iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Algemeen

Wat zal 2020 ons brengen op het gebied van het arbeidsrecht?

Wat zal 2020 ons brengen op het gebied van het arbeidsrecht?

Transitievergoeding bij minder uren
De Hoge Raad heeft in 2019 de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een wettelijke transitievergoeding uitgebreid. Niet alleen bij ontslag via UWV of kantonrechter, maar ook in geval van een vermindering van de afgesproken arbeidsomvang van het contract op initiatief van de werkgever tijdens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden. Wanneer de vermindering van de arbeidsomvang (bijvoorbeeld van 40 uur naar 30 uur) naar redelijke verwachting blijvend is en meer bedraagt dan 20% dan ontstaat er volgens de Hoge Raad een recht op een gedeelte van de wettelijke transitievergoeding naar evenredigheid van de omvang van de vermindering. De werknemer moet dan in beginsel wel binnen drie maanden een verzoek hiertoe indienen bij de kantonrechter, anders komt dit recht te vervallen. Naar verwachting zal deze uitspraak van de Hoge Raad de deur openzetten voor verdere ontwikkelingen dit jaar. Wordt uw arbeidsomvang op initiatief van uw werkgever verminderd of wilt u als werkgever de arbeidsomvang verminderen laat u dan tijdig adviseren en bijstaan.

Slapende dienstverbanden
Verder heeft de Hoge Raad vorig jaar duidelijkheid gegeven over de status van slapende dienstverbanden. Het gaat om werknemers die na twee jaar arbeidsongeschiktheid geen recht op loon hebben maar waarvan het dienstverband niet wordt beëindigd. Wanneer een werknemer met een slapend dienstverband om beëindiging verzoekt van zijn arbeidsovereenkomst onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding middels een vaststellingsovereenkomst, dan is een werkgever verplicht aan een dergelijke verzoek tegemoet te komen. Deze werkgever krijgt de betaalde wettelijke transitievergoeding geheel of gedeeltelijk terug van UWV en kan na 1 april aanstaande hiertoe een verzoek indienen bij UWV op basis van de Wet compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte. Naar verwachting zal dit ook weer leiden tot nieuwe jurisprudentie dit jaar.

Let als werkgever of als werknemer dus erg goed op als sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid om niet voor verrassingen komen te staan en laat u tijdig adviseren.

Wet Arbeidsmarkt in Balans
Per 1 januari 2020 is ten slotte de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden:

• Door deze wet kunnen werkgevers langer dan voorheen werknemers op basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten laten werken;
• heeft een werknemer met een min-max overeenkomst of een andere vorm van oproepovereenkomst na een bepaalde periode recht op een aantal vaste uren per week;
• wordt de premie voor de werkloosheidswet voor werkgevers verhoogd in geval dat volgens de loonstrook geen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
• wordt de wettelijke transitievergoeding verlaagd;
• komt er een ontslaggrond bij voor de kantonrechter waaruit hij kan kiezen;
• zijn bij payrolling alle arbeidsvoorwaarden van het bedrijf waar de werknemer werkt van toepassing, behalve pensioen.

Deze wet zal ook weer tot interessante ontwikkelingen leiden. Kortom alle reden om dit jaar weer fris en enthousiast voor werkgever en werknemers aan de slag te gaan!

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators

Energie besparen in de keuken

Energie besparen in de keuken

Een belangrijke ruimte van het huis is de keuken: er wordt gekookt, gegeten, schoongemaakt, geleefd. Voor dit alles worden veel apparaten gebruikt, zoals de vaatwasser, koelkast maar ook de blender, waterkoker en het koffiezetapparaat. In totaal wordt er in de keuken dus heel wat stroom verbruikt. Daarom is het belangrijk om ook deze ruimte onder de loep te nemen als je thuis energie wilt besparen.

