn, wordt in Bladel voor de 8ste keer de Zilveren Rank uitgereikt, een stimuleringsprijs van € 5.000,-. Die is bestemd voor personen of instellingen die zich op bijzondere wijze inzetten voor ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempen. Ben jij zelf zo iemand of ken jij mensen of instellingen die op een stimulerende manier met jongeren bezig zijn? Laat dan de kans niet liggen. Meld jezelf of die ander aan als kandidaat. Dat kan tot 1 juli 2019. Wie weet volgt er een prachtige beloning.

De Zilveren Rank is een prijs van de Stichting Kiemkracht. Hij bestaat uit een zilveren beeldje (van een wijnrank) en een geldbedrag van € 5.000,-. Met de prijs wil Stichting Kiemkracht personen en/of verenigingen belonen die zich met hun activiteiten inzetten voor kinderen en jongeren in Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Daarbij maakt het niet uit op welk terrein betrokkenen actief zijn. Cultuur en maatschappij, onderwijs en arbeidsmarkt, natuur en milieu of wetenschap en techniek – alles komt in beginsel in aanmerking. Naast de hoofdprijs zijn er bijna elk jaar één of meer aanmoedigingsprijzen van € 1.000,-.

Met deze ‘prijzenregen’ zijn in voorgaande jaren tal van Kempische organisaties gelukkig gemaakt. We noemen er enkele: Click Sport Piramide uit Bladel, Podium10 uit Bladel, Nacht voor Oranje uit Lage Mierde, De Blazersklas uit Eersel, stichting Bij Ons uit Reusel, Jonge Mantelzorgers uit Eersel, MTB-afdeling Het Snelle Wiel uit Bladel, Pelgrimeren voor de jeugd uit Vessem, onderwijsproject Kijk, Mijn Leven uit Bladel, neveninstroomgroep Het Palet uit Hapert, De Kempen Specials uit Eersel, het Bakkerijmuseum uit Luyksgestel, Stichting Speelbos uit Bladel, Heemkunde Pladella Villa uit Bladel, Sportstage de Kempen en het project Kies Kempische Bedrijven.

Wil je ook worden opgenomen in dit rijtje van geluksvogels? Meld je aan als je vindt dat je zinvolle jeugdactiviteiten ontplooit, of draag een persoon of instelling voor die volgens jou deze prijs verdient. Ga naar de website van Stichting Kiemkracht en vul het aanmeldformulier in. Dat kan tot 1 juli 2019. Op 4 oktober 2019 wordt de prijs uitgereikt in de Bladelse bibliotheek.

www.stichtingkiemkracht.nl

Posts loader