Energie besparen in de keuken gaat steeds makkelijker omdat apparaten steeds zuiniger worden gemaakt. Over het algemeen geldt: hoe ouder het apparaat, hoe hoger het stroomverbruik. Een koelkast van 25 jaar oud verbruikt bijvoorbeeld elk jaar 500 kWh aan stroom (ter vergelijking: een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 3500kWh aan stroom per jaar). Dat is ongeveer € 115,- op de energierekening. Ook koelkasten van 8 jaar of ouder verbruiken meer dan 350 kWh per jaar, ongeveer € 80,- op de jaarlijkse rekening. Een nieuwe A+++ koelvriescombinatie verbruikt nog maar 150 kWh per jaar, dit is ongeveer € 35,-. Energie besparen kan met energiezuinige apparaten maar ook met energiezuinig gedrag. Zoals: laat bij het koken de deksel op de pan. Het kost niks en de knop zit in je hoofd.

Met deze eenvoudige aanpassingen, spaar je op je energierekening en draag je bij aan een beter milieu. En mocht je een oude koelkast vervangen voor een nieuwe, zet dan de oude koelkast niet in de garage om frisdrank en bier koud te houden.

Voor meer tips over energie besparen kun je terecht bij onze EnergieLoketten in Bladel, Eersel en Oirschot. Met een energiescan worden die tips na een deskundige analyse van je woning en woongedrag op locatie gegeven. Je maakt dan wel eerst de stap om lid te worden. Daarmee ondersteun je het doel van onze vereniging (de Kempen energieneutraal) en komt er een energiegids gratis aan huis.

www.kempenenergie.nl

De aantrekkelijkheid van een dorp zit in kleine dingen – GBOH stelt Gebiedsvisie samen en kijkt met betrokkenen vooruit tot 2040 Hot icon

De aantrekkelijkheid van een dorp zit in kleine dingen – GBOH stelt Gebiedsvisie samen en kijkt met betrokkenen vooruit tot 2040

HAPERT – In opdracht van de gemeente Bladel heeft het Georganiseerd Burger Overleg Hapert een intensief onderzoek gedaan naar de wensen van de inwoners. Alle instanties, burgers, verenigingen, ondernemers en belanghebbenden zijn uitgenodigd om in gesprek te gaan over de toekomst van Hapert. De resultaten en speerpunten zijn samengevat in de ‘Gebiedsvisie Hapert 2040’. Frits Oomen en Johan van de Ven vertellen erover.

Het gaat de goede kant op
De toekomst van het dorp houdt de gemoederen bezig en aan het GBOH was de schone taak om alle wensen boven tafel te krijgen. “We hebben altijd al constructieve input tijdens onze openbare vergaderingen maar nu wilden we actief alle belanghebbenden uitnodigen”, vertelt Frits. “We zijn dus niet achterover gaan leunen om te kijken wat er onze kant op kwam maar we zijn actief in gesprek gegaan en hebben de betrokkenen opgezocht. Het is ons opgevallen dat er weinig klachten zijn; op zich is iedereen het erover eens dat we de goede kant op gaan met het dorp. De slogan van een eerdere dorpsraadpleging was ‘Hapert heeft het’; daar werd later aan toegevoegd ‘bijna’ en dat is precies zoals het is. Het ‘bijna’ wordt nu uiteengezet in de gebiedsvisie. Heldere wensen, mooie plannen en projecten om Hapert van een zekere toekomst te voorzien.”

Nieuwbouw én meer groen
Het zal geen verrassing zijn dat woningbouw met stip op nummer 1 staat in de wensenlijst. Johan: “Met name voor de starters en zorgafhankelijke inwoners kan nog meer en beter in de woningbehoeften worden voorzien. Er is nog best een aantal locaties in Hapert waar nieuwbouw mogelijk is en wat mooi is: het is te combineren met méér groen want ook dat is een wens van de inwoners. Er staat een prachtig plan in de gebiedsvisie die uitbreiding van de ‘groene ader’ als het ware het dorp gaat omarmen. Binnen die ‘groene ader’ is ruimte voor nieuwbouw waardoor het dorp groter wordt en daarmee tevens aantrekkelijker zal zijn voor mensen die hier werken en mensen die de stad willen verruilen voor wonen op het platteland. Een grote wens is om het groen dat er nu is minimaal te behouden en zelfs te vergroten. We zien daar kansen voor.”

Oplossing zit in kleine dingen
Het centrum moet verlevendigd worden. “Makkelijker gezegd dan gedaan”, vindt Johan. “De Markt is een groot deel van het centrum en op de Markt vind je voornamelijk blik. Op zich is het erg aantrekkelijk dat er twee grote supermarkten zijn want dat trekt veel mensen naar het dorp maar wat jammer is, dat iedereen het liefst vóór de deur wil parkeren. Het blijft een lastig dilemma om het centrum mooier te maken en tegelijkertijd toegankelijk voor auto’s. Maar er zijn manieren te bedenken hoor, de ondernemersvereniging is daar al volop mee bezig en het hoeft niet altijd groots; soms zit de oplossing in kleine dingen als bloembakken of een boom. Waar we wel van overtuigd zijn – en de ondernemers ook – is dat het verlevendigen een proces van samenwerking is en de wil tot samenwerken is er dus wij hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken.”

Verkeersproblemen
Verkeer is een heikel punt in Hapert. Frits: “Niet alleen zijn er teveel auto’s op de Markt maar ook de provicialeweg N284 is te vol. Elke dag staat er file en duurt de rit van Reusel naar de afslag bij Hapert véél te lang. Gelukkig is de overheid – met name de Provincie in dit geval – zich zeer bewust van de problematiek en wordt er hard gewerkt aan een oplossing. Hoe precies zal de komende tijd duidelijk worden maar fietsers scheiden van de auto’s is een mogelijkheid en er wordt nagedacht over de aanleg van enkele tunnels en doorstromings-verbeteringen op de diverse kruispunten.”

Proces
Frits benadrukt dat het GBOH niet de opdracht had met oplossingen te komen voor alle problemen maar een visie moest schrijven over de wensen en eisen van de inwoners. “Maar juist door met veel mensen en instanties in gesprek te gaan, ligt de oplossing vaak voor de hand. In sommige gevallen wordt niet gewacht op de gemeente maar gaan inwoners of ondernemers zelf aan de slag om zaken te verbeteren. Overigens moet erbij gezegd worden dat de samenwerking met de gemeente Bladel bijzonder constructief en positief is.”

Met tevredenheid terugkijken op proces
Het proces van verbetering en het toekomstbestendig maken van het dorp Hapert, stopt niet met het uitbrengen van de Gebiedsvisie. Johan: “Eigenlijk begint het hier pas. Het document is officieel overhandigd aan de gemeente, die het nu hopelijk als basis neemt voor het te maken beleid. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit beleid nog vóór de zomervakantie aan de Raad wordt aangeboden en daarna kan er daadkrachtig aan verder gewerkt worden.” Het GBOH kijkt met grote tevredenheid terug op het proces en de betrokkenheid van alle instanties, ondernemers en inwoners. Frits: “Procentueel hebben we enorm goede respons gehad en is er goed meegedacht. De Gebiedsvisie die we geschreven hebben, komt puur vanuit de Hapertse samenleving en legt daardoor een goede basis voor de toekomst.”

Oproep reünie (bijna) 60-jarigen in Reusel – Vastgestelde datum 17 april

Oproep reünie (bijna) 60-jarigen in Reusel – Vastgestelde datum 17 april

REUSEL – Wij zijn met enkele personen bezig om op 17 april 2020 een reünie te organiseren voor (bijna) 60-jarigen. We hebben daarbij als uitgangspunt genomen, alle jongens en meiden die in 1971-1972 in de 6e klas van de Sint Jozefschool en Mariaschool in Reusel zaten.

De meeste mensen hebben we inmiddels kunnen achterhalen en hebben we een uitnodigingsbrief toegezonden. Maar wellicht zijn we in al die jaren toch iemand uit het oog verloren. Ben jij die persoon en heb je zin om naar de reünie te komen, of ken jij iemand die aan het bovenstaande uitgangspunt voldoet (en deze heeft nog geen uitnodiging ontvangen), laat het ons dan weten.

Je kunt contact opnemen met Annie Vrijsen-Michielse, tel. 06-13671354 of Henk Lauwers, tel. 06-27518586. Bij hen krijg je dan ook verdere informatie over waar en hoe laat de reünie is en wat de kosten zijn. Hopelijk tot dan!

Quizmiddag Zonnebloem afd. Reusel-De Mierden

Quizmiddag Zonnebloem afd. Reusel-De Mierden

REUSEL – Op maandag 10 februari organiseert de Zonnebloem afdeling Reusel-De Mierden een heel gezellige quizmiddag in CC De Kei, Kerkplein 69 te Reusel.

De middag gaat er als volgt uitzien:
– 13.30 uur: ontvangst met een kopje koffie/thee en iets lekkers.
– 14.00 uur: eerste gedeelte van de quiz.
– 14.45-15.15 uur: pauze. Tijd voor een consumptie met een hapje.
– 15.15-16.00 uur: tweede gedeelte van de quiz. Daarna zal de jury de winnaars bekend maken.

De middag zal verder opgeluisterd worden door DJ Wil met leuke achtergrondmuziek.

Rond de klok van 16.30 uur zullen we deze middag afsluiten met een portie friet en een kroket en natuurlijk een heerlijk toetje. Het beloofd weer een echte gezellige Zonnebloem-middag te worden.

VerWONdering op het Rythovius College

VerWONdering op het Rythovius College

EERSEL – Miljoenen mensen zagen de appel uit de boom vallen, maar Isaac Newton vroeg zich af waarom deze viel. Uit veel onderzoeken blijkt dat nieuwsgierigheid de leerprestaties verhoogt. En dat is precies de reden waarom het Rythovius College op 28 januari het startschot geeft voor een nieuwe academische route op het VWO.

Afdelingsleider VWO Bart Schoenmakers: “We verwachten van onze leerlingen een nieuwsgierige, kritische blik naar buiten. Dus niet opzoeken, maar uitzoeken. Vandaar dat we sinds dit schooljaar zijn toegetreden tot de WON-academie. WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland; een netwerk van universiteiten en middelbare scholen. Met behulp van wetenschappers zetten we een leerlijn op van klas 1 t/m 6 VWO, waarbij ‘onderzoekend leren’ en ‘leren onderzoeken’ centraal staan. Zo stimuleren we de academische houding en vaardigheden van onze VWO-leerlingen.”

De professoren van Mad Science verzorgen voor de VWO-brugklassen op 28 januari de kick-off van de academische route. Daarna gaan de leerlingen in de WON-lessen een dierenverblijf ontwerpen. WON-docent Maaike Bosman: “Met deze opdracht doorlopen de leerlingen alle fasen van de ontwerpcyclus. De leerlingen met het beste ontwerp mogen vervolgens deelnemen aan de regio-manifestatie. Dat is een soort conferentie waar wetenschappers spreken en leerlingen van verschillende WON-scholen hun onderzoek presenteren aan een professionele jury.”

WON-docent Rutger van Oorschot vult aan: ”We willen onze leerlingen vooral laten verWONderen. Volgend schooljaar starten we in 2VWO met robotica, een educatief programma waarin leerlingen de maatschappelijke rol van wetenschap en technologie onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten.” Erwin van Dooren, WON-docent in de bovenbouw: “In 4VWO komt de Big History centraal te staan, waarbij er vanuit diverse wetenschappelijke disciplines naar de geschiedenis en de rol van de mens daarin wordt gekeken. In 5VWO zetten we het eerste half jaar in op academisch schrijven en methodologie ter voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs.” Hans Wouters, docent scheikunde op het Rythovius College en tevens WON-coördinator: “Onze WON-docenten zijn dit jaar gestart met een opleiding onderzoeksdidactiek aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast is kennisdeling in het WON-netwerk belangrijk. Zo heb ik al veel good-practices gezien op andere WON-scholen.”

Wilt u meer weten over de academische route op het VWO? Dan bent u van harte welkom op de Open Dag van het Rythovius College op zondag 26 januari van 13.00 tot 16.00 uur.

Verhalen uit de hospice in Kempisch Inloophuis

Verhalen uit de hospice in Kempisch Inloophuis

BLADEL – Marianne van Bendegom werkt in hospice Merefelt en kan pakkende verhalen vertellen over haar werk en wat zij zoal meemaakt. Op woensdag 29 januari, van 10.30 tot 12.00 uur, komt zij naar het Kempisch Inloophuis om verhalen te vertellen. Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan Marianne.

Deze interessante lezing vindt plaats in het Kempisch Inloophuis. Het Kempisch Inloophuis is een vertrouwde ontmoetingsplek voor iedereen die kanker heeft (gehad), maar ook voor mensen die in hun nabije omgeving met kanker te maken hebben of hadden. Naast gelegenheid tot ontmoeten wil het inloophuis ook een plek zijn waar je informatie kan vinden, activiteiten kan bijwonen en workshops kan doen.

U bent u van harte welkom op woensdag 29 januari, om 10.30 uur, in Het Kempisch Inloophuis (in de Hoeksteen), Marktstraat 20 in Bladel. Er is volop gelegenheid om bij een kopje koffie/thee even na te praten en nader kennis te maken. Fijn als u even aanmeldt via www.kempischinloophuis.nl

Gisteren kon hij het ook, waarom vandaag dan niet?!

Gisteren kon hij het ook, waarom vandaag dan niet?!

Regelmatig komen ouders in mijn praktijk met de vraag: “Waarom lukt het mijn kind om zich de ene dag zonder problemen aan te kleden en de andere dag moet ik hem met alles helpen”. Ook de vraag, waarom hun kind maar niet kan onthouden dat hij bijvoorbeeld zijn gymtas op moet ruimen, komt regelmatig voorbij. Ouders geven aan dat ze het al zo vaak hebben gezegd en soms lukt het wel, waarom al die andere momenten dan niet?

Dit soort vragen kunnen over allerlei dagelijkse handelingen gaan. Het is heel moeilijk te begrijpen waarom sommige kinderen zo wisselend zijn in wat ze wel en niet kunnen. Dat vraagt ook veel van het geduld van ouders. Dat het regelmatig tot gemopper leidt is heel goed te begrijpen….. Ouders gaan ook twijfelen en denken dat ze zelf iets niet goed doen of dat hun kind er gewoon geen zin in heeft en het expres doet.

Natuurlijk proberen kinderen dingen uit en zullen ze ook wel eens bewust iets doen om te kijken wat de reactie is, maar over het algemeen ga ik ervan uit dat kinderen, op die momenten dat ze er niet uitkomen, echt een hulpvraag hebben. Daarmee bedoel ik dat ze op dat moment niet bewust een taak niet (goed) uitvoeren, maar echt niet meer weten hoe ze deze moeten uitvoeren. Ze hebben dan echt hulp nodig om weer verder te kunnen.

Hou er op die momenten rekening mee dat je kind waarschijnlijk al te veel informatie (prikkels) heeft binnengekregen (dit kan ook ‘s morgens vroeg al het geval zijn). Er kunnen allerlei dingen meespelen waardoor het hoofd van het kind al te vol zit of hij gewoon niet bij de juiste informatie kan. Het kastje, in het hoofd, waarin bijvoorbeeld de informatie zit voor de volgorde waarin je kind zich moet aankleden gaat op dat moment niet open… Gisteren werd je kind heel anders wakker en ging het kastje met de juiste informatie heel gemakkelijk open. Toen lukte het dus wel om zich goed aan te kleden!

Door je kind even op weg te helpen, en daarmee weer wat rust te krijgen in zijn hoofd, kan hij zich waarschijnlijk verder alleen aankleden. Zorg er in ieder geval voor dat je laat merken dat je snapt dat het nu wat lastiger is en ga het daarna samen oplossen. Op die manier voelt je kind zich gehoord en ben je zelf veel minder gefrustreerd, omdat je ervan uitgaat dat het vandaag dus even niet lukt. Morgen weer een nieuwe dag!

Herken je dit in jouw gezin en wil je er meer over weten? Bel of mail me dan voor een afspraak. Ook kun je op woensdag 19 februari tussen 09.00 en 10.00 uur binnenlopen tijdens het Opvoedspreekuur.

Drs. Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin
Nieuwstraat 14 • Hapert • T. 06-23031558
www.jolijnmonteiro.nl

Posts loader